Skäms inte för att själen är trasig

På arbetet måste vi kunna tala lika öppet om den psykiska ohälsan som att kroppen värker, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Vi behöver påminna oss om att de som hörs mest i sociala medier inte är flest”

Krönika, Alexandra Pascalidou. 

Knarket i industrin

Sju industriföretag: så drogtestar vi vår personal

I takt med att drogtesterna ökar åker fler fast, men vilka som får hjälp med sitt beroende skiljer sig mellan stora företag. På SSAB avgör man från fall till fall och på Billerud Korsnäs i Gävle erbjuder man rehabilitering för egna anställda medan bemanningsanställda stängs av. Det visar en enkät som Dagens Arbete skickat till sju stora bolag.

Företagen i undersökningen

SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett Sverigebaserat företag som tillverkar pappersmassa, papper, sågade trävaror och pellets.

SKF – (ursprungligen Svenska Kullagerfabriken) är et svenskt industriföretag, leverantörer av produkter och tjänster inom området lager och tätningar, men omfattar också tekniskt stöd, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning.

SSAB – är en stålkoncern och Nordens största tillverkare av handelsstål.

Sandvik – industri inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin.

Stora Enso skog – ett skogsbolag som förser Stora Ensos sågverk, pappers- och massabruk med virke.

Billerud Korsnäs Gävle – är en tillverkare av vätskekartong till förpackningar för drycker och livsmedel.

LKAB – Gruvdriftskoncern med järnmalmsbrytning i Kiruna och Malmberget som huvudsaklig verksamhet.

Tillämpar ni drogtester på ert företag?

SCA: Ja. Vi vill ha trygga och drogfria arbetsplatser.

SKF: Ja, vi genomför testerna för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen, öka trivsel och arbetsprestation.

SSAB: Ja.

Sandvik: Ja, för att säkra arbetsmiljön och utveckla företagets konkurrenskraft.

Stora Enso Skog: Ja, vid nyanställning och misstanke om drogpåverkan.

Billerud Korsnäs Gävle: Ja, för att identifiera alkohol- och drogmissbruk och ha möjlighet att erbjuda hjälp i tid.

LKAB: Ja, det är ett led i det förebyggande arbetet, både vad gäller säkerhets- och hälsoaspekten.


Vilket år införde ni drogtester?

SCA: Vi har testat sedan 1990 och successivt utökat till att omfatta samtliga anställda.

SKF: Det är mer än tio år sedan.

SSAB: 2004.

Sandvik: I början av 1990-talet.

Stora Enso Skog: 2016.

Billerud Korsnäs Gävle: Vi har haft det i minst 15 år.

LKAB: 2006-11.


Vilken typ av drogtest tillämpar ni?

SCA: Urin.

SKF: Urin och saliv.

SSAB: Urin och luft.

Billerud Korsnäs Gävle: Saliv.

Sandvik: Urin och saliv.

Stora Enso Skog: Urin och saliv.

LKAB: Urin, saliv och luft.


Hur ofta drogtestar ni?

SCA: Vid nyanställning, misstanke och slumpvis testar vi 10 % av de anställda årligen.

SKF: Slumpmässigt och vid misstanke.

SSAB: Vid nyanställning, misstanke och slumpvis.

Billerud Korsnäs Gävle: Slumpmässigt och vid misstanke.

Sandvik: Vid nyanställning, misstanke och slumpmässigt.

Stora Enso Skog: Nyanställning och misstanke.

LKAB: Slumpmässigt testar vi 25% av våra anställda, cirka 1000 tester per år, och cirka 300 tester på våra entreprenörer.


Hur många positiva resultat har ni fått hittills i år (frågan ställd i november 2019) samt förra året (2018)?

SCA: Vill inte kommentera.

SKF: Vill inte kommentera.

SSAB: ”Den frågan svarar vi inte på i dagsläget.”

Billerud Korsnäs Gävle: ”Vi kommenterar inte antal positiva utslag.”

