”Gå aldrig på idén att SD skulle vara ett arbetarvänligt parti.”

DA:s chefredaktör Helle Klein i veckans ledare.

Pengarna både finns – och inte

Klart det är trevligt att få utdelning på en aktie. Men hur var det nu med att det inte finns pengar, alltså till löneökningarna, frågar sig Marcus Raihle.

Knarket i industrin

Sju industriföretag: så drogtestar vi vår personal

I takt med att drogtesterna ökar åker fler fast, men vilka som får hjälp med sitt beroende skiljer sig mellan stora företag. På SSAB avgör man från fall till fall och på Billerud Korsnäs i Gävle erbjuder man rehabilitering för egna anställda medan bemanningsanställda stängs av. Det visar en enkät som Dagens Arbete skickat till sju stora bolag.

Företagen i undersökningen

SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett Sverigebaserat företag som tillverkar pappersmassa, papper, sågade trävaror och pellets.

SKF – (ursprungligen Svenska Kullagerfabriken) är et svenskt industriföretag, leverantörer av produkter och tjänster inom området lager och tätningar, men omfattar också tekniskt stöd, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning.

SSAB – är en stålkoncern och Nordens största tillverkare av handelsstål.

Sandvik – industri inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin.

Stora Enso skog – ett skogsbolag som förser Stora Ensos sågverk, pappers- och massabruk med virke.

Billerud Korsnäs Gävle – är en tillverkare av vätskekartong till förpackningar för drycker och livsmedel.

LKAB – Gruvdriftskoncern med järnmalmsbrytning i Kiruna och Malmberget som huvudsaklig verksamhet.

Tillämpar ni drogtester på ert företag?

SCA: Ja. Vi vill ha trygga och drogfria arbetsplatser.

SKF: Ja, vi genomför testerna för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen, öka trivsel och arbetsprestation.

SSAB: Ja.

Sandvik: Ja, för att säkra arbetsmiljön och utveckla företagets konkurrenskraft.

Stora Enso Skog: Ja, vid nyanställning och misstanke om drogpåverkan.

Billerud Korsnäs Gävle: Ja, för att identifiera alkohol- och drogmissbruk och ha möjlighet att erbjuda hjälp i tid.

LKAB: Ja, det är ett led i det förebyggande arbetet, både vad gäller säkerhets- och hälsoaspekten.


Vilket år införde ni drogtester?

SCA: Vi har testat sedan 1990 och successivt utökat till att omfatta samtliga anställda.

SKF: Det är mer än tio år sedan.

SSAB: 2004.

Sandvik: I början av 1990-talet.

Stora Enso Skog: 2016.

Billerud Korsnäs Gävle: Vi har haft det i minst 15 år.

LKAB: 2006-11.


Vilken typ av drogtest tillämpar ni?

SCA: Urin.

SKF: Urin och saliv.

SSAB: Urin och luft.

Billerud Korsnäs Gävle: Saliv.

Sandvik: Urin och saliv.

Stora Enso Skog: Urin och saliv.

LKAB: Urin, saliv och luft.


Hur ofta drogtestar ni?

SCA: Vid nyanställning, misstanke och slumpvis testar vi 10 % av de anställda årligen.

SKF: Slumpmässigt och vid misstanke.

SSAB: Vid nyanställning, misstanke och slumpvis.

Billerud Korsnäs Gävle: Slumpmässigt och vid misstanke.

Sandvik: Vid nyanställning, misstanke och slumpmässigt.

Stora Enso Skog: Nyanställning och misstanke.

LKAB: Slumpmässigt testar vi 25% av våra anställda, cirka 1000 tester per år, och cirka 300 tester på våra entreprenörer.


Hur många positiva resultat har ni fått hittills i år (frågan ställd i november 2019) samt förra året (2018)?

SCA: Vill inte kommentera.

SKF: Vill inte kommentera.

SSAB: ”Den frågan svarar vi inte på i dagsläget.”

