Nu måste vi skapa ett hållbart Sverige

”Just in time”-filosofin har gällt såväl inom sjukvård och omsorg som i industrin. Det har gjort oss onödigt sårbara, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Digitalisering för framtiden är viktigt, men det är inte allt”

Peter Larsson om att grundläggande kunskaper kommer att behövas även i framtiden.

Återvinnarna är förlorarna

Bengt Andersson svarar på kritiken

Bengt Andersson på Hans Andersson Group tycker att koncernens arbetsmiljöbrister är pinsamma. Själv vill han inte sortera papper bland döda djur och möglig mat.
Men han anser att Samhallanställda passar bra för tråkiga och ensidiga arbeten.

Vilka är de främsta arbetsmiljöproblemen i återvinningsbranschen?
– Förslitningsskador och tillfälligheter som händer. Vi har själva haft en dödsolycka för många år sedan.

Hur arbetar Hans Andersson group med arbetsmiljöfrågor?
– Jag jobbar inte operativt med detta. Det är klart att vi går skyddsronder och har skyddsombud. Varje gång det händer försöker vi prata om det och lyfter upp problemet till ytan. Det är definitivt inget vi accepterar.
– Vi har ingen nerskriven policy men vi har en väldigt människovänlig värdering. När det händer olyckor lyfter vi frågan och försöker ventilera. Det är ett ständigt arbete.

Hur kommenterar du att ett Hans Anderssonföretag fällts i tingsrätten för arbetsmiljöbrott efter olyckan i Staffanstorp 2007?
– Ja, jag känner till det där. Jag har egentligen inga detaljer. Jag vet inte exakt var i anläggningen det hände. Vi har haft en mindre incident där tidigare. Ett skydd ska sitta på maskinen. Vid vissa tillfällen när det kommer in skräp måste man ta bort det. Då har man tillverkat ett skydd med kontaktorer så när man lyfter bort det så stänger hela maskinen. Av någon anledning var det förbikopplat eller inte färdiginkopplat och då hände olyckan.

Redan 2005 inträffade en liknande olycka. Då bestämdes att skydd skulle monteras på maskinerna. Ändå inträffar olyckan. Vad är din kommentar?
– Det var det jag refererade till tidigare. Det är en brist som vi får ta på oss på ett eller annat sätt.

Hur känns det att en sådan här olycka har inträffat på ert företag?
– Det känns fruktansvärt. Vi har nolltolerans för olyckor. Olyckor får inte hända. Jag har varit med om olyckor själv. Jag har en klämskada i min högerarm, som jag fick när jag fastnade med overallen i en rem. Jag vet hur lätt det är om man inte är försiktig.

Kommer ni att överklaga domen?
– Vad jag har förstått så kommer vi inte att överklaga. Vi har fått det rådet från juristen som bistått oss i ärendet.

Arbetsmiljöverket har konstaterat en rad brister på H.A i Spånga. Bland annat frånvaro av skydd på maskiner. Hur förklarar du det?
– Det känner jag inte till. Men jag kommer att ta reda på vad som hänt där. Men jag vet att åker man runt och tittar så hittar man sånt här. Vi har skyddsronder men ibland så blir man hemmablinda och missar någonting. Jag åker ut med försäkringsbolaget. Då lägger jag två veckor och besöker alla företag med skadereglerare och brandingenjör för att titta på sådana här saker. De här killarna pratar även om arbetsmiljö.

På H.A i Stockholm utförs manuell papperssorteringen av funktionshindrade från Samhall. Varför?
–Det är ett arbete som man från Samhall gör ganska bra. Det är ett monotomt och ett tråkigt arbete, i många avseenden. De här killarna är jätteduktiga när det gäller enklare sortering, då är de fruktansvärt noga. De är nästan lite för noga, nästan så de blir långsamma. Men det är positivt för båda parter att kommer ut på en normal arbetsplats.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska denna typ av manuellt arbete endast utföras fyra timmar om dagen. De gör det åtta timmar om dagen. Varför?
– Det här har diskuterats och jag vet inte var det slutade någonstans. Jag kan inte det eftersom jag själv inte sitter operativt i det. Vad jag förstår så får de jobba som de gör idag. Samhall kontrollerar också vad deras killar får göra och inte göra.

