Industriarbetarnas tidning

10.25, Docksta skor

7 mars, 2017

Ögonblicket Efter 18 år här kan Patrik Wiklund alla moment, i dag står han vid en avtappare, en dansk Jupitermaskin med så där 30 år på nacken. Han syr fast en rand genom ovanlädret ner i bindsulan på företagets storsäljare, toffeln Gunilla – männens motsvarighet heter Patrik.

Svensk skoindustri har krympt under åren, men i Docksta driver tredje generationen Königson sin fabrik vidare och gör tofflor, näbbstövlar och boots, med elva anställda på golvet.

Målgruppen blir allt yngre, och firman har vind i ryggen av konsumenttrenden närproduktion – hudarna är svenska och garvas vegetabiliskt i uppländska Tärnsjö.

Industrin och klimatet

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Algodlingen på bakgården vid Bäckhammars pappersbruk blev framgångsrik. Nu har algerna renat metaller på Boliden – och forskarna vill satsa i stor skala.