Industriarbetarnas tidning

Så skapas det bästa skiftschemat

14 mars, 2023

Skrivet av

Du riskerar hälsan när du jobbar skift. Men det finns en effektiv lösning: arbetstidsförkortning. Det anser Göran Kecklund, professor vid stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Vad finns det för hälsorisker med skift- och nattarbete?

– Det handlar om ökad risk för sjukdomar som är kopplade till obalans mellan stress och återhämtning. Det handlar om hjärtat men även ämnesomsättningen, som diabetes och övervikt. Sen finns det även risker kopplade till säkerhet, att man av trötthet begår fler misstag som kan leda till arbetsskador. 

Cancer?

– Det är inte helt klarlagt. Teoretiskt sett skulle det kunna vara kopplat till att man får ljus på sig under natten. Ljuset trycker tillbaka ett hormon som heter melatonin. I djurstudier har man visat att melatonin har en viktig funktion i att förebygga cancer – en sorts anticancer-effekt. 

Hur stor är riskökningen?

– Ganska måttlig. Man kan jämföra det lite grann med stress i arbetet. Det är tillräckligt stor riskökning för att man inte ska bagatellisera det. 

Vissa, som är känsliga för det här, kommer drabbas av sjukdomar, det är nog ofrånkomligt.

Göran Kecklund, forskare.

Finns det något sätt att minimera hälsoriskerna?

– Det går inte att helt reducera risken till noll. Att jobba natt är i grunden onaturligt och går emot kroppens dygnsrytm och vår biologi. Vissa, som är känsliga för det här, kommer drabbas av sjukdomar, det är nog ofrånkomligt.

Så skiftarbete är ett arbetsmiljöproblem?

– Ja, det tycker jag att det är. Därför är det viktigt att arbetsgivare ser till att det är bra arbetsmiljö, bra bemanning och bra arbetsvillkor i övrigt så att arbets-tagarna har större chans att klara av den påfrestning som skiftarbete innebär. Sen har skiftarbetare ett eget ansvar, som nog är lite större än dagarbetares, att prioritera återhämtning och sköta sin livsstil. 

Läs också

Hur ska skiftgåtan lösas?

På en skiftlagsträff i Skoghall försöker man skruva till det perfekta schemat. Kan man ha dygnet runt-drift utan att det går ut över de anställdas hälsa? Sveriges ledande forskare har svaret.

Hur ska man lägga sitt skiftschema utifrån den här kunskapen?

– Varje arbetsplats ska utgå från sina förutsättningar. Har man hög stress är det väldigt viktigt att korta ner passen, särskilt nattpassen. Har man låg arbetsbelastning så kanske lite längre nattpass innebär färre skift i månaden, ja då kanske det är ett bättre alternativ.

Utifrån undersökningar jobbar de flesta mer än rekommendationerna.

– Ja, så är det. Jag kan tycka att arbetsgivare borde måna mer om att skapa attraktiva och hållbara arbetstider. En central komponent i det är ju veckoarbetstiden. 

Så om nattarbete ska bli hållbart kanske det krävs en arbetstidsförkortning?

– Ja exakt. Det är viktigt att ha arbetstider där människor upplever att de får ett bra liv, totalt sett. Där man hinner med återhämtning men också allt annat i livet som inte är arbete.

Så här bör du jobba …

Max 3 nätter i rad.

Max 9 timmar långa skift.

Minst 11 timmars vila mellan skift.

Max 5 arbetspass i rad.

Max 1 nattskift per vecka för gravida.

Källa: How to schedule night shift work in order to reduce health and safety risks (Kecklund mfl 2020). Gemensamma rekommendationer utifrån evidensbaserad forskning från 15 internationella forskare på skiftarbete. För antalet arbetspass i rad saknas fältstudier. Den rekommendationen baseras på teoretisk kunskap.

… men så här ser verkligheten ut

Nästan alla jobbar mer än rekommenderat.

90 % arbetar minst en gång per månad skift som är längre än 10 timmar.

40 % har minst en gång per månad kortare vila än 11 timmar.

30 % arbetar minst en gång per månad mer än 6 arbetspass i rad.

20 % arbetar minst en gång per månad mer än 10 timmar övertid.

Källa: Enkätundersökning bland cirka 2 000 slumpvist utvalda svenska skiftarbetare från 2012 publicerade i den vetenskapliga artikeln: Shiftworkers’ attitude to their work hours, positive or negative, and why? (Kecklund mfl 2022).

hälsorisker med skiftarbete

Människan är inte anpassad att arbeta på natten och sova på dagen. Forskningen har visat att skiftarbete inklusive natt ger högre risk att drabbas av:

  •  hjärtsjukdom
  •  typ-2 diabetes
  •  övervikt/fetma
  •  graviditetsstörningar
  •  arbetsolyckor
  •  möjligen cancer

För cancer har olika studier visat olika resultat. Många studier visar att hälsoriskerna ökar efter fem till tio år som skiftarbetare, särskilt i kombination med belastande skiftschema, hög arbetsbelastning, dålig arbetsmiljö, problem med sömn och återhämtning och ohälsosamma levnadsvanor.
Källa: Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.