Industriarbetarnas tidning

Annonsera hos oss

Du når 450 000 hushåll med 400 000 män och 200 000 kvinnor

Dagens Arbete är Sveriges största industritidning och når anställda och beslutsfattare i 20 000 företag, bland andra:

25 000 skyddsombud
40 000 fackligt förtroendevalda

Om du är intresserad av mer detaljerad information om dessa eller andra branscher, besök gärna d.a. medias hemsida.

Telefon: 08-786 03 34
Fax: 08-796 81 59

Agneta Kempe Erneberg
annonschef
Tel: 08-786 03 21
Mobil: 070-266 99 01

Mikael Stefansson
mediesäljare
Tel: 08-786 03 10
Mobil: 070-683 82 44

Maria Larsson
mediesäljare
Tel: 08-786 03 11
Mobil: 070-681 02 99

Carina Jansheden
mediesäljare
Tel: 08-786 03 32

Erik Bergkvist
teknik/traffic
Tel: 08-786 03 18
Mobil: 070-218 93 22

Josefin Skogetun
traffic
Tel: 08-786 03 01

Camilla Atterby
grafisk formgivning
camilla@laghammar.se

Annonsprislista Dagens Arbete 2015

Uppslag: 370 x 257 mm 73 000:-
Baksida: 182 x 235 mm 55 000:-
1/1-sida: 182 x 247 mm 49 500:-
1/2-sida: 182 x 121 mm alt. 89 x 247 mm 27 900:-
1/4-sida: 89 x 121 mm alt. 182 x 59 mm alt. 42 x 247 mm 15 900:-
Per spaltbredd (42 mm) 65:-

Utfallande format, +10%.

Alla priser inkl. reklamskatt, befriad från moms.

Den tryckta tidningen Dagens Arbete har en upplaga på 404 800 exemplar. Den utkommer med tio nummer per år. Fasta medarbetare i tidningen är bland andra Lena Sundström, Kristian Lundberg, Susanna Alakoski, Carl-Einar Häckner och Jenny Wrangborg. Vill du läsa tidningen: beställ provexemplar eller prenumerera. Du kan också ta kontakt med någon i redaktionen via e-post om du vill.