Industriarbetarnas tidning

IF Metall på väg att stämma Cytiva i Arbetsdomstolen – ”tillbaka till 1800-talet”

16 oktober, 2023 - 08:33

Skrivet av

Cytiva i Umeå fortsätter driva konflikter mot fackligt aktiva, trots att hela fackstyrelsen avgått i protest. Huvudskyddsombudets fackliga tid ifrågasätts och anställda nekas ta med fackliga ombud till möten med chefen.

Darko Davidovic.

Två av alla tvister på life science-företaget Cytiva i Umeå kan nu komma att avgöras i Arbetsdomstolen, då förhandlingarna strandat mellan de centrala parterna. Nu återstår för IF Metall att fatta det formella beslutet att ta ärendena vidare till arbetsdomstolen.

– Med största sannolikhet blir det så, säger IF Metalls chefsjurist Darko Davidovic.

Det ena fallet är en fortsättning på en flerårig tvistefråga på företaget. Det handlar om de anställdas rätt att ta med sig ett fackligt ombud till möten med chefen. Företaget har nekat en anställd att ta med sig ett ombud, vilket IF Metall har bestridit. Flera liknande fall har genom åren varit uppe i centrala förhandlingar.

– Deras inställning är att arbetsgivaren bestämmer och om arbetsgivaren vill prata med någon då gör de det och då har facket inget där att göra, punkt. Det är tillbaka till 1800-talet. Det var så man gjorde då, säger Darko Davidovic.

IF Metall hänvisar till en central överenskommelse mellan de centrala parterna Teknikföretagen och IF Metall från år 2021. Där kom man överens om att fackmedlemmar på Cytiva har rätt att ta med sig fackliga ombud till möten som berör den anställdes anställningsförhållande. Utöver det menar IF Metall att anställda, alldeles oavsett, alltid har rätt att ta med sig ett ombud.

Läs också

IF Metalls jurist: ”Sveriges mest fackföreningsfientliga arbetsställe”

Åratal av trakasserier får klubbstyrelsen på Cytiva i Umeå att avgå i protest.

Förutom de centrala parterna har både IF Metall-klubben och Cytivas chefsförhandlare undertecknat överenskommelsen.

– I normala fall undertecknar bara de centrala parterna. Men eftersom jag misstänkte att de tänkte fortsätta på det här sättet såg jag till att både klubben och företaget skrev under den gången, säger Darko Davidovic.

Dagens Arbete har utan framgång sökt Cytivas chefsförhandlare Mikael Regnell som skrivit under dokumentet.

Sedan överenskommelsen år 2021 har Cytiva bytt arbetsgivarorganisation till Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM. Där sköts förhandlingarna av Tomas Svartling, som tidigare hade Mikael Regnells jobb som chefsförhandlare på just Cytiva, som då hette GE Healthcare. Tomas Svartling står fast vid att anställda inte alltid har rätt att ha med sig fackliga ombud till möten med chefen.

– Det här var inget möte som rörde en enskilds anställningsförhållanden. Det var ett samtal mellan chef och arbetstagare. Ska man ha med ett fackligt ombud varje gång en chef och en medarbetare ska prata med varandra?

Jag vet inte, jag frågar dig.

– I det löpande arbetet när chef och medarbetare pratar med varandra så förväntar man sig inte att man ska ha en med ett fackligt ombud. Det är det frågan handlar om, säger han.

För Darko Davidovic och IF Metall är frågan principiellt viktig.

– Det här är det enda bolag där den här frågan någonsin har kommit upp. Så här gör ingen annan. Överallt annars är det en självklarhet att du får ha med dig ett ombud. Hela vår modell bygger på att vi tillsammans ska lösa tvister. Det blir ju jättejobbigt att lösa tvister när en part inte får vara med i rummet, säger han.

Läs också

15 fackklubbar: Angreppen på Cytiva-klubben är ett angrepp mot oss alla

”De angrepp som deras demokratiskt valda företrädare blivit utsatta för är angrepp mot alla förtroendevalda – och hela den svenska modellen!”

Den andra tvistefrågan som nu är på väg till Arbetsdomstolen handlar om att Cytiva ifrågasätter huvudskyddsombudets fackliga heltid. Företaget vill att huvudskyddsombudet i detalj ska redovisa hur den fackliga tiden används.

– Nu pratar vi om ett huvudskyddsombud på en arbetsplats som är en av de större, där vi har över 300 medlemmar, där huvudskyddsombudet samordnar 22 skyddsombud. På alla likande arbetsplatser är det en självklarhet att det arbetet kräver facklig heltid, säger Darko Davidovic.

