”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

”Pizzor – men inga krispaket till vårdens hjältar”

Eftersom syrrorna ofta förblir namnlösa tänkte jag lyfta fram en av dem, vardagshjältarna, skriver Alexandra Pascalidou.

Knarket i industrin

Sju industriföretag: så drogtestar vi vår personal

I takt med att drogtesterna ökar åker fler fast, men vilka som får hjälp med sitt beroende skiljer sig mellan stora företag. På SSAB avgör man från fall till fall och på Billerud Korsnäs i Gävle erbjuder man rehabilitering för egna anställda medan bemanningsanställda stängs av. Det visar en enkät som Dagens Arbete skickat till sju stora bolag.

Företagen i undersökningen

SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett Sverigebaserat företag som tillverkar pappersmassa, papper, sågade trävaror och pellets.

SKF – (ursprungligen Svenska Kullagerfabriken) är et svenskt industriföretag, leverantörer av produkter och tjänster inom området lager och tätningar, men omfattar också tekniskt stöd, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning.

SSAB – är en stålkoncern och Nordens största tillverkare av handelsstål.

Sandvik – industri inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin.

Stora Enso skog – ett skogsbolag som förser Stora Ensos sågverk, pappers- och massabruk med virke.

Billerud Korsnäs Gävle – är en tillverkare av vätskekartong till förpackningar för drycker och livsmedel.

LKAB – Gruvdriftskoncern med järnmalmsbrytning i Kiruna och Malmberget som huvudsaklig verksamhet.

Tillämpar ni drogtester på ert företag?

SCA: Ja. Vi vill ha trygga och drogfria arbetsplatser.

SKF: Ja, vi genomför testerna för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen, öka trivsel och arbetsprestation.

SSAB: Ja.

Sandvik: Ja, för att säkra arbetsmiljön och utveckla företagets konkurrenskraft.

Stora Enso Skog: Ja, vid nyanställning och misstanke om drogpåverkan.

Billerud Korsnäs Gävle: Ja, för att identifiera alkohol- och drogmissbruk och ha möjlighet att erbjuda hjälp i tid.

LKAB: Ja, det är ett led i det förebyggande arbetet, både vad gäller säkerhets- och hälsoaspekten.


Vilket år införde ni drogtester?

SCA: Vi har testat sedan 1990 och successivt utökat till att omfatta samtliga anställda.

SKF: Det är mer än tio år sedan.

SSAB: 2004.

Sandvik: I början av 1990-talet.

Stora Enso Skog: 2016.

Billerud Korsnäs Gävle: Vi har haft det i minst 15 år.

LKAB: 2006-11.


Vilken typ av drogtest tillämpar ni?

SCA: Urin.

SKF: Urin och saliv.

SSAB: Urin och luft.

Billerud Korsnäs Gävle: Saliv.

Sandvik: Urin och saliv.

Stora Enso Skog: Urin och saliv.

LKAB: Urin, saliv och luft.


Hur ofta drogtestar ni?

SCA: Vid nyanställning, misstanke och slumpvis testar vi 10 % av de anställda årligen.

SKF: Slumpmässigt och vid misstanke.

SSAB: Vid nyanställning, misstanke och slumpvis.

Billerud Korsnäs Gävle: Slumpmässigt och vid misstanke.

Sandvik: Vid nyanställning, misstanke och slumpmässigt.

Stora Enso Skog: Nyanställning och misstanke.

LKAB: Slumpmässigt testar vi 25% av våra anställda, cirka 1000 tester per år, och cirka 300 tester på våra entreprenörer.


Hur många positiva resultat har ni fått hittills i år (frågan ställd i november 2019) samt förra året (2018)?

SCA: Vill inte kommentera.

SKF: Vill inte kommentera.

SSAB: ”Den frågan svarar vi inte på i dagsläget.”

Billerud Korsnäs Gävle: ”Vi kommenterar inte antal positiva utslag.”

Sandvik: ”Vi redovisar inte den statistiken externt.”

Stora Enso Skog: ”Ett vid misstanke (2018), inget 2019.”

LKAB: 15 st 2018 och 11 st 2019.


Hur hanterar ni positiva drogtestresultat?

SCA: Drogpåverkade avvisas från arbetsplatsen och vi ser till att vederbörande kommer hem säkert. Därefter tar eventuella arbetsrättsliga åtgärder vid, liksom samtal och eventuell rehabilitering. Vid missbruk är vår inställning att missbruket ska bort, men medarbetaren vara kvar.

SKF: Vid upptäckt erbjuder vi rehabilitering.

SSAB: Vi agerar olika från fall till fall.

Billerud Korsnäs Gävle: Rehabiliteringsprogram för egna medarbetare. Entreprenörer stängs av från arbetsplasten.

