Industriarbetarnas tidning

Nytt Saltsjöbadsavtal har tecknats

22 juni, 2022 - 14:20

Skrivet av

Parterna har skrivit under det nya huvudavtalet. ”Äntligen i mål”, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Ett nytt huvudavtal har tecknats mellan parterna på arbetsmarknaden.

– Genom avtalet blir de allra otryggaste anställningarna tryggare och arbetare får mycket bättre möjlighet att ställa om till nya arbeten när gamla försvinner. För LO har detta varit en lång resa som tog sin början när vi begärde förhandlingar redan 2017. Nu är vi äntligen i mål och har hittat en lösning som ökar tryggheten för arbetare och som tydligt visar att det är arbetsmarknadens parter som äger de här frågorna, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i ett partsgemensamt pressmeddelande.

22 juni 2022, en historisk dag. Foto: Marie Edholm

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl kallar avtalet en seger för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Vi har som parter efter år av förhandlingar hittat en balanserad lösning på svåra frågor om hur vi kan skapa utvecklingskraft i företagen, säger han.

– Huvudavtalet innebär en historisk förbättring av individens möjligheter att utveckla sin kompetens, säger PTK:s ordförande Martin Linder.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv kunde knappast välja en annan plats för att underteckna avtalet än Grand Hôtel i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Det var där det första huvudavtalet – Saltsjöbadsavtalet – undertecknades i december 1938.

Då var det LO och SAF (Svenska arbetsgivarförbundet, numera Svenskt Näringsliv) som efter år av konflikter, strejker och lockouter på arbetsmarknaden till slut enades om hur spelreglerna skulle se ut. Då, precis som nu, fanns ett hot om lagstiftning, men varken LO eller SAF vill ha någon politisk inblandning, utan gjorde upp själva.

De lagförslag om trygghet, omställning och anställningsskydd som riksdagen röstade igenom den 8 juni i år kom från arbetsmarknadens parter. Men hade de inte enats om hur reglerna i till exempel las (lagen om anställningsskydd) skulle förändras, hade politikerna bestämt i stället. Politiken satte även denna gång press på parterna att komma överens.

Saltsjöbaden 1938, en signatur för den svenska modellen. De som undertecknade Saltsjöbadsavtalet den gången var från vänster: metallarbetaren från Hofors och LO:s vice ordförande Gunnar Andersson, sågverksarbetaren från Älvkarleby och LO:s ordförande August Lindberg, Aseas vd och Saf:s ordförande Sigfrid Edström samt Saf:s verkställande direktör Gustaf Söderlund. Foto: TT Nyhetsbyrån

Att den nya lagstiftningen verkligen drevs igenom var en förutsättning för att det nya huvudavtalet kunde undertecknas i dag. Lagen och avtalet är en helhet.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson säger till Dagens Arbete att hon är nöjd med hur långt parterna har kommit. I förhandlingarna har de hanterat de frågor som var viktiga för LO när de 2015 började resonera om att något behövde göras åt anställningsskyddet och möjligheterna till omställning.

– När det gäller omställningen kom vi betydligt längre än vi hade trott att vi skulle göra.

Nu gäller det för LO att få ut informationen om möjligheterna till extra studiestöd till sina medlemmar, fortsätter Susanna Gideonsson.

– Det är en stor utmaning. Våra medlemmar sitter inte framför skärmar och kan söka information. Så nu måste vi nå ut. Inom några år tror jag att medvetenheten kommer att ha höjts, säger hon.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl lyfter fram den ökade flexibiliteten för arbetsgivarna, även om ”ingen som startar ett företag någonsin vill säga upp folk”. Med reglerna om visstid och ökade möjligheter till omställning håller avtalet en bra balans menar han.

Omställningsstudiestödet är en jättereform, säger han till Dagens Arbete. Men CSN, Kammarkollegiet och parternas omställningsorganisationer ska alla vara redo att hantera det när det tas i bruk den 1 oktober. Däremot finns inte tillräckligt med utbildningsplatser, anser han.

– Utbildningssystemet är inte dimensionerat. Det kommer framför allt behövas fler kortare utbildningar.

Det är det bästa med den svenska modellen, vi försöker trots att det är svårt att förhandla och hitta kompromisser och lösningar, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Lotta Holmström

Samma svar ger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, som också säger att ett arbete har påbörjats för att utbildningsutbudet bättre ska möta arbetsmarknadens behov, bland annat med fler kortare kurser.

