Industriarbetarnas tidning

Fråga om jobbet

Här besvarar Dagens Arbetes experter frågor om ditt arbetsliv.   Läs fler frågor om:

Är det okej att ta ett annat jobb?

20 april, 2020

Permittering Får man arbeta på annat företag under permittering? Jag vet att man måste stå till ordinarie arbetsgivares förfogande med  kort varsel, men om man kan det, får man då jobba på annat ställe?

Svar: Arbetsgivaren förfogar över hur arbetstiden vid korttidsarbete förläggs, men förfogar inte över den tid som du inte ska arbeta. Du är alltså inte skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande och bestämmer själv vad du gör under denna tid. Det kan dock vara svårt att ta andra arbeten eftersom arbetstiden hos den ordinarie arbetsgivaren kan komma att variera.

Jag vet inte hur det ser ut för dig med annat arbete, men du måste ta hänsyn till den lojalitetsplikt som du har emot din arbetsgivare. Med detta menas att du ska sätta arbetsgivarens intressen före dina egna och att du inte får skada din arbetsgivare. Du får till exempel inte bedriva konkurrerande verksamhet, det kan även finnas kollektivavtalsregler om bisyssla. Kolla med din arbetsgivare så att arbetena inte konkurrerar med varandra.

Min bedömning är även att inkomster som du har tjänat eller kommer att tjäna under tiden hos annan arbetsgivare, inte ska avräknas den lön du får från din ordinarie arbetsgivare.

Detta gäller vid korttidsarbete

Får vi stänga vid rädsla för att bli sjuka?

Smittorisk Många är oroliga och vill att arbetsplatser ska stängas för att inte bli smittade av coronaviruset. Har vi arbetsmiljölagens stöd att stänga arbetsplatser för att det finns en smittorisk?

Svar: Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och bedöma om någon riskerar att drabbas av ohälsa eller smitta i arbetet.

Eventuella brister måste åtgärdas och arbetstagarna ska ha tillgång till rätt skyddsutrustning. Om inte arbetsgivaren tar sitt ansvar finns andra möjligheter. Skyddsombudet har rätt att påtala brister i arbetsmiljön och begära olika åtgärder. Om arbetsgivaren trots det inte gör tillräckligt kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket. Om ett visst arbete innebär omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagarnas liv och hälsa kan skyddsombudet även stoppa arbetet, ett så kallat skyddsombudsstopp. Skyddsombudet tar då över arbetsledningsrätten från arbetsgivaren.

Faran behöver inte vara livshotande. Det krävs inte heller att faran är ny eller plötslig. Avgörande är om det är förenat med alltför stor risk att låta arbetet fortsätta till dess att arbetsgivaren eller Arbetsmiljöverket stoppar det. En arbetstagare kan själv avbryta sitt arbete om hen finner att arbetet innebär fara, men måste då omedelbart kontakta arbetsledningen och skyddsombudet.

En uppkommen farosituation kan även leda till en tvist om arbetsskyldighet där facket har möjlighet att utöva ett så kallat tolkningsföreträde enligt medbestämmandelagen, vilket innebär att fackets mening om arbetsskyldigheten gäller tills vidare. Tolkningsföreträdet utövas under skadeståndsansvar.

Kompetensen är lika – vem  får stanna?

Arbetsrätt Kan man korttidspermittera en anställd med 60 procent, men ha kvar en annan anställd på 100 procent, när personerna har liknande uppgifter och kompetens?

Svar: Finns det ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete ska tillämpningen och vilka arbetstagare som omfattas av detta överenskommas i ett lokalt kollektivavtal. I vilken grad arbetstiden och lönen minskas regleras  i det lokala kollektivavtalet. Och beroende på vad som överenskommits kan arbetstagarna med andra ord drabbas olika av korttidsarbetet. Om det inte finns ett  kollektivavtal om korttidsarbete, måste minst 70 procent av arbetstagarna inom driftsenheten skriftligen avtala och godkänna deltagandet i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som det då avtalas om ska vara densamma för samtliga deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Henric Ask
jurist

Ställ din fråga här
Välkommen med en fråga till våra experter! Tyvärr kan vi inte svara via mejl. Eftersom vi är industriarbetarnas tidning svarar vi inte heller på frågor som specifikt rör andra avtal.

Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar, juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi och psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi.

Du kanske också vill läsa…

Smittskydd i fokus när Volvo drar igång igen

Smittskydd i fokus när Volvo drar igång igen

Svensk fordonsindustri startar upp sin produktion i mindre skala. På Volvo powertrain i Köping har montörer som varit permitterade i fyra veckor börjat komma tillbaka till jobbet.

Inför coronan är vi alla lika – men industri­arbetare kan inte jobba hemifrån

Inför coronan är vi alla lika – men industri­arbetare kan inte jobba hemifrån

DA:s arbetsmiljöreporter Elinor Torp reflekterar över coronasmittan, och listar tre viktiga punkter om din arbetsmiljö i dessa tider.

Hur har du det på jobbet under pandemin?

Hur har du det på jobbet under pandemin?

Alla jobbar hemma, eller? Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek vill få en bredare bild av hur vi har det under pandemin. Därför efterlyser de fler berättelser från de som jobbar inom LO:s område.

Oro, tristess – och lättare att delta i viktiga möten

Oro, tristess – och lättare att delta i viktiga möten

Dagens Arbete hörde av sig till tre av dem vi mötte under pandemins början. Vad har påverkat mest under coronaåret?

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Detta gäller vid korttidsarbete

Detta gäller vid korttidsarbete

Vad gäller vid utbildning, får man jobba mer än vad avtalet säger och hur snabbt kan korttidsarbetet blåsas av? DA har fått många frågor från er läsare – här är svaren.

”Hur var det med hedern och samvetet när kris­stödet söktes”

”Hur var det med hedern och samvetet när kris­stödet söktes”

Om du skickar in en ansökan om a-kassa måste du på heder och samvete intyga att du verkligen är arbetslös. Precis som företag som söker krisstöd intygar att de är i en djup ekonomisk kris, skriver industriarbetaren Kennet Bergqvist.

”Staten bör ta en del av kostnaden för kompetens­utveckling”

”Staten bör ta en del av kostnaden för kompetens­utveckling”

Staten bör kunna subventionera kompetenshöjande insatser i samband med korttidsarbete, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Sätter stopp för smittan

Sätter stopp för smittan

Tredje året som skyddsombud ställs Jesper Johansson inför en oväntad fråga: Vad kan han göra för att hjälpa arbetskamraterna under en pågående pandemi?

Korttids­stödet räddade 40 000 jobb

Korttids­stödet räddade 40 000 jobb

Så lätt att glömma, att ta något för givet. Så lätt att tro att det som gäller idag alltid har funnits där. Som korttidsstödet. Testet kom under pandemin, 40 000 jobb räddades enligt en utvärdering.

Kris i byggbranschen

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Osäkerheten på marknaden gör att återstarten för K2A Trähus skjuts på framtiden.