"Det pågår en ständig kamp mellan arv och förnyelse."Helle Klein om arbetarrörelsens framtid.

”Demokratin styrs av det som klickar bra”Jan Scherman efterlyser fler tråkiga och seriösa politiker och mindre yta. Men då måste vi väljare också ta vårt ansvar och lyssna, skriver han.

Återvinnarna är förlorarna

Bengt Andersson svarar på kritiken

Bengt Andersson på Hans Andersson Group tycker att koncernens arbetsmiljöbrister är pinsamma. Själv vill han inte sortera papper bland döda djur och möglig mat.
Men han anser att Samhallanställda passar bra för tråkiga och ensidiga arbeten.

Vilka är de främsta arbetsmiljöproblemen i återvinningsbranschen?
– Förslitningsskador och tillfälligheter som händer. Vi har själva haft en dödsolycka för många år sedan.

Hur arbetar Hans Andersson group med arbetsmiljöfrågor?
– Jag jobbar inte operativt med detta. Det är klart att vi går skyddsronder och har skyddsombud. Varje gång det händer försöker vi prata om det och lyfter upp problemet till ytan. Det är definitivt inget vi accepterar.
– Vi har ingen nerskriven policy men vi har en väldigt människovänlig värdering. När det händer olyckor lyfter vi frågan och försöker ventilera. Det är ett ständigt arbete.

Hur kommenterar du att ett Hans Anderssonföretag fällts i tingsrätten för arbetsmiljöbrott efter olyckan i Staffanstorp 2007?
– Ja, jag känner till det där. Jag har egentligen inga detaljer. Jag vet inte exakt var i anläggningen det hände. Vi har haft en mindre incident där tidigare. Ett skydd ska sitta på maskinen. Vid vissa tillfällen när det kommer in skräp måste man ta bort det. Då har man tillverkat ett skydd med kontaktorer så när man lyfter bort det så stänger hela maskinen. Av någon anledning var det förbikopplat eller inte färdiginkopplat och då hände olyckan.

Redan 2005 inträffade en liknande olycka. Då bestämdes att skydd skulle monteras på maskinerna. Ändå inträffar olyckan. Vad är din kommentar?
– Det var det jag refererade till tidigare. Det är en brist som vi får ta på oss på ett eller annat sätt.

Hur känns det att en sådan här olycka har inträffat på ert företag?
– Det känns fruktansvärt. Vi har nolltolerans för olyckor. Olyckor får inte hända. Jag har varit med om olyckor själv. Jag har en klämskada i min högerarm, som jag fick när jag fastnade med overallen i en rem. Jag vet hur lätt det är om man inte är försiktig.

Kommer ni att överklaga domen?
– Vad jag har förstått så kommer vi inte att överklaga. Vi har fått det rådet från juristen som bistått oss i ärendet.

Arbetsmiljöverket har konstaterat en rad brister på H.A i Spånga. Bland annat frånvaro av skydd på maskiner. Hur förklarar du det?
– Det känner jag inte till. Men jag kommer att ta reda på vad som hänt där. Men jag vet att åker man runt och tittar så hittar man sånt här. Vi har skyddsronder men ibland så blir man hemmablinda och missar någonting. Jag åker ut med försäkringsbolaget. Då lägger jag två veckor och besöker alla företag med skadereglerare och brandingenjör för att titta på sådana här saker. De här killarna pratar även om arbetsmiljö.

På H.A i Stockholm utförs manuell papperssorteringen av funktionshindrade från Samhall. Varför?
–Det är ett arbete som man från Samhall gör ganska bra. Det är ett monotomt och ett tråkigt arbete, i många avseenden. De här killarna är jätteduktiga när det gäller enklare sortering, då är de fruktansvärt noga. De är nästan lite för noga, nästan så de blir långsamma. Men det är positivt för båda parter att kommer ut på en normal arbetsplats.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska denna typ av manuellt arbete endast utföras fyra timmar om dagen. De gör det åtta timmar om dagen. Varför?
– Det här har diskuterats och jag vet inte var det slutade någonstans. Jag kan inte det eftersom jag själv inte sitter operativt i det. Vad jag förstår så får de jobba som de gör idag. Samhall kontrollerar också vad deras killar får göra och inte göra.

På vilka anläggningar har ni inhyrda från Samhall?
– I princip bara på Lunda och Västberga.