Sandvik: Inledningsvis avstängning från arbetet. Visar utredning på beroendesjukdom så inträder vårt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare och då läggs en behandlingsplan upp.

Stora Enso Skog: Vid nyanställning ska provet vara negativt för att man ska få tjänsten, i övrigt erbjuds rehabilitering. Vid positivt drogtest stängs man av till dess att provet är rent.

LKAB: Våra egna anställda erbjuds alltid rehabilitering.


Erbjuder ni rehabilitering?

SCA: Om det finns en missbruksproblematik, så kan det vara aktuellt.

SKF: Ja, vi erbjuder rehabilitering och vi samarbetar med Aleforsstiftelsen.

SSAB: Det är olika från fall till fall.

Billerud Korsnäs Gävle: Rehabiliteringsprogram för egna medarbetare. Entreprenörer stängs av från arbetsplatsen.

Sandvik: Ja, om det är frågan om beroendesjukdom.

Stora Enso Skog: Ja. Rehabiliteringen är individanpassad.

LKAB: Våra egna anställda erbjuds alltid rehabilitering. Efter bedömning öppenvårdsbehandling alternativt behandlingshem.


Har företaget avtal/överenskommelse med facket gällande drogtester?

SCA: Ja, samråd med koncernrådet, koncernens högsta fackliga organ.

SKF: Ja, testerna sker genom överenskommelse med de fackliga parterna.

SSAB: Ja.

Billerud Korsnäs Gävle: Ja.

Sandvik: Ja, kring drogtester och handlingsprogram.

Stora Enso Skog: Det förhandlades med fackliga organisationer innan det infördes.

LKAB: Slumpmässiga drogtester infördes ensidigt av företaget, dvs fackföreningarna accepterade införandet och har deltagit i utformandet av dokumentet. Dock anser det att det inte kan teckna avtal då de inte vill avstå från möjligheten att driva medlems talan då medlemmen begär det.
Vi genomför obligatoriska utbildningar för chefer och skyddsombud specifikt kring alkohol/droger.


Tipsa oss!

Vill du berätta om droger på ditt jobb?
Kontakta våra reportrar:

Johanna Edström, 070-648 22 15, je@da.se

Marcus Derland, 070-485 67 16, md@da.se

Läs på tipsa.da.se hur vi garanterar din anonymitet. Tänk på att inte använda företagets telefon eller dator!

Läs mer:

Marcus Derland och Johanna Edström

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

”Jag vill försöka vara drogfri”

LYSSNA PÅ DA  Victor fuskade sig genom drogtesterna flera gånger, och var nära att dö av en överdos. Maries son Pontus överlevde inte missbruket. Lyssna på de inlästa reportagen i vår granskning av knarket i industrin.

”Utan rehabilitering föds farlig tystnadskultur”

DebattLagstiftningen måste bli tydligare på vilket ansvar som åligger arbetsgivarna, skriver Erik Arnberg, som bland annat jobbat med rehabilitering för SSAB.

Maries son dog av en överdos

Marie hade förberett sig på det värsta. Men när sonen Pontus varit drogfri i flera veckor började hon hoppas.

Efter överdosen – här möts Viktor och Marie

DA dokumentärMarie förlorade sin son Pontus i en drogöverdos för snart två år sedan. Viktor, hans kompis, tog också en överdos vid samma tid, men överlevde. DA var med när de möttes igen, ett och ett halvt år efter Pontus begravning.

Måste jag kissa när andra ser på?

Koll påDrogtester av anställda ökar och fler åker fast. Bra för säkerheten, men vad händer med den personliga integriteten?

7

Knarkfynd på toalett på SSAB

Knark har hittats inne i SSAB:s lokaler i Borlänge. Företaget har gjort en polisanmälan och kommer nu att utöka med fler drogtester på arbetsplatsen. 

”Jag vill försöka vara drogfri”

Viktor fuskade sig genom drogtest flera gånger. Efter en överdos kom vändpunkten. Kompisen Pontus hade inte samma tur. Han dog.

1

Dagens Arbete granskar knarket i industrin

Fabriksgolven är knarklangarnas nya arena. Polisen står handfallen. Dagens Arbete granskar knarket i industrin. Läs de anställdas berättelser om hur de knarkat på jobbet.

2

”Allt gick att få tag på inne på Volvo”

Folk gick in på toaletten och knarkade. I nästan ett år jobbade Josef på Volvo i Göteborg – sida vid sida med påtända kollegor.

Droger på arbetsplatsen hotar arbetarens trygghet

DEBATTUnder för lång tid har politiken inte tagit det växande problemet med droger på arbetsplatsen på allvar, skriver riksdagspolitikern Mattias Jonsson (S).

