Nu behövs solidarisk innovation

Det är hoppfullt när industriföretag ställer om sin produktion efter samhällets behov, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

Pengarna både finns – och inte

Klart det är trevligt att få utdelning på en aktie. Men hur var det nu med att det inte finns pengar, alltså till löneökningarna, frågar sig Marcus Raihle.

Läderindustrin i Bangladesh

Tangil är 17 a och jobbar med att frakta avfall från ett garveri till industri­områdets soptipp. Foto: David Lundmark
Foto: David Lundmark

Miljökata­strofen som flyttade

Lyssna på reportaget:

Lädergarverierna i Bangladesh blev ökända för att ha förorenat en flod och en stadsdel. Staten tvingade dem att flytta från huvud­staden Dhaka. Nu förgiftas ytterligare en flod.

Bangladesh

Landet är världens ­åttonde folkrikaste med 163 miljoner invånare. Bangladesh är också ett av världens mest tätbefolkade länder.

Klimatförändringar leder till fler översvämningar vid a. Det har medfört att många människor från landsbygden flyttar till huvudstaden Dhaka som ständigt växer och nu har över 19 miljoner invånare.

An english version of the story is aviable here.

Den unge mannen tar tag med händerna i flaket och pressar benen bakåt, nästan småspringer för att sparka ner blandningen av djurhudar och köttrester från den lilla lastbilen. Ploff låter det när sörjan åker ner och blandas med garveriavfallet som redan ligger på soptippen i Savar, en timme utanför mångmiljonstaden Dhaka. Lukten. Stanken. Odören. Den är omöjlig att undkomma.

Solen värmer upp bitar av det gamla koköttet och de kemikalieindränkta skinnbitarna. Bränder uppstår spontant men främst från cigarrettfimpar. Röken sticker i näsan trots kontrollerad andning genom munnen. Magen vänder sig och det krävs vilja för att svälja tillbaka kräksmaken som söker sig upp under tungan. Efter tio minuter kommer huvudvärken.

Det var meningen att allt skulle bli så mycket bättre när garverierna flyttade hit. Till en helt ny industriell zon. Tidigare låg i stort sett hela läderindustrin inne i Dhaka i stadsdelen Hazaribagh. Att garva läder på konventionellt sätt kräver stora mängder kemikalier och vatten.

I Hazaribagh släpptes det smutsiga vattnet ut i kanaler och hamnade till slut i Buriganga, en av de mest förorenade floderna i Bangladesh. Genom åren har medier och miljöorganisationer vid flera tillfällen slagit larm om den miljökatastrof som pågått i Hazaribagh. Stadsdelen har omnämnts som en av världens mest förorenade platser, tillsammans med bland annat Tjernobyl.

Bangladesh regering ville redan för flera år sedan flytta ut garverierna till det nya industriområdet. Garveriägarna vägrade länge och först när elektriciteten stängdes av påbörjades flytten. 2017 kom verksamheten i gång i Savar. Här finns nu ett modernt reningsverk som ska rena utsläppen från garverierna.

Solen står högt och en varm bris ligger på nerifrån floden. Vi har lämnat den unga mannen som tömde hudrester från ett flak. Promenaden går mot vinden och över avfallshögen som är längre och bredare än en fotbollsplan. Luktsinnet utmanas maximalt, det är svårt att tänka sig en mer fasansfull stank någonstans på jorden.

Det gamla garveriområdet i Hazaribagh har beskrivits som ett av världens mest förorenade, i sällskap med Chernobyl. Foto: David Lundmark
Ingen sanering har gjorts efter att garverierna lämnade stadsdelen i Dhaka. Foto: David Lundmark.

 

Röken från bränderna på soptippen sprids över omgivningarna. Ännu tre år efter flytten till Savar så har myndigheterna inte löst vad som ska göras med allt det fasta avfallet från garverierna.

I ett av bostadshusen som ligger närmast sitter Rabbi i sitt sovrum och spelar en traditionell visa på gitarr. Hans mjuka och välklingande röst gör att hudrester och köttslamsor som syns genom det öppna fönstret glöms för en stund. På ett bord ligger kartor med piller mot astma och magproblem. Rabbi och hans fru blev sjuka när de flyttade hit. Röken, eller gasen som han kallar den, kommer stötvis beroende på hur vinden blåser.