Har ni praktikanställda från Arbetsförmedlingen?
– Jag kan inte svara på det. Men vi har inte så himla många från Arbetsförmedlingen. Vi har inte så jättestor omsättning på personal.

Vart har ni manuell sortering?
– Vi ska inte glömma att vi gör en mekanisk sortering först. Sedan gör vi en enkel manuell kontroll där vi också gör en sortering. Vi gör det i Västberga, Spånga, Göteborg och Trollhättan.

Hur ser deras arbetsmiljö ut?
– Jag tycker att den är rätt okej.

När det började brinna i Spånga och räddningstjänsten ryckte ut visste de inte ens om att Samhall jobbade där, kommentar?
– Vad jag förstår var det en brand i det jag kallar en pappersutlösare. De här killarna står i samma lokal men de står en bit ifrån.

Efter en branden fick Samhallarbetarna själva sanera sin arbetsplats. Hur kommenterar du det?
– De här killarna som jobbar med sortering står inne i en speciell lokal. Nu känner jag inte till detaljerna, men där inne brinner det inte, det kommer in lite rök. Den ventileras ut. Har det skett en brand vid en arbetsplats gör inte räddningstjänsten någon sanering. Någon får städa och tvätta upp efteråt. Om det är Samhall eller våra killar som är delaktiga i arbetsuppgifterna på en arbetsplats så är det egentligen inga konstigheter med det.

På minst tre av era anläggningar finns omfattande brister i arbetsmiljön. Ser det annorlunda ut på era andra anläggningar?
– Nu åker jag runt med försäkringsbolaget och kommer att besöka Spånga och Västberga. Och jag kommer definitivt ta upp de här frågorna med dem. Vi har en delegering, vi har killar som är ansvariga på varje anläggning. När vi diskuterar frågorna får vi besked om att allt är okej.

En studie visar att var fjärde som jobbar med pappersåtervinning har problem med astma. Hur förebygger ni det bland era anställda?
– Det känner jag till. I princip på alla anläggningar där det dammar mycket är det vid pappersupplösaren, vid lufttransporter och där man lastar om från band till band. Vi har idag dammavsug vid de här ställena. Det finns alltid personlig skyddsutrustning att tillgå.

I somras fick Samhallarbetarna i Spånga bordsfläktar i sin lokal. Då blev det ändå mera dammigt. Ska det gå till så?
– (Skratt) Det låter ungefär som någon haft ambitionen att göra det lite svalare men inte tänkt på dammet i den situationen.

Det kan komma döda djur, sprutor och möglig mat på löpande bandet. Vet du om det?
– Sprutor har vi inte haft. Det har man ibland haft när man sorterar hårda plastförpackningar. Som det ser ut idag har jag ingen information om sprutor. Döda djur var mycket vanligare förr när vi hade stora hål till inkasten vid återvinning av tidningar. I synnerhet vid älgjakten fick vi in styckningsrester av älgar. Men det här har inte hänt de sista 15 åren, när vi gick ifrån öppna behållare till brevlådeinkast.

Skulle du själv kunna tänka dig att sortera papper vid ett löpande band där det kommer döda djur, möglig mat och sprutor?
– Nej. Men det här måste på något sätt undvikas. Det viktigaste är att se till att det inte kommer in i behållarna vid återvinningsstationer.

Varför har inte de Samhallanställda som sorterar manuellt munskydd och handskar?
– När de är hos oss så har de en förman från Samhall. Och de har tillgång till all den skyddsutrustning de behöver. Sedan är det upp till deras förman att se till att de använder det. Det är en sådan överenskommelse vi har med Samhall. Det är förmannen som är ansvarig för killarna och ser till att de har rätt grejer.

Vad är ert ansvar?
– Det är klart att vi har ett ansvar. Vi har inte möjlighet att kontrollera detta eftersom det är deras arbetsledare som finns på plats. Vårt ansvar, att vi i den mån vi kan, berättar att skydd ska användas. Och se till att det finns utrustning.

Samhall meddelar att det säger upp kontraktet med er, de kan inte ha en kund som bryter mot lagen. Kommentar?
– Samhall vill säga upp kontraktet och förhandla om det. Men de vill fortsätta ha ett nytt kontrakt. Det är klart att vi inte kan bryta mot lagen. Om de inte tycker att sin situation är bra så har de all rättighet att säga upp kontraktet. Men det har inte med saken att göra. Vi ska inte bryta mot någon lag ändå. Det är två helt skilda frågor.

