Industriarbetarnas tidning

Är politikerna redo att hjälpa morgondagens industrijobb?

1 september, 2022 - 08:00

Skrivet av

Omställning Mer än varannan industriarbetare jobbar på ett litet eller medelstort företag. Hur ska de klara kommande teknikskiften? Harald Gatu gick på spaning efter en industri­politik som kan ge småföretagen en hjälpande hand.

Inget sägs om hur den stora delen av svensk tillverkningsindustri – de små och medelstora företagen – ska kunna ställa om.

Ove Leichsenring

Han suckar och konstaterar att som vanligt går industripolitiken ­under radarn. Särskilt när det handlar om de ­mindre företagen, de med färre än 250 anställda.

– De intresserar inte politikerna.

Ove Leichsenring är ordförande i Swira, branschföreningen för svensk robotteknik. Föreningen vill hjälpa de mindre tillverkningsföretagen att öka sin konkurrenskraft genom robot­automation.

De mindre industriföretagen behöver stöd, anser han. Av samhället. 

– Se på den politiska debatten! Visst talas det om alla jättesatsningar i norr, på fossilfritt stål och batterifabriker. Allt detta är mycket positivt. Men inget sägs om hur den stora delen av svensk tillverkningsindustri – de små och medelstora företagen – ska kunna ställa om.

De nya jätteinvesteringarna i svensk ­industri innebär stora möjligheter även för de mindre företagen. Men också nya krav. Elektrifieringen av bilar, till ­exempel, tvingar många underleverantörer till nytänkande. För att bara ta en av utmaningarna: Drivlinan i en bil med förbränningsmotor har 1 400 detaljer medan en el­driven bil bara behöver cirka 200.

Kraven skärps också när större företag flyttar hem tillverkning. Med pandemin, och nu kriget i ­Ukraina, har det störningskänsliga nätet med globala leverantörskedjor utsatts för ­påfrestningar. De osäkra leveranserna har fått många större företag att se om sitt hus och flytta hem produktion.

– Då måste de mindre företagen ­kunna förse den hemvändande industrin med konkurrenskraftiga komponenter och tjänster som storföretagen behöver, säger Ove Leichsenring.

Illustration: Björn Öberg

Så vad kan staten göra?

Ska staten över huvud taget göra någonting när elektrifieringen, digitaliseringen, den ökade automationen och den gröna omställningen närmar sig?

– Ibland behöver företagen en knuff så att det verkligen blir förnyelse och förändring, säger Göran Johnsson, före detta förbundsordförande för Metall och i dag styrelseordförande i Produktionslyftet.

Samhället kan göra mycket, anser han.

– Det gäller i synnerhet för de små och medelstora företagen. Om man är konkret och ligger nära företagens behov.

Göran Johnsson var en av dem som tog initiativ till Produktionslyftet. Året var 2007 och de mindre företagen var utsatta för tuffa påfrestningar i den globala konkurrensen. Tillsammans med IF Metall anslöt arbetsgivarna i Teknikföretagen och sedan dess har över 300 mindre industriföretag lyfts genom olika utvecklingsprogram.

– Det här arbetet skulle kunna ske i en helt annan skala om politikerna ville, säger han.

Problemet, enligt Göran Johnsson, är att så få politiker i dag ”har olja under naglarna”.

– Det är mer lockande att gå till ­bankomaten och hämta ut pengar än att prata om det som krävs för att pengarna ska hamna i bankomaten.

De små och medelstora industriföretagen är många och finns över hela Sverige. Vad gäller antalet jobb utgör de tillsammans en jätte. Enligt Statistiska centralbyrån arbetar 293 000 personer i industriföretag med färre än 250 anställda. Mer än varannan industri­anställd.

Men enligt Ove Leichsenring saknar de mindre företagen ofta nödvändiga resurser, och kunskap för att utveckla det produktionstekniska kunnandet.

– Statliga stödprogram som Robot­lyftet och Produktionslyftet har bidragit med mycket viktig expertkompetens till de mindre företagen.

Produktionslyftet i Växjö

Vad kan då ett sådant stöd innebära i praktiken? En morgon i våras besökte Dagens Arbete verkstadsföretaget Willo i Växjö. Delar av personalen hade samlats i konferensrummet och över en frukostmacka och en kopp kaffe fick de ta del av resultatet av 18 månaders förändringsarbete.