– Gasen gör oss sjuka.

24-årige Rabbi är garveriarbetare. Han drömmer om ett annat liv, kanske som musiker. Här kan du lyssna på när han spelar den traditionella sången Ore Nil Doria för DA:s läsare. Foto: David Lundmark.

Rabbi drömmer om ett annat liv. Bort från jobbet på garveriet som höll på att ta ifrån honom musiken. Vänsterhanden är sargad efter en arbetsplatsolycka där han fastnade i en maskin. Han har lyckats anpassa sitt sätt att spela så att han fortfarande kan ta ut ackorden.

– Jag vet inte vad jag skulle ha gjort annars.

Rabbi tar med oss ut och visar åkrarna. Bonden Abdul Mannan, 45 år, har levt och odlat i området hela sitt liv. Han vittnar om att grödorna började försvagas och dö när garverierna kom.

– Röken tar död på mina odlingar. Barnen får hudsjukdomar. Många har astma och problem med sina magar, säger han.

Abdul Mannan är inte ensam. Han pekar ut odlingar bredvid hans egna som också tagit stryk.

På andra sidan sophögen flyter Dhaleswha­ri. Utloppet från det nybyggda vattenreningsverket mynnar ut i floden ett kort stenkast från garverisoporna. Ett lager med skum har bildats på ytan där avloppsvattnet möter floden.

En äldre fiskare berättar att Dhaleswhari försörjt honom i 30 år. Han pekar på en död fisk och stöder sig mot en käpp och suckar.

– På alla år har jag aldrig fått så lite fisk som nu.

Fisk dör i floden som flyter förbi garverierna. Foto: David Lundmark
Kalibaus har fiskat i floden Dhaleswhari i 40 år. Sedan garverierna kom till Savar har fångsterna minskat och han hittar ofta död och skadad fisk. Foto: David Lundmark

En bit uppströms kämpar tre andra fiskare med att dra upp ett långt nät. De vittnar också om att fångsterna har minskat, särskilt vid utloppen från garveriområdet.

För det är inte bara vatten från reningsverket som hamnar i floden. Brunt och illaluktande dagvatten från industriområdet leds ut i floden via cementrör. Dagvattnet är kontaminerat med förorenat vatten från garverierna.

Dagens Arbete har tagit vattenprover från dagvattnet som analyserats av ett laboratorium i Bangladesh. Svaren visar på höga halter krom, ett ämne som används i stora mängder i garveriprocessen. Vi har bett Markus Sundbom, forskare på institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet, tolka rapporten från laboratoriet.

– Det är extrema halter krom som inte ska finnas i dagvattnet. Även halterna av syreförbrukande organiska ämnen är mycket höga. Sammantaget tyder mätvärdena på att orenat vatten från garverierna har läckt ut. Det är en riktig soppa som rinner ut i floden som riskerar leda till syrebrist och att fiskar dör eller flyr, säger han.

När hudarna garvas krävs stora mängder vatten och kemikalier. Många arbetare saknar skyddsutrustning. Foto: David Lundmark
När hudarna är färdig­garvade kallas de wet blue. Foto: David Lundmark

Att dagvattnet förorenasmed smutsigt vatten från garverier bekräftas också av Abdul Majed, vd på Apex tannery, det största garveriet i Savar. Han sitter bakom ett stort skrivbord och lutar sig gärna framåt när han pratar. Kontoret är svalt och en stark doft av parfym eller möjligen rengöringsmedel håller stanken från produktionen på avstånd.

– Det kinesiska bolaget som byggde reningsverket använde för liten dimension på rören. Det gör att allt vatten från vårt garveri inte kan tas emot av reningsverket. I stället trycks det upp i marken och hamnar i dagvattnet, berättar han.

Abdul Majed säger att myndigheterna har lovat att rören ska bytas ut och att det ska sättas in pumpar som gör att vattnet effektivare leds till reningsverket. Men ännu har inget hänt, kemikalierna fortsätter att rinna ut i dagvattnet.

Vattenreningen är inte det enda problemet i Savar. Gifter sprids också från de stora mängderna fast avfall på soptippen.

