Industriarbetarnas tidning

”Visst ses det mellan fingrarna”

13 mars, 2012

Skrivet av

Arbetsförmedlingen lovar riksdagen att alla är försäkrade. Dagens Arbete kan avslöja att myndigheten ljuger.

I september i fjol svarade Arbetsförmedlingen riksdagen att alla med lönebidrag har försäkring.

Arbetsförmedlingen är enligt en förordning skyldig att kontrollera att det finns försäkringar innan lönebidrag godkänns.

Men Dagens Arbete har hittat flera fall där anställda med lönebidrag gått miste om försäkringar och tjänstepension.

Dagens Arbete har kontaktat flera olika handläggare runt om i landet som bekräftar att myndigheten slarvar med kontrollerna. En förklaring är kravet på att få ut folk i arbete och pressa ner arbetslösheten.

– Vi har höga mål, att få ut stora volymer med arbetslösa. Det sägs inte rakt ut att vi ska fuska, men visst ses det mellan fingrarna, säger en handläggare.

Varje år får företag tio miljarder kronor i bidrag från Arbetsförmedlingen för att anställa personer med lönebidrag. Bidraget är upp till 16 700 kronor i månaden per anställd.

I en rapport från Statskontoret slås fast att det finns risker för felaktiga utbetalningar i ”betydande omfattning”, när det gäller lönebidrag. Statskontoret varnar också för att Arbetsförmedlingens bristande dokumentation innebär risker för att lönebidrag ges till arbetsgivare som inte betalar försäkringar.

2009 undersökte riksdagens utredningstjänst nystartsjobben (som då hade samma regler som lönebidrag). Ungefär 17,5 procent av de företag som fick bidrag för nystartsjobbare saknade försäkringar. Om det är likadant med lönebidrag skulle det innebära att minst cirka 10 000 människor berörs.

Fotnot 1: Syftet med lönebidrag är att hjälpa människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga att få jobb. Cirka 67 000 personer, januari 2012.

Fotnot 2: Alla som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal är automatiskt försäkrade. Avtalslösa företag som tar emot personer med lönebidrag måste teckna ett försäkringspaket.