Alltför mycket material tvingades ­tidigare kasseras på grund av bristande kvalitet. Något måste göras och Willo anmälde sig till Produktionslyftets utvecklingsprogram.

På så vis fick företaget hjälp av en coach från Produktionslyftet. Eller snarare hjälp till självhjälp. Förändringen skulle komma inifrån företaget, från de anställda själva.

Ett sådant utvecklingsprogram löper i arton månader. Programmet förutsätter att två anställda genomgår ett utbildning i lean för att effektivisera processerna. Företaget betalar 34 000 kronor per månad för seminarier och coachning under sammanlagt 35 dagar utspridda över tiden.

Resultatet för Willo blev lyckat. Beslutsvägar kortades, informationen blev mer ändamålsenlig, kommunikationen snabbare och planeringen bättre.

Nu pekar siffrorna åt rätt håll. Andelen kasserat material har nästan halverats. Leveranserna sker uteslutande i rätt tid. Försäljningen har ökat, liksom antalet anställda.

Den här morgonen, när projektet avslutas, är coachen Lars-Gustaf Gustavsson från Produktionslyftet på plats. Han överräcker ett diplom till den som har lett förbättringsarbetet, lagerarbetaren Jennie Forzén. Hon kommer nu också att leda det fortsatta arbetet med att vässa verksamheten.

Lagerarbetaren Jennie Forzén ledde Produktionslyftets utvecklingsprogram på Willo i Växjö.foto: harald gatu

När Produktionslyftet startade för 15 år sedan hade de mindre industriföretagen levt under 10 eller 15 års fördjupad globalisering. Kommunismens fall i öst, Kinas entré på världsmarknaden, det svenska EU-inträdet, den nya informationstekniken – på några år hade förutsättningarna att bedriva produktion i grunden förändrats. Nya möjligheter, men också tuffare konkurrens.

Då, i början av 2000-talet, var ­ordet industripolitik sedan länge tabubelagt. Erfarenheterna från 1970-talet avskräckte. Då pumpade staten in stora belopp i företag som höll på att duka under i konkurrensen. Miljardrullningarna misslyckades för det mesta. På 1980-­talet överlät politikerna initiativet till marknaden, den ansågs veta bäst.

Men efter finanskraschen 2008 började synen på statens ansvar så smått att förändras. Marknaden fungerade inte längre enligt läroböckerna.

Illustration: Björn Öberg

Det som hände var att en oreglerad finansmarknad körde in i väggen och drog med sig livskraftiga industriföretag. I Sverige försvann 100 000 industrijobb i samband med finanskrisen. Inte för att företagen var i dåligt tillstånd utan för att det internationella betalningssystemet säckade ihop.
Runt om i världen hördes en ny debatt om hur ekonomin – med statens hjälp – skulle kunna göras mer stabil, med mer industri och mindre spekulativ, riskfylld finansekonomi.

Förutom Willo i Växjö har 300 andra företag deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram. Syftet är att ”skapa kraft att förändra genom att mobilisera ledningen, medarbetarna och den fackliga organisationen i ett gemensamt förbättringsarbete” som Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz uttrycker det. Ett viktigt arbete som behöver politisk uppmärksamhet, tycker hon.

– Behovet av att företagen har kraft att förändra och ställa om tydliggörs alltmer i de här tiderna med stora förändringar och utmaningar för både företag och samhället. Det behövs både för konkurrenskraften och för att bidra till lösningarna på samhällsutmaningarna.

Utan att vilja ge sig in i en partipolitisk diskussion tycker hon att det är lite si och så med den politiska förståelsen för vad som krävs för att utveckla de mindre industriföretagen.

– Man kan väl säga att intresset har varierat under tid, säger hon.

Nu är det för mycket tillfälliga kampanjer i stället för att jobba på lång sikt och finnas över tid.

Birgitta Öjmertz.

Politiken skulle kunna göra så mycket mer för att systematiskt utveckla den långsiktiga växtkraften hos de mindre företagen, menar hon. Men det finns ingen samlad och långsiktig drivkraft.

Bland annat skulle Birgitta Öjmertz vilja att de pengar som kommer från EU:s olika strukturfonder användes mycket bättre och mer långsiktigt.

– Nu är det för mycket tillfälliga kampanjer i stället för att jobba på lång sikt och finnas över tid. Men då måste man veta vad man vill uppnå. Nu finns inte en tydlig röd tråd, och man lyssnar inte tillräckligt mycket till företagens behov.

