Industriarbetarnas tidning

Kolla ditt avtal – här är de som är klara

27 april, 2023 - 14:39

Skrivet av Anna Julius, Rasmus Lygner, Pontus Ohlin

I dagarna ska hundratusentals anställda få sin nya lön. Vi reder ut vad som gäller i de olika avtalen i industrin – och vilka avtal som inte är klara.

Den 31 mars kom fack och arbetsgivare inom industrin överens om ett avtal. Märket innebär löneökningar på 7,4 procent på två år, höjda lägstalöner år 1 och en låglönesatsning år 2. 

När avtalen är klara börjar lokala förhandlingar ute på arbetsplatserna. Fördelningen av pottpengarna bestäms, och på många ställen kräver facken högre löneökningar än de som står i avtalen. Om de förhandlingarna inte är klara i tid få du lön i efterhand, retroaktivt.

Knä-modellen

  • De senaste åren har avtalen innehållit en låglönesatsning enligt den så kallade knämodellen. Den är med nu också, i alla avtal, men bara år 2.
  • Alla som då tjänar under 28 211 kronor i månaden ska få sitt påslag räknat i kronor. Krontalet är den procentuella ökningen räknat på 28 211 kronor.
  • Säg att löneökningarna blir 3,1 procent år 2, som de är i många avtal efter att avsättningar till deltidspension räknats av. Då får den som tjänar till exempel 25 000 kronor 3,1 procent på 28 211 kronor, det vill säga 875 kronor.
  • Pengarna läggs i en pott. Ibland räknas potten ihop för hela branschen i stället för på varje arbetsplats. Exakt hur pengarna sedan fördelas avgörs i lokala förhandlingar.

Här nedanför listar vi hur avtalen ser ut specifikt för några branscher. Använd den här menyn för att komma direkt till avtalen/avtalet för ditt förbund:

IF Metall

15 av IF Metalls avtal börjar gälla den 1 april. Här är de 7 största, samt Motorbranschavtalet som också är klart. Det börjar gälla 1 maj.

Teknikavtalet

Löneökning med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,1 procent, 1 april 2024.

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,2 procent, 1 april 2024.

Potten fördelas i lokala förhandlingar.

Alla ska senast 1 juni 2023 ha fått en löneökning om 700 kr och senast den 1 juni 2024 ha fått en löneökning om 525 kr.

Lägstalönen höjs med 1 350 kronor i månaden. (Det innebär 2023 till exempel 22 511 kronor för den som arbetat mindre än ett år).

Låglönesatsning enligt insamlingsmodellen ”knät” år två.

Stål- och Metall, röda avtalet

Löneökning med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,3 procent, 1 april 2024.

Ytterligare 0,2 procent avsätts till livsarbetstidspremien (LP) 1 januari 2024 (totalt 4,9 procent). Kompensationen om 2,3 timmar per år för Nationaldagen försvinner, därför räknas LP:n inte av från löneutrymmet.

Lägsta lön höjs med 1 350 kronor. (Blir till exempel 21 324 kronor för personer som jobbat mindre än 3 år).

Låglönesatsning enligt knä-modellen år 2.

I-avtalet

Löneökning med 3,9 procent, 1 april 2023, och 3,12 procent, 1 april 2024.

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,2 procent, 1 april 2023 och 0,2 procent, 1 april 2024. Totalt 2,4 procent.

Löneökningarna räknas som en branschpott utifrån lönerna på alla företag inom avtalet. Löneökningarna fördelas sedan vid lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens ska alla få minst 5,21 kronor mer i timmen, 1 april 2023 och 4,34 kronor, 1 april 2024.

Lägstalönerna höjs 1  350 kronor i månaden (2023 blir det 25 370 kronor i månaden för dem som inte är nyanställda).

Låglönesatsning enligt knä-modellen år 2.

Gruvavtalet

Löneökning med 4,1 procent, 1 april 2023, och 3,1 procent, 1 april 2024.

Ytterligare avsättning till Gruv Livsarbetstidspremie med 0,2 procent, 1 april 2024 (blir totalt 4,9 procent).

