Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Nu ska Samhall åter stå på de funktionshindrades sida”

23 april, 2021

Skrivet av Arman Teimouri och Malin Danielsson

Debatt Liberalerna har i flera år krävt att enbart personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ska hänvisas till Samhall. Nu har vi äntligen fått igenom våra krav, skriver Arman Teimouri och Malin Danielsson (L).

Om skribenterna:

Malin Danielsson (L) är Ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Arman Teimouri (L) är arbetsmarknadspolitisk talesperson

Alla människor har inte möjligheten att arbeta enligt samma mall. Samtidigt är arbete en viktig källa till en meningsfull vardag, gemenskap och den egenmakt en inkomst ger. Ett liberalt mål i arbetsmarknadspolitiken är därför just att fler ska komma i arbete. Det kan och behöver ske på olika sätt. Viktiga komponenter är alltifrån en bra skola för alla, till skattenivåer som gör att det lönar sig att arbeta. Hit hör också en välfärdsstat som ställer krav på och uppmuntrar till arbete i stort och smått.

Samhall AB ska vara en avgränsad men viktig bit i en sådan helhet. När bolaget grundades för drygt fyrtio år sedan var avsikten att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar som har nedsatt arbetsförmåga och har svårt att finna jobb på den vanliga arbetsmarknaden. På så sätt har bolaget utgjort ett ovärderligt stöd för många.

Därför har Liberalerna ställt sig bakom konceptet trots att vi som anhängare av en fri ekonomi ofta är kritiska när det offentliga agerar på marknaden. Men det är med sorg i hjärtat som vi läst Dagens Arbetes granskning av bolaget. Fram träder en bild av verksamhet som inte är i linje med de viktiga mål som Samhall ska fylla.

På senare år har det statsägda bolaget allt mer styrts mot att sysselsätta andra målgrupper med en annan typ av uppgifter. Detta efter att verksamheten vidgats till att även inkludera nyanlända och personer som inte talar svenska.

Det har inneburit att bolagets verksamhet blivit splittrad, att konkurrensen störts och att två utsatta grupper ställs mot varandra. Ingen grupp har heller vunnit på detta: Personer med funktionsnedsättning har trängts undan från arbete, medan nyanlända låsts in i subventionerade jobb.

Liberalerna har nu satt stopp för detta. 2019 ställde sig först riksdagen bakom vårt utskottsinitiativ i frågan. Nu har vi efter hårda förhandlingar med regeringen även fått den att gå fram med verkningsfulla förändringar av Samhall.

Överenskommelsen innebär att förordningen om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning ändras så regelverken för anvisningar görs tydliga. I fortsättningen är det enbart personer med funktionsnedsättning och som har nedsatt arbetsförmåga som ska hänvisas till Samhall. Med detta följer också att Arbetsförmedlingens handläggningsrutiner vid bedömning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall förtydligas. Beslutet träder i kraft den 1 juni i år.

Med detta upphör Samhalls styrning mot två målgrupper med olika förutsättningar och behov. Viktigt är nu dels att politiken tar vid på andra sätt för att stötta nyanlända till sysselsättning. Samt dels att Samhall nu ges förutsättningar att fullt ut fokusera på att ge människor med funktionsnedsättning alla de fördelar som följer av arbete.

Liberalerna kommer att ställa regeringen till svars för hur arbetet fortskrider. Men med ändringarna till sommaren är en avgörande förutsättning för ett bättre fungerande Samhall uppfylld.

Tack vare Liberalerna har nu förutsättningarna för ett bättre Samhall stärkts betydligt.

En kommentar till “Nu ska Samhall åter stå på de funktionshindrades sida

  • Vackra ord har aldrig givit bra resultat! samma nu, men annat ordval.
    Ingen står på den sjuka/arbetsskadades/handikappades sida idag. Allt är bara siffror och förbrukningsvara.

    Ingen verkstad, bara snack. Lova runt och hålla tunt. Verkar gälla idag som förr. löften kan alltid brytas och glömmas bort.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.