Dagens Arbete har samlat in prover från soptippen som har analyserats av ett laboratorium i Sverige. Det visade sig innehålla höga halter av det cancerframkallande ämnet sexvärt krom, också kallat hexavalent krom. Men också höga halter av flera tungmetaller som orsakar hälsoproblem.

Abdul Majed på Apex menar att om de fick för myndigheterna skulle de själva ta hand som sitt avfall i stället för att lägga det på hög.

– Västländerna vill inte längre köpa vårt läder, vi måste lösa de här problemen. Vi tjänar inga pengar. Nu exporterar vi bara till kommunistländer och en del länder i Asien, säger han.

Han vill starta ett miljövänligt garveri

De stora marknaderna i Europa och USA har valt bort lädret från Bangladesh på grund av miljöförstöringen men också på grund av brister i arbetsmiljön på garverierna.

Ordföranden Abul Kalam Azad tar emot i Garveriarbetarnas fackförbunds lokaler som ligger mitt i industriområdet. Han menar att om ägarna såg till att åtgärda miljön och förbättra arbetsförhållandena så skulle de kunna exportera sina produkter till länder i väst.

– Myndigheterna och garveriägarna måste sätta sig ned och lösa situationen, säger han.

Fler problem har uppstått efter flytten till Savar. Här finns få bostäder, inga skolor och inget sjukhus. Många arbetare tvingas bo kvar i Hazaribagh och får nu pendla flera timmar om dagen för att komma till jobbet.

– Kostnaderna har ökat. De kan inte längre gå hem och äta och de får betala för att pendla, säger Abul Kalam Azad.

Han suckar. Den vacklande ekonomin för garverierna gör att hans medlemmar har en tuffare vardag. Totalt arbetar runt 20 000 till 25 000 personer i området, enligt facket. Och många garverier har ännu inte startat upp sin verksamhet i Savar.

– Jag önskar jag kunde säga att det fanns något garveri med bra arbetsförhållanden. Men bara de senaste tre åren har tio personer dött i olyckor, säger Abul Kalam Azad.

Floden Dhaleswhari flyter förbi det nya garveriområdet i Savar. Foto: David Lundmark

Miljöadvokaten Rizwana Hasan har genom åren gjort sig känd som en skarp kritiker av garveriindustrin. Men det största ansvaret för miljökatastrofen i Savar lägger hon på regeringen.

– De använde skattepengar för att skapa ett nytt industriområde för garverierna. Men de klarar inte av att lösa alla problem som uppstått. Alla skyller på alla. Det är misslyckat ledarskap, säger hon.

Rizwana Hasan har själv besökt området flera gånger och sett sjuka barn och död fisk.

– Det som hände i Hazaribagh händer nu i Savar. En ny flod är förstörd. Den enda lösningen är att stoppa industrin och lösa alla problem innan man startar upp igen.

Vem har då ansvaret för att lösa problemen i Savar? Abdul Halim är högst ansvarig tjänsteman på industriministeriet i Bangladesh. Han tycker att det har blivit mycket bättre sedan industrin flyttade från Hazaribagh. Och han nekar till att reningsverket inte ska fungera.

Abdul Halim, högst ansvarig tjänsteman på industriministeriet i Bangladesh. Foto: David Lundmark

– Jag har fått rapporter om att det fun­gerar.

Är floden förorenad?

– Det har tagits prover och jag har sett rapporter. Det har inte blivit sämre, floden var förorenad redan tidigare.

Får jag se rapporterna?

– Nej, de finns inte här.

Abdul Halim säger att det finns lösningar för att ta hand om det fasta avfallet som hamnar på soptippen.

Garverierna flyttade 2017

Bangladesh är en av världens största läderproducenter. Läder är näst största exportnäringen efter textilier.
Regeringen försökte länge få garverierna att flytta från Hazaribagh inne i huvudstaden Dhaka till Savar en timme utanför. Det krävdes ett domstols­beslut och att el, vatten och gas stängdes av för att garverierna skulle flytta, vilket skedde 2017.

30 000

personer jobbar på ­garverier i Bangladesh. Många jobbar utan skyddsutrustning och kan ­exponeras för upp till 150 olika kemikalier som används i garvningsprocessen.

Ni har i flera år vetat att garverierna skulle flytta. Varför har ni inte löst det?