Bidraget från samhället är i dag blygsamt. Produktionslyftet får fyra miljoner kronor per år från Tillväxtverket plus ytterligare två miljoner från det statliga innovationsprogrammet Produktion 2030 för det övergripande arbetet. Kostnaderna för coachningen står företagen själva för. Ibland kan de ­mindre företagen söka bidrag för en del av kostnaderna.

Är inte det rimligt eftersom det är företagen själva som tjänar på att utveckla verksamheten?

– Jo, absolut. Det är rimligt att de större företagen själva betalar. Däremot måste man hjälpa de minsta företagen att ta steget. Risken är annars att man missar de mindre företagen. De saknar oftast de nödvändiga resurserna.

Inför valet 2014 lanserade Socialdemokraterna ett program för nyindustrialisering av Sverige. För den industrifackliga grenen av arbetarrörelsen var det ljuv musik.

Länge hade facket irriterats över ledande socialdemokraters ljumma intresse för tillverkningsindustrin. Som när Göran Johnsson, i egenskap av Metalls förbundsordförande, tillsammans med företagsledaren Carl Bennet uppvaktade statsminister Göran Persson med en rad industripolitiska krav. Statsministern läste och konstaterade uppgivet: ”Det här är nog bra, men jag har ingen som jag kan sätta det i händerna på.”

Med Stefan Löfven som partiordförande blev det ändring. Han tog med sig tankarna i IF Metalls program för nyindustrialisering av Sverige. Nu var det dags att lyfta in industrifrågorna i politikens finrum, i synnerhet efter Fredrik Reinfeldts konstaterande att industrin i princip var borta – ”basically gone” – från svensk mark.

Ansvaret för nyindustrialiseringen ­lades i händerna på näringsministern Mikael Damberg som drog i gång en strategi på temat Smart industri.

Strategin utlöste en rad konkreta satsningar. Tempot var högt och den som då hörde näringsministern dra upp riktlinjerna matades med en mängd olika etiketter. Först var det fyra fokusområden: Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industrin och Testbädd Sverige.

Till det lades flera olika satsningar: Digitaliseringslyftet, Tillverkning i Sverige, Strategisk kompetensförsörjning i industriföretag, Robotlyftet, Smart industri i regionerna, Insatser för stärkt investeringsfrämjande, Jobbsprånget, Kunskapslyftet … och så vidare. En stor del av satsningarna avsåg de mindre före­tagen.

Robotlyftet i Malung

Några år senare, när nyindustrialiseringsprogrammet börjat rulla, satte sig företagaren Pontus Säfström i sin bil och körde de tretton milen från Malung till Borlänge. Hemma i Malung ­kämpade hans företag Västerdalarnas mekaniska industri AB, VMI AB, med de vardagliga bekymren: Öka produktiviteten, få ner kostnaderna, hitta kompetent personal. Han gick med i Robotlyftet.

Det var en satsning som med 80 statliga miljoner under några år skulle få de mindre industriföretagen att se om sitt hus när det gällde automation och robotisering. Genom Robotlyftet kunde företagen få experthjälp med att se över produktionsflödena och automatisera där det var motiverat. Dessutom till en mycket låg kostnad, ljusår från saftiga konsultfakturor.

– Att automatisera är ett stort kliv att ta. Särskilt för ett småföretag som har ont om folk, ont om tid, ont om resurser, säger Pontus Säfström och fortsätter:

– Robotlyftet betydde mycket för oss, vi fick någon att hålla i handen. Den förändring som genomfördes under ett år skulle annars ha tagit betydligt längre tid.

Nu ser framtiden ljus ut. Investeringarna har stärkt företaget. I dag har företaget två robotceller och en utökad kundkrets. Gamla kunder beställer mer och nya kunder har tillkommit. Personalstyrkan har utökats till sex heltidsanställda och två timanställda.

– Vi står inför ett hektiskt andra halvår i år och vi funderar på att investera i ytterligare en robotcell.

Pontus Säfström med operatören Jonny Eriksson på Väster­dalarnas mekaniska. Foto:Aadam Daver

Pontus Säfström är långt ifrån ensam. Över 200 företag har genomfört olika automationsprogram via Robotlyftet. Men projektet var tidsbegränsat och i fjol tog de statliga pengarna slut. Inga signaler hördes om en fortsättning. Vilket har förvånat branschen, i synnerhet som utvärderingen var mycket positiv.

