Industriarbetarnas tidning

Besluten att ha koll på från IF Metalls kongress

30 november, 2022 - 16:36

Skrivet av

Förbundsstyrelsen ska verka för högkostnadsskydd för tandvård, ett Samhall utan vinstintresse och stärkt avtalspension. Det var några av besluten på IF Metalls kongress.

MOTIONER

338 motioner lades inför kongressen. De allra flesta har hittills avslagits, ofta efter att förbundsstyrelsen argumenterat för det. Men i några fall har kongressen kört över förbundsstyrelsen och röstat ja till motioner. Än så länge (torsdag förmiddag) har främst motioner inom områdena Vår organisation och Vår arbetsplats behandlats. Vårt samhälle är det sista området.

Tandhälsa och glasögon ska inte vara en klassfråga

Med överväldigande majoritet röstade kongressen igenom en motion som ger styrelsen i uppdrag att verka för att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.

Motionen kom från avdelning 49 Nordvästra Skåne, som framhöll att tandvården har blivit en klassfråga och att det är fel att det ska vara så.

Förbundsstyrelsen höll med, men hänvisade till en utredning som föreslår ett förändrat högkostnadsskydd för tandvård. Ännu har inget politiskt förslag i den riktningen lagts, men om tandvård skulle ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd skulle det bli mycket dyrt, och därmed ställas mot andra viktiga reformkrav, skrev förbundsstyrelsen i sitt svar. Förbundsstyrelsen ville anse motionen vara beaktad, men kongressen röstade alltså igenom den.

Fyra sydsvenska avdelningar hade motionerat om att förbundsstyrelsen ska verka för att kostnader för synundersökning och glas ska omfattas av högkostnadsskyddet. De argumenterade för att de som inte har råd med glasögon drabbas av huvudvärk och har svårt att ta till sig viktig information. Förbundsstyrelsen ville prioritera annat men motionen gick igenom.

Ett Samhall utan vinstintresse

Flera avdelningar från Skåne/Blekinge ville att förbundet verkar för slopat vinstkrav på Samhall. Vinstkravet går ut över de anställda funktionsnedsattas arbetsmiljö, menade motionärerna. Förbundsstyrelsen ville anse motionen beaktad, men ändrade sig.

Facket ska driva på mer för stärkt avtalspension

Kongressen vill att facket ska driva frågan om avtalspension hårdare än vad man gör. Den röstade ja till motioner om att facket ska jobba för att ta bort åldersgränserna för pensionsinbetalningar, så att även unga och personer över 65 år ska få inbetalningar. I dag är nedre åldersgränsen 23 år, men gränsen sänks successivt. Förbundsstyrelsen ville betrakta motionerna som beaktade eftersom LO redan driver frågan, och också fått igenom förändringar i den riktningen. Flera talare ansåg att det inte räckte, och de fick med sig kongressen på att bifalla motionerna. 

Fler försäkringsfrågor

Kongressen röstade också för att facket ska driva att premiebefrielsen i föräldraförsäkringen ska gälla 18 månader. Däremot sa de nej till motioner om att driva frågan att förstärka arbetsskadeförsäkringen vid färdolycksfall med fordon som inte är trafikförsäkrade (till exempel cykel). Det är en fråga som redan finns på LO:s prioriteringslista, och kongressen valde att betrakta motionen som beaktad. 

Bland annat var Mikael Myhre från Blekingeavdelningen uppe i talarstolen.

– Jag gav cykelolyckan ett ansikte, sa han om en artikel som Dagens Arbete skrev om frågan.

Hårdare påföljd vid arbetsmiljöbrott

IF Metall ska verka för att påföljden vid arbetsplatsolyckor skärps, till exempel genom att ansvariga ska kunna dömas till hårdare personliga straff, och att det ska bli lättare att döma ansvariga till fängelse vid dödsolyckor. Förbundsstyrelsen skrev i sitt utlåtande att man ville anse motionen från avdelningarna 1 Malmfälten och 4 Mitt i Norrland beaktad, eftersom man jobbar med frågorna. Talarnas argument fick dock förbundsstyrelsen att ändra sig och bifalla motionen, vilket blev kongressens beslut.