Billerud Korsnäs Gävle: ”Vi kommenterar inte antal positiva utslag.”

Sandvik: ”Vi redovisar inte den statistiken externt.”

Stora Enso Skog: ”Ett vid misstanke (2018), inget 2019.”

LKAB: 15 st 2018 och 11 st 2019.


Hur hanterar ni positiva drogtestresultat?

SCA: Drogpåverkade avvisas från arbetsplatsen och vi ser till att vederbörande kommer hem säkert. Därefter tar eventuella arbetsrättsliga åtgärder vid, liksom samtal och eventuell rehabilitering. Vid missbruk är vår inställning att missbruket ska bort, men medarbetaren vara kvar.

SKF: Vid upptäckt erbjuder vi rehabilitering.

SSAB: Vi agerar olika från fall till fall.

Billerud Korsnäs Gävle: Rehabiliteringsprogram för egna medarbetare. Entreprenörer stängs av från arbetsplasten.

Sandvik: Inledningsvis avstängning från arbetet. Visar utredning på beroendesjukdom så inträder vårt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare och då läggs en behandlingsplan upp.

Stora Enso Skog: Vid nyanställning ska provet vara negativt för att man ska få tjänsten, i övrigt erbjuds rehabilitering. Vid positivt drogtest stängs man av till dess att provet är rent.

LKAB: Våra egna anställda erbjuds alltid rehabilitering.


Erbjuder ni rehabilitering?

SCA: Om det finns en missbruksproblematik, så kan det vara aktuellt.

SKF: Ja, vi erbjuder rehabilitering och vi samarbetar med Aleforsstiftelsen.

SSAB: Det är olika från fall till fall.

Billerud Korsnäs Gävle: Rehabiliteringsprogram för egna medarbetare. Entreprenörer stängs av från arbetsplatsen.

Sandvik: Ja, om det är frågan om beroendesjukdom.

Stora Enso Skog: Ja. Rehabiliteringen är individanpassad.

LKAB: Våra egna anställda erbjuds alltid rehabilitering. Efter bedömning öppenvårdsbehandling alternativt behandlingshem.


Har företaget avtal/överenskommelse med facket gällande drogtester?

SCA: Ja, samråd med koncernrådet, koncernens högsta fackliga organ.

SKF: Ja, testerna sker genom överenskommelse med de fackliga parterna.

SSAB: Ja.

Billerud Korsnäs Gävle: Ja.

Sandvik: Ja, kring drogtester och handlingsprogram.

Stora Enso Skog: Det förhandlades med fackliga organisationer innan det infördes.

LKAB: Slumpmässiga drogtester infördes ensidigt av företaget, dvs fackföreningarna accepterade införandet och har deltagit i utformandet av dokumentet. Dock anser det att det inte kan teckna avtal då de inte vill avstå från möjligheten att driva medlems talan då medlemmen begär det.
Vi genomför obligatoriska utbildningar för chefer och skyddsombud specifikt kring alkohol/droger.


Tipsa oss!

Vill du berätta om droger på ditt jobb?
Kontakta våra reportrar:

Johanna Edström, 070-648 22 15, je@da.se

Marcus Derland, 070-485 67 16, md@da.se

Läs på tipsa.da.se hur vi garanterar din anonymitet. Tänk på att inte använda företagets telefon eller dator!

Läs mer:

Marcus Derland och Johanna Edström

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

”Jag vill försöka vara drogfri”

LYSSNA PÅ DA  Victor fuskade sig genom drogtesterna flera gånger, och var nära att dö av en överdos. Maries son Pontus överlevde inte missbruket. Lyssna på de inlästa reportagen i vår granskning av knarket i industrin.

”Utan rehabilitering föds farlig tystnadskultur”

DebattLagstiftningen måste bli tydligare på vilket ansvar som åligger arbetsgivarna, skriver Erik Arnberg, som bland annat jobbat med rehabilitering för SSAB.

