Industriarbetarnas tidning

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

24 november, 2020 - 16:10

Skrivet av

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.

År 2015 sökte många ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige. Många, särskilt de med rötter i Afghanistan, fick efter flera års väntan avslag. I och med nya gymnasielagen från 2018 fick den gruppen en andra chans att stanna i Sverige under förutsättning att de studerade gymnasiet och hittade ett fast jobb, eller minst två års kontrakt, inom sex månader efter studierna. I våras tog de första studenten och till jul går deras tidsfrist ut.

Regeringen gick i dag, tisdag, ut med ett förslag på att korta kravet på anställningens längd till ett år. Om förslaget röstas igenom träder det i kraft den 3 december. Det är i skrivande stund oklart om det har stöd av en majoritet i riksdagen. Regeringen planerar även att återkomma med ett förslag om att förlänga tiden man har på sig att hitta ett jobb till tolv månader.

Dagens Arbete har i reportaget Fast jobb eller utvisning träffat flera av de som nu söker efter ett fast jobb. I slutet av förra veckan, innan dagens förslag lades, fick vi en intervju med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S):

Jag har träffat många som nu desperat söker tillsvidareanställningar. Vad tycker du om den situationen?

– Jag tycker att de borde ha förberett det här lite tidigare. Det här har varit känt ända sedan lagen trädde i kraft för ett par år sedan. Man ska ha klart för sig att de här ungdomarna bedömts sakna skyddsbehov, det är därför de inte har fått asyl. De skulle egentligen ha avvisats redan för ett par år sedan. Men eftersom de fick vänta så länge så bestämde vi av humanitära skäl att ge dem en andra chans: Att plugga och jobba sig in i Sverige. Då var det samtidigt förenat med krav: sköta skolan, hålla sig i skinnet och inte begå några brott och sen etablera sig på arbetsmarknaden.

– När den här lagstiftningen gick igenom 2018 så såg situationen ganska ljus ut på arbetsmarknaden. Jag träffade själv ungdomar på yrkesutbildningar som beskrev att de knappt hann sluta skolan innan de fick jobb.

Hur menar du att de skulle ha förberett sig tidigare?

– Vi förutsatte att man valde en utbildning som kunde leda till jobb efter skolan. De har varit här i fem år och alla har vetat om de här kraven. Sen var arbetsmarknadsförhållande bättre då än vad de är i dag och det är därför vi är beredda att lätta på de här reglerna något.

Varför har ni inte lättat på kraven? Det är 1 000 ungdomar som har en tidsfrist som går ut innan jul?

– Det tar tid att ändra lagstiftning och förordningar. Den här frågeställningen har kommit upp det sista halvåret. Men alla har från första början vetat om de här förutsättningarna. Återigen, de här ungdomarna har inget skyddsbehov. De fick en andra chans utav humanitära skäl, men då var det förenat med vissa krav.

Det är svårt att hitta en tillsvidareanställning i dag direkt efter gymnasiet. Varför är kraven så hårda?

– Kraven är inte tillsvidareanställning.

Tillsvidareanställning eller kontrakt på minst två år?

– Det ska vara en varaktighet på minst två år.

Det finns väl inga två års-anställningar på svensk arbetsmarknad?

– Man får göra en bedömning av det jobbet de får om det har en varaktighet på minst två år. Sen har du visstidsanställningar också.

Visstidsanställningar ger inte permanent uppehållstillstånd?

– Du måste kunna visa då att du har en varaktighet på minst två år. Du kan inte komma och säga att nu har jag jobb här en månad, eller ett halvår, och nu ska jag ha ett uppehållstillstånd. Det hade varit alldeles för låga krav. Här är kravet att du ska plugga och sen jobba dig in i det svenska samhället.

Men om man nu ger människor en andra chans, borde inte kraven då också vara möjliga att uppfylla för flertalet?

– Jag har inte sett några utvärderingar på hur många som lyckas och inte lyckas. Det får vi se efterhand. Men vi ser att arbetsmarknadsläget har försämrats det sista halvåret. Just därför vill vi nu förlänga tiden man har på sig att skaffa ett jobb till ett år och också korta varaktigheten till ett år. Då sänker vi nu trösklarna något.

Många nyanlända får subventionerade anställningar till en början. Det är inte tillåtet för just den här gruppen, varför det?

