Industriarbetarnas tidning

Det nya huvudavtalet – så funkar det

2 september, 2022

Skrivet av

Avtal IF Metall och Pappers har anslutit sig till huvudavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv. Här är de viktigaste nyheterna för dig som medlem.

Huvudavtalet kallas den överenskommelse som ligger till grund för svensk arbetsrätt. Den bygger på principen att parterna på arbetsmarknaden kommer överens om villkoren, inte politiker. Det senaste huvudavtalet undertecknades den 22 juni 2022 mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Därefter väljer varje enskilt fackförbund om det ska ansluta sig till avtalet.

IF Metall och Pappers har anslutit sig till detta huvudavtal och det gäller därmed på arbetsplatser med de förbundens kollektivavtal. Ännu har inte GS-facket fattat ett beslut i frågan.

Det nya avtalet handlar, precis som det tidigare, om villkor för anställningar och uppsägning. En viktig punkt är att avtalet nu gäller fler, i och med att även visstidsanställda omfattas.

Avtalet ska ge bättre förutsättningar för kompetensutveckling medan man är anställd, alltså inte bara om man är arbetssökande, och staten spelar numera en stor roll för finansieringen.

Arbetsgivaren har fått nya förutsättningar för att göra sig av med medarbetare, bland annat utökade möjligheter att undanta enskilda medarbetare från att bli uppsagda.

Illustration: Macrovector

Bättre stöd för att kunna få nytt jobb

Omställningsstöd

Precis som tidigare ger det nya avtalet rätt till åtgärder som underlättar för en uppsagd löntagare att få nytt arbete.

Det kan handla om rådgivning, vägledning, förstärkt stöd för sjuka, validering av kunskaper, utbildningar och studiestöd. Stödet kan gå till såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda som förlorat sitt jobb på grund av arbetsbrist eller på grund av sjukdom.

Kompetensstöd

Det nya avtalet ger även rätt till åtgärder som stärker löntagarens ställning på arbetsmarknaden utan att anställningen upphört. Även här kan det handla om rådgivning, vägledning, validering av kunskaper, utbildningar och studiestöd.

Vilka omfattas?

För att omfattas av omställningsstöd och kompetensstöd ska man ha arbetat minst 16 timmar per vecka i genomsnitt, och minst 12 månader under en tvåårsperiod.

Föräldraledighet och sjukskrivning är överhoppningsbar tid. Även visstidsanställda har rätt till stöd.

För att ha rätt till studiestöd (läs vidare längre ner) krävs minst åtta års anställning och att man arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka.

Illustration: Macrovector

Lättare att få studiestöd och skola om sig

Omställningsstudiestöd

I juni fattade riksdagen beslut om att införa ett nytt offentligt studiestöd för att stärka medborgarnas ställning på arbetsmarknaden. Detta omställningsstudiestöd finansieras via skattsedeln, ska administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN) och kan sökas av alla, även den som inte omfattas av ett kollektivavtal.

Det statliga stödet ger 80 procent av förlorad inkomst upp till 4,5 inkomstbasbelopp. Utöver detta finns även möjlighet att ta studielån. Löntagare som omfattas av det nya huvudavtalet kan även söka kompletterande studiestöd och kortvarigt studiestöd. (2022 är inkomstbasbeloppet 71 000 kronor).

Kompletterande studiestöd

Utöver stödet som alla kan söka, kan den som omfattas av det nya huvudavtalet få 80 procent av inkomsten upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år, och 65 procent av inkomsten därutöver upp till 12 inkomstbasbelopp per år. Detta stöd hanteras av parternas Trygghetsfond TSL.

Kortvarigt studiestöd

Enligt det nya avtalet kan du dessutom få ett studiestöd för utbildningar som är kortare än en studievecka. Även detta stöd hanteras av Trygghetsfonden TSL.

Nya regler vid uppsägning

En av de största anledningarna till det nya avtalets tillkomst har varit arbetsgivarnas missnöje med reglerna vid uppsägning. Det fanns en önskan om att kunna undanta fler från turordningslistor, samt att lättare kunna säga upp på grund av personliga skäl.

Riksdagen har fattat beslut om förändringar inom lagen om anställningsskydd (las) som möjliggör det, och det nya avtalet innehåller därför ändringar utifrån detta.

Sakliga skäl

Enligt de nya las-reglerna ska uppsägning på grund av personliga skäl nu bygga på ”sakliga skäl”, i stället för ”saklig grund”.

Bytet av begrepp signalerar främst en nystart för hur begreppet ska tolkas. I grunden handlar det om att den som bryter mot anställningsavtalet ska kunna sägas upp. Men arbetsgivaren måste kunna ange sakliga skäl och de ska bygga på krav som kunnat förutses av löntagaren.

De nya reglerna gör det fortfarande möjligt att motsätta sig en uppsägning som skett av personliga skäl. Den största skillnaden med de nya reglerna är att den som sagts upp inte längre får behålla sin anställning under själva processen.

Den som omfattas av det nya huvudavtalet kan då i stället få en speciell a-kasseersättning.

