Industriarbetarnas tidning

Så straffas företag vid dödsolyckor

15 april, 2014

Skrivet av Kajsa Nilsson

Företagen betalar i snitt 1,3 miljoner kronor i böter. Räknat på genomsnittsomsättningen motsvarar det 0,05 procent.

Så gjordes undersökningen

  • Dagens Arbete har sammanställt alla företagsböter som dömts för vållande till annans död i arbetsolycka åren 2004 till 2013.
  • Bötesbeloppen har jämförts med företagens omsättning året innan domen föll. Många av de dömda företagen ingår i stora multinationella koncerner, men i de fallen har bara siffror från den svenska verksamheten använts. Informationen är hämtad från Retriever.

Företagsbot är en böter som kan ges företag när de begår brott inom verksamheten, till exempel bryter mot regler om arbetsmiljö. Som lagstiftningen ser ut i dag baseras inte boten på företagets ekonomiska situation. Beloppet som kan dömas är 5 000 kronor till 10 miljoner kronor, och avgörs av vilket typ av brott företaget döms för. Åklagarnas riktlinjer är att en dödsolycka på jobbet ska leda till minst
1 miljon kronor i företagsbot, oavsett vad företaget tjänar. Det kan jämföras med det personliga straffet dagsböter som till skillnad från företagsboten baseras både på hur allvarligt brottet är och den dömdes ekonomi.

DA:s sammanställning visar att snittsumman som dömts för dödsolyckor de senaste tio åren är 1,3 miljoner. Jämför man boten med företagens omsättning motsvarar den i genomsnitt 0,05 procent.

Dömda för vållande till annans död på jobbet:

 2004–2008: 18 domar

  • Personligt ansvar: 14 (78 %)
  • Personligt ansvar och företagsbot: 3 (17 %)
  • Bara företagsbot: 1 (5 %)

2009–2013: 17 domar

  • Personligt ansvar: 3 (18 %)
  • Personligt ansvar och företagsbot: 5 (29 %)
  • Bara företagsbot: 9 (53 %)