Sandvik: ”Vi redovisar inte den statistiken externt.”

Stora Enso Skog: ”Ett vid misstanke (2018), inget 2019.”

LKAB: 15 st 2018 och 11 st 2019.


Hur hanterar ni positiva drogtestresultat?

SCA: Drogpåverkade avvisas från arbetsplatsen och vi ser till att vederbörande kommer hem säkert. Därefter tar eventuella arbetsrättsliga åtgärder vid, liksom samtal och eventuell rehabilitering. Vid missbruk är vår inställning att missbruket ska bort, men medarbetaren vara kvar.

SKF: Vid upptäckt erbjuder vi rehabilitering.

SSAB: Vi agerar olika från fall till fall.

Billerud Korsnäs Gävle: Rehabiliteringsprogram för egna medarbetare. Entreprenörer stängs av från arbetsplasten.

Sandvik: Inledningsvis avstängning från arbetet. Visar utredning på beroendesjukdom så inträder vårt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare och då läggs en behandlingsplan upp.

Stora Enso Skog: Vid nyanställning ska provet vara negativt för att man ska få tjänsten, i övrigt erbjuds rehabilitering. Vid positivt drogtest stängs man av till dess att provet är rent.

LKAB: Våra egna anställda erbjuds alltid rehabilitering.


Erbjuder ni rehabilitering?

SCA: Om det finns en missbruksproblematik, så kan det vara aktuellt.

SKF: Ja, vi erbjuder rehabilitering och vi samarbetar med Aleforsstiftelsen.

SSAB: Det är olika från fall till fall.

Billerud Korsnäs Gävle: Rehabiliteringsprogram för egna medarbetare. Entreprenörer stängs av från arbetsplatsen.

Sandvik: Ja, om det är frågan om beroendesjukdom.

Stora Enso Skog: Ja. Rehabiliteringen är individanpassad.

LKAB: Våra egna anställda erbjuds alltid rehabilitering. Efter bedömning öppenvårdsbehandling alternativt behandlingshem.


Har företaget avtal/överenskommelse med facket gällande drogtester?

SCA: Ja, samråd med koncernrådet, koncernens högsta fackliga organ.

SKF: Ja, testerna sker genom överenskommelse med de fackliga parterna.

SSAB: Ja.

Billerud Korsnäs Gävle: Ja.

Sandvik: Ja, kring drogtester och handlingsprogram.

Stora Enso Skog: Det förhandlades med fackliga organisationer innan det infördes.

LKAB: Slumpmässiga drogtester infördes ensidigt av företaget, dvs fackföreningarna accepterade införandet och har deltagit i utformandet av dokumentet. Dock anser det att det inte kan teckna avtal då de inte vill avstå från möjligheten att driva medlems talan då medlemmen begär det.
Vi genomför obligatoriska utbildningar för chefer och skyddsombud specifikt kring alkohol/droger.


Tipsa oss!

Vill du berätta om droger på ditt jobb?
Kontakta våra reportrar:

Johanna Edström, 070-648 22 15, je@da.se

Marcus Derland, 070-485 67 16, md@da.se

Läs på tipsa.da.se hur vi garanterar din anonymitet. Tänk på att inte använda företagets telefon eller dator!

Läs mer:

Marcus Derland och Johanna Edström

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

”Jag vill försöka vara drogfri”

LYSSNA PÅ DA  Victor fuskade sig genom drogtesterna flera gånger, och var nära att dö av en överdos. Maries son Pontus överlevde inte missbruket. Lyssna på de inlästa reportagen i vår granskning av knarket i industrin.

”Utan rehabilitering föds farlig tystnadskultur”

DebattLagstiftningen måste bli tydligare på vilket ansvar som åligger arbetsgivarna, skriver Erik Arnberg, som bland annat jobbat med rehabilitering för SSAB.

Maries son dog av en överdos

Marie hade förberett sig på det värsta. Men när sonen Pontus varit drogfri i flera veckor började hon hoppas.