Maries son dog av en överdos

Marie hade förberett sig på det värsta. Men när sonen Pontus varit drogfri i flera veckor började hon hoppas.

Efter överdosen – här möts Viktor och Marie

DA dokumentärMarie förlorade sin son Pontus i en drogöverdos för snart två år sedan. Viktor, hans kompis, tog också en överdos vid samma tid, men överlevde. DA var med när de möttes igen, ett och ett halvt år efter Pontus begravning.

Måste jag kissa när andra ser på?

Koll påDrogtester av anställda ökar och fler åker fast. Bra för säkerheten, men vad händer med den personliga integriteten?

7

Knarkfynd på toalett på SSAB

Knark har hittats inne i SSAB:s lokaler i Borlänge. Företaget har gjort en polisanmälan och kommer nu att utöka med fler drogtester på arbetsplatsen. 

”Jag vill försöka vara drogfri”

Viktor fuskade sig genom drogtest flera gånger. Efter en överdos kom vändpunkten. Kompisen Pontus hade inte samma tur. Han dog.

1

Dagens Arbete granskar knarket i industrin

Fabriksgolven är knarklangarnas nya arena. Polisen står handfallen. Dagens Arbete granskar knarket i industrin. Läs de anställdas berättelser om hur de knarkat på jobbet.

2

”Allt gick att få tag på inne på Volvo”

Folk gick in på toaletten och knarkade. I nästan ett år jobbade Josef på Volvo i Göteborg – sida vid sida med påtända kollegor.

Droger på arbetsplatsen hotar arbetarens trygghet

DEBATTUnder för lång tid har politiken inte tagit det växande problemet med droger på arbetsplatsen på allvar, skriver riksdagspolitikern Mattias Jonsson (S).

Volvos personalbil användes vid knarkbrott

Volvos personalbil användes för att frakta stora mängder knark. Det är inte första gången Volvos personalbilar används vid brott, enligt polisen.

”Knarklangarna får det tuffare om vi bryr oss om varandra”

GÄSTKRÖNIKADet är ingen lätt sak att förhålla sig till när arbetskamrater är en del av en organiserad kriminalitet – som bryter ner andra människor på jobbet, skriver Volvoarbetaren  Lars Henriksson.

Tipsa oss om droger på jobbet

Hur är det att jobba med drogpåverkade kollegor? Har du själv använt narkotikaklassade preparat? Hur har din arbetsgivare agerat? Tipsa oss!

SKR: Hindrar lagen att missbrukare söker vård?

I 31 år har det varit olagligt att använda droger i Sverige. Men effekterna av lagen blev inte vad man önskade. Nu vill Sveriges Kommuner och Regioner att lagen utreds igen.

1

Ny föreskrift sågas: ”Fler uppsägningar att vänta”

Nu kan det bli svårare att få rehabilitering för alkoholmissbruk och andra beroendesjukdomar, menar fackliga företrädare. En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket sågas.

Polisen om knarket innanför industri­grindarna

Arbetsgivarens tillstånd är inte tillräckligt för att polisen ska kunna bekämpa droger inne på arbetsplatser. Klas Johansson, regionchef för polisregion Väst, svarar på DA:s frågor om knarket i industrin.

”Jag var ständigt rädd för att åka på ett drogtest”

Vägen tillbakaChristoffer fick ett ultimatum: Behandlingshem eller sparken. SSAB hade fått nog av hans knarkande. Men redan när Christoffer packade väskan tänkte han på att bli hög igen.

”Arbetsgivaren ska ha ansvaret för drogrehabilite­ringen”

DEBATTLagen säger att arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för ”Alkohol och andra berusningsmedel”. Vi vill att rutiner för rehabilitering även ska omfatta narkotikamissbruk, skriver IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

1

Sålde knark via företagets mobil

Langare använde företagets mobil för att sälja knark. Trots att företaget tidigare flaggat för drogrelaterade problem inledde polisen ingen förundersökning.

