Industriarbetarnas tidning

Besluten att ha koll på från IF Metalls kongress

30 november, 2022 - 16:36

Skrivet av

Förbundsstyrelsen ska verka för högkostnadsskydd för tandvård, ett Samhall utan vinstintresse och stärkt avtalspension. Det var några av besluten på IF Metalls kongress.

MOTIONER

338 motioner lades inför kongressen. De allra flesta har hittills avslagits, ofta efter att förbundsstyrelsen argumenterat för det. Men i några fall har kongressen kört över förbundsstyrelsen och röstat ja till motioner. Än så länge (torsdag förmiddag) har främst motioner inom områdena Vår organisation och Vår arbetsplats behandlats. Vårt samhälle är det sista området.

Tandhälsa och glasögon ska inte vara en klassfråga

Med överväldigande majoritet röstade kongressen igenom en motion som ger styrelsen i uppdrag att verka för att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.

Motionen kom från avdelning 49 Nordvästra Skåne, som framhöll att tandvården har blivit en klassfråga och att det är fel att det ska vara så.

Förbundsstyrelsen höll med, men hänvisade till en utredning som föreslår ett förändrat högkostnadsskydd för tandvård. Ännu har inget politiskt förslag i den riktningen lagts, men om tandvård skulle ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd skulle det bli mycket dyrt, och därmed ställas mot andra viktiga reformkrav, skrev förbundsstyrelsen i sitt svar. Förbundsstyrelsen ville anse motionen vara beaktad, men kongressen röstade alltså igenom den.

Fyra sydsvenska avdelningar hade motionerat om att förbundsstyrelsen ska verka för att kostnader för synundersökning och glas ska omfattas av högkostnadsskyddet. De argumenterade för att de som inte har råd med glasögon drabbas av huvudvärk och har svårt att ta till sig viktig information. Förbundsstyrelsen ville prioritera annat men motionen gick igenom.

Ett Samhall utan vinstintresse

Flera avdelningar från Skåne/Blekinge ville att förbundet verkar för slopat vinstkrav på Samhall. Vinstkravet går ut över de anställda funktionsnedsattas arbetsmiljö, menade motionärerna. Förbundsstyrelsen ville anse motionen beaktad, men ändrade sig.

Facket ska driva på mer för stärkt avtalspension

Kongressen vill att facket ska driva frågan om avtalspension hårdare än vad man gör. Den röstade ja till motioner om att facket ska jobba för att ta bort åldersgränserna för pensionsinbetalningar, så att även unga och personer över 65 år ska få inbetalningar. I dag är nedre åldersgränsen 23 år, men gränsen sänks successivt. Förbundsstyrelsen ville betrakta motionerna som beaktade eftersom LO redan driver frågan, och också fått igenom förändringar i den riktningen. Flera talare ansåg att det inte räckte, och de fick med sig kongressen på att bifalla motionerna. 

Fler försäkringsfrågor

Kongressen röstade också för att facket ska driva att premiebefrielsen i föräldraförsäkringen ska gälla 18 månader. Däremot sa de nej till motioner om att driva frågan att förstärka arbetsskadeförsäkringen vid färdolycksfall med fordon som inte är trafikförsäkrade (till exempel cykel). Det är en fråga som redan finns på LO:s prioriteringslista, och kongressen valde att betrakta motionen som beaktad. 

Bland annat var Mikael Myhre från Blekingeavdelningen uppe i talarstolen.

– Jag gav cykelolyckan ett ansikte, sa han om en artikel som Dagens Arbete skrev om frågan.

Hårdare påföljd vid arbetsmiljöbrott

IF Metall ska verka för att påföljden vid arbetsplatsolyckor skärps, till exempel genom att ansvariga ska kunna dömas till hårdare personliga straff, och att det ska bli lättare att döma ansvariga till fängelse vid dödsolyckor. Förbundsstyrelsen skrev i sitt utlåtande att man ville anse motionen från avdelningarna 1 Malmfälten och 4 Mitt i Norrland beaktad, eftersom man jobbar med frågorna. Talarnas argument fick dock förbundsstyrelsen att ändra sig och bifalla motionen, vilket blev kongressens beslut.

Ja till graviditetsförsäkring, nej till hemförsäkring

Debatten om försäkringar blev lång. Flera avdelningar motionerade om att införa möjligheten att teckna en graviditetsförsäkring som sedan automatiskt övergår till en barnförsäkring när barnet föds. Kongressen sa ja till förslaget. 

Kongressen sa också ja till motioner om att teckna ett tillägg i försäkringen Medlemsolycksfall fritid så att försäkringsbeloppet höjs till 1 000 000 kronor.

Flera avdelningar föreslog att en hemförsäkring skulle ingå i medlemskapet. Efter en lång debatt sa dock kongressen nej till förslaget. 

Stöd till medlemmar vid konflikt om kollektivavtal

Kongressen beslutade att införa ett extra inkomststöd för medlemmar vid kollektivavtalsteckningskonflikt. Det riktar in sig till exempel på personer som blir arbetslösa om ett företag lägger ner hellre än att teckna kollektivavtal. Stödet ska till exempel innebära en inkomst på 80 procent av lönen under 100 dagar. 