Volvos personalbil användes vid knarkbrott

Volvos personalbil användes för att frakta stora mängder knark. Det är inte första gången Volvos personalbilar används vid brott, enligt polisen.

”Knarklangarna får det tuffare om vi bryr oss om varandra”

GÄSTKRÖNIKADet är ingen lätt sak att förhålla sig till när arbetskamrater är en del av en organiserad kriminalitet – som bryter ner andra människor på jobbet, skriver Volvoarbetaren  Lars Henriksson.

Tipsa oss om droger på jobbet

Hur är det att jobba med drogpåverkade kollegor? Har du själv använt narkotikaklassade preparat? Hur har din arbetsgivare agerat? Tipsa oss!

SKR: Hindrar lagen att missbrukare söker vård?

I 31 år har det varit olagligt att använda droger i Sverige. Men effekterna av lagen blev inte vad man önskade. Nu vill Sveriges Kommuner och Regioner att lagen utreds igen.

1

Ny föreskrift sågas: ”Fler uppsägningar att vänta”

Nu kan det bli svårare att få rehabilitering för alkoholmissbruk och andra beroendesjukdomar, menar fackliga företrädare. En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket sågas.

Polisen om knarket innanför industri­grindarna

Arbetsgivarens tillstånd är inte tillräckligt för att polisen ska kunna bekämpa droger inne på arbetsplatser. Klas Johansson, regionchef för polisregion Väst, svarar på DA:s frågor om knarket i industrin.

”Jag var ständigt rädd för att åka på ett drogtest”

Vägen tillbakaChristoffer fick ett ultimatum: Behandlingshem eller sparken. SSAB hade fått nog av hans knarkande. Men redan när Christoffer packade väskan tänkte han på att bli hög igen.

”Arbetsgivaren ska ha ansvaret för drogrehabilite­ringen”

DEBATTLagen säger att arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för ”Alkohol och andra berusningsmedel”. Vi vill att rutiner för rehabilitering även ska omfatta narkotikamissbruk, skriver IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

1

Sålde knark via företagets mobil

Langare använde företagets mobil för att sälja knark. Trots att företaget tidigare flaggat för drogrelaterade problem inledde polisen ingen förundersökning.

Missbrukaren måste få hjälp

LEDAREArbetsgivaren ska inte vara både spanare, polis och domare. Att slänga ut anställda som fastnat i drogtester är fel väg att gå, skriver chefredaktör Helle Klein.

”Drogtester är som ett lotteri”

Om du åker fast i ett drogtest på jobbet kan du köpas ut, polisanmälas, omplaceras eller skickas till behandlingshem. Rättsläget är oklart. Privata företag bestämmer själva hur de gör.

7

Åkte fast i drogtest – och fick ­behålla jobbet

ArbetsrättMårten åkte fast i ett drogtest på jobbet. Platschefen ville sparka ut honom, men han tog strid. ”Arbetsgivaren ska skita i vad jag gör på min semester.”

Volvo kan ha begått narkotikabrott

Volvo kan ha gjort sig skyldigt till narkotikabrott. Företaget har inte polisanmält när de hittat misstänkta droger i lokalerna. I stället har Volvo sparat misstänkt knark.

Läs mer från Dagens Arbete:

Han fixade 13 miljoner till arbetskamraterna

PENSIONStålbolaget Ovako missade pensionsinbetalningar under flera år. Efter försäkringsexperten ”Lärs” detektivarbete sattes 13 miljoner kronor in på de anställdas pensionskonton.

Detta gäller vid korttidsarbete

SVAR PÅ LÄSARNAS FRÅGORVad gäller vid utbildning, får man jobba mer än vad avtalet säger och hur snabbt kan korttidsarbetet blåsas av? DA har fått många frågor från er läsare – här är svaren.

Vem ska jobba i skogen?

Skilda världarNär gränserna stängdes för många utländska plantörer menade branschen att hela säsongen var hotad. Facket viftade bort det som ett politiskt utspel. Så vad har egentligen hänt?

Vilken blir din snabba kaffefavorit?

DA testarDet dyraste snabbkaffet är sämst. Det tycker tre skogsarbetare som provsmakat sju olika sorter i en liten koja i Hälsingland.

Gasolyckan på Aspa bruk

Han räddade sin arbetskamrat undan gasen

Thomas Sedig satt i kontrollrummet när larmen gick. I höga halter dödar svavelväte direkt. ”Men ligger någon där, då tvekar man inte. Då gör man allt för att rädda människans liv.”

1

”Vi måste samarbeta bättre”

RÄDDNINGSPLAN Aspa bruk vill knyta räddningstjänsten närmare, och utbilda anställda som kan lotsa dem inne på bruket om en olycka inträffar igen.

