Industriarbetarnas tidning

Det nya huvudavtalet – så funkar det

2 september, 2022

Skrivet av

Avtal IF Metall och Pappers har anslutit sig till huvudavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv. Här är de viktigaste nyheterna för dig som medlem.

Huvudavtalet kallas den överenskommelse som ligger till grund för svensk arbetsrätt. Den bygger på principen att parterna på arbetsmarknaden kommer överens om villkoren, inte politiker. Det senaste huvudavtalet undertecknades den 22 juni 2022 mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Därefter väljer varje enskilt fackförbund om det ska ansluta sig till avtalet.

IF Metall och Pappers har anslutit sig till detta huvudavtal och det gäller därmed på arbetsplatser med de förbundens kollektivavtal. Ännu har inte GS-facket fattat ett beslut i frågan.

Det nya avtalet handlar, precis som det tidigare, om villkor för anställningar och uppsägning. En viktig punkt är att avtalet nu gäller fler, i och med att även visstidsanställda omfattas.

Avtalet ska ge bättre förutsättningar för kompetensutveckling medan man är anställd, alltså inte bara om man är arbetssökande, och staten spelar numera en stor roll för finansieringen.

Arbetsgivaren har fått nya förutsättningar för att göra sig av med medarbetare, bland annat utökade möjligheter att undanta enskilda medarbetare från att bli uppsagda.

Illustration: Macrovector

Bättre stöd för att kunna få nytt jobb

Omställningsstöd

Precis som tidigare ger det nya avtalet rätt till åtgärder som underlättar för en uppsagd löntagare att få nytt arbete.

Det kan handla om rådgivning, vägledning, förstärkt stöd för sjuka, validering av kunskaper, utbildningar och studiestöd. Stödet kan gå till såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda som förlorat sitt jobb på grund av arbetsbrist eller på grund av sjukdom.

Kompetensstöd

Det nya avtalet ger även rätt till åtgärder som stärker löntagarens ställning på arbetsmarknaden utan att anställningen upphört. Även här kan det handla om rådgivning, vägledning, validering av kunskaper, utbildningar och studiestöd.

Vilka omfattas?

För att omfattas av omställningsstöd och kompetensstöd ska man ha arbetat minst 16 timmar per vecka i genomsnitt, och minst 12 månader under en tvåårsperiod.

Föräldraledighet och sjukskrivning är överhoppningsbar tid. Även visstidsanställda har rätt till stöd.

För att ha rätt till studiestöd (läs vidare längre ner) krävs minst åtta års anställning och att man arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka.

Illustration: Macrovector

Lättare att få studiestöd och skola om sig

Omställningsstudiestöd

I juni fattade riksdagen beslut om att införa ett nytt offentligt studiestöd för att stärka medborgarnas ställning på arbetsmarknaden. Detta omställningsstudiestöd finansieras via skattsedeln, ska administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN) och kan sökas av alla, även den som inte omfattas av ett kollektivavtal.

Det statliga stödet ger 80 procent av förlorad inkomst upp till 4,5 inkomstbasbelopp. Utöver detta finns även möjlighet att ta studielån. Löntagare som omfattas av det nya huvudavtalet kan även söka kompletterande studiestöd och kortvarigt studiestöd. (2022 är inkomstbasbeloppet 71 000 kronor).

Kompletterande studiestöd

Utöver stödet som alla kan söka, kan den som omfattas av det nya huvudavtalet få 80 procent av inkomsten upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år, och 65 procent av inkomsten därutöver upp till 12 inkomstbasbelopp per år. Detta stöd hanteras av parternas Trygghetsfond TSL.

Kortvarigt studiestöd

Enligt det nya avtalet kan du dessutom få ett studiestöd för utbildningar som är kortare än en studievecka. Även detta stöd hanteras av Trygghetsfonden TSL.

Nya regler vid uppsägning

En av de största anledningarna till det nya avtalets tillkomst har varit arbetsgivarnas missnöje med reglerna vid uppsägning. Det fanns en önskan om att kunna undanta fler från turordningslistor, samt att lättare kunna säga upp på grund av personliga skäl.

Riksdagen har fattat beslut om förändringar inom lagen om anställningsskydd (las) som möjliggör det, och det nya avtalet innehåller därför ändringar utifrån detta.