Illustration: Macrovector

Turordning

Principen ”sist in – först ut” kvarstår även med de nya las-reglerna. Och precis som tidigare kan arbetsgivare och lokalt fack komma överens om en annan ordning, en så kallad avtalsturlista. Det nya är att arbetsgivaren fått större möjligheter att undanta vem som ska sägas upp. Om det inte finns någon lokal överenskommelse får arbetsgivaren undanta tre arbetstagare per driftsenhet. Finns endast en driftsenhet får fyra arbetstagare undantas.

Det nya huvudavtalet ger dessutom arbetsgivaren ytterligare ett alternativ: 15 procent av de som skulle varslats om uppsägning vid turordning kan i stället undantas. Detta undantag får dock inte vara fler än 10 procent av de som arbetar på berörd driftsenhet.

Illustration: Macrovector

Avgångsbidrag

Precis som tidigare har löntagare rätt till så kallat avgångsbidrag (AGB) om ens anställning upphör eller inte förlängs på grund av arbetsbrist. Du måste då vara över 40 år och ha varit anställd under minst 50 månader de senaste fem åren.

Om du haft anställning under 50 månader, men varit anställd vid flera olika företag, har du ändå rätt till AGB. Dock krävs det att alla dina arbetsgivare varit anslutna till avtalet.

Bidraget har ett grundbelopp (i år 37 885 kronor) och ett ålderstillägg för varje år mellan 50 och 60. (2022 är maxbeloppet 55 100 kronor.)

Illustration: Macrovector

Bättre för dem med osäkra anställningar

Stärkta rättigheter

De nya las-reglerna och det nya huvudavtalet innebär flera förbättringar för visstidare, deltidare och inhyrda. Heltid ska vara norm vid anställning. Arbetsgivare som anställer med annat mått än heltid
måste kunna ange varför, och det ska i så fall ske skriftligt.

Om en arbetsgivare vill ändra sysselsättningsgraden, så kallad hyvling, ska det följa särskilda turordningsregler, och de berörda får en omställningstid på upp till 3 månader.

Den tidigare anställningsformen allmän visstid, som i princip möjliggjorde omotiverade och obegränsade visstidsanställningar, upphör. Har du varit visstidsanställd i sammanlagt mer än 12 månader under en femårsperiod ska du få en tillsvidareanställning.

Den som varit uthyrd till ett kundföretag mer än 24 månader under en 36-månadersperiod ska erbjudas en tillsvidareanställning hos de inhyrande företaget.

Företaget kan dock välja att ge den inhyrda tre extra månadslöner i stället

Ställ frågor till DA:s experter!
Det kan handla om arbetsrätt, privatekonomi, försäkringar, hälsa eller psykologi.

Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar, juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi och psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi.

Du kanske också vill läsa…

Nytt Saltsjöbadsavtal har tecknats

Nytt Saltsjöbadsavtal har tecknats

Parterna har skrivit under det nya huvudavtalet. ”Äntligen i mål”, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Visst blir det historiskt – men på vilket sätt?

Visst blir det historiskt – men på vilket sätt?

Det var ett stort beslut när IF Metalls avtalsråd sa ja till ett nytt huvudavtal om trygghet och omställning. En lång och sårig process närmar sig mål. Ändå – det är nu det börjar på riktigt, skriver Anna Julius.

Pappers går med i huvudavtalet

Pappers går med i huvudavtalet

Pappers har beslutat att gå med i det nya huvudavtalet. Dessutom ska förbundet förhandla på egen hand framöver – utan tjänstemännen.

LO svänger om las

LO svänger om las

”Vi tycker inte att las-uppgörelsen är bra, men för att kunna påverka framåt vill vi att LO är en part”, säger Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson.

Årets debatt handlar om anställnings­tryggheten

Anställningstryggheten hör nog till årets hetaste debatt, både politiskt och bland parterna på arbetsmarknaden. Du som läser Dagens Arbete har sett de senaste turerna då IF Metall och Kommunal hängde på uppgörelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv och lyckades förhandla till sig förbättringar för sina medlemmar. Något som upprört flera andra LO-förbund, däribland GS och […]

”Sårat och sargat inom LO”

”Sårat och sargat inom LO”

Pappers och GS: Exceptionellt agerat av IF Metall och Kommunal i las-uppgörelsen.

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

En enig LO-styrelse säger nej till las-förslaget. ”Det gav allt för mycket makt åt arbetsgivarna”, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Pappers vill ha en ”tredje väg” i las-förhandlingarna

Pappers vill ha en ”tredje väg” i las-förhandlingarna

Pappers planerar att säga nej till fortsatta förhandlingar om anställningstryggheten. I stället föreslår förbundet en ”tredje väg” – att föra in frågan i avtalsrörelsen.

”En modernisering – tillbaka till underkastelse och otrygghet”

”En modernisering – tillbaka till underkastelse och otrygghet”

Därför blir förslaget en loska i ansiktet på föreningsrätten, skriver Gabriel Jöngren, ordförande i Pappers Avdelning 78.