– Efter Mikael Dambergs ambitiösa industristrategi hände ingenting. Det var som om luften gått ur trots alla positiva erfarenheter av att satsningarna verkligen nådde ut, säger Ove Leichsenring, ordförande i Swira.

Aleksandar Zuza är näringspolitisk utredare vid IF Metall. Han förväntar sig att regeringen utlovar mera pengar för framtida satsningar.

Nu är det mycket stora, fina ord. Men, säger Aleksandar Zuza, de betyder inte mycket om det inte finns några pengar bakom dem.

– Regeringen säger rätt saker. Problemet är att vi inte har sett några nya pengar. Med januariavtalet var det som om industrifrågorna tyvärr hamnade i byrålådan.

Regeringen säger rätt saker. Problemet är att vi inte har sett några nya pengar.

Aleksandar Zuza, utredare på IF Metall.

Han tycker att den strategi som regeringen sjösatte efter valet 2014, Smart industri, var bra eftersom den följdes upp av en rad konkreta satsningar.

– Däremot kan jag inte se att näringsministerns ”uppdaterade” strategi har några konkreta åtgärder kopplade till sig.

Grejen är, fortsätter Zuza, att det inte behövs några större summor för att få stor effekt. Lite pengar ger hög utväxling.

– Titta på Robotlyftet. Det var ju inga astronomiska belopp som anslogs. Men utvärderingen av projektet är mycket positivt.

Samma sak med Produktionslyftet.

– De har nått många företag med gott resultat, mycket tack vare att de har coacher med god insikt i företagen, som känner till den lokala verksamheten. Ändå har de haft mycket svårt att få pengar till sin verksamhet.

Aleksandar Zuza talar om ”ekosystemet” ute i landet, en bra struktur med nätverk där företagen samarbetar med olika universitet och högskolor, där IUC, de industriella utvecklingscentrum som finns i de flesta regioner, ofta är navet i samarbetet och där facken ingår som delägare tillsammans med det lokala näringslivet och samhället.

– Det här är den svenska modellen på lokal nivå, säger Aleksandar Zuza. Den skulle kunna utvecklas till något ännu bättre om staten var mer offensiv i sina satsningar. Det krävs så lite för att få ut ännu mer.

Illustration: Björn Öberg

92 miljoner som inte blev

Lite pengar kan ge mycket. Det tycks de flesta vara överens om. Statens stöd till de mindre industriföretagen handlar inte om några astronomiska belopp. Och staten ska ge stöd, det är näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson övertygad om.

– Ja, staten ska stötta. I första hand genom kunskapsöverföring och tillgång till ny teknik.

Han nämner Robotlyftet och Digitaliseringslyftet som bra exempel på att man med statens hjälp kan sprida den kunskap som finns i stora bolag till ­mindre bolag.

– Ta digitaliseringen till exempel. Alla de små företagen vet att de behöver digitalisera för att hänga med i konkurrensen, men det är väldigt svårt för dem att konkret veta hur de ska göra. Det är just det vi ska använda staten till, att hjälpa till att sprida kunskapen.

Det är vår absoluta ambition att fortsätta programmen eftersom de har beskrivits som sådana succéer och varit väldigt omtyckta.

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister.

Efter att pengarna från Smart industri-satsningen tog slut har det dock inte hänt mycket. I höstas fanns en satsning på 92 miljoner kronor i budgeten. Pengarna skulle gå till ett ”grönt och digitalt omställningslyft” för de små och medelstora industriföretagen. Idén kom från de så kallade samverkansprogram som regeringen har tillsammans med parterna på arbetsmarknaden, facken och arbetsgivarna.

Men det blev inga pengar. En annan budget vann majoritet av riksdagen, Moderaternas och Kristdemokraternas. I deras budget fanns inte de 92 miljonerna med. Karl-Petter Thorwaldsson:

– Tyvärr blev det så. Jag har pratat med Moderaterna om skälet till varför de sparar på resurser till små och medelstora företag. Det enda svar jag har fått är att det var en nyhet i budgeten och de valde att stryka allt som var nytt.

Karl-Petter Thorwaldsson hoppas att pengarna ska finnas med i nästa budget.