På vilka anläggningar har ni inhyrda från Samhall?
– I princip bara på Lunda och Västberga.

Har ni praktikanställda från Arbetsförmedlingen?
– Jag kan inte svara på det. Men vi har inte så himla många från Arbetsförmedlingen. Vi har inte så jättestor omsättning på personal.

Vart har ni manuell sortering?
– Vi ska inte glömma att vi gör en mekanisk sortering först. Sedan gör vi en enkel manuell kontroll där vi också gör en sortering. Vi gör det i Västberga, Spånga, Göteborg och Trollhättan.

Hur ser deras arbetsmiljö ut?
– Jag tycker att den är rätt okej.

När det började brinna i Spånga och räddningstjänsten ryckte ut visste de inte ens om att Samhall jobbade där, kommentar?
– Vad jag förstår var det en brand i det jag kallar en pappersutlösare. De här killarna står i samma lokal men de står en bit ifrån.

Efter en branden fick Samhallarbetarna själva sanera sin arbetsplats. Hur kommenterar du det?
– De här killarna som jobbar med sortering står inne i en speciell lokal. Nu känner jag inte till detaljerna, men där inne brinner det inte, det kommer in lite rök. Den ventileras ut. Har det skett en brand vid en arbetsplats gör inte räddningstjänsten någon sanering. Någon får städa och tvätta upp efteråt. Om det är Samhall eller våra killar som är delaktiga i arbetsuppgifterna på en arbetsplats så är det egentligen inga konstigheter med det.

På minst tre av era anläggningar finns omfattande brister i arbetsmiljön. Ser det annorlunda ut på era andra anläggningar?
– Nu åker jag runt med försäkringsbolaget och kommer att besöka Spånga och Västberga. Och jag kommer definitivt ta upp de här frågorna med dem. Vi har en delegering, vi har killar som är ansvariga på varje anläggning. När vi diskuterar frågorna får vi besked om att allt är okej.

En studie visar att var fjärde som jobbar med pappersåtervinning har problem med astma. Hur förebygger ni det bland era anställda?
– Det känner jag till. I princip på alla anläggningar där det dammar mycket är det vid pappersupplösaren, vid lufttransporter och där man lastar om från band till band. Vi har idag dammavsug vid de här ställena. Det finns alltid personlig skyddsutrustning att tillgå.

I somras fick Samhallarbetarna i Spånga bordsfläktar i sin lokal. Då blev det ändå mera dammigt. Ska det gå till så?
– (Skratt) Det låter ungefär som någon haft ambitionen att göra det lite svalare men inte tänkt på dammet i den situationen.

Det kan komma döda djur, sprutor och möglig mat på löpande bandet. Vet du om det?
– Sprutor har vi inte haft. Det har man ibland haft när man sorterar hårda plastförpackningar. Som det ser ut idag har jag ingen information om sprutor. Döda djur var mycket vanligare förr när vi hade stora hål till inkasten vid återvinning av tidningar. I synnerhet vid älgjakten fick vi in styckningsrester av älgar. Men det här har inte hänt de sista 15 åren, när vi gick ifrån öppna behållare till brevlådeinkast.

Skulle du själv kunna tänka dig att sortera papper vid ett löpande band där det kommer döda djur, möglig mat och sprutor?
– Nej. Men det här måste på något sätt undvikas. Det viktigaste är att se till att det inte kommer in i behållarna vid återvinningsstationer.

Varför har inte de Samhallanställda som sorterar manuellt munskydd och handskar?
– När de är hos oss så har de en förman från Samhall. Och de har tillgång till all den skyddsutrustning de behöver. Sedan är det upp till deras förman att se till att de använder det. Det är en sådan överenskommelse vi har med Samhall. Det är förmannen som är ansvarig för killarna och ser till att de har rätt grejer.