Pappers hoppar av Las-förhandlingar

Pappers hoppar av Las-förhandlingar

Pappers hoppar av de centrala förhandlingarna om arbetsrätten, som nu pågår mellan fack och arbetsgivare.

Avtal 2023

Irene Wennemo: Höjda chefslöner försvårar avtalsrörelsen

Irene Wennemo: Höjda chefslöner försvårar avtalsrörelsen

Om de allra högsta cheferna får kraftigt höjda ersättningar under avtalsrörelsen blir det svårare för parterna att komma överens, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Priserna stiger och ibland handlar det bara om att lönen ska räcka månaden ut. Kommer förhandlarna att ta hänsyn till det, undrar Dagens Arbetes reporter Anna Julius.

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen vill se en löneökning på 2,0 procent. De föreslår ett engångsbelopp enligt tysk modell om 3000 kronor. De vill även öka företagens makt över arbetstiden.

”Låt protester bli årets julklapp till ledningen”

”Låt protester bli årets julklapp till ledningen”

När våra företrädare lämnar oss med svältlöner så måste vi ta saken i våra egna händer och protestera, som resten av världen gör, skriver sex IF Metall-medlemmar.

Pappers säger ja till 4,4 procent

Pappers säger ja till 4,4 procent

Pappers ställer sig bakom LO-samordningen. Det blev klart under förbundsmötet i Uddevalla på söndagen. ”Det känns bra!”, säger Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson.

GS säger ja till avtalskrav

GS säger ja till avtalskrav

GS ställer sig bakom de framlagda kraven inför kommande avtalsrörelse.

IF Metalls avtalsråd sa ja till plattformen

IF Metalls avtalsråd sa ja till plattformen

Många tyckte att avtalskraven var för låga men IF Metalls avtalsråd röstade ändå ja till att vara med i Facken inom industrins och LO:s plattformar. 

Vilse i avtalsspråket?

Vilse i avtalsspråket?

Dagens Arbete hjälper dig att förstå de vanligaste orden som har med dina villkor att göra.

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Många förtroendevalda blev tagna på sängen av fackens bud på 4,4 procent. Lars Ask, klubbordförande på Volvos Verkstadsklubb i Skövde, tycker att de borde fått veta budet i förväg.

”Nu tar vi lönekampen till IF Metalls kongress”

”Nu tar vi lönekampen till IF Metalls kongress”

Vi gick ner i lön vid krisen 2008, och lät oss permitteras under pandemin, samtidigt som företagen tog ut jättevinster. Vi måste visa ledamöterna på IF Metalls kongress att vi inte tänker nöja oss med luft i plånboken, skriver IF Metall-medlemmen Andreas Köhler.

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Varken Industriarbetsgivarna eller Trä- och möbelföretagen tycker att Facken inom industrins lönekrav är rimliga. ”Vi betraktar världen ur olika perspektiv.”

Dagens Arbetes poddar Lyssna på de senaste avsnitten

Hej Socialdemokrat! – här är den indragna vallåten från 1968

Hej Socialdemokrat! – här är den indragna vallåten från 1968

1968 fick Socialdemokraterna 50,1 procent av rösterna i riksdagsvalet. Men det var knappast tack vare kampanjlåten ”Hej Socialdemokrat!”. Kalle Lind berättar.

Den bortglömda Linje 2-sången

Den bortglömda Linje 2-sången

Lyssna på Linje 2-sången från kärnkraftsomröstningen 1980. Dagens Arbetes reporter Jonas Nordling har grävt i arkivet – och pratat med linje 2-generalen.

Facket och näringslivet vill se snabbare grön omställning

Facket och näringslivet vill se snabbare grön omställning

Det största hindret för den gröna omställningen är att beslutsfattare och allmänhet inte tror att den kommer att kunna genomföras. Lyssna på podden med Marie Nilsson, Svante Axelsson och Helle Klein.

Fackets starka motstånd mot nazismen

Fackets starka motstånd mot nazismen

Författaren Anna-Lena Lodenius gästar Dagens Arbete Historia. Tillsammans med Harald Gatu och Helle Klein utforskar hon hur arbetarrörelsen hanterat högerextremismen historiskt. Författaren Mats Wingborg ger en nutida internationell utblick.

Facket och flyktingarna

Facket och flyktingarna

Svenska facken smugglade flyktingar, pengar och information under andra världskriget. Norska motståndsmän fick bo i ett hus i centrala Stockholm under täckmanteln att de var grafiska ombudsmän.

Hoten mot de svenska industrijobben

Hoten mot de svenska industrijobben

Svensk basindusti exporterar 90 procent av produkterna. Så hur drabbas Sverige när länder som USA vill rädda sina egna industrijobb? Och hur går det med den gröna omställningen när energikrisen slagit till?

Den stora modebluffen

Den stora modebluffen

När Domsjös trämassa blir viskosfiber i Indien görs det med metoder som har skadat människor och miljö i mer än hundra år. Så varför låtsas svenska ­mode­företag som H&M att det är nytt och fräscht?