Värnpliktiga kan vara studerandemedlemmar

Avdelning 38 Dackebygden fick igenom sin motion om att studerandemedlemmar ska få vara kvar som medlemmar när de gör värnplikt. Även frågan om att få vara studerandemedlem när man utbildar sig senare i livet väckte mycket debatt, men här röstade kongressen ner förslaget. 

Kulturpris på kongressen

Avdelning 34 Borås och 36 Göteborg fick igenom sin motion att IF Metall ska inrätta ett kulturpris till någon som skildrat medlemmars arbetsliv. Priset ska delas ut på kongressen.

Enklare inträdesblankett

Avdelning 28 Västra Skaraborg ville att förbundet skulle införa en enklare inträdesblankett för nya medlemmar. Förbundsstyrelsen ville inte binda upp sig för det, men fick se sig besegrad när kongressen sa ja till motionen.

Jämställdhetsutbildning blir grundutbildning

Avdelning 26 Östergötland motionerade om att jämställdhetsutbildning ska ingå i grundutbildningen för förtroendevalda, och inte bara som nu vara rekommenderad. Förbundsstyrelsen ville avslå motionen, men ändrade sig efter att många gick upp i talarstolen och argumenterade för det, bland annat med hänvisning till att IF Metall kallar sig ett feministiskt förbund. Kongressen sa ja till förslaget. 

Samtalsstöd till förtroendevalda

Flera avdelningar motionerade om att ge möjlighet för förtroendevalda att få samtalsstöd. Kongressen sa ja till förslaget. 

NYA BESTÄMMELSER I STADGARNA

Inför kongressen såg en grupp över IF Metalls stadgar. Många ändringar var av mer formell karaktär, men några hade mer betydelse. Här är några:

§ 1 moment 2 Förbundets ändamål och värderingar

Förbundet är en demokratisk och feministisk organisation som värnar om ett demokratiskt och jämställt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. De värderingar som vägleder förbundets verksamhet är jämlikhet, solidaritet och frihet. (Kursiveringen är det nya)

§4 moment 7 Förtroendevald 

Förtroendevald inom IF Metall föreslås och väljs av medlemmarna. För att vara valbar till förtroendeuppdrag inom IF Metall ska en vara anställd inom IF Metalls verksamhetsområde samt dela förbundets grundläggande värderingar och verka i dess anda.

§ 15 moment 10 Oförutsedda händelser 

Inträffar oförutsedd händelse som ligger utanför förbundets påverkan, som gör stadgetillämpning ogenomförbar eller oskälig, äger förbundsstyrelsen rätt att fatta nödvändiga beslut om tillfälliga avsteg från stadgarnas villkor. Besluten ska vara tidsbestämda.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Du kanske också vill läsa…

Marie Nilsson: Vi står inför helt nya utmaningar

Marie Nilsson: Vi står inför helt nya utmaningar

Marie Nilsson har omvalts att leda IF Metall. Hon flaggade för tuffa tider i sitt tal, i samband med kongressen.

”Tror det kommer bli debatt om pensionsfrågorna”

”Tror det kommer bli debatt om pensionsfrågorna”

Skälen för ledighet, pension och facklig-politisk samverkan. Det är några frågor tre kongressdeltagare lyfter upp som viktiga.

”Vi är bara vanliga arbetare som vill ha högre lön”

”Vi är bara vanliga arbetare som vill ha högre lön”

På måndagsmorgonen reste IF Metall-medlemmen Andreas Köhler från Karlstad till Göteborg för att protestera mot industriavtalet och fackens lönebud.

Volvo­anställda får engångsbelopp 

Volvo­anställda får engångsbelopp 

Jobbar du hos någon av de stora biltillverkarna hör du till ”vinnarna” i de lokala löneförhandlingarna – i alla fall jämfört med andra.

Kolla ditt avtal – här är de som är klara

Kolla ditt avtal – här är de som är klara

I dagarna ska hundratusentals anställda få sin nya lön. Vi reder ut vad som gäller i de olika avtalen i industrin – och vilka avtal som inte är klara.

En magisk gräns spräcktes – men osäkerheten består

En magisk gräns spräcktes – men osäkerheten består

Vi kan komma överens – även när det blåser kallt. Kanske är det det viktigaste budskapet från både fack och arbetsgivare, skriver Dagens Arbetes reporter Anna Julius.

Strejkar vi svenskar för lite?

Strejkar vi svenskar för lite?

Samförstånd före strejk har länge varit den svenska modellen i praktiken. Men är fackens hot om strejk en nödvändig muskelträning för att hålla sig i trim? Och vilka frågor är så viktiga att facket bör gå ut i strejk?

Missnöje med lågt lönekrav

Missnöje med lågt lönekrav

Inflationen äter upp löneökningarna. På industrier runt om i landet frågar sig många: Varför är det vi arbetare som ska ta smällen?

”Vem vill bli kallad fjollig kärring?”

”Vem vill bli kallad fjollig kärring?”

Förändringen börjar med dig, och kan börja nu, skriver Pia Johansson från IF Metall Bergslagen.

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen vill se en löneökning på 2,0 procent. De föreslår ett engångsbelopp enligt tysk modell om 3000 kronor. De vill även öka företagens makt över arbetstiden.

Kris i byggbranschen

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Osäkerheten på marknaden gör att återstarten för K2A Trähus skjuts på framtiden.