Enligt Darko Davidovic är det inte möjligt att sätta en gräns för facklig tid.

– Det finns ingen gräns. Enligt lag har man rätt till den tid som krävs för att fullgöra det fackliga arbetet, säger han.

Tomas Svartling på IKEM menar att tvistefrågan snarare handlar om överläggningsskyldigheten enligt förtroendemannalagen.

– Man hade ett huvudskyddsombud på halvtid i många år, som man nu utökat till heltid. Det som förväntas är att man lokalt överlägger med arbetsgivaren om vad man ska använda sin fackliga tid till, men det ville man inte, säger han.

Dagens Arbete har tidigare berättat att hela styrelsen för IF Metall-klubben på Cytiva avgått i protest mot vad man i ett brev till medlemmarna beskriver som åratal av hot, trakasserier och kränkningar. Styrelsemedlemmar har känt sig hotade med sina personliga anställningar och vittnar om en usel psykosocial arbetsmiljö: ”Sömnsvårigheter, ökad sjukfrånvaro, ångest, migrän, spänningshuvudvärk, stressutslag, håravfall, magkatarr, tinnitus är bara några av symptomen”, skriver man i brevet.

IF Metalls chefsjurist Darko Davidovic har i en intervju med Dagens Arbete kallat Cytiva för ”Sveriges mest fackföreningsfientliga arbetsställe”.

Enligt Dagens Arbetes källor köpte företaget ut den dåvarande klubbordföranden år 2018. I gengäld lovade företaget att relationerna till klubben skulle förbättras, något som inte ska ha skett. Tomas Svartling, som på den tiden arbetade på Cytiva som chefsförhandlare, förnekar att företaget köpte ut klubbordföranden.

– Han som var klubbordförande då valde att hitta en lösning för att gå vidare, det var inte ensidigt från arbetsgivaren, säger han.

Jag måste bara fråga: Cytiva Umeå är nu i ett läge där hela klubben hoppat av, där fackstyrelsen känt sig motarbetad och trakasserad i åratal, man klagar på magkatarr och sömnsvårigheter. Att då driva den här frågan om att fackombud inte får vara med på möten med chefen så hårt att det kanske slutar i Arbetsdomstolen. Varför gör ni det?

– Om IF Metall vill driva frågan till AD, är det upp till IF Metall.

Jo men ni sätter ju hårt mot hårt och strandar den centrala förhandlingen. Kan det inte vara läge att mötas halvvägs?

– Här handlar det om vad som är rätt eller fel principiellt och utifrån förtroendemannalagens bestämmelser. Sen hur man bör lägga upp det för framtiden, det är klart vi diskuterar det också. Men i den här enskilda frågan, var det rätt eller fel, svart eller vitt, då har vi olika uppfattningar, säger Tomas Svartling på IKEM.

När Dagens Arbete ringer Cytiva för att fråga om företagets inställning till konflikterna blir vi hänvisade till kommunikatör Dodi Axelsson.

– Du får skicka ett text, säger hon. Du får skicka ett text.

Hej, har du tid att svara på några frågor om…

– Du får skicka ett text, jag har inte tid, hej då.

Sen lägger Dodi Axelsson på luren.

I ett sms skriver hon senare att företaget inte har några kommentarer.

Den avgående klubbstyrelsens brev till medlemmarna

Kära medlemmar 

Vi i klubbstyrelsen och även övriga förtroendevalda har under året haft stora bekymmer att verka fackligt på Cytiva; bland annat på grund av de rutiner som företaget ensidigt lagt in. 

Det handlar om att vi skall lämna in blanketter till chef minst sju dagar innan vi får utföra fackligt arbete; ni har säkert sett blanketterna ligga här och där. Företaget har också varit mycket tydliga med att vår fackliga tid inte är godkänd förrän vi fått tillbaka blanketten skriftligen. I anslutning till detta har företaget varit minst lika tydliga med att vi i klubbstyrelsen riskerar vår personliga anställning om vi skulle arbeta fackligt utan att ha fått godkänt först. 

Detta ställer till det ganska ordentligt eftersom företaget inte hinner med att svara på våra inlämnade blanketter enligt deras egna rutiner, och därför kan vi inte heller verka fackligt på denna arbetsplats. Det har dragits till sin spets när företaget nu hävdar att de har rätt att själva bedöma vilken tid som är facklig och inte. Huruvida vi får lön för vår tid eller inte. Företaget anser att det är dom som ska bedöma om vårt fackliga arbete faktiskt faller inom förtroendemannalagen. 