Hur känns det att Samhall överväger att avsluta samarbetet?
– För det första är det frågan om vi bryter mot lagen. Vi har fått ett påpekande på att vi har en brist. Sen kan den bristen åtgärdas. Ingen är fullkomlig. Det förekommer att vi har brister ute. Det handlar om människor. Det finns ingen anställd som döljer en brist bara för att vi skulle tjäna mer pengar. Definitivt inte. Det existerar inte på kartan. Jag har varit med länge, jag har gjort allt det här som du kallar lite enklare arbeten. Jag har sorterat tidningar. Jag vet vad det handlar om. Det finns ingen som ska känna sig osäker på arbetsplatsen.

Om det nu är så att ni har brister?
– Då är det en brist och det måste vi åtgärda.

Hur då?
– Om det gäller Spånga så känner jag inte till frågan men jag ska ta reda på det. Men när jag åker runt och besöker alla anläggningar så är det klart att det här samtalet tar jag med mig.

Sa Samhall ingenting om brister i arbetsmiljön som bakgrund till att kontraktet sägs upp?
– Så har inte jag fått det men det är mycket möjligt att det ligger med i bakgrunden.

Om det är brister i arbetsmiljön som ligger bakom. Är det pinsamt för er?
– Klart det är det. Då får vi titta på vad vi kan göra åt det. Självfallet.
En sån här artikel kan göra att man fokuserar mer på arbetsmiljön. Jag har inget emot det. Tvärtom. Det viktiga är att det leder till att vi får en bättre arbetsmiljö.

Har ni problem att kommunicera hur arbetsmiljöarbetet ska fungera i koncernen?
– Det trodde jag inte att vi hade. Men jag kommer att ta reda på det.

Varför satsar ni inte mer på arbetsmiljön?
– Jag vill hävda att vi gör det. De ventilations- och filteranläggningar vi satt in är hyfsat avancerade. Jag vågar påstå att många av våra kollegor inte har det. Vi har gjort det för att bli av med damm. Jag har varit med i den här branschen jättelänge. Tyvärr förekommer det att det händer olyckor. Men det finns ingenting som försvarar en olycka.

Är det svårt att rekrytera arbetskraft till de enklare manuella sysslorna?
– Om du syftar på sortering så kan det ibland vara svårt. Hade vi kunnat automatisera på ett effektivt sätt så hade vi gjort det. För det är ett tråkigt arbete.

Är det höga kostnader att investera i anläggningar som tar bort dammet?
– Ja på en anläggning som den i Spånga kostar en ventilations och dammanläggning 500 000 – 600 000 kronor. Det är en investering i arbetsmiljö.

Har er bransch drabbats av finanskrisen?
– O ja. Vi handlar med råvaror. Vissa råvaror går inte ens att sälja.

Har det påverkat att ni inte satsar på arbetsmiljön?
– Om vi säger så här. Direkta åtgärder för att förhindra en olycka, så förändrar det inte saken överhuvudtaget. Vi har gjort mätningar på damm och ligger en bra bit ifrån gränsvärden. Men vi har ändå installerat dammavsug. Under tider då vi har ett generellt investeringsstopp och man samtidigt ligger en bit ifrån gränsvärden, då kanske man skjuter på investeringen. Vi har inte haft ett verkligt fall där vi ställts inför frågan. När det gäller att avhjälpa olyckor, då finns det inget investeringsstopp.

Du och din bror har ändå kunnat plocka ut 28 miljoner i aktieutdelning de senaste åren?
– Men samtidigt har vi gjort stora investeringar. Men det är inte en ekonomisk fråga att åtgärda arbetsmiljöproblem.


md@da.se

Läs mer på samma tema:

Foto: ROGER SCHEDERIN

Återvinnarna är förlorarna

Guldspade 2009.Sverige är världsbäst på återvinning. Företagsledarna tjänar mångmiljonbelopp. Men samhällets svaga betalar priset för vårt rena samvete. Funktionshindrade från Samhall sorterar skräp vid livsfarliga maskiner, i giftig dieselrök. Oskyddade. Utnyttjade. Osynliga.