Efter överdosen – här möts Viktor och Marie

DA dokumentärMarie förlorade sin son Pontus i en drogöverdos för snart två år sedan. Viktor, hans kompis, tog också en överdos vid samma tid, men överlevde. DA var med när de möttes igen, ett och ett halvt år efter Pontus begravning.

Måste jag kissa när andra ser på?

Koll påDrogtester av anställda ökar och fler åker fast. Bra för säkerheten, men vad händer med den personliga integriteten?

7

Knarkfynd på toalett på SSAB

Knark har hittats inne i SSAB:s lokaler i Borlänge. Företaget har gjort en polisanmälan och kommer nu att utöka med fler drogtester på arbetsplatsen. 

”Jag vill försöka vara drogfri”

Viktor fuskade sig genom drogtest flera gånger. Efter en överdos kom vändpunkten. Kompisen Pontus hade inte samma tur. Han dog.

1

Dagens Arbete granskar knarket i industrin

Fabriksgolven är knarklangarnas nya arena. Polisen står handfallen. Dagens Arbete granskar knarket i industrin. Läs de anställdas berättelser om hur de knarkat på jobbet.

2

”Allt gick att få tag på inne på Volvo”

Folk gick in på toaletten och knarkade. I nästan ett år jobbade Josef på Volvo i Göteborg – sida vid sida med påtända kollegor.

Droger på arbetsplatsen hotar arbetarens trygghet

DEBATTUnder för lång tid har politiken inte tagit det växande problemet med droger på arbetsplatsen på allvar, skriver riksdagspolitikern Mattias Jonsson (S).

Volvos personalbil användes vid knarkbrott

Volvos personalbil användes för att frakta stora mängder knark. Det är inte första gången Volvos personalbilar används vid brott, enligt polisen.

”Knarklangarna får det tuffare om vi bryr oss om varandra”

GÄSTKRÖNIKADet är ingen lätt sak att förhålla sig till när arbetskamrater är en del av en organiserad kriminalitet – som bryter ner andra människor på jobbet, skriver Volvoarbetaren  Lars Henriksson.

Tipsa oss om droger på jobbet

Hur är det att jobba med drogpåverkade kollegor? Har du själv använt narkotikaklassade preparat? Hur har din arbetsgivare agerat? Tipsa oss!

SKR: Hindrar lagen att missbrukare söker vård?

I 31 år har det varit olagligt att använda droger i Sverige. Men effekterna av lagen blev inte vad man önskade. Nu vill Sveriges Kommuner och Regioner att lagen utreds igen.

1

Ny föreskrift sågas: ”Fler uppsägningar att vänta”

Nu kan det bli svårare att få rehabilitering för alkoholmissbruk och andra beroendesjukdomar, menar fackliga företrädare. En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket sågas.

Polisen om knarket innanför industri­grindarna

Arbetsgivarens tillstånd är inte tillräckligt för att polisen ska kunna bekämpa droger inne på arbetsplatser. Klas Johansson, regionchef för polisregion Väst, svarar på DA:s frågor om knarket i industrin.

”Jag var ständigt rädd för att åka på ett drogtest”

Vägen tillbakaChristoffer fick ett ultimatum: Behandlingshem eller sparken. SSAB hade fått nog av hans knarkande. Men redan när Christoffer packade väskan tänkte han på att bli hög igen.

”Arbetsgivaren ska ha ansvaret för drogrehabilite­ringen”

DEBATTLagen säger att arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för ”Alkohol och andra berusningsmedel”. Vi vill att rutiner för rehabilitering även ska omfatta narkotikamissbruk, skriver IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

1

Sålde knark via företagets mobil

Langare använde företagets mobil för att sälja knark. Trots att företaget tidigare flaggat för drogrelaterade problem inledde polisen ingen förundersökning.

Missbrukaren måste få hjälp

LEDAREArbetsgivaren ska inte vara både spanare, polis och domare. Att slänga ut anställda som fastnat i drogtester är fel väg att gå, skriver chefredaktör Helle Klein.