Potten fördelas i lokala förhandlingar. En löneöversyn ska göras.

Lägstalönen höjs med 1350 kronor i månaden (2023 blir det 23439 kronor i månaden).

Underjordstillägget blir 2 981 kronor från, 1 april 2023 och 3 091 kronor, 1 april 2024.

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

Kemiska fabriker

Löneökning med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,1 procent, 1 april 2024.

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,2 procent, 1 april 2024, totalt 2,2 procent.

Pottens fördelning bestäms i lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens ska var och en få minst 819 kronor, 1 april 2023 och 645 kronor, 1 april 2024.

Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor i månaden, 1 april 2023. (Blir 25 632 kronor för de som inte är nyanställda).

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

Gemensamma Metall

Löneökning med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,1 procent, 1 april 2024.

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,2 procent, 1 april 2024, totalt 2,7 procent.

Om parterna inte kommer överens ska var och en få minst 593 kronor i månaden år 1 och 472 kronor år 2.

Lägstalönen höjs med 1 350 kronor (blir 22 834 kronor, 1 april 2023 för arbeten utan yrkesutbildning).

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

TEKO-avtalet

Varje person tillför 1 120 kronor (eller 640 öre för timlön) till företagspotten, 1 april 2023. Den 1 april 2024 är summan 963 kronor (eller 550 öre).

Ytterligare avsättning till deltidspensionen med 0,1 procent år 1 och 0,2 procent år 2.

Lägsta månadslön höjs med 1 350 kronor år 1. (Blir 22 636 kronor för ej yrkesarbetande).

Låglönesatsningen gör att potten ökat med 58 kronor per person år 2.

Motorbranschavtalet (gäller från 1 maj)

Löneökningar med 4,1 procent den 1 maj 2023, och 3,1 procent den 1 maj 2024. 

2023 fördelas 669 kronor i månaden eller 3,82 kronor i timmen generellt. Lika mycket per person läggs i en pott för individuell fördelning. 

2024 delas 532 kronor/mån eller 3,04 kronor/tim ut generellt och lika mycket i pott. 

Ackordet höjs generellt med 1,90 procent 2023 och 1,45 procent 2024.

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,2 procent den 1 maj 2024. Totalt 2,3 procent. 

Lägstalönen höjs den 1 maj 2023, till till exempel 20811 kronor i månaden för yrkesarbetare med två år i yrket och 25268 kronor i månaden för fordonstekniker.

Låglönesatsning enligt insamlingsmodellen ”knät” år två. 

En arbetsgrupp ska ta fram ett nytt arbetstidsavtal. 

Övriga avtal

Andra avtal inom IF Metalls område som började gälla första april: Återvinningsföretagen, AB Klaes Jansson, Almega Teknikavtalet, BF-avtalet, I-avtalet Fremia, Motorbranschavtalet Fremia, Teknikavtalet IF Metall Fremia, Cyklife Sweden AB.

Avtal som går ut 30 april är till exempel Motorbranschavtalet, Gruventreprenadavtalet och Bemanningsavtalet.

Den 31 maj går bland annat Byggnadsämnesindustrin, Oljeraffinaderier och SVEMEK ut.

Den 30 juni går Tvättindustrin och Explosivämnesindustrin ut.

Den 20 september går Samhall-avtalet ut.

GS

Du som är medlem i GS-facket faller under ett av femton olika avtal. I mitten av april är sju av dem färdigförhandlade. Under året förhandlas de kvarvarande avtalen. 

Träindustriavtalet

Löneökningar med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,2 procent, 1 april 2024. 

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,1 procent, 1 april 2024.

Lägstalönen räknas upp enligt praxis (2023 är blir den 26 923,75 kronor för yrkesarbetare, 30 555 kronor för specialarbetare och 25 515 för övriga arbetare första året).

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

Stoppmöbelsavtalet

Löneökningar med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,2 procent, 1 april 2024. 

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,1 procent, 1 april 2024. 

Lägstalönen räknas upp enligt praxis (2023 blir den 28 323,75 kronor för grupp 1.
27 203,75 kronor för grupp 2 och 25 515 kronor för grupp 3).