– Det är en fråga som vi har tittat på i de förslag vi lägger om nya regler. Vi kommer inom kort remittera detaljerna i de förslagen. Det får du se när det kommer i sin helhet.

Experter på svensk arbetsmarknad som jag talat med menar att det är en minoritet som kommer nå upp till kravet på fast anställning eftersom arbetsmarknaden ser ut som den gör. Var ni medvetna om det när ni skrev lagen?

– För ett par år sedan såg arbetsmarknaden ljusare ut än vad den ser ut nu.

Men är det rimligt att Sverige först investerar i utbildning, sjukvård, uppehälle för tusentals människor under fem-sex år för att sedan utvisa flertalet?

– Så kan man alltid säga när man efter ett år eller så tvingas utvisa människor. Men alternativet är en helt oreglerad invandringspolitik där man säger att det spelar ingen roll om du har skyddsbehov eller inte, eller vilka krav du lever upp till eller inte, du får ändå stanna. Så kan vi inte ha det helt enkelt, det måste finnas en ordning.

Om nu kraven är så hårda att många inte kommer att leva upp till dem, varför sa man inte bara nej från början?

– Det finns inget som hindrar dem från att ha åkt hem för länge sen. Om de hade velat göra det. Det här var ett erbjudande de fick.

Enskilda arbetsgivare får här en väldigt stor påverkan på en ung människas liv. Om de kan erbjuda tillsvidareanställning eller inte. Jag har pratat med arbetsgivare som tycker det är märkligt att samhället på det här sättet lägger över det ansvaret på dem.

– Ansvaret ligger på den enskilde, det är den enskilde som ska visa att den har gått i skolan och lyckats få ett jobb. Alternativet hade varit att vi sagt att det spelar ingen roll om du får jobb eller inte. Jag tycker att vi måste upprätthålla ett grundläggande regelverk som går ut på att har du asylskäl så får du stanna, har du inte asylskäl så får du inte stanna. För just den här gruppen gjordes ett undantag, de fick en chans till. Då är det upp till dem att använda sig utav den chansen.

Men i praktiken står till exempel en nyutbildad bilmekaniker på en arbetsplats och antingen blir det tillsvidareanställning eller så blir den personen utvisad om ett par månader. Det beslutet ligger hos den enskilda arbetsgivaren. Kan du förstå den problematiken?

– Det är samma situation som alla arbetskraftsinvandrare befinner sig i. De är också beroende av att de får behålla sina jobb. För den här gruppen, som återigen inte har några asylskäl, är alternativet att i så fall åka tillbaka och använda den utbildning de har fått i Sverige i sitt hemland. Den här gruppen, som då har särbehandlats, har fått en väldigt fin utbildning i Sverige. Det kommer de naturligtvis att kunna använda alldeles oavsett var de bor.

En del kritiker menar att syftet med de hårda reglerna är att skicka en signal: ”kom inte hit!”. Är det här en avskräckande politik?

– Först ska man komma ihåg det finns inget annat land som tagit emot så många ensamkommande som Sverige. 2015 kom det 35 000 ensamkommande ungdomar, varav de flesta bedömdes ha asylskäl och fick uppehållstillstånd redan då. De är långt inne i etablering redan. Det här är den gruppen som inte fick uppehållstillstånd och som inte bedömdes ha asylskäl.

– Vi kan inte ha en ordning då 10 000-tals ensamkommande kommer till just Sverige år efter år. Utan vi måste trots allt upprätthålla det här grundläggande regelverket. Här gjorde vi ett undantag av humanitära skäl. Men det måste vara på ett sätt att vi ger dem en chans att jobba sig in i det svenska samhället. Skulle vi sagt att ni får amnesti allihop, alla får stanna, då hade vi sänt en signal ut till omvärlden som går ut på att i Sverige spelar det ingen roll om du har asylskäl eller inte, du får ändå stanna. Det tror jag hade varit helt fel signal att skicka.

Du har en del tunga partivänner som vill ha en amnesti. FN-diplomaten och före detta utrikesminister Jan Eliasson skriver till exempel att behandlingen av gymnasielags-ungdomarna ”utmanar humanitet och rättskänsla”.