”Drogtester är som ett lotteri”

Om du åker fast i ett drogtest på jobbet kan du köpas ut, polisanmälas, omplaceras eller skickas till behandlingshem. Rättsläget är oklart. Privata företag bestämmer själva hur de gör.

7

Åkte fast i drogtest – och fick ­behålla jobbet

ArbetsrättMårten åkte fast i ett drogtest på jobbet. Platschefen ville sparka ut honom, men han tog strid. ”Arbetsgivaren ska skita i vad jag gör på min semester.”

Volvo kan ha begått narkotikabrott

Volvo kan ha gjort sig skyldigt till narkotikabrott. Företaget har inte polisanmält när de hittat misstänkta droger i lokalerna. I stället har Volvo sparat misstänkt knark.

Läs mer från Dagens Arbete:

Coronakrisen

Ferbe om uppdraget som coronasamordnare: Många är fortfarande i chock

DA MÖTERRegeringens coronasamordnare Anders Ferbe tog fram förslaget på korttidsarbete redan före krisen. Aldrig anade han att en pandemi skulle skynda på införandet.

Stor rädsla för corona i skuggsamhället

PerspektivArbetsmiljöverket har stoppat all tillsyn. ”Vi åker inte ens ut på olyckor längre”, berättar en inspektör. Samtidigt fortsätter svartarbetet. Och människor i skuggsamhället är rädda, skriver Elinor Torp.

”Okej med korttidsarbete, bara lönetappet inte blir för stort”

EnkätMånga företag har infört korttidsarbete på grund av coronakrisen. DA frågade fyra industriarbetare: Är du beredd att gå ner i tid och inkomst för att säkra jobbet? 

ABB-facken till attack mot Wallenberg och Gardell

Facken på ABB tycker att beslutet att dela ut 18 miljarder till aktieägarna är provocerande. De varnar styrelsen ”för att dra ner företagets varumärke i smutsen genom att agera oetiskt.”

2

Staten ger företag bidrag även vid uppsägningar

Företag som säger upp personal har rätt att få statligt stöd enligt reglerna om korttidspermittering. Något som upprör IF Metall. ”Själva poängen är att företagen inte ska behöva säga upp”, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

1

Höjda utdelningar – trots krisen

PERSPEKTIVDA:s Harald Gatu minns den bistra krisvåren 2009 då aktieutdelningarna frös inne. I dag slirar börsföretagen på hur det blir.

2

Facket på Scania vill ha korttidsavtal på plats innan helgen

Ingen lösning om korttidsarbete på plats ännu, när Scania meddelar att de stänger ner i Sverige. ”Allt händer så fort och vi har inte alla svar”, säger IF Metall-klubbens ordförande i Södertälje, Michael Lyngsie.

”Nu är tid för solidaritet, inte höga aktie­utdelningar”

DEBATTDet är oerhört provocerande att företag tar del av ett krispaket finansierat av våra medlemmars skattepengar ena stunden för att sedan dela ut vinster till aktieägarna i nästa, skriver GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

1

Nu stänger stora delar av industri-Sverige

När fordonsjättar som Volvo Cars, Scania och AB Volvo stoppar produktionen berörs uppåt hundra tusen anställda runtom i landet. 

Korttidsavtal klart på Scania

IF Metalls medlemmar skickas hem från jobbet mellan 25 mars och 13 april, samtidigt som lönerna minskas med 7,5 procent.

GS sluter avtal om korttidsarbete

På onsdagen slöt GS ett central avtal om korttidsarbete med motparterna inom industrin. ”Vi betraktar det här som en tillfällig åtgärd”, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin jobbar för att få fram material till vården

”Vi jobbar dygnet runt”, säger Kristina Bengtsson på ACE Protection, som gör andningsskydd.

Inför coronan är vi alla lika – men industriarbetare kan inte jobba hemifrån

PerspektivDA:s arbetsmiljöreporter Elinor Torp reflekterar över coronasmittan, och listar tre viktiga punkter om din arbetsmiljö i dessa tider.