Vad är ert ansvar?
– Det är klart att vi har ett ansvar. Vi har inte möjlighet att kontrollera detta eftersom det är deras arbetsledare som finns på plats. Vårt ansvar, att vi i den mån vi kan, berättar att skydd ska användas. Och se till att det finns utrustning.

Samhall meddelar att det säger upp kontraktet med er, de kan inte ha en kund som bryter mot lagen. Kommentar?
– Samhall vill säga upp kontraktet och förhandla om det. Men de vill fortsätta ha ett nytt kontrakt. Det är klart att vi inte kan bryta mot lagen. Om de inte tycker att sin situation är bra så har de all rättighet att säga upp kontraktet. Men det har inte med saken att göra. Vi ska inte bryta mot någon lag ändå. Det är två helt skilda frågor.

Hur känns det att Samhall överväger att avsluta samarbetet?
– För det första är det frågan om vi bryter mot lagen. Vi har fått ett påpekande på att vi har en brist. Sen kan den bristen åtgärdas. Ingen är fullkomlig. Det förekommer att vi har brister ute. Det handlar om människor. Det finns ingen anställd som döljer en brist bara för att vi skulle tjäna mer pengar. Definitivt inte. Det existerar inte på kartan. Jag har varit med länge, jag har gjort allt det här som du kallar lite enklare arbeten. Jag har sorterat tidningar. Jag vet vad det handlar om. Det finns ingen som ska känna sig osäker på arbetsplatsen.

Om det nu är så att ni har brister?
– Då är det en brist och det måste vi åtgärda.

Hur då?
– Om det gäller Spånga så känner jag inte till frågan men jag ska ta reda på det. Men när jag åker runt och besöker alla anläggningar så är det klart att det här samtalet tar jag med mig.

Sa Samhall ingenting om brister i arbetsmiljön som bakgrund till att kontraktet sägs upp?
– Så har inte jag fått det men det är mycket möjligt att det ligger med i bakgrunden.

Om det är brister i arbetsmiljön som ligger bakom. Är det pinsamt för er?
– Klart det är det. Då får vi titta på vad vi kan göra åt det. Självfallet.
En sån här artikel kan göra att man fokuserar mer på arbetsmiljön. Jag har inget emot det. Tvärtom. Det viktiga är att det leder till att vi får en bättre arbetsmiljö.

Har ni problem att kommunicera hur arbetsmiljöarbetet ska fungera i koncernen?
– Det trodde jag inte att vi hade. Men jag kommer att ta reda på det.

Varför satsar ni inte mer på arbetsmiljön?
– Jag vill hävda att vi gör det. De ventilations- och filteranläggningar vi satt in är hyfsat avancerade. Jag vågar påstå att många av våra kollegor inte har det. Vi har gjort det för att bli av med damm. Jag har varit med i den här branschen jättelänge. Tyvärr förekommer det att det händer olyckor. Men det finns ingenting som försvarar en olycka.

Är det svårt att rekrytera arbetskraft till de enklare manuella sysslorna?
– Om du syftar på sortering så kan det ibland vara svårt. Hade vi kunnat automatisera på ett effektivt sätt så hade vi gjort det. För det är ett tråkigt arbete.

Är det höga kostnader att investera i anläggningar som tar bort dammet?
– Ja på en anläggning som den i Spånga kostar en ventilations och dammanläggning 500 000 – 600 000 kronor. Det är en investering i arbetsmiljö.

Har er bransch drabbats av finanskrisen?
– O ja. Vi handlar med råvaror. Vissa råvaror går inte ens att sälja.

Har det påverkat att ni inte satsar på arbetsmiljön?
– Om vi säger så här. Direkta åtgärder för att förhindra en olycka, så förändrar det inte saken överhuvudtaget. Vi har gjort mätningar på damm och ligger en bra bit ifrån gränsvärden. Men vi har ändå installerat dammavsug. Under tider då vi har ett generellt investeringsstopp och man samtidigt ligger en bit ifrån gränsvärden, då kanske man skjuter på investeringen. Vi har inte haft ett verkligt fall där vi ställts inför frågan. När det gäller att avhjälpa olyckor, då finns det inget investeringsstopp.