– Då vill jag återigen peka på att den här gruppen har redan särbehandlats. Egentligen skulle de avvisats för ett par år sen, men av humanitära skäl fick de en chans till. Vi kan inte ha en ordning som är kravlös, riskerna ökar då att vi återigen hamnar i samma typ av flyktingkris som vi hade 2015. Ska vi upprätthålla en grundläggande ordning med en reglerad invandringspolitik, då måste man också vara beredd att fatta en del svåra beslut.

Den här gruppen har en hög grad av psykisk ohälsa och en nio gånger högre självmordsfrekvens. Kritiker menar att det är just den tuffa lagstiftningen som är bidragande till det. Hur ser du på det?

– Många av de här ungdomarna har nog varit under stark psykisk press redan från början. Det kan vara till exempel hemifrån och många har även upplevt väldigt traumatiska situationer. Det gäller för flyktinggrupper generellt. Varje sådant fall är naturligtvis en djup tragedi. Men från statens sida måste vi ändå se till så att vi har en politik som är klar och tydlig, att du både har rättigheter och skyldigheter. Då måste vi ha en ordning där det är möjligt att söka asyl, men också kräva att man lever upp till de skyldigheter som man har.

– Det är naturligtvis en väldigt svår problematik. Men lösningen kan inte vara att vi går mot en ordning då vi i praktiken har fri invandring. Det fungerar inte. Då faller vårt asylsystem samman.

Forskarna på Karolinska institutet, som tog fram siffrorna på den höga självmordsfrekvensen, pekade på ett tydligt mönster i statistiken: Många av de unga som tagit sina liv hade ryckts upp ur tryggheten i ett familje- eller HVB-hem och flyttats runt på Migrationsverkets vuxenboenden. Kunde ni inte ha underlättat för ungdomar som skrevs upp i ålder eller fyllde 18 år att bo kvar under hela gymnasietiden?

– Man ska komma ihåg att när man fyllt 18 år rör sig trots allt om vuxna människor. Då har vi tagit ett jättestort ansvar under barn- och ungdomstiden. När man blir vuxen innebär det också att man har större skyldigheter. Sen vet jag inte om det här har förvärrat deras psykiska hälsa på något sätt, om det kunde gjorts annorlunda lokalt. Men man också vara beredd att ställa vissa krav på människor som trots allt är vuxna.

Hur rimligt är det att en ensamkommande som blir åldersuppskriven eller fyller 18 år ska hitta sitt eget boende när man är mitt i gymnasiestudierna?

– Som jag har förstått det är det inte så att man har blivit hemlös, utan man har fått en annan typ av boende. Man har haft tak över huvudet. Man har kanske fått byta skola. Men det är faktiskt ganska många unga människor i Sverige som måste göra det. Man får ändå utgå ifrån att är man 18 år så ställs det högre krav på en.

Fotnot: Vi har sökt Morgan Johansson för en ny intervju.

20 kommentarer till “Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

 • Alltså, de ensamkommande har fått en rättsosäker resa från början till slut. Det Morgan Johansson påstår är inget annat än att likställa med historierevisionism.

  • De skickas till ett land i krig, IS och talibaner kämpar om makten genom terrordåd som skadar ofantligt många civila. Tyvärr läggs locket på i Sverige media informerar väldigt lite om vad som sker i Afghanistan. President Macron Frankrike gick ut och beklagade sorgen när terrorattentatet mot universitetet i Kabul skett samma dag med drygt 20-talet dödsoffer och lika många civila. Ingenting från den svenska regeringen hördes. Man vet inte om man lämnar hemmet i Afghanistan om man kommer hem igen. Det här är inte känt bland svenskar i allmänhet p g a att det sker för lite reportage och nyhetsbevakning gentemot Afghanistan. De hade asylskäl men man lät dem vänta på beslut och behandlade syriernas ärende först och sedan ändrade man asyllagen så det gick lättare att ge avslag. Med rättosäkra metoder skrevs de upp i ålder dessutom . De fick aldrig en ärlig chans.

   • Man ska komma ihåg att många av de afghaner som kom hit i själva verket är födda och uppväxta i Iran, så de har inte levt i krig. Tyvärr blir en afghan aldrig iransk medborgare och om de ens får jobb så blir det såna som de flesta infödda iranierna inte vill ha. Men räcker det för asylskäl? Minst 40-50% av världens befolkning lever i samma elände.