IF Metall tecknar flera avtal om korttidsarbete

IF Metall har anpassat flera avtal för att regeringens nya förslag om korttidsarbete ska kunna tecknas. Och fler branscher ges nu möjlighet till korttidsarbete.

AB Volvo stänger fabriken i Tuve

Volvo Lastvagnar stänger fabriken i Tuve i Göteborg på måndag och 15 dagar framåt.

Corona – vilka regler gäller vid arbete och sjukdom?

DA reder utEn rad nya regler ska minska smittspridningen och göra det enklare att stanna hemma vid misstänkt sjukdom. Här har vi samlat de viktigaste förändringarna.

Hur har du det? Ge oss en bild!

EfterlysningNu i coronatider får vi på DA hitta andra arbetssätt, och vi behöver DIN hjälp! Berätta hur ni har det på ditt jobb − och skicka gärna ett foto.

Inkomsten kan bli lägre – men inte lönen

DA reder utKris i företaget men du får ändå behålla anställningen. Så här fungerar den nya korttidspermitteringen.

Så får du lättast fyr på brasan

DA testar: TändstålEn specialslipad knivrygg är bäst när elden tänds med tändstål. Metallbrickorna som följer med håller inte måttet, enligt de sjöscouter som testat.

Ångesten tog över Tommys liv

LEVA MED DIAGNOSMänniskor är olika, och det är bra, har Volvoarbetaren Tommy Jeansson alltid tyckt. Ändå tvekade han att berätta varför han hela livet känt sig annorlunda.

1

DA GRANSKAR VUXENUTBILDNINGEN

Elever på Lernia: oroliga att vi skadas

VUXENUTBILDNINGSlipdamm, thinnerångor, dålig skyddsutrustning och nästan ingen teori alls. Så beskriver Alicia och andra elever sina skoldagar på Lernias fordonsutbildning i Växjö. Nu befarar Alicia att hon har fått skador för livet.

Lernia: Vi ser över detta och åtgärdar bristen

Lernias rektor i Växjö hänvisar DA till kommunikationschefen Katarina Devell i Stockholm. Här är hennes svar på frågorna om brister på Lernias vuxenutbildning i Växjö.

Foto: David Lundmark

Ett småskaligt hantverk

ÖgonblicketKlockan är 09.47 på Karlskrona lampfabrik.

EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen. Foto: Ludovic Marin, AP

EU:s minimilön – ett hot mot svenska löner

DA reder utEU:s planer på att införa en lag om minimilön kan, i värsta fall, leda till kraftiga lönesänkningar i Sverige.

IF Metalls kongress skjuts fram

IF Metall skjuter upp sin kongress till sent i höst, beslutade förbundsstyrelsen på onsdagen.

Avtal 2020

Pontus Georgsson

Pappers: Slopa aktieutdelningarna

Företagen inom massa- och pappersindustrin bör avstå från aktieutdelningar. Det anser Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson som nu tecknat avtal om korttidsarbete med Industriarbetsgivarna.

Industrin skjuter upp avtalsrörelsen

Facken inom industrin och arbetsgivarna säger ja till att skjuta fram avtalsrörelsen. Även Pappers förlänger avtalet. ”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Det är inte läge att bråka om löner och villkor”, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

LO och Svenskt Näringsliv: Förläng alla avtal

LO och Svenskt Näringsliv är överens. Nu uppmanar de alla fackförbund och arbetsgivarorganisationer att skjuta upp årets avtalsrörelse till hösten.

Opo vill skjuta upp löneförhandlingarna

På grund av det osäkra läget i och med Coronakrisen har Opartiska ordföranden bett parterna att skjuta upp förhandlingarna om avtalen fram till den 1 oktober.

”Tre öre mer i timmen. Annars strejkar vi”

Kollektivavtalets dagGideon Hazard kunde knappast förutse vilken historisk betydelse han skulle spela när han krävde tre öre mer i timmen.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.