Än viktigare och betydligt värre är detta förfarande när det gäller medlemsärenden. Vi känner att det är otroligt svårt att verka för er, eftersom all vår tid går åt till att bli ifrågasatt kring den fackliga tiden. Medlemsärenden som kan eller behöver lösas skyndsamt tar flera veckor, helt i onödan. Energin är slut. Energin som vi behöver för er skull går åt till att ens försöka få facklig tid. Vi har fått begränsade möjligheter att prata med er medlemmar ute på golvet då vi faktiskt är rädda för repressalier från företaget, inte bara mot oss men även mot er medlemmar. Det är värdelöst, det är skamligt och det är ovärdigt. 

De kallar oss gerillakrigare i förhandlingsrummet; de menar att vi skjuter prick på fel de begår; att vi letar fel och ligger med vässade knivar under ytan, med mera. Det är inte jättetrevligt att om och om igen få sådant kastat i ansiktet. De använder härskartekniker mot oss och flera av oss har ont i magen när vi går in i förhandlingsrummet. 

Vi har försökt arbeta på vår relation till företaget men inte kommit någonvart då vi upplever att företaget håller fast vid det förflutna och inte vill blicka framåt eller samarbeta. Vi pekas ut som bovarna i detta och som en känd låttext går: ”det är Metallarnas fel”. 

Vi känner oss totalt handfallna då företaget inte förhandlar med oss, mer än på papper för att kunna ha ett protokoll. Hur vi än försöker bemöta företaget vägrar dom i sten att lyssna på något IF Metall har att komma med. Detta skylls om och om igen på klubben själva, för att vi verkar fackligt på den arbetsplats vi alla försöker trivas på. Vi känner att vi inte kan göra någon skillnad så länge företaget inte förhandlar på riktigt. 

Vi från klubbstyrelsen känner oss hotade, trakasserade och kränkta. Vi upplever att företaget gör allt för att förhindra, försvåra och försämra våra rättigheter. Vi upplever att företaget medvetet kränker föreningsrätten, men på ett sätt så att det inte riktigt är solklart förrän det är beslutat i domstol – därför vill inte förbundet riktigt ta i det. De utmanar inte bara oss och våra lokala kollektivavtal och överenskommelser; utan även avdelningen och förbundet, och de överenskommelser som finns centralt. De utmanar dessutom lagar och avtal; de hedrar inte de avtal vi kommit överens om. De försöker hela tiden flytta gränserna för våra rättigheter. 

Vi kan inte acceptera det beteende som företaget har gentemot IF Metalls fackligt förtroendevalda, både i och utanför förhandlingsrummet. Det spelar ingen roll att vi har bytt människor i styrelsen, vissa har varit med länge och vissa är alldeles nya, vi känner alla av den orättvisa och nedvärderande behandlingen av att vara förtroendevald inom IF Metall. Vi känner oss trakasserade, utsatta, och vår psykosociala arbetsmiljö är inte hållbar. Vi blir hotade med vår personliga anställning och för två veckor sedan yttrades orden till oss: ”Uppsägningen av lokala avtal var konsekvensen för ert beteende den gången, vad blir konsekvensen för er nästa gång?” 

Det görs en mycket tydlig skillnad på tjänstemannafacken och IF Metall, mellan tjänstemän och arbetare. Vi mår inte bra i vår roll som förtroendevald på Cytiva och för vårt eget personliga mående måste vi nu sätta ner foten. Vi har alla olika symtom på den stress och press som vi känner från den fackliga vardagen vi nu lever i. Sömnsvårigheter, ökad sjukfrånvaro, ångest, migrän, spänningshuvudvärk, stressutslag, håravfall, magkatarr, tinnitus är bara några av symptomen och det är inte hållbart. Vi bryr oss om våra medlemmar och vill vara så bra förtroendevalda vi kan för er. Men med denna arbetsmiljö vi har så går vårt mående ut över vår fritid också. Vår fritid där vi ska kunna få koppla av, vara glada, ha ork och energi över till våra nära och kära. 

Det är därför vi med tungt hjärta meddelar er medlemmar att vi kliver av våra styrelseuppdrag. Samtliga styrelsemedlemmar avgår med omedelbar verkan. 

Vi uppskattar den uppmuntran och stöd som vi har fått från er medlemmar, ni är helt fantastiska. Det är inte på grund av er medlemmar som vi kliver av, vi orkar helt enkelt inte längre. 

Vi har meddelat företaget och avdelningen detta. 

I praktiken innebär detta följande: Ingen av oss kommer längre ha förhandlingsmandat. Avdelningen (IF Metall avdelning 4; Mitt I Norrland) kommer få förhandlingsmandatet på Cytiva. Vi hoppas att förutsättningarna på Cytiva förändras för framtida fackligt arbete. 

