”Skuggsamhället är skapat av politik och måste bekämpas med politik”Helle Klein, chefredaktör, om Dagens Arbetes granskning.

”Här är orden som vridit om vårt samhälle”Författaren Kristian Lundberg läser boken ”En nyliberal ordlista” och förfasas över hur orden har förvridit vårt sätt att tänka.

Migrationsdagen

”Vi lever i migrationens tid och kommer att göra så under lång tid framöver. Räcker jobben? Håller den svenska modellen?”/Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete. ”Välgrundade åsikter är en mycket viktig del av det offentliga samtalet.”/Patrik Hedenius, till höger, chefredaktör Forsknings & Framsteg.Foto: Madeleine Andersson.
”2015 ändrade man terminologin och vi har gått från att prata om prognoser. Det händer så mycket så fort och vi kan bara tyda möjliga utvecklingar.”/Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket om svårigheten att förutse flyktingströmmar. Foto: Madeleine Andersson
"Flyktingkrisen har ökat tillväxten i Sverige & Tyskland." /Peo Hansen, professor i statsvetenskap i Linköping. Foto: Madeleine Andersson.
”Komplexiteten som föregår migration är en av huvudorsakerna till varför prognoser inte låter sig göras. Det finns människor som stannar kvar trots de mest fruktansvärda påfrestningar.”/Malin Mobjörk, forskare vid Stockholm International Peace Research Institute Foto: Madeleine Andersson.
”Vi hoppas att vi denna dag ska få lära oss mer om migration på vetenskaplig grund.”/Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier (mitten). Foto: Madeleine Andersson.
”Vi har inte data för vilka värderingar människorna som kommer hit har med sig.”/Pontus Strimling, normforskare vid Institutet för framtidsstudier. Foto: Madeleine Andersson.
”Vi ska vara väldigt försiktiga med att slå oss för bröstet och tycka att vi är så mycket bättre. För det handlar inte om det.”/Bi Puranen, docent i ekonomisk historia och generalsekreterare för World Values Survey. Foto: Madeleine Andersson.
”Det är som är beklämmande för mitt skrå är att man springer i flock. Migration och integration har inte varit ett bevakningsområde som andra. Medierna har brustit i relevans, till exempel har man inte behandlat Jimmie Åkesson som en vanlig partiledare./Lasse Granestrand, till höger, frilansjournalist och författare till boken I Sveriges väntrum. Foto: Madeleine Andersson.
”Nyttoargumenten har fått för stor plats. Människor på flykt måste få hjälp, Sverige har undertecknat konventionen om mänskliga rättigheter”/Linn Bursell, journalist och författare till boken "Gå bara. Min flykt från Somalia till Sverige". Foto: Madeleine Andersson.
”Finns inget annat politikområde där de traditionella mediernas sätt att beskriva verkligheten har utmanats så kraftigt”/Lars Truedsson, mitten, chef för institutet för mediestudier. Foto: Madeleine Andersson.
”De högerpopulistiska väljarna är rent generellt mera missnöjda. Det följer av att de etablerade partierna har glömt deras frågor.”/Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Foto: Madeleine Andersson.
”De populistiska partierna har gemensamma drag. De är antielitistiska, populistiska, de säger sig talar sig för åsidosatta, folkligt förnuft. Inledningsvis har de burits fram av karismatiska ledare, som är fräcka i mun.”/Bengt Lindroth, journalist och författare till ”Väljarnas hämnd”. Foto: Madeleine Andersson.
”Jag är kritisk till benämningen populistiska partier: den etniska nationalismen styr mer än populismen. Det är radikala högerpartier.”/Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet. Foto: Madeleine Andersson.
”Vi måste använda alla verktyg som finns för att klara integrationen – alltså även lönebildningen”/Jonas Frycklund, tf chefsekonom Svenskt Näringsliv. Foto: Madeleine Andersson.
”Lägre lön under utbildning är OK, men vi vill inte permanenta låga lönenivåer. Vi vill inte ha en underklass i Sverige”/Berit Müllerström, vice ordförande LO. Foto: Madeleine Andersson.
”Den stora klyftan i dag är inte mellan dem med hög respektive låg utan mellan dem som har ett jobb och de som är utan. Vi har skapat en underklass. Vi kommer att ha ett stort utanförskap om vi inte har jobb där det är väldigt billgt att anställa folk”/Andreas Bergström, vice vd för tankesmedjan Fores. Foto: Madeleine Andersson.
”Vi tycker inte att staten ska avgöra lönefrågan, så vi vänder oss emot dem som tycker att vi ska sätta minimilöner”/Erik Nilsson, till höger, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet. Foto: Madeleine Andersson.