Du och din bror har ändå kunnat plocka ut 28 miljoner i aktieutdelning de senaste åren?
– Men samtidigt har vi gjort stora investeringar. Men det är inte en ekonomisk fråga att åtgärda arbetsmiljöproblem.

Läs mer:


md@da.se

Läs mer på samma tema:

Foto: ROGER SCHEDERIN

Återvinnarna är förlorarna

Guldspade 2009.Sverige är världsbäst på återvinning. Företagsledarna tjänar mångmiljonbelopp. Men samhällets svaga betalar priset för vårt rena samvete. Funktionshindrade från Samhall sorterar skräp vid livsfarliga maskiner, i giftig dieselrök. Oskyddade. Utnyttjade. Osynliga.

IF Metall: "Jobbet är inte lämpligt för någon"

– Jag ska ärligt erkänna att vi inte tittat specifikt på återvinningsbranschen, säger Lea Skånberg, chef för IF Metalls arbetsmiljöenhet.

"Jag visste inte det fanns så enformiga jobb"

Göte Blom kostade inget för Samhall eller Hans Anderssson recycling. Han sorterade papper i ett halvår innan ryggen sa ifrån. - Jag var för lång.

Samhall: ”Kunden har ansvaret”

– Vi vill undvika återvinningsbranschen. Det är ingen mogen bransch, säger Mats Eliasson, marknadsdirektör på Samhall.

Läs mer från Dagens Arbete:

Arbetsrätten

Så kan las ändras – detta säger parterna

Nästa måndag presenterar regeringens utredare sina förslag på hur las kan förändras. SVT har tagit del av dem redan nu – och varken fack eller arbetsgivare är nöjda

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

Så ser ditt anställningsskydd ut

DA REDER UTSå ser anställningstryggheten ut i dag för visstidare, för inhyrda – och för den som chefen tycker är besvärlig. Här är förändringarna som politiker, fack och arbetsgivare vill se.

”Därför borde Liberalerna kämpa för las”

DebattMed tanke på Liberalernas las-historia borde de ha intresse av att – oavsett vissa reformer – bevara en stark arbetstrygghet, skriver L-profilen Olle Wästberg.

1

Facket, nej tack! Eller kanske ändå?

CoronaeffektenI flera år har fackförbunden brottats med sjunkande organisationsgrad. Så kom en annan kris. Nu rapporterar flera förbund om medlemmar som strömmar till.

”Sjukdomen kan drabba alla – folk fattar inte det”

Bilmekanikern Fredrik, 45 år, låg nedsövd i respirator i tre veckor. Nu vill han varna för hur hårt covid-19 kan slå – även mot dem som inte är gamla.

Joachim Dagerud på Mälarplast. Foto: Lina Larsson

"Jag trivs just här"

ÖGONBLICKETKlockan är 16.08 på Mälarplast AB i Eskilstuna.

Illustration: Josephine Skapare

Får chefen neka min semester?

Fråga om jobbet | LedighetHar arbetsgivaren skyldighet att ge en orsak till varför en semesteransökan avslås, eller räcker det att bara säga nej?

”Petters och Saras död skapar inga rubriker”

KRÖNIKAPandemin har fått oss att verkligen bry oss om varandra. Bra! Samtidigt får det mig att tänka på en annan, ständigt bortglömd epidemi – drogdöden, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Efter coronan

Hej då Hopp-Jerka, och hej på dig Corona-Carolina

KRÖNIKAKommer Coronakrisen att lära oss att uppslukas mindre och engagera oss mer i arbetet? Författaren Jan-Ewert Strömbäck funderar på framtidens arbetsliv med hjälp av Folke Fridell.

”Sverige har lösningarna – nu måste vi nå ut”

DEBATTKlimatkrisen kommer att finnas kvar när Coronapandemin bedarrat. Här finns en möjlighet för Sverige att visa ledarskap och vända kris till möjlighet, skriver Ylva Berg, vd för Business Sweden.

”Vi behöver EU – och mer ödmjukhet”

DEBATTSverige behöver nya system för att trygga leverantörskedjorna, en positiv EU-politik och ödmjukt lärande, skriver Christian Berggren, professor och en en av författarna till boken ”Alternativ till outsourcing”.