IF Metall: "Jobbet är inte lämpligt för någon"

– Jag ska ärligt erkänna att vi inte tittat specifikt på återvinningsbranschen, säger Lea Skånberg, chef för IF Metalls arbetsmiljöenhet.

"Jag visste inte det fanns så enformiga jobb"

Göte Blom kostade inget för Samhall eller Hans Anderssson recycling. Han sorterade papper i ett halvår innan ryggen sa ifrån. - Jag var för lång.

Samhall: ”Kunden har ansvaret”

– Vi vill undvika återvinningsbranschen. Det är ingen mogen bransch, säger Mats Eliasson, marknadsdirektör på Samhall.

Läs mer från Dagens Arbete:

Stor eltruck

”Största ­skillnaden är ljudnivån”

ELDRIVNA TRUCKARGruvbolaget Boliden satsar på eldrift i Aitik. Med fyra truckar som går på el från vattenkraft sparar bolaget 800 000 liter diesel per år.

Michael Collins och månen

På världens mest ensamma arbetsplats

SkruvatEnsamarbetare finns det gott om. Men ingen har varit så ensam på jobbet som amerikanen Michael Collins. Någonsin.

Hitta sommarlugnet i bokens värld

Redaktionens bästa tipsEn pocket på badstranden eller en ljudbok i hammocken. Sommartid betyder lästid. DA:s redaktion tipsar om sina favoriter.

Simon Rohdin

Ledtiderna har mer än halverats

Bättre planeringPå fönsterfabriken NorDan i Kvillsfors har effektiviteten höjts utan att stressen ökat. Genom ständiga små förbättringar har alla tillsammans vänt förlust till vinst.

T-shirt med fläckar

”Gnugga inte för hårt”

Tips från proffsetGlöm huvudvärken när du står där med gräsfläckar på byxorna. Med enkla hjälpmedel går det att få bort den mesta smutsen, berättar Madelein Gusterman på tvätteriet Berendsen.

”Alla bara ­gissar och ­spekulerar”

OvisshetDet senaste året har de anställda på parkettfabriken Berg o Berg i Kallinge studsat mellan hopp och förtvivlan. Först nedlagda, sedan räddade i sista stund. Nu hänger allt på en tunn tråd igen.

Grillspecial

Mästarens guide till perfekt grillning

PROFILENUtanför arbetet på Volvo lastvagnar är Saman Nazar mer känd som ”Grillfader”. 2015 tog han sig till semifinal i Grillmästarna i TV4.

Så lyckas du – här är Samans bästa grilltips

GrilltipsEn stor nypa tålamod, rätt verktyg och goda kryddor är bra steg på vägen mot den perfekta grillningen. Rökved tar den till nya nivåer. Saman Nazar delar med sig av sina bästa tips.

Stefan Löfven och operatören Marika Hellberg-Bergkvist

Träbyggande kan ge tusentals nya jobb

Ny färdplanTusentals nya arbetstillfällen i glesbygd och minskade klimatutsläpp från byggandet. Det utlovar träbyggnadsindustrin i sin nya färdplan, som överlämnades till statsminister Stefan Löfven.

Pontus Georgsson.

”Allt handlar om att lyssna”

Ny förbundsordförandeNär han var ny på Skärblacka åkte han på stryk. I dag, mer än trettio år senare, har Pontus Georgsson valts till ordförande för hela Pappers.

”Hög tid att stoppa NMR”

AlmedalsveckanÄr det verkligen i demokratins intresse att låta en nazistisk antidemokratisk terrororganisation kapa ett arrangemang som handlar om den politiska demokratins essens, nämligen mötet och åsiktsbrytningen mellan demokratiskt sinnade personer? frågar DA:s chefredaktör Helle Klein i sin blogg.

”Vi bossar på planeten och gör vad vi vill”

KrönikaMen tänk om det vore vi som blev upplockade och fick leva resten av livet i en bur, skriver Stefan Eriksson.

1
Skolchefen Joakim Hjelm med en byst av Marx.

Med Marx i bagaget

VägvalVid en bubbelpool på en folkhögskola står en jättelik Karl Marx-bronsbyst från DDR. På en annan skola göms hans böcker undan. Båda tror sig ha lösningen på de problem som arbetarrörelsen står inför.