Röster från Migrationsdagen

”2015 ändrade man terminologin och vi har gått från att prata om prognoser. Det händer så mycket så fort och vi kan bara tyda möjliga utvecklingar.” Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket om svårigheten att förutse flyktingströmmar. Foto: Madeleine Andersson

Foto: Madeleine Andersson

”2015 ändrade man terminologin och vi har gått från att prata om prognoser. Det händer så mycket så fort och vi kan bara tyda möjliga utvecklingar.”

Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket om svårigheten att förutse flyktingströmmar.

 

"Flyktingkrisen har ökat tillväxten i Sverige & Tyskland." /Peo Hansen, professor i statsvetenskap i Linköping. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Flyktingkrisen har ökat tillväxten i Sverige & Tyskland.”

Peo Hansen, professor i statsvetenskap i Linköping.

 

”Komplexiteten som föregår migration är en av huvudorsakerna till varför prognoser inte låter sig göras. Det finns människor som stannar kvar trots de mest fruktansvärda påfrestningarna.” Malin Mobjörk, forskare vid Stockholm International Peace Research Institute Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Komplexiteten som föregår migration är en av huvudorsakerna till varför prognoser inte låter sig göras. Det finns människor som stannar kvar trots de mest fruktansvärda påfrestningar.”

Malin Mobjörk, forskare vid Stockholm International Peace Research Institute.

 

”Vi hoppas att vi denna dag ska få lära oss mer om migration på vetenskaplig grund.” Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier (mitten). Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Vi hoppas att vi denna dag ska få lära oss mer om migration på vetenskaplig grund.”

Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier (mitten).

 

”Vi lever i migrationens tid och kommer att göra så under lång tid framöver. Räcker jobben? Håller den svenska modellen?”/Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Vi lever i migrationens tid och kommer att göra så under lång tid framöver. Räcker jobben? Håller den svenska modellen?”

Helle Klein, till vänster, chefredaktör Dagens Arbete.

”Välgrundade åsikter är en mycket viktig del av det offentliga samtalet.”

Patrik Hedenius, till höger, chefredaktör Forsknings & Framsteg.

 

”Det är som är beklämmande för mitt skrå är att man springer i flock. Migration och integration har inte varit ett bevakningsområde som andra. Medierna har brustit i relevans, till exempel har man inte behandlat Jimmie Åkesson som en vanlig partiledare./Lasse Granestrand, frilansjournalist och författare till boken I Sveriges väntrum. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Det är som är beklämmande för mitt skrå är att man springer i flock. Migration och integration har inte varit ett bevakningsområde som andra. Medierna har brustit i relevans, till exempel har man inte behandlat Jimmie Åkesson som en vanlig partiledare.

Lasse Granestrand, (till höger), frilansjournalist och författare till boken I Sveriges väntrum.

 

”Finns inget annat politikområde där de traditionella mediernas sätt att beskriva verkligheten har utmanats så kraftigt” Lars Truedsson, mitten, chef för institutet för mediestudier. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Finns inget annat politikområde där de traditionella mediernas sätt att beskriva verkligheten har utmanats så kraftigt”

Lars Truedsson, chef för institutet för mediestudier.