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

Sågverksavtalet

Löneökningar med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,2 procent, 1 april 2024. 

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,1 procent, 1 april 2024.

Lägstalönen räknas upp enligt praxis (2023 blir den 23 427 kronor för grupp 1 och 24 857 kronor för grupp 2 – plus ytterligare 592 kronor i grupp 2 om du varit anställd i mer än två år).

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

Virkesmätaravtalet

Löneökningar med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,1 procent, 1 april 2024. 

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,2 procent, 1 april 2024. 

Lägstalönen höjs med 1 350 kronor i månaden (2023 blir den 23 972 kronor).

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

Infomediaavtalet

Löneökningar med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,0 procent, 1 april 2024. 

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,3 procent, 1 april 2024.

Lägstalönen höjs med 1 350 kronor i månaden (2023 blir den 24 066 kronor med två års branscherfarenhet eller adekvat yrkesutbildning och 20 603 kronor utan).

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

Förpackningsavtalet

Löneökningar med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,0 procent, 1 april 2024. 

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,3 procent, 1 april 2024.

Lägstalönen höjs med 1350 kronor i månaden (2023 blir den 24 053 kronor med två års branscherfarenhet eller adekvat yrkesutbildning och 20 592 kronor utan).

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

Skogsavtalet

Löneökningar med 4,1 procent, 1 april 2023 och 3,3 procent, 1 april 2024. 

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,2 procent, 1 april 2023.

Lägstalönen räknas upp enligt praxis (stor variation på lägstalönerna på grund av stort antal tariffer i avtalet).

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

Tidningsavtalet

Löneökningar med 4,1 procent 1 april 2023 och 3,2 procent 1 april 2024.

Ytterligare avsättning till deltidspension med 0,1 procent 1 april 2024.

Lägstalönen höjs med 1350 kronor i månaden (2023 blir den minst 19 612 kronor, 22 530 kronor med ett års branscherfarenhet och 24 870 kronor med två års branscherfarenhet eller adekvat utbildning).

Låglönesatsning enligt ”knä-modellen” år 2.

Fotnot: När det gäller trä- och stoppmöbelavtalen har timlönerna räknats om med faktorn 175 (timlönen x 175) för att få fram motsvarande månadslön.

Pappers

Efter intensiva förhandlingar har Pappers och Industriarbetsgivarna kommit överens om ett nytt kollektivavtal.

Pappers följer märket – 7,4 procents löneökningar fördelat på två år. För dig som medlem innehåller avtalet också ett flertal villkorsförbättringar i form av exempelvis ökade rättigheter till kompledighet, högre ersättning i arbetstidskontot samt förbättrade ob-tillägg.

7,4 procent?

Ja, fördelat på två år. Det innebär 4,1 procent första året, och 3,3 procent andra året. Men det inkluderar såväl löneökningar som villkorsförbättringar.

En reallönesänkning alltså?

Det stämmer, och det gäller för i princip alla löntagare i dessa inflationstider. I stället för att kompensera inflationen med enbart löneökningar har Pappers alltså fokuserat på uppnå så bra villkorsförbättringar som möjligt – syftet är att du ska få en bättre balans mellan arbete och fritid.

Hur stor blir löneökningen – i kronor?

Det är ännu oklart. Hur löneökningarna fördelas på bruket regleras vid de lokala förhandlingarna.

Men lönepåslaget är retroaktivt, va?

Japp, ny lön gäller från den 1 april 2023. När de lokala förhandlingarna är klara får du pengarna på din nästkommande löneutbetalning.

Hur fungerar potten?

Det är olika från bruk till bruk beroende på vilket lönesystem man har. Potten beräknas utifrån lönenivåerna för alla som arbetar på bruket, och alla bidrar med en summa till den generella potten. Potten fördelas sedan i enlighet med de lokala förhandlingarna.

Komptiden?

Många medlemmar har haft svårt att få ut inarbetad komptid. Från och med den 1 april 2024 kommer det att bli betydligt lättare att få det. Då kommer arbetsgivaren endast att kunna neka dig denna ledighet om det skulle påverka verksamheten – inte på grund av dålig planering eller för låg bemanning. 