Ja till graviditetsförsäkring, nej till hemförsäkring

Debatten om försäkringar blev lång. Flera avdelningar motionerade om att införa möjligheten att teckna en graviditetsförsäkring som sedan automatiskt övergår till en barnförsäkring när barnet föds. Kongressen sa ja till förslaget. 

Kongressen sa också ja till motioner om att teckna ett tillägg i försäkringen Medlemsolycksfall fritid så att försäkringsbeloppet höjs till 1 000 000 kronor.

Flera avdelningar föreslog att en hemförsäkring skulle ingå i medlemskapet. Efter en lång debatt sa dock kongressen nej till förslaget. 

Stöd till medlemmar vid konflikt om kollektivavtal

Kongressen beslutade att införa ett extra inkomststöd för medlemmar vid kollektivavtalsteckningskonflikt. Det riktar in sig till exempel på personer som blir arbetslösa om ett företag lägger ner hellre än att teckna kollektivavtal. Stödet ska till exempel innebära en inkomst på 80 procent av lönen under 100 dagar. 

Värnpliktiga kan vara studerandemedlemmar

Avdelning 38 Dackebygden fick igenom sin motion om att studerandemedlemmar ska få vara kvar som medlemmar när de gör värnplikt. Även frågan om att få vara studerandemedlem när man utbildar sig senare i livet väckte mycket debatt, men här röstade kongressen ner förslaget. 

Kulturpris på kongressen

Avdelning 34 Borås och 36 Göteborg fick igenom sin motion att IF Metall ska inrätta ett kulturpris till någon som skildrat medlemmars arbetsliv. Priset ska delas ut på kongressen.

Enklare inträdesblankett

Avdelning 28 Västra Skaraborg ville att förbundet skulle införa en enklare inträdesblankett för nya medlemmar. Förbundsstyrelsen ville inte binda upp sig för det, men fick se sig besegrad när kongressen sa ja till motionen.

Jämställdhetsutbildning blir grundutbildning

Avdelning 26 Östergötland motionerade om att jämställdhetsutbildning ska ingå i grundutbildningen för förtroendevalda, och inte bara som nu vara rekommenderad. Förbundsstyrelsen ville avslå motionen, men ändrade sig efter att många gick upp i talarstolen och argumenterade för det, bland annat med hänvisning till att IF Metall kallar sig ett feministiskt förbund. Kongressen sa ja till förslaget. 

Samtalsstöd till förtroendevalda

Flera avdelningar motionerade om att ge möjlighet för förtroendevalda att få samtalsstöd. Kongressen sa ja till förslaget. 

NYA BESTÄMMELSER I STADGARNA

Inför kongressen såg en grupp över IF Metalls stadgar. Många ändringar var av mer formell karaktär, men några hade mer betydelse. Här är några:

§ 1 moment 2 Förbundets ändamål och värderingar

Förbundet är en demokratisk och feministisk organisation som värnar om ett demokratiskt och jämställt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. De värderingar som vägleder förbundets verksamhet är jämlikhet, solidaritet och frihet. (Kursiveringen är det nya)

§4 moment 7 Förtroendevald 

Förtroendevald inom IF Metall föreslås och väljs av medlemmarna. För att vara valbar till förtroendeuppdrag inom IF Metall ska en vara anställd inom IF Metalls verksamhetsområde samt dela förbundets grundläggande värderingar och verka i dess anda.