 

”Nyttoargumenten har fått för stor plats. Människor på flykt måste få hjälp, Sverige har undertecknat konventionen om mänskliga rättigheter”/Linn Bursell, journalist och författare till boken Gå bara. Min flykt från Somalia till Sverige. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Nyttoargumenten har fått för stor plats. Människor på flykt måste få hjälp, Sverige har undertecknat konventionen om mänskliga rättigheter”

Linn Bursell, journalist och författare till boken Gå bara. Min flykt från Somalia till Sverige.

 

”Vi har inte data för vilka värderingar människorna som kommer hit har med sig.”/Pontus Strimling, normforskare vid Institutet för framtidsstudier. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Vi har inte data för vilka värderingar människorna som kommer hit har med sig.”

Pontus Strimling, normforskare vid Institutet för framtidsstudier.

 

”Vi ska vara väldigt försiktiga med att slå oss för bröstet och tycka att vi är så mycket bättre. För det handlar inte om det.”/Bi Puranen, docent i ekonomisk historia och generalsekreterare för World Values Survey. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Vi ska vara väldigt försiktiga med att slå oss för bröstet och tycka att vi är så mycket bättre. För det handlar inte om det.”

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia och generalsekreterare för World Values Survey.

”Könstympning som är en djup rotad tradition, försvinner väldigt fort bland somalier i Sverige och det går mycket fortare än en generation.”

Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, Uppsala universitet.

 

”De populistiska partierna har gemensamma drag. De är antielitistiska, populistiska, de säger sig talar sig för åsidosatta, folkligt förnuft. Inledningsvis har de burits fram av karismatiska ledare, som är fräcka i mun.”/Bengt Lindroth, journalist och författare till ”Väljarnas hämnd”. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”De populistiska partierna har gemensamma drag. De är antielitistiska, populistiska, de säger sig talar sig för åsidosatta, folkligt förnuft. Inledningsvis har de burits fram av karismatiska ledare, som är fräcka i mun.”

Bengt Lindroth, journalist och författare till ”Väljarnas hämnd”

 

”De högerpopulistiska väljarna är rent generellt mera missnöjda. Det följer av att de etablerade partierna har glömt deras frågor.”/Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”De högerpopulistiska väljarna är rent generellt mera missnöjda. Det följer av att de etablerade partierna har glömt deras frågor.”

Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

 

”Jag är kritisk till benämningen populistiska partier: den etniska nationalismen styr mer än populismen. Det är radikala högerpartier.”/Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Jag är kritisk till benämningen populistiska partier: den etniska nationalismen styr mer än populismen. Det är radikala högerpartier.”

Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet.

 

”Vi måste använda alla verktyg som finns för att klara integrationen – alltså även lönebildningen”/Jonas Frycklund, tf chefsekonom Svenskt Näringsliv. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Vi måste använda alla verktyg som finns för att klara integrationen – alltså även lönebildningen”

Jonas Frycklund, tf chefsekonom Svenskt Näringsliv.

 

”Lägre lön under utbildning är OK, men vi vill inte permanenta låga lönenivåer. Vi vill inte ha en underklass i Sverige”/Berit Müllerström, vice ordförande LO. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Lägre lön under utbildning är OK, men vi vill inte permanenta låga lönenivåer. Vi vill inte ha en underklass i Sverige”

Berit Müllerström, vice ordförande LO.

 

”Den stora klyftan i dag är inte mellan dem med hög respektive låg utan mellan dem som har ett jobb och de som är utan. Vi har skapat en underklass. Vi kommer att ha ett stort utanförskap om vi inte har jobb där det är väldigt billgt att anställa folk”/Andreas Bergström, vice vd för tankesmedjan Fores. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Den stora klyftan i dag är inte mellan dem med hög respektive låg  utan mellan dem som har ett jobb och de som är utan. Vi har skapat en underklass. Vi kommer att ha ett stort utanförskap om vi inte har jobb där det är väldigt billgt att anställa folk”

Andreas Bergström, vice vd för tankesmedjan Fores.