Sakliga skäl

Enligt de nya las-reglerna ska uppsägning på grund av personliga skäl nu bygga på ”sakliga skäl”, i stället för ”saklig grund”.

Bytet av begrepp signalerar främst en nystart för hur begreppet ska tolkas. I grunden handlar det om att den som bryter mot anställningsavtalet ska kunna sägas upp. Men arbetsgivaren måste kunna ange sakliga skäl och de ska bygga på krav som kunnat förutses av löntagaren.

De nya reglerna gör det fortfarande möjligt att motsätta sig en uppsägning som skett av personliga skäl. Den största skillnaden med de nya reglerna är att den som sagts upp inte längre får behålla sin anställning under själva processen.

Den som omfattas av det nya huvudavtalet kan då i stället få en speciell a-kasseersättning.

Illustration: Macrovector

Turordning

Principen ”sist in – först ut” kvarstår även med de nya las-reglerna. Och precis som tidigare kan arbetsgivare och lokalt fack komma överens om en annan ordning, en så kallad avtalsturlista. Det nya är att arbetsgivaren fått större möjligheter att undanta vem som ska sägas upp. Om det inte finns någon lokal överenskommelse får arbetsgivaren undanta tre arbetstagare per driftsenhet. Finns endast en driftsenhet får fyra arbetstagare undantas.

Det nya huvudavtalet ger dessutom arbetsgivaren ytterligare ett alternativ: 15 procent av de som skulle varslats om uppsägning vid turordning kan i stället undantas. Detta undantag får dock inte vara fler än 10 procent av de som arbetar på berörd driftsenhet.

Illustration: Macrovector

Avgångsbidrag

Precis som tidigare har löntagare rätt till så kallat avgångsbidrag (AGB) om ens anställning upphör eller inte förlängs på grund av arbetsbrist. Du måste då vara över 40 år och ha varit anställd under minst 50 månader de senaste fem åren.

Om du haft anställning under 50 månader, men varit anställd vid flera olika företag, har du ändå rätt till AGB. Dock krävs det att alla dina arbetsgivare varit anslutna till avtalet.

Bidraget har ett grundbelopp (i år 37 885 kronor) och ett ålderstillägg för varje år mellan 50 och 60. (2022 är maxbeloppet 55 100 kronor.)

Illustration: Macrovector

Bättre för dem med osäkra anställningar

Stärkta rättigheter

De nya las-reglerna och det nya huvudavtalet innebär flera förbättringar för visstidare, deltidare och inhyrda. Heltid ska vara norm vid anställning. Arbetsgivare som anställer med annat mått än heltid
måste kunna ange varför, och det ska i så fall ske skriftligt.

Om en arbetsgivare vill ändra sysselsättningsgraden, så kallad hyvling, ska det följa särskilda turordningsregler, och de berörda får en omställningstid på upp till 3 månader.

Den tidigare anställningsformen allmän visstid, som i princip möjliggjorde omotiverade och obegränsade visstidsanställningar, upphör. Har du varit visstidsanställd i sammanlagt mer än 12 månader under en femårsperiod ska du få en tillsvidareanställning.

Den som varit uthyrd till ett kundföretag mer än 24 månader under en 36-månadersperiod ska erbjudas en tillsvidareanställning hos de inhyrande företaget.

Företaget kan dock välja att ge den inhyrda tre extra månadslöner i stället

Ställ frågor till DA:s experter!
Det kan handla om arbetsrätt, privatekonomi, försäkringar, hälsa eller psykologi.

Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar, juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi och psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi.

Du kanske också vill läsa…

Nytt Saltsjöbadsavtal har tecknats

Nytt Saltsjöbadsavtal har tecknats

Parterna har skrivit under det nya huvudavtalet. ”Äntligen i mål”, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Visst blir det historiskt – men på vilket sätt?

Visst blir det historiskt – men på vilket sätt?

Det var ett stort beslut när IF Metalls avtalsråd sa ja till ett nytt huvudavtal om trygghet och omställning. En lång och sårig process närmar sig mål. Ändå – det är nu det börjar på riktigt, skriver Anna Julius.