”Följ med oss på kompetens­utveckling”

DebattHar verkligen företagsledningarna och bolagsstyrelserna rätt kompetens för att driva våra företag till framgång genom de föränderliga tiderna? Anders Olofsson på Caterpillar i Göteborg vill se fler samarbeten mellan parterna även efter krisen.

”Dags att introducera Närproducerat”

DEBATTVarför ska kretskorten i en styrenhet på ett fordon tillverkas typ 700 mil från bilfabriken, skriver Fredrik Sidahl, vd för Fordonskomponentgruppen.

2
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall. Foto: Ylva Bergman

”Det finns ett färdigt förslag”

DEBATTStaten bör kunna subventionera kompetenshöjande insatser i samband med korttidsarbete, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Fungerande omställning är centralt”

debattFör att komma igenom krisen bör vi betrakta den som en ofrivillig längre industrisemester, skriver nationalekonomen Susanne Ackum.

1

Dagens Arbete nr 5 ute nu!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

Krisstöd

Volvo drar tillbaka aktieutdelningen

Facket: Ett klokt och moget beslut. ”Varje krona som stannar i bolaget är bra för vår anställningstrygghet”, säger Mikael Sällström, verkstadsklubbens ordförande på AB Volvo i Göteborg.

7

”Hur var det med hedern och samvetet?”

KRÖNIKAOm du skickar in en ansökan om a-kassa måste du på heder och samvete intyga att du verkligen är arbetslös. Precis som företag som söker krisstöd intygar att de är i en djup ekonomisk kris, skriver industriarbetaren Kennet Bergqvist.

1

SKF-facket befarar varsel

SKF delar hellre ut pengar till aktieägarna än att söka statligt stöd till permitteringar. Nu väntar varsel om uppsägningar, befarar facket.

1

Stora aktie­utdelningar ger indraget krisstöd

Inget statligt krisstöd till företag som gör stora aktieutdelningar. Det beskedet från Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf kom på torsdagen.

1

I permafrostens rike

BildreportageI republiken Sacha (Yakutia) lever invånarna under hårda villkor och stora klimatkontraster.

Regionala skyddsombud

”Skyddsombud behövs i kris”

KRÖNIKADet är minst sagt upp­rörande att de, mitt under pågående coronakris, meddelar att de tänker rösta nej till förslaget att låta de regionala skydds­ombuden komma in på fler arbetsplatser, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Håll pärlan skinande

Tvätta bilenBiltvättsproffset Silas Mulondo skulle aldrig köra in sin Toyota i en automattvätt. Det kan repa lacken. I stället visar han hur du får fram glansen i en gör-det-själv-hall.

Han är IF Metalls nya förbundssekreterare

Martin Gunnarsson är smålänningen som vill pröva nya sätt att värva medlemmar till IF Metall, och som med åren lärt sig att lugna ner sig lite.

”Lediga veckor kan jag vara med bandet”

PROFILENÄr det roligt att spela gitarr? Det ville Eki Kumpulainen ta reda på i sina tonår i Skutskär. Svaret ledde honom upp på scen och ut i världen med bandet Demonical.

”Bra Karl-Petter, men ta ett steg till”

DebattJag saknar fortfarande en tydlighet från LO:s styrelse om turordningsreglerna i las, skriver Jan-Olov Carlsson, IF Metallklubben på Volvo Lastvagnar Umeå.

Nödår, strejker, slit – och äventyr

ArbetarhistoriaHur var det att vara arbetare för hundra år sedan? Med usel lön, eländiga villkor och en polis som sköt skarpt. DA:s Pontus Ohlin hittar ett gammal­t brev och söker svar.

Gravid? Risk att du förlorar pengar

Väntar du barn och har ett riskfyllt jobb? Då kan du bli förbjuden att jobba – och förlora inkomst. Det hände Sandra Ekholm i Oxelösund.

Är det Tom Cruise som räddar oss?

KrönikaDet finns tid för tankar nu när verkligheten har blivit som en film, skriver Carl-Einar Häckner.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.