 

”Vi tycker inte att staten ska avgöra lönefrågan, så vi vänder oss emot dem som tycker att vi ska sätta minimilöner”/Erik Andersson, till höger, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Madeleine Andersson.

Foto: Madeleine Andersson.

”Vi tycker inte att staten ska avgöra lönefrågan, så vi vänder oss emot dem som tycker att vi ska sätta minimilöner”

Erik Nilsson, till höger, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet.

Redaktionen

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

Står den svenska modellen pall?

Hur står sig den svenska modellen med kollektivavtal i i en tid av stor inflyttning? Vid debatten på Migrationsdagen fanns allt från starkt försvar för den nuvarande ordningen till att det kan bli läge för staten att lägga skig i lönebildningen.

"De här partierna är här för att stanna"

De populistiska, invandrarkritiska partierna är här för att stanna, det var en av slutsatserna under en debatt på Migrationsdagen. Över hela Europa har partierna blivit alltmer proffsiga och rent av dugliga att regera.

"Kostnaderna hotar inte välfärden"

Tar de nyanlända våra jobb, hur bidrar de till vår ekonomi, har vi råd med vår flyktingpolitik, som kostade 50 miljarder i fjol? DA ställde frågorna till migrationsforskaren Joakim Ruist. På den senaste svarar han: "Det är mycket pengar, men ändå långt ifrån några summor som kan förändra välfärdsmodellen."

”Äntligen måste migrationen ses som en möjlighet”

Flyktingkrisen i har både i Sverige och EU framställts som en dyr börda som kostar. Men den har ökat tillväxten och visat att det finns alternativ till åtstramningspolitiken, säger professor Peo Hansen. Han hävdar att EU:s flyktingsamarbete inte alls handlar om mänskliga rättigheter.

DA anordnar heldag om migration

Följ med i rapporteringen från vår heldag om migration, en av våra verkliga ödesfrågor. Dagens Arbete anordnar konferensen tillsammans med Institutet för framtidsstudier och tidningen Forskning & Framsteg.

2

Läs mer från Dagens Arbete:

Industrin och integrationen

De pluggar svenska på jobbet

Obos husfabriker ville anställa ­nyanlända men orkade inte vänta på att de skulle lära sig ­svenska. Så de tog in en egen lärare. Läs eller ladda ner och lyssna på reportaget.

De tar skogsvägen till jobben

Ett pilotprojekt i Småland som blandar teori, praktik och svenskundervisning för invandrare har blivit en stor framgång. Nu sprids arbetssättet över Sverige.

"Facken måste kliva fram"

DEBATT"Den flyktingkris som varken marknaden eller det politiska systemet idag förmår hantera skulle kunna vara ett tillfälle för facken att kliva fram i ljuset och återta positionen som hoppingivande samhällsbyggare", skriver skribenten och IF Metallaren Lars Henriksson i ett debattinlägg.

1

Den nya folkrörelsen

Välkomna hit! Nyfikna industriarbetare runt om i landet har tagit ordet integration och knådat det till praktisk handling. Till möten där alla vinner och lär sig nytt. DA har varit på gympa i Västerås, flugit drake i Skillingaryd och övningskört i Edsbyn.

Vägen till jobbet

Två behov ska mötas. En industri som har svårt att hitta yrkeskunnig arbetskraft – och nyanlända som inte får jobb trots erfarenhet. Det talas om snabbspår och validering. Hur går det egentligen till att kliva över tröskeln till det svenska arbetslivet?

Länken mellan behoven

Arbetsförmedlingen har arbetslösa och pengar för stöd till dem som vill anställa. Företagen letar rätt kompetens. Matchningen mellan behoven är lättare att göra för den som känner båda parter.