Pappers går med i huvudavtalet

Pappers går med i huvudavtalet

Pappers har beslutat att gå med i det nya huvudavtalet. Dessutom ska förbundet förhandla på egen hand framöver – utan tjänstemännen.

”Sårat och sargat inom LO”

”Sårat och sargat inom LO”

Pappers och GS: Exceptionellt agerat av IF Metall och Kommunal i las-uppgörelsen.

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

En enig LO-styrelse säger nej till las-förslaget. ”Det gav allt för mycket makt åt arbetsgivarna”, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Strulet med omställningsstudie­stödet: ”Förtroendet för staten riskerar att skadas”

Strulet med omställningsstudie­stödet: ”Förtroendet för staten riskerar att skadas”

Det här måste lösas så fort som möjligt, säger Pappers ordförande Pontus Georgsson.

IF Metalls avtalsråd sa ja till nytt huvudavtal

IF Metalls avtalsråd sa ja till nytt huvudavtal

IF Metalls avtalsråd sa med en stor majoritet ja till ett nytt huvudavtal. En av de mest omvälvande förändringarna på arbetsmarknaden är ett steg närmare att bli verklighet.

LO svänger om las

LO svänger om las

”Vi tycker inte att las-uppgörelsen är bra, men för att kunna påverka framåt vill vi att LO är en part”, säger Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson.

LO vill återuppta las-förhandlingar

LO vill återuppta las-förhandlingar

LO vill återuppta förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om las, som man avbröt i höstas. Framför allt vill man få till ett bättre stöd för omställning.

Så kan du påverkas av las-uppgörelsen

Så kan du påverkas av las-uppgörelsen

I höstas kom arbetsgivare och vissa fackförbund överens om vilka nya regler de vill ha för anställningstryggheten. DA reder ut vad förändringarna skulle innebära för dig.

Finskt stopp för svenska Teslabilar: ”Ett enkelt beslut”

Finskt stopp för svenska Teslabilar: ”Ett enkelt beslut”

Finska transportarbetarförbundet AKT ger sig in i konflikten med Tesla.

Ännu ett bakslag för Tesla – Postnord ska inte lämna ut registreringsskyltar

Ännu ett bakslag för Tesla – Postnord ska inte lämna ut registreringsskyltar

”Mycket allvarligt, närmast systemhotande” anser Tesla

Bojkott: Norska facket stoppar alla transporter av Teslabilar till Sverige

Bojkott: Norska facket stoppar alla transporter av Teslabilar till Sverige

”En tydlig signal till Tesla” säger Fellesförbundets Jørn Eggum.

Källa: Stopp för transporter av Teslabilar väntas i hela Norden

Källa: Stopp för transporter av Teslabilar väntas i hela Norden

Nu sluter de nordiska fackförbunden upp bakom IF Metall. Bojkott väntar Tesla.

Hur en kamp för några få blev en storstrid – för alla

Hur en kamp för några få blev en storstrid – för alla

Mikael Färnbo tar oss igenom de senaste fem veckornas strejk för den svenska modellen. Från varsel till sympatiåtgärder.

Så många strejkar på Tesla – IF Metall går ut med siffra

Så många strejkar på Tesla – IF Metall går ut med siffra

Tesla hävdar att över 90 procent av personalen arbetar, trots strejken. Nu går IF Metall ut med en egen siffra.

Teslas registreringsplåtar blir kvar hos Postnord: ”Glädjande”

Teslas registreringsplåtar blir kvar hos Postnord: ”Glädjande”

Tesla får inte genast tillgång till de registreringsskyltar som blockerats av facket.

Så kan Tesla runda postblockaden

Så kan Tesla runda postblockaden

Transportstyrelsens registreringsskyltar får bara skickas via Postnord, men det finns sätt att kringgå stoppet.

Facket till Musk: ”Galenskap att inte teckna kollektivavtal i Sverige”

Facket till Musk: ”Galenskap att inte teckna kollektivavtal i Sverige”

Nu får Teslaägaren svar på tal – ”klart man vill att det ska slå hårt”.

Totalstopp för nya Teslabilar får Elon Musk att reagera: ”Galenskap”

Totalstopp för nya Teslabilar får Elon Musk att reagera: ”Galenskap”

De nya uppgifterna får Tesla-ägaren att bryta tystnaden på sin plattform X.