Hon ser överenskommelsen som ett bevis på att den svenska modellen fungerar. Trots att det är svårt att förhandla hittar man kompromisser och lösningar.

– I skuggan av det som sker i riksdagen nu där det är väldigt rörigt politiskt, så är det skönt att se att parterna på den svenska arbetsmarknaden visar mod och tar ansvar, säger Eva Nordmark.

Läs också

Visst blir det historiskt – men på vilket sätt?

Det var ett stort beslut när IF Metalls avtalsråd sa ja till ett nytt huvudavtal om trygghet och omställning. En lång och sårig process närmar sig mål. Ändå – det är nu det börjar på riktigt, skriver Anna Julius.

Det är upp till varje fackförbund att ansluta till huvudavtalet. Något som bara 4 av LO:s 14 medlemsförbund har fattat beslut om hittills – IF Metall, Pappers, Kommunal och HRF. De andra förbunden funderar ännu, till exempel GS som behöver mer tid för att kunna fatta ett väl avvägt beslut.

Både lagstiftningen och det nya huvudavtalet börjar tillämpas den 1 oktober i år. De förbund som inte ansluter till avtalet innan dess har möjlighet att göra det vid varje årsskifte.

I huvudavtalet finns bland annat möjlighet för arbetsgivare att göra fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist, och arbetstagare får ett kompletterande omställningsstudiestöd utöver det nya statliga stödet som införs den 1 oktober.

FAKTA: Lagen och huvudavtalet

Här är några av de viktigaste ändringarna i lagen och i huvudavtalet.

Lagen: Gäller för alla.

Huvudavtalet: Gäller för de som går under ett kollektivavtal som tecknats av ett fackförbund som är med i uppgörelsen.

Turordningsregler

Lagen: Företag får undanta (det vill säga behålla) tre personer från regeln först in sist ut.

Huvudavtalet: Företag får undanta fyra personer, alternativt tre per driftsenhet. Om driftsenheterna slås samman till en turordningskrets får företaget undanta tre personer plus en för varje extra driftsenhet. Företaget kan också välja att undanta 15 procent av de som får sluta.

Uppsägning av personliga skäl

Lagen: Om det uppstår en tvist om en uppsägning av personliga skäl ska den uppsagda till skillnad från tidigare inte ha kvar sin anställning under tvistens gång. Om den uppsagda får rätt är skadestånden som arbetsgivaren får betala högre än nu.

Under väntan på att tvisten löses får den uppsagda a-kassa efter sex dagar.

Huvudavtal: Om man är medlem i ett förbund som driver tvisten får man en kompletterande ersättning upp till 80 procent av lönen under tvistens gång.

Inhyrning

Lagen: Om en person varit inhyrd på samma driftsenhet 24 månader under en period av 36 månader ska hen erbjudas tillsvidareanställning i det inhyrande företaget. Företaget kan välja att betala två månadslöner i stället.

Huvudavtalet: Företaget måste betala tre månadslöner om man inte tillsvidareanställer personen.

Visstid

Lagen: En särskild visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning efter att man varit anställd i tolv månader under en femårsperiod.

Hyvling

Lagen: Om arbetsgivaren vill minska arbetstiden för en anställd, ska det ske enligt turordningsregler.

Omställningsstudiestöd

Lagen: Möjlighet att studera något som stärker din ställning på arbetsmarknaden upp till 44 veckor med 80 procent av lönen, upp till ett tak på en lön på 26 625 kronor. Stödet är villkorat bland annat med att man ska ha jobbat minst åtta år.

Huvudavtalet: Taket för ersättningen är högre, så att fler får 80 procent av lönen.

Läs också

IF Metalls avtalsråd sa ja till nytt huvudavtal

IF Metalls avtalsråd sa med en stor majoritet ja till ett nytt huvudavtal. En av de mest omvälvande förändringarna på arbetsmarknaden är ett steg närmare att bli verklighet.

Läs också

Pappers går med i huvudavtalet

Pappers har beslutat att gå med i det nya huvudavtalet. Dessutom ska förbundet förhandla på egen hand framöver – utan tjänstemännen.

2 kommentarer till “Nytt Saltsjöbadsavtal har tecknats

 • Hej! Det ni skriver i faktarutan om antalet undantag från turordningen – apropå vad som gäller för de arbetsgivare som ingår i organisationer som tecknat huvudavtalet – är lite missvisande. Ni skriver att dessa får undanta fyra arbetstagare om det finns en driftsenhet, alternativt 3 per driftsenhet. Men det förutsätter att varje driftsenhet samtidigt är en egen turordningskrets, och bortser från möjligheten att kretsa flera driftsenheter som del av en och samma turordningskrets (vilket man ju oftast gör när man inte blir överens om ett avtal).