Bristyrken prioriteras

Det tar mellan sju och tio år innan hälften av de nyanlända är etablerade på arbetsmarknaden. Snabbspår och validering ska korta tiden till jobb för de som har erfarenhet inom bristyrken.

De kom in i landet genom jobbet

INTEGRATIONHur får man in en fot på arbetsmarknaden i ett nytt hemland? Vi träffade fem industriarbetare som vet.

Världen möts på fabriken

Debatten handlar mycket om siffror, kvoter och gränser. Men bakom politiken finns människor. Nu kan du också lyssna på reportaget om Liibaan Mohamod och Lars Piirhonen. En var ett ensamt flyktingbarn, en kallades för skitig finnunge. Allt började vid en kaffeautomat – idag hjälper båda till på flyktingförläggningen.

Flest utlandsfödda i låglöneyrken

Nästan hälften av medlemmarna i förbund som organiserar låglönebranscher är födda utomlands.

"Industrin står för integration"

LedareIndustrin har historiskt fungerat som den största integrationskraften i samhället. Ändå förs debatten ofta som en kulturdebatt helt utanför arbetslivet.

3

Migrationen och den svenska modellen

"Sänkta löner fel väg att gå"

DEBATTJonas Frycklund har rätt i att parterna – och samhället i övrigt – behöver utveckla nya vägar för att få nyanlända ut på arbetsmarknaden. Men sänkta lägstalöner är fel väg att gå – vi måste satsa på utbildning, skriver LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström.

"Bekväma myter – men livsfarliga"

DEBATTI stället för sänkta löner borde Svenskt Näringsliv propagera för fler högproduktiva jobb – åtminstone om de tar hänsyn till sina egna analyser. Det skriver ekonomen Sandro Scocco angående debatten om migrationen och den svenska modellen.

1

"Vi behöver sänka timkostnaden"

DebattDen flyktingvåg vi har sett de senaste åren har varit exceptionell. I ett sådant läge behöver vi hitta konstruktiva lösningar. Svenskt Näringslivs Jonas Frycklund skriver i vår debattserie om migrationen och den svenska modellen.

2

"Vi behöver prata om integration – men i vad?"

Gästkrönika "Integration har länge varit ett magiskt lösenord när det pratas invandring, men sällan ställs frågan: integration i vad?", skriver metallaren och frilansskribenten Lars Henriksson.

"Solidaritet är mer än den svenska modellen"

GästkrönikaVad står egentligen uttrycket "Svenska modellen" för? Det undrar DA-reportern Jeanette Herulf i sin gästkrönika (som hon skriver utifrån sitt perspektiv som långtidssjukskriven).

7

Vi behöver en egen röst att tala med

Gästkrönika"Det är så fräckt, så lögnaktigt, när 'flyktingskrisen' egentligen blottar resultatet av en långvarig borgerlig uttömningspolitik. Alltså precis det som SD står för", skriver Jari Söyrinki.

8

"Jag blev svensk – och en miljömupp"

GÄSTKRÖNIKA Författaren och komikern Zinat Pirzadeh om resan från att plocka fridlysta blommor i burka i norrländska fjällen till att skaffa gåstavar.

Vilket Sverige vill vi ha?

Debatt"Vi metallare vet att man måste ställa upp för varandra om det ska bli bra. En human flyktingpolitik hör till den svenska modellen". Det skriver Anna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, angående lagen om tillfälliga uppehållstillstånd.

Klart vi klarar det!

LedareVi lever i migrationens tid. Nu krävs den samhälleliga ingenjörskonst som kan kombinera jämlikhet och öppenhet.

"Vi måste blicka bakåt för att kunna gå framåt"

Debatt"Har vi varit för fokuserade på att höja lönerna och glömt att prata om grunden: allas lika värde?" Adrian Avdullahu i en debattartikel utifrån reportaget "Det nya landet" – om integration då och nu på fabriksgolvet.

2

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.