Industriarbetarnas tidning

Kommunerna: ”Vi mäktar inte med”

13 april, 2023 - 07:30

Skrivet av

Vi hinner inte och vi kan inte. Kommuner slår larm om att de inte klarar av att kontrollera om sprängmedel kommer på drift.

Landets 290 kommuner bestämmer vilka som får hantera sprängmedel. De ska också se till att sprängmedlet används som det är tänkt och inte hamnar på villovägar.

Det finns en stark oro bland kommunerna att sprängmedel ska användas i sprängdåd. I en rapport larmar kommuner om att de inte klarar uppdraget. ”Vi är underbemannade och mäktar inte med.” ”Nya kraven är luddiga vi behöver mer stöd.” Det är några av kommentarerna.

– Vi vet att civilt sprängmedel används på felaktigt sätt. Vi är ju en del i det som händer, eftersom vi är tillstånds- och tillsynsmyndighet. Det känns inte bra, säger Patrik Midenborn, enhetschef på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Läs också

Beslutet som banade väg för sprängdåden

Ansvaret för sprängmedel flyttades från Polisen till kommunerna för 13 år sedan. Varningar kom från flera håll, men ändringen klubbades ändå igenom i riksdagen. Nu växer kritiken.

Som ett sätt att försöka förhindra att kriminella kommer över sprängmedel skärptes lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2021. Skärpningen innebär att alla personer som ska hantera sprängmedel på en arbetsplats ska genomgå en lämplighetsprövning som bland annat innefattar en bakgrundskontroll. Tidigare omfattades föreståndaren och sprängbasen på arbetsplatsen.

Jan Johansson, vd för branschorganisationen Bergsprängningsentreprenörerna (BEF), tycker att lagskärpningen är ett steg i rätt riktning, men att det fortfarande finns stora brister. 

Ett exempel är att den som begått ett brott får fortsätta ha kvar tillståndet. Inte förrän företaget söker nytt tillstånd och personalen genomgår lämplighetskontroll upptäcks om någon har dömts för brott.

Om tillståndet dras in av en kommun kan företag söka nytt i en annan. Det finns inget system som automatiskt larmar mellan kommunerna.

Om vi ska komma ut på arbetsplatser och utföra tillsyn med trovärdighet så måste vi kunna språket. Vi måste veta hur saker fungerar på en arbetsplats där man arbetar med sprängmedel.

Patrik Midenborn, enhetschef på Räddningstjänsten Storgöteborg.

I flera år har Bergsprängningsentreprenörernas förening (BEF) drivit på för att ansvaret för tillstånd och tillsyn för sprängmedel ska flyttas från kommuner. De vill se att Polisen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar över tillståndsprövning och tillsyn för hantering av explosiva varor.

– Det är en katastrof att ansvaret landat på kommunerna. Det är rättsosäkert, kompetensen varierar kraftigt mellan kommunerna, säger Jan Johansson, vd för BEF.

De senaste tre åren har organisationen intensifierat sitt arbete och har upprepade gånger lyft frågan till politiker på riksnivå. Men inte fått gehör.

– Det kommer aldrig att bli bra så länge kommunerna har ansvaret, säger Jan Johansson.

Den nya lagen har ökat pressen på kommunerna. Tillståndsperioden har kortats och gäller i upp till tre år. Nu är det ännu svårare att hinna hålla koll på att alla företag och de anställda är seriösa.

– För oss innebär det att vi fått dubbelt så mycket att göra. Förut var tillståndsperioden på sex år, nu är den på tre år, säger Patrik Midenborn.

Flera kommuner har inte utfört någon tillsyn alls. Det innebär att det inte görs någon kontroll av att sprängmedlet som kvitteras ut används på rätt sätt.

Hinner ni utföra all nödvändig tillsyn?

– Nej vi hinner inte det i dagsläget, vi har inte kapacitet att göra all tillsyn, säger Patrik Midenborn.

När kommunerna väl hinner med en tillsyn är det svårt att göra en fullständig kontroll av hur sprängmedlet används.

– I teorin så ska man kunna följa till exempel en dynamitstav. Men vi kan inte stå och titta på vilken dynamit som går i vilket borrhål eller om någon fört in i registret att de använt 50 kilo men sen bara sprängt 45 kilo.

