Industriarbetarnas tidning

Sju industriföretag: så drogtestar vi vår personal

23 januari, 2020

Skrivet av Marcus Derland och Johanna Edström

I takt med att drogtesterna ökar åker fler fast, men vilka som får hjälp med sitt beroende skiljer sig mellan stora företag. På SSAB avgör man från fall till fall och på Billerud Korsnäs i Gävle erbjuder man rehabilitering för egna anställda medan bemanningsanställda stängs av. Det visar en enkät som Dagens Arbete skickat till sju stora bolag.

Företagen i undersökningen

SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett Sverigebaserat företag som tillverkar pappersmassa, papper, sågade trävaror och pellets.

SKF – (ursprungligen Svenska Kullagerfabriken) är et svenskt industriföretag, leverantörer av produkter och tjänster inom området lager och tätningar, men omfattar också tekniskt stöd, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning.

SSAB – är en stålkoncern och Nordens största tillverkare av handelsstål.

Sandvik – industri inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin.

Stora Enso skog – ett skogsbolag som förser Stora Ensos sågverk, pappers- och massabruk med virke.

Billerud Korsnäs Gävle – är en tillverkare av vätskekartong till förpackningar för drycker och livsmedel.

LKAB – Gruvdriftskoncern med järnmalmsbrytning i Kiruna och Malmberget som huvudsaklig verksamhet.

Tillämpar ni drogtester på ert företag?

SCA: Ja. Vi vill ha trygga och drogfria arbetsplatser.

SKF: Ja, vi genomför testerna för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen, öka trivsel och arbetsprestation.

SSAB: Ja.

Sandvik: Ja, för att säkra arbetsmiljön och utveckla företagets konkurrenskraft.

Stora Enso Skog: Ja, vid nyanställning och misstanke om drogpåverkan.

Billerud Korsnäs Gävle: Ja, för att identifiera alkohol- och drogmissbruk och ha möjlighet att erbjuda hjälp i tid.

LKAB: Ja, det är ett led i det förebyggande arbetet, både vad gäller säkerhets- och hälsoaspekten.


Vilket år införde ni drogtester?

SCA: Vi har testat sedan 1990 och successivt utökat till att omfatta samtliga anställda.

SKF: Det är mer än tio år sedan.

SSAB: 2004.

Sandvik: I början av 1990-talet.

Stora Enso Skog: 2016.

Billerud Korsnäs Gävle: Vi har haft det i minst 15 år.

LKAB: 2006-11.


Vilken typ av drogtest tillämpar ni?

SCA: Urin.

SKF: Urin och saliv.

SSAB: Urin och luft.

Billerud Korsnäs Gävle: Saliv.

Sandvik: Urin och saliv.

Stora Enso Skog: Urin och saliv.

LKAB: Urin, saliv och luft.


Hur ofta drogtestar ni?

SCA: Vid nyanställning, misstanke och slumpvis testar vi 10 % av de anställda årligen.

SKF: Slumpmässigt och vid misstanke.

SSAB: Vid nyanställning, misstanke och slumpvis.

Billerud Korsnäs Gävle: Slumpmässigt och vid misstanke.

Sandvik: Vid nyanställning, misstanke och slumpmässigt.

Stora Enso Skog: Nyanställning och misstanke.

LKAB: Slumpmässigt testar vi 25% av våra anställda, cirka 1000 tester per år, och cirka 300 tester på våra entreprenörer.


Hur många positiva resultat har ni fått hittills i år (frågan ställd i november 2019) samt förra året (2018)?

SCA: Vill inte kommentera.

SKF: Vill inte kommentera.

SSAB: ”Den frågan svarar vi inte på i dagsläget.”

Billerud Korsnäs Gävle: ”Vi kommenterar inte antal positiva utslag.”

Sandvik: ”Vi redovisar inte den statistiken externt.”

Stora Enso Skog: ”Ett vid misstanke (2018), inget 2019.”

LKAB: 15 st 2018 och 11 st 2019.


Hur hanterar ni positiva drogtestresultat?

SCA: Drogpåverkade avvisas från arbetsplatsen och vi ser till att vederbörande kommer hem säkert. Därefter tar eventuella arbetsrättsliga åtgärder vid, liksom samtal och eventuell rehabilitering. Vid missbruk är vår inställning att missbruket ska bort, men medarbetaren vara kvar.

SKF: Vid upptäckt erbjuder vi rehabilitering.

SSAB: Vi agerar olika från fall till fall.

Billerud Korsnäs Gävle: Rehabiliteringsprogram för egna medarbetare. Entreprenörer stängs av från arbetsplasten.

Sandvik: Inledningsvis avstängning från arbetet. Visar utredning på beroendesjukdom så inträder vårt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare och då läggs en behandlingsplan upp.

Stora Enso Skog: Vid nyanställning ska provet vara negativt för att man ska få tjänsten, i övrigt erbjuds rehabilitering. Vid positivt drogtest stängs man av till dess att provet är rent.

LKAB: Våra egna anställda erbjuds alltid rehabilitering.


Erbjuder ni rehabilitering?

SCA: Om det finns en missbruksproblematik, så kan det vara aktuellt.

SKF: Ja, vi erbjuder rehabilitering och vi samarbetar med Aleforsstiftelsen.

SSAB: Det är olika från fall till fall.

Billerud Korsnäs Gävle: Rehabiliteringsprogram för egna medarbetare. Entreprenörer stängs av från arbetsplatsen.

Sandvik: Ja, om det är frågan om beroendesjukdom.

Stora Enso Skog: Ja. Rehabiliteringen är individanpassad.

LKAB: Våra egna anställda erbjuds alltid rehabilitering. Efter bedömning öppenvårdsbehandling alternativt behandlingshem.


Har företaget avtal/överenskommelse med facket gällande drogtester?

SCA: Ja, samråd med koncernrådet, koncernens högsta fackliga organ.

SKF: Ja, testerna sker genom överenskommelse med de fackliga parterna.

SSAB: Ja.

Billerud Korsnäs Gävle: Ja.

Sandvik: Ja, kring drogtester och handlingsprogram.

Stora Enso Skog: Det förhandlades med fackliga organisationer innan det infördes.

LKAB: Slumpmässiga drogtester infördes ensidigt av företaget, dvs fackföreningarna accepterade införandet och har deltagit i utformandet av dokumentet. Dock anser det att det inte kan teckna avtal då de inte vill avstå från möjligheten att driva medlems talan då medlemmen begär det.
Vi genomför obligatoriska utbildningar för chefer och skyddsombud specifikt kring alkohol/droger.


Tipsa oss!

Vill du berätta om droger på ditt jobb?
Kontakta våra reportrar:

Johanna Edström, 070-648 22 15, je@da.se

Marcus Derland, 070-485 67 16, md@da.se

Läs på tipsa.da.se hur vi garanterar din anonymitet. Tänk på att inte använda företagets telefon eller dator!

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.