Missbrukaren måste få hjälp

LEDAREArbetsgivaren ska inte vara både spanare, polis och domare. Att slänga ut anställda som fastnat i drogtester är fel väg att gå, skriver chefredaktör Helle Klein.

”Drogtester är som ett lotteri”

Om du åker fast i ett drogtest på jobbet kan du köpas ut, polisanmälas, omplaceras eller skickas till behandlingshem. Rättsläget är oklart. Privata företag bestämmer själva hur de gör.

7

Åkte fast i drogtest – och fick ­behålla jobbet

ArbetsrättMårten åkte fast i ett drogtest på jobbet. Platschefen ville sparka ut honom, men han tog strid. ”Arbetsgivaren ska skita i vad jag gör på min semester.”

Volvo kan ha begått narkotikabrott

Volvo kan ha gjort sig skyldigt till narkotikabrott. Företaget har inte polisanmält när de hittat misstänkta droger i lokalerna. I stället har Volvo sparat misstänkt knark.

Läs mer från Dagens Arbete:

Skyddsombuden kan få kontrollera fler arbetsplatser

”Ännu ett steg i rätt riktning för att få stopp på döden på jobbet”, säger Linda Forså, regionalt skyddsombud på IF Metall Sörmland.

Avtal 2020

De vill ha kvar taket på 150 övertidstimmar

ArbetstidArbetsgivarna på teknikavtalet vill utöka möjligheten att beordra övertid. Från dagens 150 timmar per år till 200. På IF Metalls avdelning i Sörmland avfärdas kravet.

1

Förhandlingar om försäkringar igång – kamp mot klockan

LO kräver tjänstepension till fler och mindre krångel vid arbetsskador. Förhandlingarna om avtalsförsäkringarna ska vara på plats innan de vanliga avtalsförhandlingarna är klara.

Arbetsgivarnas lönebud: 1,4 procent

Avtal 2020Arbetsgivarna inom industrin har lagt fram ett gemensamt bud för de årliga löneökningarna på 1,4 procent. Budet är långt under industrifackens krav.

4

Vem vinner matchen?

Avtal 2020Lönen, flexibiliteten och arbetsmiljö är några de stora frågorna som står på spel i avtalsrörelsen.

2

Ladda ner senaste e-DA här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

3

Brunnsvik har fått tillbaka sin bokstuga

När LO för sju år sedan stängde Brunnsviks folkhögskola slängdes bibliotekets unika boksamling i containrar. Men nu är en av arbetarrörelsens mest omskrivna kulturskatter tillbaka.

Nu bygger vi ett ännu starkare fack

KRÖNIKADet är många som redan är med i Pappers ute på bruken. Men för att säkra vår styrka i framtiden ska vi bli ännu fler. Är du med, skriver Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson.

Vi måste få slut på otryggheten

KrönikaI praktiken omfattas många industrianställda inte av turordningsreglerna. Därför måste vi förhandla om trygghet och omställning, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Läderindustrin i Bangladesh

Miljökata­strofen som flyttade

REPORTAGELädergarverierna i Bangladesh blev ökända för att ha förorenat en flod och en stadsdel. Staten tvingade dem att flytta från huvud­staden Dhaka. Nu förgiftas ytterligare en flod.

1

DA:s prover avslöjar gifter i vattnet

Reningsverket är för litet och gifter läcker ut i floden. Farligt avfall läggs på hög. Dagens Arbetes egna prover avslöjar en ny miljökatastrof. 

Han vill starta ett miljövänligt garveri

Mitt i miljökatastrofen finns en strimma av hopp. Tulin Hossain drömmer om att skapa världens miljö­vänligaste garveri i sin hemby, med maskiner från svenska Bölebyn.

Kända skomärken döljer lädrets ursprung

Filippa K, Acne studios och Rizzo skor redovisar inte öppet från vilka fabriker lädret till deras skor kommer. Det framkommer i en rapport från Fair action.