– Jag tror inte att det finns något ­ideologiskt motstånd från Moderaterna att backa upp små och medelstora företag.

Det blir alltså pengar till olika lyft som stärker de mindre industriföretagen om Karl-Petter Thorwaldsson får fortsätta som näringsminister efter valet?

– Det är vår absoluta ambition att fortsätta programmen eftersom de har beskrivits som sådana succéer och varit väldigt omtyckta. Jag ska göra allt jag kan för att få det genom riksdagen.

Stödet från näringslivet är påtagligt, enligt Karl-Petter Thorwaldsson. De stora företagen vill – med statens hjälp – dela med sig av sin kunskap till de små.

– De stora företagen är helt plötsligt intresserade av statens hjälp. Det har ju varit litet av tabu under flera decennier. Men nu verkar man vara intresserade av att staten ska ha den rollen igen.

Vad kan det bero på?

– Det kan vara det nya säkerhets­politiska läget. Men jag kan också tro att man kan nå konkurrensfördelar genom att bygga upp kunskap hos andra. Man ser inte bara till det egna företagets satsningar utan man inser att det blir starkare om man gör det tillsammans.

Han sammanfattar sin bild av läget:

– Staten är het.

I vilken mån hettan räcker för att ge de mindre industriföretagen lite stugvärme kommer att avläsas i den kommande höstbudgeten. 

Läs också

”Sverige behöver en industri­minister”

När inte ens kompetensförsörjningen i de försvarspolitiska frågorna kommer upp på agendan så kan man undra var industrins frågor – utöver energi – hamnar, skriver Peter Bryntesson och Martin Lidén på Fordonskomponentgruppen.

Få vallöften till de mindre företagen

Så vad vill de politiska partierna göra för de mindre industriföretagen? I vilken mån bryr sig politikerna? Inför valet kontaktade Dagens Arbete de fyra största partierna. Vi ville se om de hade formulerat en industripolitik – och i vilken mån de mindre industriföretagen uppmärksammas i de politiska valmanifesten.

Moderaterna svarar att ”tyvärr finns inget sammanfattande dokument kring industripolitiken i allmänhet, eftersom det är så brett”. Partiet hänvisar i stället till tre dokument om gruvnäring, energi samt ”ekonomi och jobb”. Moderaterna betonar att det måste bli enklare att driva företag i Sverige.

De mindre industriföretagen? Moderaterna lyfter fram per­sonaloptioner som ett viktigt verktyg för små, snabbväxande företag att rekrytera personal. Fler företag ska kunna använda sig av ­per­sonaloptioner. Ett ökat privat sparande är bland annat den främsta finansieringskällan för ny­startade företag och en viktig källa till ­kapital för etablerade före­tag som växer. Att sparande upp­muntras genom en låg beskattning är därför också viktigt för tillväxten.

Vänsterpartiet hänvisar till sin valplattform där man föreslår ett massivt investeringsprogram för den gröna industrin. Industrier ska ställa om från fossilt till förnybart med hjälp av stora statliga investeringar och Vänsterpartiet föreslår en grön omställningsfond där staten använder sina ekonomiska muskler och där pengar förs över från företag som smutsar ner till miljö- och klimatvänlig produktion. Det kommer att skapa ”många nya jobb över hela landet genom infrastruktursatsningar på järnväg, vägar, energi, bostäder och välfärd”. De mindre företagens roll nämns inte.

Sverigedemokraterna hänvisar till sin kommittémotion ”En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige”. Motionen är ett program i 18 punkter som ska underlätta ”en slags socioekonomisk integration i och med att de som står långt ifrån arbetsmarknaden får bättre möjligheter att faktiskt träda in på arbetsmarknaden”.

Småföretagen? SD vill uppmuntra privatpersoner att satsa i mindre företag. ”Nystartade och små expanderande företag ska kunna erbjuda sina anställda att investera i företaget och vill därför underlätta för personaloptioner.” Vidare anser SD att industriföretag i avfolkningsorter bör ges riktade satsningar för hjälp att expandera och utvecklas.

Socialdemokraterna lutar sig mot det program som den nye näringsministern Karl-Petter Thorwalds­son lade fram i början av året: ”Framtidens industri: En strategi om grön och digital omställning.”