– Det finns företag som kan ta hand om biprodukterna. Det har inte kommit i gång än.

Människor som bor runt soptippen blir sjuka. Vad vill du säga till dem?

– Vi har ingen konkret information om att de fått sjukdomar.

Vad är tidsplanen?

– Det är en process. Det händer saker snabbt nu. Jag bjuder in dig om sex månader, då ska du få se ett annat scenario.

Lovar du det?

– Ja, du ska få se, säger Abdul Halim.

Miljöadvokaten Rizwana Hasan tror inte ett dugg på hans löften.

– Han ger oss falska förhoppningar, han vet inte vad han pratar om, säger hon.

Fotnot: Reportageresan till Bangladesh har bekostats med medel från biståndsorganisationen Union to Union.

An english version of the story is aviable here.

Läs mer: DA rekommenderar | Internationellt | Reportage | Teknik och miljö


md@da.se

1Kommentarer

Lars Pettesson:

Hög tid att konsumenter världen över kräver ”Fair trade” certifierade läderprodukter.

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

DA:s prover avslöjar gifter i vattnet

Reningsverket är för litet och gifter läcker ut i floden. Farligt avfall läggs på hög. Dagens Arbetes egna prover avslöjar en ny miljökatastrof. 

 

Han vill starta ett miljövänligt garveri

Mitt i miljökatastrofen finns en strimma av hopp. Tulin Hossain drömmer om att skapa världens miljö­vänligaste garveri i sin hemby, med maskiner från svenska Bölebyn.

 

Läs mer från Dagens Arbete:

Coronakrisen

ABB-facken till attack mot Wallenberg och Gardell

Facken på ABB tycker att beslutet att dela ut 18 miljarder till aktieägarna när provocerande. De varnar styrelsen ”för att dra ner företagets varumärke i smutsen genom att agera oetiskt.”

Stor rädsla för corona i skuggsamhället

PerspektivArbetsmiljöverket har stoppat all tillsyn. ”Vi åker inte ens ut på olyckor längre”, berättar en inspektör. Samtidigt fortsätter svartarbetet. Och människor i skuggsamhället är rädda, skriver Elinor Torp.

Staten ger företag bidrag även vid uppsägningar

Företag som säger upp personal har rätt att få statligt stöd enligt reglerna om korttidspermittering. Något som upprör IF Metall. ”Själva poängen är att företagen inte ska behöva säga upp”, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Höjda utdelningar – trots krisen

PERSPEKTIVDA:s Harald Gatu minns den bistra krisvåren 2009 då aktieutdelningarna frös inne. I dag slirar börsföretagen på hur det blir.

1

Facket på Scania vill ha korttidsavtal på plats innan helgen

Ingen lösning om korttidsarbete på plats ännu, när Scania meddelar att de stänger ner i Sverige. ”Allt händer så fort och vi har inte alla svar”, säger IF Metall-klubbens ordförande i Södertälje, Michael Lyngsie.

”Okej med korttidsarbete, bara lönetappet inte blir för stort”

EnkätMånga företag har infört korttidsarbete på grund av coronakrisen. DA frågade fyra industriarbetare: Är du beredd att gå ner i tid och inkomst för att säkra jobbet? 

Nu stänger stora delar av industri-Sverige

När fordonsjättar som Volvo Cars, Scania och AB Volvo stoppar produktionen berörs uppåt hundra tusen anställda runtom i landet. 

Korttidsavtal klart på Scania

IF Metalls medlemmar skickas hem från jobbet mellan 25 mars och 13 april, samtidigt som lönerna minskas med 7,5 procent.

GS sluter avtal om korttidsarbete

På onsdagen slöt GS ett central avtal om korttidsarbete med motparterna inom industrin. ”Vi betraktar det här som en tillfällig åtgärd”, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin jobbar för att få fram material till vården

”Vi jobbar dygnet runt”, säger Kristina Bengtsson på ACE Protection, som gör andningsskydd.

Inför coronan är vi alla lika – men industriarbetare kan inte jobba hemifrån

PerspektivDA:s arbetsmiljöreporter Elinor Torp reflekterar över coronasmittan, och listar tre viktiga punkter om din arbetsmiljö i dessa tider.

