Industriarbetarnas tidning

Personuppgiftspolicy för Dagens Arbete

Den här policyn innehåller uppgifter om de personuppgifter Dagens Arbete samlar in, varför, samt när och hur denna insamling sker. Behandlingen sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Om personuppgifter

Till personuppgifter räknas sådant som kan knytas till en person, antingen direkt eller indirekt. Till exempel namn, kontaktuppgifter och personnummer. Det inkluderar även ip-adresser när du surfar på nätet.

Journalistiskt undantag

Det redaktionella arbetet omfattas av ett undantag i GDPR. Den behandling som kan ske för sådana journalistiska ändamål finns därför inte med i denna policy.

Dagens Arbetes behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när:

 • Du skriver en kommentar på da.se
 • Du anmäler dig för utskick på da.se
 • Du fyller i ett formulär på da.se
 • Du besöker vår app, vår e-tidning eller da.se, om du gett oss tillåtelse (se avsnittet Cookies längre ner)
 • Du interagerar med annonser på da.se, om du gett oss tillåtelse (se avsnittet Cookies)
 • Vi skickar ut nyhetsbrev och när du klickar på länkar i dessa
 • Du kontaktar oss via e-post eller via sociala medier

Personuppgiftsansvarig

Dagens Arbete AB (organisationsnummer: 556532-4307) är personuppgiftsansvarig.

Kontaktperson: Chefredaktör Eva Burman, eva.burman@dagensarbete.se

Insamling, typ av personuppgifter och ändamålet med behandlingen

 1. Kommentarer på webbplatsen. Vi samlar in e-postadress, IP-adress och namn (behöver ej vara egennamn) på den som kommenterar. Anledningen till att vi ber om en e-postadress är att vi kan behöva komma i kontakt med dig i samband med publiceringen. E-postadressen och IP-adressen publiceras ej. Rättslig grund: Intresseavvägning.
 2. Prenumeration på nyhetsbrev via da.se. När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev uppger du din e-postadress. Ändamålet är att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet du efterfrågar. Rättslig grund: fullföljande av avtal.  
 3. Prenumeration på tidningen Dagens Arbete som medlem i ett av våra ägarförbund. Medlemmar i våra ägarförbund IF Metall, Pappers och GS får tidningen Dagens Arbete som en medlemsförmån. Tidningen skickas ut fysiskt till den adress som du angivit till förbundet. Den personuppgiftshanteringen står förbundet och underleverantören som utför utskicket för. Om du inte längre vill ha papperstidningen, vänd dig till din lokalavdelning. Rättslig grund: Fullföljande av avtal.
 4. Prenumeration på nyhetsbrev från Dagens Arbete som medlem i ett av våra ägarförbund. Medlemmar i våra ägarförbund (se ovan) får även digitala utskick från medlemstidningen Dagens Arbete. Det ingår i prenumerationen på medlemstidningen. Om du vill avsäga dig dessa utskick finns en länk i varje utskick för att göra det. Rättslig grund: Fullföljande av avtal.
 5. Vi genomför ibland undersökningar/enkäter där vi ber läsare svara på frågor. Utöver journalistiska syften (som ej omfattas av GDPR, se ovan) kan det handla om läsarundersökningar för att förbättra våra tjänster och vår journalistik. Deltagandet är frivilligt. Rättslig grund: Intresseavvägning.
 6. När du besöker Dagens Arbetes webbplats får du ta ställning till vilka cookies du accepterar. De cookies som Dagens Arbete och underleverantörer sätter, om du accepterar detta, används för sajtens funktionalitet, för att samla in statistik för att förbättra våra produkter, samt för att ge sammanfattande statistik till annonsörer om hur deras annonskampanjer gått. Du kan välja vilka kategorier av cookies du vill acceptera. Funktionella cookies sätts alltid. Rättslig grund: Intresseavvägning.
  Vissa funktioner på sajten, som tillhandahålls av externa leverantörer, kan på grund av hur de är skapade inte visas för sajtbesökare som inte vill acceptera de tjänsternas cookies.

Lagringens längd

Som prenumerant på Dagens Arbetes nyhetsbrev sparar vi din e-postadress så länge som prenumerationen pågår. Är du fortfarande medlem i ett av våra ägarförbund, men har avsagt dig nyhetsbrevet, sparar underleverantören din e-postadress för att kunna undanta den från utskicket till alla tidningsprenumeranter. Om du väljer att gå ur förbundet raderas din e-postadress.

Personuppgifter kopplade till kommentarer på vår webbplats sparas så länge kommentaren är publicerad. Om kommentaren avpubliceras av dig själv eller Dagens Arbete raderas också personuppgifterna.