Industriarbetarnas tidning

Ministern: ”Jag kommer aldrig acceptera fusk”

17 juni, 2014

Skrivet av

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson överväger åtgärder för att minska risken för felaktiga utbetalningar.

Är det för lätt för företag att fuska med nystartsjobb?

– Våra gemensamma medel ska användas till att stötta människor till jobb. Fusk och missbruk är inte försvarbart oavsett var det förekommer. Regeringen har precis tagit emot en utredning som arbetat med att kartlägga förekomsten och minska fel och fusk både på kort och lång sikt. Jag kommer aldrig acceptera fusk och nu bereds utredningen i regeringskansliet.

Behövs ett tydligare regelverk för nystartsjobb?

– Jag ska nu noggrant gå igenom de förslag som utredningen lämnat. Betänkandet ska snart remissbehandlas så att även berörda myndigheter och organisationer kan lämna synpunkter. Efter det kommer vi gå vidare med ytterligare steg för att minska risken för felaktiga utbetalningar.

Varför är regelverket inte lika omfattande som för t ex lönebidrag?

– Olika stöd har olika regelverk. Nu går vi noggrant igenom förslagen från utredningen och kommer därefter vidta de åtgärder som behövs.

Dagens Arbete har exempel på oseriösa företag som tar in nystartsjobbare. Hur ser du på det?

– Jag tycker att det är problematiskt. Detta är våra gemensamma medel som ska användas till att stötta människor till jobb med schysta villkor. Kontroller är viktiga för att komma åt oseriösa aktörer och här har bland annat Arbetsförmedlingen ett viktigt uppdrag. Vi ska inte ha oseriösa aktörer och jag förväntar mig mer.

Behöver Skatteverket och Arbetsförmedlingen göra fler kontroller av företag som tar emot nystartsbidrag?

– Jag förväntar mig att våra myndigheter gör de kontroller som de ska, och som också behövs för att säkerställa att våra gemensamma medel används på ett korrekt sätt. Åter igen, detta är medel som ska hjälpa människor i jobb.