Arbetstidskontot?

Värdet på ditt arbetstidskonto, ATK:n, höjs. Det gör det eftersom nu även övertidsersättning, beredskapsersättning, semesterlön och semesterersättning kommer att ingå i beräkningsunderlaget. Om du väljer att ta ut din ATK i tid, så är dock antalet timmar detsamma som tidigare. 

Ob-ersättningen?

Förr var ersättningen densamma inför storhelger som under vanliga helger. Det är nu ändrat, så att ersättningen inför storhelg blir större. Pappers ger ett exempel: Om du har en grundlön på 32 150 kr i månaden får du nu 293 kr i timmen i ob-ersättning dag innan storhelg. Det är en ökning med 174 kr per timme.

Semesteruppdelnings-tillägget?

Det har du rätt att få om arbetsgivaren inte kan ge dig en sammanhängande semester. I det nya avtalet har denna ersättning höjts med flera hundra kronor per dag. Om det finns bättre lokala överenskommelser gäller dock dem.

Vad händer nu?

Nu har de lokala förhandlingarna påbörjats, bland annat om hur lönefördelningen ska ske. Först måste man på varje avdelning räkna fram hur mycket som man har att fördela ur potten. Oavsett när du får din nya lön – maj, juni eller senare – gäller den dock retroaktivt från och med den 1 april. 

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Du kanske också vill läsa…

Tio avtal inom IF Metalls områden – så mycket blir det i kronor

Tio avtal inom IF Metalls områden – så mycket blir det i kronor

Här är tio avtal inom IF Metalls avtalsområden som är färdiga. Dagens Arbete visar vad det innebär i procent och kronor.

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen vill se en löneökning på 2,0 procent. De föreslår ett engångsbelopp enligt tysk modell om 3000 kronor. De vill även öka företagens makt över arbetstiden.

Här står parterna inför avtalsrörelsen

Här står parterna inför avtalsrörelsen

Att årets avtalsrörelse är speciell är fack och arbetsgivare överens om. Och att det är inte lönerörelsens uppgift att se till att du får mer pengar kvar i plånboken när inflationen drar iväg. Men sen går synen isär, inte minst på hur det går för svensk industri.

Nya avtal för industrin – vad betyder det för dig?

Nya avtal för industrin – vad betyder det för dig?

I helgen kunde fack och arbetsgivare till sist enas om ett nytt avtal för svensk industri. Det här innebär det för dig.

En magisk gräns spräcktes – men osäkerheten består

En magisk gräns spräcktes – men osäkerheten består

Vi kan komma överens – även när det blåser kallt. Kanske är det det viktigaste budskapet från både fack och arbetsgivare, skriver Dagens Arbetes reporter Anna Julius.

Facken inom industrins avtalskrav: 4,4 procent

Facken inom industrins avtalskrav: 4,4 procent

Ett ettårigt avtal med löneökningar på 4,4 procent. Mer till de med lägst löner, och ytterligare avsättningar till flexpension. Det föreslår Facken inom industrin ska vara kraven i avtalsrörelsen.

Samordning inför avtalsrörelsen – här är LO:s krav

Samordning inför avtalsrörelsen – här är LO:s krav

LO har presenterat ett ”första steg” till samordning, som bland annat innehåller en satsning på lägstalönerna. De ska öka mer än andra löner.

Därför vill facken inte ha ett jättelyft på lönen

Därför vill facken inte ha ett jättelyft på lönen

Läget är spänt inför nästa års löneförhandlingar. Ingen vill se en upprepning av 80-talet. Vad var det som hände då? Och varför varnas det för höga lönekrav? 

”Något litet extra borde man väl kunna få”

”Något litet extra borde man väl kunna få”

Förra året gav kollektivavtalen inga lönehöjningar alls. Nu förhandlar många fackklubbar för att få ut lite extra som kompensation för hög inflation och rusande bränslepriser.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Kris i byggbranschen

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Osäkerheten på marknaden gör att återstarten för K2A Trähus skjuts på framtiden.