 • Hur förbereder man sig för en pandemi?
  Ingen hade kunnat förutse vad som hänt.
  Hur noga de än förberett sig med utbildningar gentemot bristyrke så har allt gått i stöpet pga pandemin.

  • Kan hålla med om det till viss del. Men saken är den att en stor del av killarna (för det är 95%killar) är födda i Iran av afghanska föräldrar, som aldrig får bli iranska medborgare. Därför har de heller inte samma rättigheter som infödda iranier.

 • Bättre om regeringen satsar på svenska ungdomar som både blir arbetslösa och utan bostad. Afghanistan borde ta emot dessa män med öppna armar om dom nu är så välutbildade och språkbegåvade.

 • Har en kille som bott hos mig i snart fyra år och är färdig med naturprogrammet på gymnasiet i vår. Han kommer att få mycket bra betyg och skulle väldigt gärna söka till läkarlinjen. Varför jämförs inte högskolestudier med ett jobb?
  För hans del och för samhällets del skulle det vara en vinst att få börja direkt med högskolestudierna.

 • Dom är inga bäbisar. Dom har haft flera år på sig att fixa det ena och det andra. Sen tror många visst att det är krig i hela Afghanistan, vilket det inte är. Dom ska inte få mer tid på sig. Dom har haft sina chanser.

 • Morgan Johansson är uppseendeväxande okunnig om hur reglerna var för dessa ungdomar för tiden innan de fick tillfälliga uppehållstillstånd!

  Morgan säger:
  ”Det här har varit känt ända sedan lagen trädde i kraft för ett par år sedan. Man ska ha klart för sig att de här ungdomarna bedömts sakna skyddsbehov, det är därför de inte har fått asyl. De skulle egentligen ha avvisats redan för ett par år sedan. Men eftersom de fick vänta så länge så bestämde vi av humanitära skäl att ge dem en andra chans: Att plugga och jobba sig in i Sverige. Då var det samtidigt förenat med krav: sköta skolan, hålla sig i skinnet och inte begå några brott och sen etablera sig på arbetsmarknaden.”
  ” Migrationsverket gav inte dessa ungdomar rätten att arbeta innan de fick personnummer, hur gärna de än ville”
  Skandal av ministern att argumentera att ”man skulle hålla sig i skinnet och i stället jobba”
  Naivt, populistiskt och direkt osant!

 • Nu står vi alltså där som många insåg redan för starten av detta. Det hittades på ett nytt skäl som inga insåg vad det skulle leda till utom just detta. Nu ska det skapas ännu ett nytt skäl och så går det på. Vilka ska nu försörja alla dessa som inte får jobb och inte utbildning, har de haft studiestöd med ev lån ska det återbetalas som gäller för svenska ungdomar. Eller blir det ännu fler specialfall? Dags att sätta ner foten en gång för alla.

 • Brutto VS Netto.
  .
  Jag håller med i MJ´s argument när det gäller: avsaknaden av skyddsbehov, solidaritetskänslan som till trots föga uttalas men som skönjas i hans argument, 18 år = med mer ansvar och skyldigheter,
  anställningslängden i dessa Coronatider, sköta skolan, hålla sig i skinnet och inte begå några brott och sen etablera sig på arbetsmarknaden, att föga sända signaler till omvärlden om att Svedalas dörrar står vidöppna. Detta är helt klart rimliga argument som jag ställer mig bakom.
  .
  Vad jag däremot inte förstår är orimligheten i att MJ har en mindre förståelse för den psykologiska press och stressituation som de aktuella vuxna utsätts för. Personerna kommer från krig, terrorism och ytterst pressade levnadsförhållanden och att då i ankomstskeendet begära att personerna skall börja tänka på en eventuell utvisning är varken trygghetsbefrämjande eller särskilt intelligent. De har kommit till en helt för dom ny social samhällsstruktur som de förväntas inkluderas i. Detta är inte det enklaste för varken utvandrande svenskar eller andra som väljer att bosätta på olika platser i världen.
  .
  Så vad bottnar egentligen diskussionen om här?
  .
  Exakt, du vet ekonomi. De Ny/liberala konservativa partierna likt reklam slår i oss ideligen att bruttokostnaden för invandringen är för hög. Det intressanta i detta är FÖGA brutto utan nettokostnaden eller rättare sagt nettointäkten som invandringen för med sig till Sverige.
  .
  Den dagen du vet de ekonomiska premisserna utifrån Brutto VS Netto kan diskussionerna föras upp till en högre nivå, bli mer intelligent och tongivande än den som är nu och som alltid företas i diskussioner när det gäller invandringen.
  .
  ”Trygghetssocialist”

