Industriarbetarnas tidning

Om oss

Dagens Arbete är industriarbetarnas tidning och görs i tre olika editioner för medlemmar i IF Metall, GS-facket och Pappers.

Det är ett månadsmagasin som kommer ut 9 gånger om året (för Pappers medlemmar 10 gånger/år). Dagens Arbete finns också som digitalt magasin (e-DA) och här på webben (da.se) liksom i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

Dagens Arbete granskar industriarbetslivets villkor och skriver om för medlemmarna relevanta fackliga och samhällspolitiska frågor.

Tidningen redigeras efter oberoende journalistiska principer och ansluter sig till det medieetiska systemet. Tidningen är medlem i Sveriges tidskrifter.

Dagens Arbetes signum är den grävande journalistiken, de berörande berättelserna, nyttomaterialet och bilderna. Men också opinionsmaterialet med ledare, debatt och krönikor. Med självständig och högkvalitativ journalistik ger Dagens Arbete röst åt industriarbetarna i samhällsdebatten.

Dagens Arbete ges ut av tidningsbolaget Dagens Arbete AB. Bolaget ägs av de tre industrifackförbunden IF Metall, GS-facket och Pappers.

Bolaget har en säljavdelning som även tar externa uppdrag.

Dagens Arbete AB ger också ut tidningen Dagens Arbetsmiljö som är en prenumererad tidskrift för skyddsombud och arbetsmiljöengagerade inom LO:s branscher.

Bolagets styrelse utser VD/Chefredaktör och denna är ansvarig utgivare.
Här kan du läsa mer om vår tidningspolicy och annonspolicy.