  Det är mer rättvisande att säga att företag med bara en driftsenhet får undanta 4 personer, men annars (i normalfallet) blir det 3 undantag + 1 ytterligare per tillkommande driftsenhet inom turordningskretsen. Dvs, ett företag som har tre driftsenheter inom turordningskretsen får då sammanlagt 5 undantag (men inte 9, som man kan förledas till att tro om man inte har detta klart för sig).

  Stycket om detta i huvudavtalet lyder:

  ”Vad avser situationen att flera driftsenheter sammanlagts till en gemensam turordning genom tillämpning av 22 § tredje stycket anställningsskyddslagen, ska antal vid tillämpning av första stycket vara tre arbetstagare plus en arbetstagare per driftsenhet
  som omfattas av sammanläggningen utöver den första driftsenheten, per avtalsområde.”

  • Hej Gunnar!
   Tack för påpekandet, helt rätt. Vi förenklade lite för att göra det lättare att förstå. Men det du skriver kan ju ha stor betydelse i framtida förhandlingar om uppsägningar, därför lade jag in meningen:
   ”Om driftsenheterna slås samman till en turordningskrets får företaget undanta tre personer plus en för varje extra driftsenhet.”
   Vi får ta och förklara det där lite mer utförligt när lagen börjat gälla!
   Hälsningar
   Anna Julius, reporter på Dagens Arbete

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du kanske också vill läsa…

Visst blir det historiskt – men på vilket sätt?

Visst blir det historiskt – men på vilket sätt?

Det var ett stort beslut när IF Metalls avtalsråd sa ja till ett nytt huvudavtal om trygghet och omställning. En lång och sårig process närmar sig mål. Ändå – det är nu det börjar på riktigt, skriver Anna Julius.

Pappers går med i huvudavtalet

Pappers går med i huvudavtalet

Pappers har beslutat att gå med i det nya huvudavtalet. Dessutom ska förbundet förhandla på egen hand framöver – utan tjänstemännen.

IF Metalls avtalsråd sa ja till nytt huvudavtal

IF Metalls avtalsråd sa ja till nytt huvudavtal

IF Metalls avtalsråd sa med en stor majoritet ja till ett nytt huvudavtal. En av de mest omvälvande förändringarna på arbetsmarknaden är ett steg närmare att bli verklighet.

”Dödläget måste brytas”

”Dödläget måste brytas”

Även GS överväger att pausa samarbetet med Facken inom industrin. Samtalen om nytt omställningsavtal mellan LO och Svenskt Näringsliv måste återupptas snarast, kräver de.

”Min bild är att vi får ett reellt inflytande”

”Min bild är att vi får ett reellt inflytande”

Josefine Larsson, utredare på IF Metall, ska ingå i regeringens las-grupp.

Rätt av Kommunal och IF Metall

Rätt av Kommunal och IF Metall

Helle Klein: Centern och Liberalerna måste nu slänga Toijerutredningen i papperskorgen.

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Fredagens besked från Svenskt näringsliv och PTK ställer frågan: Kan regeringen driva igenom en ny arbetsrätt trots att LO har sagt nej till förslaget? skriver DA:s reporter Rasmus Lygner.

Las-förhandlingarna återupptas

Las-förhandlingarna återupptas

För två veckor sedan kraschade las-förhandlingarna – nu återupptas de. Tidigast på fredag ska fack och arbetsgivare lämna besked.

Industrifacken: Vi är besvikna

Industrifacken: Vi är besvikna

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare har kraschat. Nu kan det i stället bli lagstiftning om fler undantag i turordningen.

”Vi förhandlar för att stärka tryggheten”

”Vi förhandlar för att stärka tryggheten”

En stark industri kräver yrkesskickliga industriarbetare med uppdaterade kunskaper och trygga jobb, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Avtal 2023

Irene Wennemo: Höjda chefslöner försvårar avtalsrörelsen

Irene Wennemo: Höjda chefslöner försvårar avtalsrörelsen

Om de allra högsta cheferna får kraftigt höjda ersättningar under avtalsrörelsen blir det svårare för parterna att komma överens, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Priserna stiger och ibland handlar det bara om att lönen ska räcka månaden ut. Kommer förhandlarna att ta hänsyn till det, undrar Dagens Arbetes reporter Anna Julius.