Karta: Så här utvidgas strejken – dag för dag

Karta: Så här utvidgas strejken – dag för dag

Snart ökar trycket på Tesla ytterligare när fler stridsåtgärder genomförs.

Medlaren dementerar: Ingen order har kommit från Elon Musk

Medlaren dementerar: Ingen order har kommit från Elon Musk

Medlaren Kurt Eriksson dementerar uppgifterna om att Elon Musk nu ska ha lagt sig i den svenska konflikten.

Fackens hårda ord mot Svenskt Näringsliv: ”De är syltryggar”

Fackens hårda ord mot Svenskt Näringsliv: ”De är syltryggar”

”Det kan påverka konflikten, att den blir längre.”

Svenskt Näringsliv vill se över rätt till sympatistrejk: ”Inte rimligt”

Svenskt Näringsliv vill se över rätt till sympatistrejk: ”Inte rimligt”

”Det måste vara Teslas val”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Inga byggarbeten på Teslas verkstäder – ”Det får stå och förfalla”

Inga byggarbeten på Teslas verkstäder – ”Det får stå och förfalla”

Byggnads ordförande Johan Lindholm: ”Tror absolut att det är hundraprocentig uppslutning.”

Fackets nya steg: Stoppa kritiska delar till Tesla-bilar

Fackets nya steg: Stoppa kritiska delar till Tesla-bilar

”Utan den detaljen kan man inte leverera bilen.”

IF Metall: Medlemmar som inte strejkar ska uteslutas

IF Metall: Medlemmar som inte strejkar ska uteslutas

”Har förbundsstyrelsen beslutat om en konflikt så har man en skyldighet att delta i den.”

IF Metalls nya taktik: Så mycket höjer de strejkersättningen

IF Metalls nya taktik: Så mycket höjer de strejkersättningen

Högre ersättning ska få fler att sluta upp

Strejkbrytare – en krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen

Strejkbrytare – en krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen

Harald Gatu: Teslas strejkbrytare tvingar oss tillbaka till tiden när arbetare ställdes inför frågan: Vilken sida står du på?

All billackering av Teslor stoppas: ”Vi kommer stänga ner allt Tesla-arbete”

All billackering av Teslor stoppas: ”Vi kommer stänga ner allt Tesla-arbete”

Målarna varslar om totalstopp för all lackering av Tesla-bilar.

Det här betyder kollektivavtal för Teslas mekaniker

Det här betyder kollektivavtal för Teslas mekaniker

Rimliga villkor och garanterad lön ställs mot osäkra aktieoptioner

”Vi skickar ut trasiga bilar” – Tesla-anställdas  tuffa arbetsvillkor drabbar kunder

”Vi skickar ut trasiga bilar” – Tesla-anställdas tuffa arbetsvillkor drabbar kunder

Den som inte klarar det hårda arbetstempot på Tesla får ingen löneförhöjning – och riskerar sparken.

Perspektiv: Motor­branschen förlorare – ”Har Svenskt Näringsliv ringt Elon Musk?”

Perspektiv: Motor­branschen förlorare – ”Har Svenskt Näringsliv ringt Elon Musk?”

”Utan kollektivavtal kan Tesla när som helst och utan diskussion sänka lönen och försämra villkoren för de anställd”

”Partiell strejk” på Tesla – många rädda efter hot enligt IF Metall

”Partiell strejk” på Tesla – många rädda efter hot enligt IF Metall

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä konstaterar att långt ifrån alla bilmekaniker på Tesla deltar i strejken.

Spänt läge för strejkvakterna i Malmö: ”Hotade med att ringa polisen”

Spänt läge för strejkvakterna i Malmö: ”Hotade med att ringa polisen”

Så har strejken slagit på Teslas verkstäder runt om i landet.

Tesla-anställd: ”Är man obekväm, då får man sparken”

Tesla-anställd: ”Är man obekväm, då får man sparken”

Obetald övertid, arbetsmoment med minutkrav – stenhårda produktionskrav på Tesla enligt anställda

Det här gäller när du strejkar – vi har listan

Det här gäller när du strejkar – vi har listan

I fredags inleddes en strejk på Teslas alla bilverkstäder i landet. Vi har tagit fram en lista på vad som händer vid en strejk, vad du får och inte får göra.