– Vi ser att det fortfarande finns sätt att runda systemet även om det blivit svårare, säger han.

För Södertörns brandförsvarsförbund är tillsynen också ett problem.

– Vi vet inte var företagen spränger. De som söker tillstånd har ingen skyldighet att meddela oss var de ska spränga, var arbetsplatsen är. De kan söka tillstånd hos oss och åka till Kiruna och spränga, säger Emil Ringh, brandingenjör på Södertörns brandförsvarsförbund. 

– Vi försöker nu hitta former för hur vi ska kunna utföra tillsyn där de faktiskt är och arbetar och hur vi ska eftersöka dem.

Räddningstjänsten Storgöteborg hade länge flaggat för att de behövde mer utbildning om tillstånd och tillsyn av explosiva varor.  

De tyckte inte att MSB:s utbildning var tillräcklig.

– Den fokuserade mer på brandfarliga ämnen och mindre på sprängmedel. Vi kände oss tunna på kunskap, säger Patrik Midenborn.

– Om vi ska komma ut på arbetsplatser och utföra tillsyn med trovärdighet så måste vi kunna språket. Vi måste veta hur saker fungerar på en arbetsplats där man arbetar med sprängmedel.

När de inte fick något gehör från MSB utbildade de personal på eget initiativ.

– Vi har halvt om halvt utbildat oss till bergsprängare och sedan i höstas har vi även varit ute på studiebesök och fått vara med när sprängare laddat sprängmedel för att lära oss mer. Men alla kommuner har inte den möjligheten, säger Patrik Midenborn.

Tillstånd och tillsyn

  • Totalt utfärdades 29 276 tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva varor under 2021. Kommunerna utförde totalt 2 220 tillsyner det året.
  • 356 av tillstånden gällde spräng- och tändmedel.
  • 51 av de genomförda tillsynerna gällde spräng- och tändmedel.
  • Av 137 svarande kommuner eller förbund uppgav 127 att de har behov av kompetensutbildning. Störst var behovet inom spräng- och tändmedel.

Källa: MSB-rapport från år 2022 – en uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn av lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Totalt omfattar svaren 279 av landets 290 kommuner.

MSB: Kan inte göra något åt att kommunerna inte hinner med

Kommuner är oroade att kriminella ska komma över sprängmedel. Men expertmyndigheten MSB kan inte hjälpa kommuner att klara sitt uppdrag.

– Vi förstår att det är jättesvårt för många kommuner. I Sverige används stora mängder sprängmedel och om bara lite sprängmedel kommer bort kan det göra stor skada, säger Suzanne Noreklint, chef för enheten för hantering av explosiva varor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ann-Sofie Eriksson, MSB, var fram till januari 2023 chef för enheten för hantering av explosiva varor.

Hur tycker ni att kommunerna klarar sitt uppdrag?

– Vi ser att det är väldigt olika hur kommunerna kan ta sig an den här uppgiften. Det beror mycket på vilka resurser och vilken kompetens de har, säger Ann-Sofie Eriksson, stabshandläggare på MSB och fram till i januari i år chef för enheten för hantering av explosiva varor.

MSB har också fått signaler om att kommunerna har svårt att klara av sitt uppdrag, framför allt när det gäller att hinna utföra tillsyn. En del kommuner har inte utfört någon tillsyn alls.

Kommunerna hinner inte med sitt uppdrag. Vad kan ni göra åt det?

– Om kommunerna inte hinner med sitt uppdrag så kan vi inte göra något åt det. Vi kan inte ta ifrån dem deras uppdrag eller förse dem med resurser, säger Ann-Sofie Eriksson.

Flera kommuner uppger att de saknar utbildning för att kunna tillståndspröva och utföra tillsyn.

– Vi känner till att kommunerna har behov av kompetensutveckling.

Därför har MSB försökt stötta upp genom att skapa handböcker om tillsyn och tillståndsprövning för brandfarliga och explosiva varor. Sedan januari i år finns också webbutbildning, som kommunerna kan välja att gå.

– Men vi kan inte hjälpa kommunerna med sakkunskap om bergsprängning, den kunskapen har inte vi på MSB. Vi kan stötta med kunskap i allmän explosivkunskap, produkter och dess egenskaper och ge råd om tolkning och efterlevnad av lagar och regler, säger Ann-Sofie Eriksson.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.