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen vill se en löneökning på 2,0 procent. De föreslår ett engångsbelopp enligt tysk modell om 3000 kronor. De vill även öka företagens makt över arbetstiden.

”Låt protester bli årets julklapp till ledningen”

”Låt protester bli årets julklapp till ledningen”

När våra företrädare lämnar oss med svältlöner så måste vi ta saken i våra egna händer och protestera, som resten av världen gör, skriver sex IF Metall-medlemmar.

Pappers säger ja till 4,4 procent

Pappers säger ja till 4,4 procent

Pappers ställer sig bakom LO-samordningen. Det blev klart under förbundsmötet i Uddevalla på söndagen. ”Det känns bra!”, säger Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson.

GS säger ja till avtalskrav

GS säger ja till avtalskrav

GS ställer sig bakom de framlagda kraven inför kommande avtalsrörelse.

IF Metalls avtalsråd sa ja till plattformen

IF Metalls avtalsråd sa ja till plattformen

Många tyckte att avtalskraven var för låga men IF Metalls avtalsråd röstade ändå ja till att vara med i Facken inom industrins och LO:s plattformar. 

Vilse i avtalsspråket?

Vilse i avtalsspråket?

Dagens Arbete hjälper dig att förstå de vanligaste orden som har med dina villkor att göra.

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Många förtroendevalda blev tagna på sängen av fackens bud på 4,4 procent. Lars Ask, klubbordförande på Volvos Verkstadsklubb i Skövde, tycker att de borde fått veta budet i förväg.

”Nu tar vi lönekampen till IF Metalls kongress”

”Nu tar vi lönekampen till IF Metalls kongress”

Vi gick ner i lön vid krisen 2008, och lät oss permitteras under pandemin, samtidigt som företagen tog ut jättevinster. Vi måste visa ledamöterna på IF Metalls kongress att vi inte tänker nöja oss med luft i plånboken, skriver IF Metall-medlemmen Andreas Köhler.

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Varken Industriarbetsgivarna eller Trä- och möbelföretagen tycker att Facken inom industrins lönekrav är rimliga. ”Vi betraktar världen ur olika perspektiv.”

Dagens Arbetes poddar Lyssna på de senaste avsnitten

Hej Socialdemokrat! – här är den indragna vallåten från 1968

Hej Socialdemokrat! – här är den indragna vallåten från 1968

1968 fick Socialdemokraterna 50,1 procent av rösterna i riksdagsvalet. Men det var knappast tack vare kampanjlåten ”Hej Socialdemokrat!”. Kalle Lind berättar.

Den bortglömda Linje 2-sången

Den bortglömda Linje 2-sången

Lyssna på Linje 2-sången från kärnkraftsomröstningen 1980. Dagens Arbetes reporter Jonas Nordling har grävt i arkivet – och pratat med linje 2-generalen.

Facket och näringslivet vill se snabbare grön omställning

Facket och näringslivet vill se snabbare grön omställning

Det största hindret för den gröna omställningen är att beslutsfattare och allmänhet inte tror att den kommer att kunna genomföras. Lyssna på podden med Marie Nilsson, Svante Axelsson och Helle Klein.

Fackets starka motstånd mot nazismen

Fackets starka motstånd mot nazismen

Författaren Anna-Lena Lodenius gästar Dagens Arbete Historia. Tillsammans med Harald Gatu och Helle Klein utforskar hon hur arbetarrörelsen hanterat högerextremismen historiskt. Författaren Mats Wingborg ger en nutida internationell utblick.

Facket och flyktingarna

Facket och flyktingarna

Svenska facken smugglade flyktingar, pengar och information under andra världskriget. Norska motståndsmän fick bo i ett hus i centrala Stockholm under täckmanteln att de var grafiska ombudsmän.

Hoten mot de svenska industrijobben

Hoten mot de svenska industrijobben

Svensk basindusti exporterar 90 procent av produkterna. Så hur drabbas Sverige när länder som USA vill rädda sina egna industrijobb? Och hur går det med den gröna omställningen när energikrisen slagit till?

Den stora modebluffen

Den stora modebluffen

När Domsjös trämassa blir viskosfiber i Indien görs det med metoder som har skadat människor och miljö i mer än hundra år. Så varför låtsas svenska ­mode­företag som H&M att det är nytt och fräscht?