Industriarbetarnas tidning

”Ett stort svek från samhället”

13 mars, 2012

Skrivet av

Lönebidragsanställda luras på pensioner och försäkringar. Men inget vet hur många som drabbats. Miljöpartiet kräver besked från Arbetsförmedlingen. – Det är oacceptabelt att myndigheten bromsar riksdagens arbete, säger Peter Eriksson (MP), ordförande i konstitutionsutskottet.

Riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP) vrider sig i stolen i tjänsterummet i riksdagen. Han pratar om sitt ansvar som riksdagsledamot, om förtroendet från väljarna och att se till att regering och myndigheter gör sitt bästa för att värna Sveriges medborgare.

Anette Pernum som förlorade sin man är ett fall som engagerar Mehmet Kaplan.

– Jag blir ilsken och upprörd. Det här handlar om människoliv på riktigt, och deras familjer som drabbas.

– Det är illa nog om bara några personer råkat illa ut. Om det rör sig om toppen av ett isberg handlar det om ett stort svek från samhället. Jag vill veta hela omfattningen, ifall det rör sig om en skandal, säger han.

Redan i somras vände sig Mehmet Kaplan till riksdagens utredningstjänst, Rut, för att få hjälp att reda ut hur många av företagen som tar emot lönebidrag som har försäkringar. Svaren från Arbetsförmedlingen upprörde Mehmet Kaplan.

Arbetsförmedlingen svarade Rut att alla som går på lönebidrag har försäkring, utan att berätta hur de kommit fram till svaret.

Mehmet Kaplan nöjde sig inte.

– Jag fick inga vettiga svar. Antingen vill man inte berätta eller så vet man inte. Jag vet inte vad som är värst, säger han.

För att gå till botten krävde han att alla de företag som tar emot lönebidrag skulle jämföras med ett försäkringsregister.

När det drog ut på tiden vänder sig Kaplan till riksdagens arbetsmarknadsutskott för att den vägen förmå Arbetsförmedlingen att berätta hur det egentligen ligger till. Utan resultat.

– I en utredning som Rut gjorde 2009 så driver Arbetsförmedlingen själva en hypotes att en relativt stor andel är oförsäkrade. I svaret 2011 säger de motsatsen. Att alla är försäkrade, påpekar han.

Varför litar du inte på Arbetsförmedlingens svar att alla är försäkrade?

– Jag får olika svar. De borde lätt kunna ge mig uppgifter som bevisar att alla är försäkrade, men gör det inte. Jag undrar varför? Har de något att dölja?

I den Rut-utredning från 2009 som Mehmet Kaplan hänvisar till framkommer att när det gäller nystartsjobb, så saknar nästan en femtedel av arbetsgivarna försäkringar för sina anställda.

Vad innebär det om lika många med lönebidrag är oförsäkrade och inte får tjänstepension?

– Då är dessa människor och deras familjer svikna. Arbetsförmedlingen är en av våra viktigaste myndigheter. Människor som får de här jobben litar på att allt med pensioner och försäkringar är ordnat, säger han.

Peter Eriksson (MP) är ordförande i Konstitutionsutskottet. Han tycker det är anmärkningsvärt att myndigheten bromsar riksdagens arbete.

– Det här borde vara problematiskt för regeringen och arbetsmarknadsministern. Att de har en Arbetsförmedling som inte talar om hur det förhåller sig, säger han.

Har du blivit lurad?

Har du haft lönebidragsanställning? Har du blivit lurad på din pension? Så här kollar du:

  • Fora är ett servicebolag som ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Alla privatanställda arbetare som går på lönebidrag ska enligt Arbetsförmedlingens regler vara försäkrade och få pension inbetald via Fora för att de ska få samma skydd som andra på arbetsmarknaden.
  • Ring till Foras kundservice och uppge ditt personnummer. Telefonnummer 08-787 40 10, det finns också information på Foras hemsida.