 • På vårat avtalsområde är visstid max ett år (efter det måste AG förhandla med facket), och oftast är en visstid 3 eller 6 månader i taget. Det ser nog inte så annorlunda ut på andra avtalsområden. Morgan Johansson borde ha förberett sig bättre innan intervjun. Då hade han vetat detta!

  Hur skall dessa flyktningar klara av att få ett jobb som varar minst 2 år under dessa omständigheter? Är det lättare för dom att fixa ett ”fast” jobb än vad det är för Svenska ungdomar? Skulle inte tro det! Självklart skall de i jobb, men det måste ställas realistiska krav. Krav som är anpassade till hur det ser ut på den Svenska arbetsmarknaden. Jag vet att det förekommer att arbetsgivare ger tillsvidareanställning endast för att någon skall få stanna. Men det är sannolikt inte normalt, och det kan ju inte vara meningen att det skall gå till på det viset.

 • När unga asylsökande utan egen förskyllan hamnade i kläm under flyktingkrisen krystade regeringen fram ”gymnasielagen” under stort besvär och fick sedan flera gånger längs vägen laga den med silvertejp, ackompanjerad av en kakofoni av invandringspositiva, invandringskritiska och lagkunniga. Med facit i handen hade det varit bättre om regeringen redan i början hade rivit av plåstret genom att ge den avsedda flyktinggruppen amnesti och slagit dövörat till invandringskritiska gallskrik då. Då hade det varit över en gång för alla och en stor grupp unga människor hade mått mycket bättre!

 • Karriärpolitiker väljer det parti där de har störst chanser till att få uppdrag, inte det parti som har samma åsikter som de själva. S har nog råkat ut för det mer än något annat parti. Den här mannen t. ex. har haft ett enda jobb som journalist i tre månader, enligt hans CV. Sen blev han politiker och experttyckare. Han har nog inte blivit politiker för att jobba för solidaritet. Han hade bara inte kunnat göra samma karriär i exempelvis SD. När ska S resa sig ur skammen? Amnesti nu för alla som kom 2015 och så tar ni nya tag för att reglera på något humant sätt, utan Morgans inblandning.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du kanske också vill läsa…

Vilka krav ska man ställa på den som inte orkar leva?

Vilka krav ska man ställa på den som inte orkar leva?

”Vi tog inte ansvar för Aref eller Ali, utan de dog, Morgan Johansson”, skriver Elisabet Rundqvist.

”Gör läxan, Morgan Johansson”

”Gör läxan, Morgan Johansson”

Osanna klyschor när Morgan Johansson svarar på hanteringen av de unga ensamkommande och nya gymnasielagen, skriver Marga Sandström från organisationen Världen i Värmland.

Fast jobb eller utvisning

Fast jobb eller utvisning

De fick en andra chans till ett liv i Sverige. Men villkoren var hårda. Dagens Arbete har följt killarna som bokstavligen slåss för sin överlevnad på den svenska arbetsmarknaden.

Fem år av förändringar i flyktingpolitiken

Fem år av förändringar i flyktingpolitiken

Sedan flyktingkrisen 2015 har mycket hänt. Här är dagarna då politiken svängde.

Bibliotekarien som avslöjade en självmordsvåg

Bibliotekarien som avslöjade en självmordsvåg

Självmordsfrekvensen bland ensamkommande ungdomar i Sverige är världsunikt hög. Men ingen visste hur det låg till – innan en bibliotekarie i Uppsala började samla in uppgifterna.

”Reglerna är inhumana– och rent idiotiska”

”Reglerna är inhumana– och rent idiotiska”

Vi har bekostat de ensamkommandes utbildning och de är redo att börja jobba, men nu kan det sluta med ett utvisningsbeslut, skriver Klara Patzauer, ordförande för föreningen Världen i Värmland.

