Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Var är ni i debatten om Samhall?”

21 juni, 2021

Skrivet av Richard Fredriksson

Debatt Facken som Samhall har avtal med lyser med sin frånvaro när det kommer till att stötta skyddsombuden lokalt. Var är ni i den här frågan? skriver Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud på Fastighets.

Foto: David Lundmark

Om skribenten

Richard Fredriksson är regionalt skyddsombud på Fastighetsanställdas förbund

Under alla de år jag jobbat fackligt, vad jag än haft för uppdrag, så har ett företag utmärkt sig. Det kan handla om avtal, arbetsrätt, arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering, kemikalier, riskbedömningar, löner, förhandlingar, scheman, kränkningar, mobbing eller dåliga chefer – ständigt återkommer detta företag.

Jag pratar om Samhall. Staten äger Samhall till 100 procent och det är ca 25 000-26 000 personer som jobbar där. Idén är god och Samhall behövs mer än någonsin. Men inte som företaget ser ut i dag.

Som facklig har jag under ca två års tid nu fokuserat på Samhall, och arbetsmiljön där. Jag har suttit i möten med skyddsombud, driftledare, områdeschefer, gruppchefer, distriktschefer, HR-generalister, HR-chefer, HR-specialister, QM/projektledare, Planerare, HR-strateg och förhandlingschef. Mötena har varit med personer i organisationen som sitter lokalt, regionalt och personer nära företagsledningen.

Jag har tittat på styrdokument, rutiner, kvalitetssystem. På arbetsmiljöfrågornas väg genom företaget, på företagshälsovård och utbildningsmöjligheter för skyddsombuden. Överallt har jag hittat omfattande brister.

Kärnan till bristerna beror till största delen på det som förhandlas fram i företagsrådet. Jag lägger inte ansvaret på de förtroendevalda som sitter där, däremot har de centrala ombudsmännen tillsammans med LO:s Samhallkommitté brustit totalt.

2014 implementerades medarbetarprocessen. Det är Samhalls HR-direktör som tagit fram detta tillsammans med Linköpings universitet. Det är ett verktyg där man gör en skattning av arbetsförmåga och med det resultatet gör man sedanF en matchning mot en arbetsbeskrivning.

Från början var det 25 funktionsförmågor man bedömde, i dag är den nere på 16: läsa, skriva, räkna, tid och punktlighet, hygien, finmotorik, styrka, rörlighet, ork och uthållighet, uppmärksamhet och fokus, problemlösning, samarbete, kommunikation, flexibilitet, självständigt arbete och serviceuppträdande.

Skattningen sker mellan chef och medarbetare. När chef och arbetstagare bedömer arbetsförmågan vet ingen av dem vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

Några av dom funktionsnedsättningar som finns på Samhall är ADHD/ADD, dyslexi, utbrändhet och depression, nedsatt hörsel eller syn, färgblind, högt blodtryck, ångestsjukdomar, missbrukare och förslitningsskador.

Ställer man dessa funktionsnedsättningar mot de bedömningar som görs är det inte i närheten av vad som krävs för att det ska bli en bra anpassning till arbetsuppgifterna.

Cheferna har ingen kunskap om dessa funktionsnedsättningar. Resultatet blir som när Försäkringskassans handläggare gör sina egna medicinska bedömningar – det blir inte bra. Därför är det inte konstigt att Samhall har sjuktal på 15–20 procent.

Med alla dessa brister säger det sig självt att det är övermäktigt för många av skyddsombuden lokalt ute på arbetsplatserna. Samtidigt lyser facken som Samhall har avtal med med sin frånvaro när det kommer till att stötta skyddsombuden lokalt.

Jag anser att problemen är väl kända inom förbunden och LO men att man i princip inte gör ett dugg. Jag kan visserligen bara utgå från mitt eget förbund men jag har själv påtalat problemen i ett antal forum.

Varför blir det så här? Jo, arbetsmiljölagen utgår från samverkan och ett förebyggande arbete så att ohälsa inte uppstår för arbetstagarna. Medbestämmandelagen/arbetsrätten utgår från att det finns en intressekonflikt mellan parterna till exempel lönen. Parterna har olika intressen, men ska genom förhandling lösa en konflikt.

Dessa två lagar utgår från två olika synsätt och har två olika sätt att lösa uppkomna problem.

Det förbunden gör i dag är att man försöker lösa arbetsmiljön via centrala förhandlingar/samverkansavtal och skrivningar av arbetsmiljölagen i våra kollektivavtal, och det är inte så man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljölagstiftningen. 

Det innebär att man först när ohälsa har uppstått, exempelvis genom kränkningar eller mobbing (i bästa fall) kan få hjälp arbetsrättsligt av en ombudsman. Men då är det ju redan försent. Var finns det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Och var är LO och förbunden i debatten om arbetsmiljön på Samhall?

2 kommentarer till “Var är ni i debatten om Samhall?

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.