Ladda ner DA nr 6 här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

2

Plötsligt var vissa liv inget värda

KrönikaMedan makten sitter med armarna i kors fortsätter dödsskjutningarna, skriver Alexandra Pascalidou.

1
Elin Näslund på Runö

”Jag tänker inte skämmas”

Efter dokusåpanSom första kvinna och bara 26 år gammal blev hon ordförande för IF Metall i Malmfälten. Ödet verkade utstakat, men Elin Näslund valde en annan väg. Offentlig kärleksjakt i Ensam mamma söker.

1

Marie Nilsson: ”Högerextrema ska aldrig få vinna”

AlmedalenIF Metall manifesterar till stöd för RFSL, som i år valt att inte delta under Almedalsveckan på grund av hot från nazister.

1
Lenart Cerqueira har ungefär ett halvår kvar på ledigheten med barnet som de är familjehem åt. Foto: David Lundmark

”Många kom fram och frågade”

VAD HÄNDE SEN?Förra vintern mötte vi Lenart Cerqueira, som hade fått tjänst­ledigt från Volvo Cars för att ta hand om ett barn som ett familjehem. I dag har vardagen kommit åter. Och vissa tankar framåt.

Så håller ni sams i sommar

DILEMMAT | KONFLIKTER Semester kan vara sol, bad – och familjegräl. DA frågade några som vet hur man kan undvika bråken. Och vad som är ledighetens största fiende.

Leonardo – 500 år före sin tid

Leonardo da Vinci dog för 500 år sedan. Då ansågs många av hans uppfinningar omöjliga – i dag är det lätt att hitta spår av hans genialitet.

Meningen med livet är att ha något att göra

KrönikaKulturhus ger hopp inför framtiden och ska finnas i hela Sverige, överallt, skriver DA-krönikören och trollkarlen Carl-Einar Häckner.

Arbetares rättigheter hotas globalt

Situationen för fackligt aktiva har försämrats i hela världen, visar världsfackets ITUC:s årliga genomgång av arbetares rättigheter. Fackligt aktiva mördas, hotas och förhindras att strejka.

Företag vägrade förhandla – döms i Arbetsdomstolen

DomEtt företag i Stockholmstrakten vägrade förhandla om kollektivavtal med IF Metall. Nu ger Arbetsdomstolen facket rätt: företaget har varit skyldigt att förhandla.

3

Ögonspårning ska sprida ­kunskaper

EYETRACKING Ett par glasögon som registrerar vad du tittar på när du jobbar – kan det vara något? På Gnosjö automatsvarvning håller man på att testa. Kanske blir det lättare för erfarna att lära ut jobbet till nya.

Kassör misstänks för grov förskingring

En kassör vid en av Pappers avdelningar misstänks för grov förskingring. Det är avdelningens ordförande som har polisanmält kassören. ”Exakt hur mycket pengar det rör sig om vet vi inte”.

Så lyckas du med väggen

TIPS FRÅN PROFFSET | BREDSPACKLINGVill du jämna till väggen lite innan du målar kan det vara bra att bredspackla. Robin Norén och Muamer Delic på Eksjöhus ger sina bästa tips.

Northvolts tänkta batterifabrik och dess vd Peter Carlsson.

Grönt ljus för batterifabrik i Skellefteå

TEKNIKBatteribolaget Northvolt ska nu ha säkrat finansieringen för bygget av batterifabriken i Skellefteå. Det kan starta i augusti.

Makten över företagen

Thomas Franzén, före detta vice riksbankschef.

”Kortsiktigheten hotar framtiden”

DEBATTFöretagens kortsiktighet är det stora hotet mot framtiden, skriver Thomas Franzén, före detta vice riksbankschef. Med höga avkastningskrav blir det svårare för politiken att undvika en djup depression. Han efterlyser ”en ordentlig diskussion om kapitalmarknaden och företagens roll”.

2

Vad gäller när vi har städhjälp?

FRÅGA DA | RUTEn läsare köper funderar på att köpa in städning varannan vecka och vill veta vad som gäller för Rutavdraget i år. Privatekonomen Annika Creutzer reder ut.

”Noll är en livsviktig siffra”

KrönikaTrafiken och arbetsmiljön har mycket att lära av varandra, skriver DA:s krönikör, Peter Larsson, civilingenjör och senior rådgivare hos Sveriges ingenjörer.

1
Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.