Skyddsorganisationen är kvar som vanligt, och alla skyddsombud och kontaktombud är detsamma som innan. De styrelsemedlemmar som sitter på andra stolar i klubben kommer sitta kvar på dessa, exempelvis skyddsombud, ungdomskommitté eller jämställdhetsgruppen. 

Det kommer finnas en fackklubb men inte någon sittande styrelse. Ska en ny styrelse väljas kräver det ett årsmöte. Finns det intresse så prata med valberedningen. 

Tack för vår tid och det förtroende vi fått förvalta. Det känns tråkigt att lämna såhär, men det är den enda vägen för oss nu. Förlåt. 

/Vänligen 

Den avgående klubbstyrelsen.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Du kanske också vill läsa…

IF Metalls jurist: ”Sveriges mest fackföreningsfientliga arbetsställe”

IF Metalls jurist: ”Sveriges mest fackföreningsfientliga arbetsställe”

Åratal av trakasserier får klubbstyrelsen på Cytiva i Umeå att avgå i protest.

”Jag fick samtal från arga medlemmar”

”Jag fick samtal från arga medlemmar”

I sista stund nådde IF Metall en lösning med medicinteknikföretaget Cytiva. Men medlemmar hörde av sig och tyckte att förbundsjuristen Darko Davidovic hade förstört för dem.

Konflikt på väg till AD avvärjd – IF Metall överens med medicinföretag

Konflikt på väg till AD avvärjd – IF Metall överens med medicinföretag

IF Metall och medicinteknikföretaget Cytiva kommer inte att mötas i Arbetsdomstolen, AD. Fackförbundet hade stämt bolaget för flera fall av föreningsrättskränkning.

Konflikt på Cytiva: ”Vi behandlas som boskap”

Konflikt på Cytiva: ”Vi behandlas som boskap”

Medicinteknikföretaget Cytiva i Umeå vill inte längre tillåta flextid och har sagt upp avtalet innan förhandlingarna med IF Metall slutförts. ”Så nära en otillåten stridsåtgärd man kan komma”, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

Tesla kartlägger facktillhörighet – facket rasar

Tesla kartlägger facktillhörighet – facket rasar

Ett allvarligt brott mot svensk lag, menar IF Metall.

IF Metall stämmer företag som nekat facket vara med på möte

En IF Metallmedlem vägrades ta med ett fackligt ombud när cheferna kallade henne till möte. Nu stämmer förbundet bolaget Cytiva Sweden AB inför Arbetsdomstolen för föreningsrättskränkning.

Sparkade Ove får skadestånd – men inte sitt jobb

AD: Fel att avskeda Ove

Ove Pettersson fick sparken för att han vägrade övertid. Nu säger Arbetsdomstolen att det var fel att avskeda, men att det fanns grund för uppsägning. Ove tilldöms 200 000 kronor i skadestånd från förre arbetsgivaren Benteler. IF Metall ser utslaget som en vinst, arbetsgivaren IKEM anser att man fått rätt i princip.

"Det var en vrång stämning"

DA rapporterar från förhandlingen om avskedet av Ove Pettersson. Han fick sparken från Benteler i Skultuna efter att ha vägrat övertid.

IF Metall: Medlemmar som inte strejkar ska uteslutas

IF Metall: Medlemmar som inte strejkar ska uteslutas

”Har förbundsstyrelsen beslutat om en konflikt så har man en skyldighet att delta i den.”

”Vi skickar ut trasiga bilar” – Tesla-anställdas  tuffa arbetsvillkor drabbar kunder

”Vi skickar ut trasiga bilar” – Tesla-anställdas tuffa arbetsvillkor drabbar kunder

Den som inte klarar det hårda arbetstempot på Tesla får ingen löneförhöjning – och riskerar sparken.

Så många strejkar på Tesla – IF Metall går ut med siffra

Så många strejkar på Tesla – IF Metall går ut med siffra

Tesla hävdar att över 90 procent av personalen arbetar, trots strejken. Nu går IF Metall ut med en egen siffra.

Teslas registreringsplåtar blir kvar hos Postnord: ”Glädjande”

Teslas registreringsplåtar blir kvar hos Postnord: ”Glädjande”

Tesla får inte genast tillgång till de registreringsskyltar som blockerats av facket.

Så kan Tesla runda postblockaden

Så kan Tesla runda postblockaden

Transportstyrelsens registreringsskyltar får bara skickas via Postnord, men det finns sätt att kringgå stoppet.