Med ”insatser som Industri­klivet, gröna kreditgarantier, ­Fossilfritt Sverige, deltagande i gemensamma europeiska projekt, en strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi och samverkansprogram skapar vi förutsättningar för att industrin ska bli en nyckel i den gröna och digitala omställningen”.

Oron i omvärlden skyndar på behovet att ”stärka industrin generellt, inte minst genom grön och digital omställning, och att öka förmågan att förhindra, motstå och återhämta sig från en fram­tida kris”.

De mindre företagen? Programmet hänvisar till satsningarna på Digitaliseringslyftet och Robotlyftet. Den modell som partiet vill se för att lyfta de mindre företagen är att ”stärka samverkan mellan såväl stora som små och medelstora före­tag, lärosäten, forskningsinstitut och offentlig sektor i hela landet”.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Du kanske också vill läsa…

Vi ska äga välfärden tillsammans

Vi ska äga välfärden tillsammans

Nej, industriarbetarna har aldrig varit ”basically gone”. I och med den gröna omställningen är vi viktigare än någonsin för klimatet – och vår välfärd, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Rätt att lyssna på Adrian

Rätt att lyssna på Adrian

När Magdalena Andersson höll tal i Almedalen hamnade industriarbetaren och numera ordförande för verkstadsklubben på Volvo, Adrian Avdullahu i centrum. Helt rätt, statsministern!

”Statlig industripolitik måste säkra kompetensen”

Sverige har halkat efter och det hotar jobben, skriver Gunnar Bolmsjö och Ove Leichsenring från branschföreningen för industrirobotar.

Snurror i vattnet värda miljarder

Snurror i vattnet värda miljarder

Nu vill Europa ha vindkraftverk till havs. Men hur märks satsningarna i svensk industri – och vad krävs för att hänga med i den snabba utvecklingen i Europa?

Made in Europe – men hur?

Made in Europe – men hur?

USA storsatsar på grön omställning som ska ge nya industrijobb i Amerika. Europa famlar efter ett motdrag för att behålla sin industri. Ska ditt jobb få stödpengar från EU?, frågar sig DA:s Harald Gatu.

Oro för att den gröna omställningen går för långsamt

Oro för att den gröna omställningen går för långsamt

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson är inte bekymrad för att jobb försvinner när industrin ställer om till fossilfritt. 
– Det kommer också nya jobb, säger hon i Dagens Arbetes podd.

Hårda vindar säkrar jobben

Hårda vindar säkrar jobben

Flera industrier har fått ett bryskt uppvaknande när elpriserna rusar. Men på gjuteriet i Värnamo såg man det komma.

Oro och kval, efter detta val

Jag är uppriktigt oroad för de kommande fyra åren. Det blir alltid förändringar med en ny regering, men nu blir det nog mer än vi är vana vid – och bekväma med, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Vi vill skapa jobb genom att leda klimatomställningen”

”Vi vill skapa jobb genom att leda klimatomställningen”

Regeringens mål är tydligt: de nya jobben som klimatomställningen skapar ska hamna i Sverige, skriver utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) och IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Valet handlar om respekt för folk med vanliga jobb”

”Valet handlar om respekt för folk med vanliga jobb”

M och SD har i åratal blockerat förslag som skulle göra livet bättre för Sveriges industriarbetare, skriver Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.

Så många strejkar på Tesla – IF Metall går ut med siffra

Så många strejkar på Tesla – IF Metall går ut med siffra

Tesla hävdar att över 90 procent av personalen arbetar, trots strejken. Nu går IF Metall ut med en egen siffra.

Teslas registreringsplåtar blir kvar hos Postnord: ”Glädjande”

Teslas registreringsplåtar blir kvar hos Postnord: ”Glädjande”

Tesla får inte genast tillgång till de registreringsskyltar som blockerats av facket.

Så kan Tesla runda postblockaden

Så kan Tesla runda postblockaden

Transportstyrelsens registreringsskyltar får bara skickas via Postnord, men det finns sätt att kringgå stoppet.

Facket till Musk: ”Galenskap att inte teckna kollektivavtal i Sverige”

Facket till Musk: ”Galenskap att inte teckna kollektivavtal i Sverige”

Nu får Teslaägaren svar på tal – ”klart man vill att det ska slå hårt”.

Totalstopp för nya Teslabilar får Elon Musk att reagera: ”Galenskap”

Totalstopp för nya Teslabilar får Elon Musk att reagera: ”Galenskap”

De nya uppgifterna får Tesla-ägaren att bryta tystnaden på sin plattform X.