Packbanden bort!

ÖGONBLICKETKlockan är 14.59 på Katrinefors bruk i Mariestad.

DA GRANSKAR SKUGGSAMHÄLLET

Splittrad insats mot kriminella företagare

Da reder utKriminella har infiltrerat arbetsmarknaden. Pengar tvättas, seriösa företagare slås ut och människor utnyttjas. Två olika satsningar ska bekämpa brottsligheten. Men de samarbetar inte och sekretessregler försvårar arbetet.

1

”Kriminella arbetsgivare måste bort”

PerspektivArbetslivskriminaliteten har fått politisk uppmärksamhet. På kort tid har många med makt vaknat, skriver Dagens Arbetes Elinor Torp.

Så har skuggsamhället vuxit fram

TidslinjeEn rad politiska beslut har lett fram till ett laglöst arbetsliv där människor utnyttjas. Kontroller har slopats och det har lett till ökat fusk. Terrordådet på Drottninggatan blev en ögonöppnare.

Virtuell värld skyddar montörer

SÄKER TEKNIKVR-glasögon och smarta kläder ska förhindra att du blir skadad på jobbet.

Hur ska Volvo undvika att hamna vid sidan av?

PerspektivKinesiska Geely kan slå ihop sina bägge biltillverkare Volvo Cars och Geely Automotive till ett gemensamt bolag. Ännu ett tecken på att bilindustrin står inför sitt ”iPhone-ögonblick”, skriver DA:s Harald Gatu.

Tre tillbaka på jobbet efter gasolyckan

ARBETSPLATSOLYCKALivsfarligt svavelväte läckte ut på massafabriken i Olshammar. Huvudskyddsombudet Sonny Johansson får frågor från hela Sverige om olyckan.

Pappers hoppas på högre lönelyft än det finländska

Avtal 2020I måndags avslutades en cirka två veckor lång strejk på finländska pappersbruk.

Vilken blir din snabba kaffefavorit?

DA testarDet dyraste snabbkaffet är sämst. Det tycker tre skogsarbetare som provsmakat sju olika sorter i en liten koja i Hälsingland.

Tommy kör som en borstbindare

ProfilenSkogsarbetaren Tommy Halvardsson är på fritiden en av landets få borstbindare. Han berättar vad som krävs för att göra en ­borste. Och hur han hamnade här.

Petter Lindström

”Jag känner fortfarande hur solen värmer”

I tjugoårsåldern blev Petter Lindströms syn allt sämre och i dag är han helt blind. Han är IF Metall-ordförande på Samhall i Tierp och klarar det mesta – även om det finns saker som han saknar.

Striden om arbetsrätten

De startar budkavle för turordningsreglerna i Las

Hallå där, Jan-Olov Carlsson, IF Metalls klubbordförande på Volvo lastvagnar i Umeå, som varit med och dragit en igång en budkavle till försvar för turordningsreglerna i Las.

2

IF Metall släpper bok om industrins framtid

De vill sätta industrin i centrum av samhällsdebatten – samt inspirera och provocera.

Utredare: Förtydliga ”normalt förekommande arbete”

SjukförsäkringBegreppet normalt förekommande arbete har kritiserats för att vara vagt. Ändå kan det avgöra vem som får sjukpenning eller inte. Nu föreslås en lagändring som ska förtydliga begreppet.

1

Långt från centrum

BildreportageJens Olof Lasthein skildrar Europas geografiska utkanter.

Pappersarbetare andades in livsfarlig gas

ArbetsplatsolyckaAspa bruk i Olshammar står still sedan gasläckan på söndagen. – Det är mycket som snurrar i huvudet på folk, säger Sonny Johansson, arbetsställets huvudskyddsombud.

Äntligen! Nu öppnar sågen på Seskarö igen

För tolv år sedan lades sågen ner. Men Seskaröborna gav aldrig upp. Tillsammans har de kämpat för att väcka den till liv igen.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.