Facket till Musk: ”Galenskap att inte teckna kollektivavtal i Sverige”

Facket till Musk: ”Galenskap att inte teckna kollektivavtal i Sverige”

Nu får Teslaägaren svar på tal – ”klart man vill att det ska slå hårt”.

Totalstopp för nya Teslabilar får Elon Musk att reagera: ”Galenskap”

Totalstopp för nya Teslabilar får Elon Musk att reagera: ”Galenskap”

De nya uppgifterna får Tesla-ägaren att bryta tystnaden på sin plattform X.

Karta: Så här utvidgas strejken – dag för dag

Karta: Så här utvidgas strejken – dag för dag

Snart ökar trycket på Tesla ytterligare när fler stridsåtgärder genomförs.

Medlaren dementerar: Ingen order har kommit från Elon Musk

Medlaren dementerar: Ingen order har kommit från Elon Musk

Medlaren Kurt Eriksson dementerar uppgifterna om att Elon Musk nu ska ha lagt sig i den svenska konflikten.

Fackens hårda ord mot Svenskt Näringsliv: ”De är syltryggar”

Fackens hårda ord mot Svenskt Näringsliv: ”De är syltryggar”

”Det kan påverka konflikten, att den blir längre.”

Svenskt Näringsliv vill se över rätt till sympatistrejk: ”Inte rimligt”

Svenskt Näringsliv vill se över rätt till sympatistrejk: ”Inte rimligt”

”Det måste vara Teslas val”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Inga byggarbeten på Teslas verkstäder – ”Det får stå och förfalla”

Inga byggarbeten på Teslas verkstäder – ”Det får stå och förfalla”

Byggnads ordförande Johan Lindholm: ”Tror absolut att det är hundraprocentig uppslutning.”

Fackets nya steg: Stoppa kritiska delar till Tesla-bilar

Fackets nya steg: Stoppa kritiska delar till Tesla-bilar

”Utan den detaljen kan man inte leverera bilen.”

IF Metall: Medlemmar som inte strejkar ska uteslutas

”Har förbundsstyrelsen beslutat om en konflikt så har man en skyldighet att delta i den.”

IF Metalls nya taktik: Så mycket höjer de strejkersättningen

IF Metalls nya taktik: Så mycket höjer de strejkersättningen

Högre ersättning ska få fler att sluta upp

Strejkbrytare – en krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen

Strejkbrytare – en krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen

Harald Gatu: Teslas strejkbrytare tvingar oss tillbaka till tiden när arbetare ställdes inför frågan: Vilken sida står du på?

All billackering av Teslor stoppas: ”Vi kommer stänga ner allt Tesla-arbete”

All billackering av Teslor stoppas: ”Vi kommer stänga ner allt Tesla-arbete”

Målarna varslar om totalstopp för all lackering av Tesla-bilar.

Det här betyder kollektivavtal för Teslas mekaniker

Det här betyder kollektivavtal för Teslas mekaniker

Rimliga villkor och garanterad lön ställs mot osäkra aktieoptioner

”Vi skickar ut trasiga bilar” – Tesla-anställdas tuffa arbetsvillkor drabbar kunder

Den som inte klarar det hårda arbetstempot på Tesla får ingen löneförhöjning – och riskerar sparken.

Perspektiv: Motor­branschen förlorare – ”Har Svenskt Näringsliv ringt Elon Musk?”

Perspektiv: Motor­branschen förlorare – ”Har Svenskt Näringsliv ringt Elon Musk?”

”Utan kollektivavtal kan Tesla när som helst och utan diskussion sänka lönen och försämra villkoren för de anställd”

”Partiell strejk” på Tesla – många rädda efter hot enligt IF Metall

”Partiell strejk” på Tesla – många rädda efter hot enligt IF Metall

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä konstaterar att långt ifrån alla bilmekaniker på Tesla deltar i strejken.

Spänt läge för strejkvakterna i Malmö: ”Hotade med att ringa polisen”

Spänt läge för strejkvakterna i Malmö: ”Hotade med att ringa polisen”

Så har strejken slagit på Teslas verkstäder runt om i landet.

Tesla-anställd: ”Är man obekväm, då får man sparken”

Tesla-anställd: ”Är man obekväm, då får man sparken”

Obetald övertid, arbetsmoment med minutkrav – stenhårda produktionskrav på Tesla enligt anställda

Det här gäller när du strejkar – vi har listan

Det här gäller när du strejkar – vi har listan

I fredags inleddes en strejk på Teslas alla bilverkstäder i landet. Vi har tagit fram en lista på vad som händer vid en strejk, vad du får och inte får göra.