Textilia

Tvingades betala 10 000 för visstidskontrakt

En mellanchef på tvätteriet Textilia tvingade Fardin att betala 10 000 kronor för ett halvårskontrakt. När utpressaren sedan ville ha mer pengar gick Fardin till företagsledningen. Då blev han av med jobbet.

2

Kom två minuter för sent – fick inte jobba kvar på Textilia

Nebije kom några minuter för sent vid två tillfällen. Det räckte för att inte få ett nytt kontrakt på Textilia i Rimbo. Där är en tredjedel av arbetsstyrkan visstidsanställd – en otrygghet som tär.

2

Ladda ner senaste e-DA här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

Efter coronan

Dags för ett bättre normaltillstånd

KrönikaNär vi söker oss ur krisen måste vi ta tillfället i akt att stärka välfärden. Det är rimligt att de företag som tagit emot stöd tar ett större ansvar framöver, skriver GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

Tack alla kämpar – vi behöver er

KrönikaKraften i vår organisation har stegrats, fler och fler har fått veta vad Pappers gör och vad vi står för. Engagemanget från UNG 2020 finns med oss till efter coronakrisen, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

DEBATTTrots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

1

”Jag vill att det ska gå fortare”

CoronasmittanCovid-drabbade Fredrik, som DA tidigare har berättat om, är nu ute från sjukhuset. Han blir starkare för var dag, men det är lång tid kvar innan han är återställd.

Redo för framtiden

En ny generationAugust Wieser, som DA mötte 2017, har tagit studenten. Dessutom har han fått jobb på Billerud Korsnäs i Gävle. Men om han är pappersarbetare om tio år låter han vara osagt.

”Sjukförsäkringen måste bli tryggare – nu!”

KRÖNIKAAlltför ofta möter jag medlemmar i IF Metall som är för sjuka för att kunna jobba. Ändå anser Försäkringskassan att de är för friska för att få sjukpenning. Så kan vi inte ha det, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

4

Bygger ett tak i trä

ÖgonblicketFramför Jari Salmi och Juho Teppola ligger en sjättedel av det som ska bli taket till en grillstuga.

Arbetsrätten

Så här vill utredaren ändra las

På måndagen presenterades utredningen i riksdagen. Parterna har redan tidigare uttalat sitt missnöje. Nu säger också arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att hon inte är nöjd – och hoppas att fack och arbetsgivare kan hitta en bättre lösning.

4

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

DEBATTFör att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen måste småföretagens kostnader för att säga upp personal minska redan före 2022, skriver Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

2

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

DEBATTAtt ta bort anställningstryggheten och med den yttrandefriheten, är den raka motsatsen till liberal politik, skriver sex företrädare för GS-facket.

Så kan las ändras – detta säger parterna

Nästa måndag presenterar regeringens utredare sina förslag på hur las kan förändras. SVT har tagit del av dem redan nu – och varken fack eller arbetsgivare är nöjda

2

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

Ordföranden som aldrig hann tillträda

HISTORIAGunnar Andersson skulle bara göra ännu en utlandsresa innan han tog sig an arbetar­rörelsens finaste uppdrag: LO-ordförande.

Amanda är yngst på bruket

ÖgonblicketKlockan är 09.31
Ahlstrom-Munksjö AB i Jönköping.

Löneligan för pappers- och massabruk

Lönestatistik | PappersHar du högre eller lägre lön än dina kollegor på grannbruken? Nu kan du för första gången se hur lönen utvecklats de senaste åren. För alla skiftformer.

Kan krisen bli ett lyft för facket?

CoronaeffektenI flera år har fackförbunden brottats med sjunkande organisationsgrad. Så kom en annan kris. Nu rapporterar flera förbund om medlemmar som strömmar till.

Så fungerar de nya reglerna

DA guidarUnder coronakrisen har regeringen både lättat på reglerna för att få ersättning och höjt beloppen för den som uppfyller villkoren från a-kassan. Följ DA:s guide för att ta reda på vilken ersättning du har rätt till.

Joachim Dagerud på Mälarplast. Foto: Lina Larsson

"Jag trivs just här"

ÖGONBLICKETKlockan är 16.08 på Mälarplast AB i Eskilstuna.

Illustration: Josephine Skapare

Får chefen neka min semester?

Fråga om jobbet | LedighetHar arbetsgivaren skyldighet att ge en orsak till varför en semesteransökan avslås, eller räcker det att bara säga nej?

”Petters och Saras död skapar inga rubriker”

KRÖNIKAPandemin har fått oss att verkligen bry oss om varandra. Bra! Samtidigt får det mig att tänka på en annan, ständigt bortglömd epidemi – drogdöden, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Krisstöd

”Klokt och moget av Volvo”

AB Volvo drar tillbaka aktieutdelningen. Ett moget och klokt beslut av ägarna, tycker facket.

7
Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.