IF Metall tecknar flera avtal om korttidsarbete

IF Metall har anpassat flera avtal för att regeringens nya förslag om korttidsarbete ska kunna tecknas. Och fler branscher ges nu möjlighet till korttidsarbete.

AB Volvo stänger fabriken i Tuve

Volvo Lastvagnar stänger fabriken i Tuve i Göteborg på måndag och 15 dagar framåt.

Corona – vilka regler gäller vid arbete och sjukdom?

DA reder utEn rad nya regler ska minska smittspridningen och göra det enklare att stanna hemma vid misstänkt sjukdom. Här har vi samlat de viktigaste förändringarna.

Hur har du det? Ge oss en bild!

EfterlysningNu i coronatider får vi på DA hitta andra arbetssätt, och vi behöver DIN hjälp! Berätta hur ni har det på ditt jobb − och skicka gärna ett foto.

Inkomsten kan bli lägre – men inte lönen

DA reder utKris i företaget men du får ändå behålla anställningen. Så här fungerar den nya korttidspermitteringen.

Från permittering till korttidsarbete

TidslinjeDet här med statligt stöd, minskad arbetstid och skyddad inkomst vid kriser är inget nytt. Häng med på resan från permittering till korttidsarbete.

IF Metall-kongressen kan bli digital

Det blir ingen IF Metall-kongress i maj – i alla fall inte i vanlig form. Exakt hur man ska göra ska förbundsstyrelsen besluta i veckan.

DA GRANSKAR VUXENUTBILDNINGEN

Elever på Lernia: oroliga att vi skadas

VUXENUTBILDNINGSlipdamm, thinnerångor, dålig skyddsutrustning och nästan ingen teori alls. Så beskriver Alicia och andra elever sina skoldagar på Lernias fordonsutbildning i Växjö. Nu befarar Alicia att hon har fått skador för livet.

Lernia: Vi ser över detta och åtgärdar bristen

Lernias rektor i Växjö hänvisar DA till kommunikationschefen Katarina Devell i Stockholm. Här är hennes svar på frågorna om brister på Lernias vuxenutbildning i Växjö.

Foto: David Lundmark

Ett småskaligt hantverk

ÖgonblicketKlockan är 09.47 på Karlskrona lampfabrik.

EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen. Foto: Ludovic Marin, AP

EU:s minimilön – ett hot mot svenska löner

DA reder utEU:s planer på att införa en lag om minimilön kan, i värsta fall, leda till kraftiga lönesänkningar i Sverige.

IF Metalls kongress skjuts fram

IF Metall skjuter upp sin kongress till sent i höst, beslutade förbundsstyrelsen på onsdagen.

Avtal 2020

Pontus Georgsson

Pappers: Slopa aktieutdelningarna

Företagen inom massa- och pappersindustrin bör avstå från aktieutdelningar. Det anser Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson som nu tecknat avtal om korttidsarbete med Industriarbetsgivarna.

Industrin skjuter upp avtalsrörelsen

Facken inom industrin och arbetsgivarna säger ja till att skjuta fram avtalsrörelsen. Även Pappers förlänger avtalet. ”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Det är inte läge att bråka om löner och villkor”, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

LO och Svenskt Näringsliv: Förläng alla avtal

LO och Svenskt Näringsliv är överens. Nu uppmanar de alla fackförbund och arbetsgivarorganisationer att skjuta upp årets avtalsrörelse till hösten.

Opo vill skjuta upp löneförhandlingarna

På grund av det osäkra läget i och med Coronakrisen har Opartiska ordföranden bett parterna att skjuta upp förhandlingarna om avtalen fram till den 1 oktober.

”Nu är tid för solidaritet, inte höga aktie­utdelningar”

DEBATTDet är oerhört provocerande att företag tar del av ett krispaket finansierat av våra medlemmars skattepengar ena stunden för att sedan dela ut vinster till aktieägarna i nästa, skriver GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

1

”Tre öre mer i timmen. Annars strejkar vi”

Kollektivavtalets dagGideon Hazard kunde knappast förutse vilken historisk betydelse han skulle spela när han krävde tre öre mer i timmen.

Tryggare med jobb hos bolagen

TRENDBROTT.Länge har många maskinförare varit anställda av entreprenörer som kör för skogsbolagen. Nu startar bolagen återigen egna maskinlag. 

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.