§ 15 moment 10 Oförutsedda händelser 

Inträffar oförutsedd händelse som ligger utanför förbundets påverkan, som gör stadgetillämpning ogenomförbar eller oskälig, äger förbundsstyrelsen rätt att fatta nödvändiga beslut om tillfälliga avsteg från stadgarnas villkor. Besluten ska vara tidsbestämda.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du kanske också vill läsa…

Marie Nilsson: Vi står inför helt nya utmaningar

Marie Nilsson: Vi står inför helt nya utmaningar

Marie Nilsson har omvalts att leda IF Metall. Hon flaggade för tuffa tider i sitt tal, i samband med kongressen.

”Tror det kommer bli debatt om pensionsfrågorna”

”Tror det kommer bli debatt om pensionsfrågorna”

Skälen för ledighet, pension och facklig-politisk samverkan. Det är några frågor tre kongressdeltagare lyfter upp som viktiga.

”Vi är bara vanliga arbetare som vill ha högre lön”

”Vi är bara vanliga arbetare som vill ha högre lön”

På måndagsmorgonen reste IF Metall-medlemmen Andreas Köhler från Karlstad till Göteborg för att protestera mot industriavtalet och fackens lönebud.

”Vem vill bli kallad fjollig kärring?”

”Vem vill bli kallad fjollig kärring?”

Förändringen börjar med dig, och kan börja nu, skriver Pia Johansson från IF Metall Bergslagen.

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen vill se en löneökning på 2,0 procent. De föreslår ett engångsbelopp enligt tysk modell om 3000 kronor. De vill även öka företagens makt över arbetstiden.

Tydligt att IF Metall vill ses som ett förbund i tiden

Tydligt att IF Metall vill ses som ett förbund i tiden

Grön omställning och kvinnors villkor är kärnfrågor som hade varit främmande på IF Metalls kongresser förr i tiden. DA:s Anna Julius ser tillbaka på fem dagars kongress – och 14 års bevakning av IF Metall.

”Många har fått föra fram sin talan”

”Många har fått föra fram sin talan”

Fem ombud sammanfattar sina intryck från IF Metalls kongress.

Vill få bort åldersgränser för avtalspension

Vill få bort åldersgränser för avtalspension

IF Metall ska jobba hårdare för att alla ska få avtalspension inbetald hela arbetslivet. ”Det är ruskigt viktigt”, säger Jonas Seppälä som var en av dem som gick upp och talade för motionerna.

Attackerna på facken i Belarus fördöms av IF Metalls kongress

Attackerna på facken i Belarus fördöms av IF Metalls kongress

I skuggan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har förtrycket hårdnat i Belarus. IF Metalls kongress fördömer regimens attacker på oberoende fackförbund och arresteringar av fackliga ledare.

”Rå jargong sitter inte i väggarna, den sitter i människorna”

”Rå jargong sitter inte i väggarna, den sitter i människorna”

Pia Johansson från avdelning 13 Bergslagen fick hela kongressen att applådera när hon talade om sexism och trakasserier. Dessutom fick hon tillsammans med andra talare förbundsstyrelsen att ändra sig.

Avtal 2023

Irene Wennemo: Höjda chefslöner försvårar avtalsrörelsen

Irene Wennemo: Höjda chefslöner försvårar avtalsrörelsen

Om de allra högsta cheferna får kraftigt höjda ersättningar under avtalsrörelsen blir det svårare för parterna att komma överens, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Priserna stiger och ibland handlar det bara om att lönen ska räcka månaden ut. Kommer förhandlarna att ta hänsyn till det, undrar Dagens Arbetes reporter Anna Julius.

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen vill se en löneökning på 2,0 procent. De föreslår ett engångsbelopp enligt tysk modell om 3000 kronor. De vill även öka företagens makt över arbetstiden.

”Låt protester bli årets julklapp till ledningen”

”Låt protester bli årets julklapp till ledningen”

När våra företrädare lämnar oss med svältlöner så måste vi ta saken i våra egna händer och protestera, som resten av världen gör, skriver sex IF Metall-medlemmar.