Ge ungdomarna amnesti nu

Ge ungdomarna amnesti nu

Flyktingpolitiken har lagt ansvaret för de asylsökandes framtid på arbetsgivarna. Det är absurt och måste ändras.

Magdalena Andersson: Man ska använda besvikelsen som finns med regeringen

Magdalena Andersson: Man ska använda besvikelsen som finns med regeringen

På IF Metalls kongress riktade Socialdemokraternas partiledare kritik mot regeringen för att skapa ökade klyftor och ha lägre klimatambitioner. Men migrationspolitiken, säger hon till DA, ska vara väldigt stram, även om S får bestämma. 

Inga höjda böter för företagen i sikte

Inga höjda böter för företagen i sikte

2020 höjdes taket för företagsbot i Sverige. Nu skulle det kännas mer för arbetsgivaren att göra fel, trodde många. Men Dagens Arbetsmiljös granskning visar att beloppen ligger kvar på samma nivåer som tidigare.

SD: Regeringar av olika kulör har lagt grunden för skugg­samhället

SD: Regeringar av olika kulör har lagt grunden för skugg­samhället

I stället för att ta hit människor för att utföra lågkvalificerade arbeten behövs kortare utbildningsinsatser till arbetssökande som redan finns i Sverige, skriver Magnus Persson, SD.

NATTENS ARBETE

Pusslet går ihop tack vare nattis

Pusslet går ihop tack vare nattis

Allt färre kommuner erbjuder barnomsorg som har öppet på kvällar och nätter. Men gjuteriarbetaren Jenny Fredin har haft tur. ”Tack vare nattis. Annars vet jag inte hur det hade gått”, säger hon.

Avtal 2023

Strejkar vi svenskar för lite?

Strejkar vi svenskar för lite?

Samförstånd före strejk har länge varit den svenska modellen i praktiken. Men är fackens hot om strejk en nödvändig muskelträning för facken för att hålla sig i trim? Och vilka frågor är så viktiga att facket bör gå ut i strejk?

Bankkris – ordet som får industrin att rysa

Bankkris – ordet som får industrin att rysa

Många minns hur en kraschad bank på andra sidan jordklotet kan stoppa produktionen och skicka ut tusentals i arbetslöshet. Är det annorlunda den här gången?

Nej till förslag om treårigt avtal

Nej till förslag om treårigt avtal

Facken inom industrin säger nej till förslaget om ett treårigt avtal – ”med tanke på det osäkra läget i världen och inflationen”.

”Det är vår tur att få det bättre”

”Det är vår tur att få det bättre”

Vi LO-medlemmar måste få kompensation för det vi stått tillbaka för under de senaste åren, skriver Rainor Melander, Pappers avdelningsordförande på Väja bruk.

Missnöje med lågt lönekrav

Missnöje med lågt lönekrav

Inflationen äter upp löneökningarna. På industrier runt om i landet frågar sig många: Varför är det vi arbetare som ska ta smällen?

Så lyckades tyska facket få högre löner

Så lyckades tyska facket få högre löner

Hur lönerna ökar i konkurrentlandet Tyskland påverkar svensk avtalsrörelse. Men vad betyder de siffror som slungas nedifrån kontinenten? DA reder ut vad som hände när 3,9 miljoner tyska verkstadsarbetare fick ett nytt kollektivavtal.

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Priserna stiger och ibland handlar det bara om att lönen ska räcka månaden ut. Kommer förhandlarna att ta hänsyn till det, undrar Dagens Arbetes reporter Anna Julius.

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Många förtroendevalda blev tagna på sängen av fackens bud på 4,4 procent. Lars Ask, klubbordförande på Volvos Verkstadsklubb i Skövde, tycker att de borde fått veta budet i förväg.

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Varken Industriarbetsgivarna eller Trä- och möbelföretagen tycker att Facken inom industrins lönekrav är rimliga. ”Vi betraktar världen ur olika perspektiv.”

Facken inom industrins avtalskrav: 4,4 procent

Facken inom industrins avtalskrav: 4,4 procent

Ett ettårigt avtal med löneökningar på 4,4 procent. Mer till de med lägst löner, och ytterligare avsättningar till flexpension. Det föreslår Facken inom industrin ska vara kraven i avtalsrörelsen.