Karta: Så här utvidgas strejken – dag för dag

Karta: Så här utvidgas strejken – dag för dag

Snart ökar trycket på Tesla ytterligare när fler stridsåtgärder genomförs.

Medlaren dementerar: Ingen order har kommit från Elon Musk

Medlaren dementerar: Ingen order har kommit från Elon Musk

Medlaren Kurt Eriksson dementerar uppgifterna om att Elon Musk nu ska ha lagt sig i den svenska konflikten.

Fackens hårda ord mot Svenskt Näringsliv: ”De är syltryggar”

Fackens hårda ord mot Svenskt Näringsliv: ”De är syltryggar”

”Det kan påverka konflikten, att den blir längre.”

Svenskt Näringsliv vill se över rätt till sympatistrejk: ”Inte rimligt”

Svenskt Näringsliv vill se över rätt till sympatistrejk: ”Inte rimligt”

”Det måste vara Teslas val”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Inga byggarbeten på Teslas verkstäder – ”Det får stå och förfalla”

Inga byggarbeten på Teslas verkstäder – ”Det får stå och förfalla”

Byggnads ordförande Johan Lindholm: ”Tror absolut att det är hundraprocentig uppslutning.”

Fackets nya steg: Stoppa kritiska delar till Tesla-bilar

Fackets nya steg: Stoppa kritiska delar till Tesla-bilar

”Utan den detaljen kan man inte leverera bilen.”

IF Metall: Medlemmar som inte strejkar ska uteslutas

IF Metall: Medlemmar som inte strejkar ska uteslutas

”Har förbundsstyrelsen beslutat om en konflikt så har man en skyldighet att delta i den.”

IF Metalls nya taktik: Så mycket höjer de strejkersättningen

IF Metalls nya taktik: Så mycket höjer de strejkersättningen

Högre ersättning ska få fler att sluta upp

Strejkbrytare – en krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen

Strejkbrytare – en krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen

Harald Gatu: Teslas strejkbrytare tvingar oss tillbaka till tiden när arbetare ställdes inför frågan: Vilken sida står du på?

All billackering av Teslor stoppas: ”Vi kommer stänga ner allt Tesla-arbete”

All billackering av Teslor stoppas: ”Vi kommer stänga ner allt Tesla-arbete”

Målarna varslar om totalstopp för all lackering av Tesla-bilar.

Det här betyder kollektivavtal för Teslas mekaniker

Det här betyder kollektivavtal för Teslas mekaniker

Rimliga villkor och garanterad lön ställs mot osäkra aktieoptioner

”Vi skickar ut trasiga bilar” – Tesla-anställdas  tuffa arbetsvillkor drabbar kunder

”Vi skickar ut trasiga bilar” – Tesla-anställdas tuffa arbetsvillkor drabbar kunder

Den som inte klarar det hårda arbetstempot på Tesla får ingen löneförhöjning – och riskerar sparken.

Perspektiv: Motor­branschen förlorare – ”Har Svenskt Näringsliv ringt Elon Musk?”

Perspektiv: Motor­branschen förlorare – ”Har Svenskt Näringsliv ringt Elon Musk?”

”Utan kollektivavtal kan Tesla när som helst och utan diskussion sänka lönen och försämra villkoren för de anställd”

”Partiell strejk” på Tesla – många rädda efter hot enligt IF Metall

”Partiell strejk” på Tesla – många rädda efter hot enligt IF Metall

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä konstaterar att långt ifrån alla bilmekaniker på Tesla deltar i strejken.

Spänt läge för strejkvakterna i Malmö: ”Hotade med att ringa polisen”

Spänt läge för strejkvakterna i Malmö: ”Hotade med att ringa polisen”

Så har strejken slagit på Teslas verkstäder runt om i landet.

Tesla-anställd: ”Är man obekväm, då får man sparken”

Tesla-anställd: ”Är man obekväm, då får man sparken”

Obetald övertid, arbetsmoment med minutkrav – stenhårda produktionskrav på Tesla enligt anställda

Det här gäller när du strejkar – vi har listan

Det här gäller när du strejkar – vi har listan

I fredags inleddes en strejk på Teslas alla bilverkstäder i landet. Vi har tagit fram en lista på vad som händer vid en strejk, vad du får och inte får göra.