Pappers säger ja till 4,4 procent

Pappers säger ja till 4,4 procent

Pappers ställer sig bakom LO-samordningen. Det blev klart under förbundsmötet i Uddevalla på söndagen. ”Det känns bra!”, säger Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson.

GS säger ja till avtalskrav

GS säger ja till avtalskrav

GS ställer sig bakom de framlagda kraven inför kommande avtalsrörelse.

IF Metalls avtalsråd sa ja till plattformen

IF Metalls avtalsråd sa ja till plattformen

Många tyckte att avtalskraven var för låga men IF Metalls avtalsråd röstade ändå ja till att vara med i Facken inom industrins och LO:s plattformar. 

Vilse i avtalsspråket?

Vilse i avtalsspråket?

Dagens Arbete hjälper dig att förstå de vanligaste orden som har med dina villkor att göra.

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Många förtroendevalda blev tagna på sängen av fackens bud på 4,4 procent. Lars Ask, klubbordförande på Volvos Verkstadsklubb i Skövde, tycker att de borde fått veta budet i förväg.

”Nu tar vi lönekampen till IF Metalls kongress”

”Nu tar vi lönekampen till IF Metalls kongress”

Vi gick ner i lön vid krisen 2008, och lät oss permitteras under pandemin, samtidigt som företagen tog ut jättevinster. Vi måste visa ledamöterna på IF Metalls kongress att vi inte tänker nöja oss med luft i plånboken, skriver IF Metall-medlemmen Andreas Köhler.

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Varken Industriarbetsgivarna eller Trä- och möbelföretagen tycker att Facken inom industrins lönekrav är rimliga. ”Vi betraktar världen ur olika perspektiv.”

Dagens Arbetes poddar Lyssna på de senaste avsnitten

Arbetarrörelsens hitlåt från förr

Arbetarrörelsens hitlåt från förr

När den svenska arbetarrörelsen växte fram var Ungdomsmarschen hiten nr 1. En sång som då slog både Internationalen och Arbetets söner, och som sjöngs på alla möten.

Hej Socialdemokrat! – här är den indragna vallåten från 1968

Hej Socialdemokrat! – här är den indragna vallåten från 1968

1968 fick Socialdemokraterna 50,1 procent av rösterna i riksdagsvalet. Men det var knappast tack vare kampanjlåten ”Hej Socialdemokrat!”. Kalle Lind berättar.

Den bortglömda Linje 2-sången

Den bortglömda Linje 2-sången

Lyssna på Linje 2-sången från kärnkraftsomröstningen 1980. Dagens Arbetes reporter Jonas Nordling har grävt i arkivet – och pratat med linje 2-generalen.

Facket och näringslivet vill se snabbare grön omställning

Facket och näringslivet vill se snabbare grön omställning

Det största hindret för den gröna omställningen är att beslutsfattare och allmänhet inte tror att den kommer att kunna genomföras. Lyssna på podden med Marie Nilsson, Svante Axelsson och Helle Klein.

Fackets starka motstånd mot nazismen

Fackets starka motstånd mot nazismen

Författaren Anna-Lena Lodenius gästar Dagens Arbete Historia. Tillsammans med Harald Gatu och Helle Klein utforskar hon hur arbetarrörelsen hanterat högerextremismen historiskt. Författaren Mats Wingborg ger en nutida internationell utblick.

Facket och flyktingarna

Facket och flyktingarna

Svenska facken smugglade flyktingar, pengar och information under andra världskriget. Norska motståndsmän fick bo i ett hus i centrala Stockholm under täckmanteln att de var grafiska ombudsmän.

Hoten mot de svenska industrijobben

Hoten mot de svenska industrijobben

Svensk basindusti exporterar 90 procent av produkterna. Så hur drabbas Sverige när länder som USA vill rädda sina egna industrijobb? Och hur går det med den gröna omställningen när energikrisen slagit till?