Industriarbetarnas tidning

Plymouthföretagen svarar: ”Vi följer arbetsrätten”

9 september, 2014

Skrivet av

”Vi vill klargöra att kyrkan inte äger, driver eller ha någon inverkan på företagen”, skriver företrädare för bolag ägda av Plymouthbröder.

1) Vi har uppgifter på att barn i rörelsen, främst pojkar, börjar jobba tidigt på industriföretag med farliga och tunga arbetsuppgifter. Kritiker kallar det en form av barnarbete. Hur ser ni på det?

”Detta var nytt för oss och det har vi svårt att tro. I våra företag, och i vår kunskap om andra företag som ägs av medlemmar i kyrkan, följer vi svensk arbetsrätt i dess helhet och har strikta regler om att alla som har farliga och tunga arbetsuppgifter, ska vara kvalificerade och utbildade för det arbetet. Vi driver regelbundna hälso- och säkerhetskontroller och inspektioner, och tar emot besök, precis som andra företag, från Arbetsmiljöverket, som brukar vara imponerade av de höga krav på säkerhet och skydd som gäller.”

2) Stämmer det att unga män kört truckar utan truckkort när de varit påverkade av alkohol?

”Detta har aldrig hänt vid våra företag och vi har heller aldrig hört om detta inom företag som ägs av medlemmar i kyrkan. Arbete och alkohol hör inte ihop.”

3) Stämmer det att era anställda inte får vara fackligt anslutna? I så fall varför?

”Nej det stämmer inte. Enligt svensk lag kan ingen hindras från att gå med i en fackförening.”

4) Varför tecknar ni inte kollektivavtal med fackföreningar?

”Pga vår tro så ingår vi inte avtal som medför medlemskap med vare sig arbetsgivarförening, fackförening, intresseorganisationer eller klubbar men dagligen gör vi vanliga äffarsavtal mellan två parter. Vi är dock noga med att ge goda lönevillkor och försäkringar som lika eller är överträffar med kollektivavtalet. Våra företag, och många andra ägda av medlemmar i kyrkan, erbjuder sina anställda ytterligare och kompletterande försäkringar.

Vi vill även uppmärksamma att enligt människorättskonventionerna, har individer rätt att välja att antingen, associera eller att inte associera, och det är en frihet som alla åtnjuter.”

5) Varför får kvinnor i rörelsen inte ha positioner på arbetsplatserna där de står över männen?

”Detta stämmer inte. Kvinnor är delägare i våra företag och kvinnor ger således instruktioner till medarbetare i företagen. I många företag har unga kvinnor ledande positioner. Faktum är att drygt 30 procent av alla kvinnor som är medlemmar i Kristna Kyrkan Plymouth Bröderna är ägare och förvaltare av företag. En del av dessa omsätter mer än 50 miljoner kronor.”

6) Kritiker säger att ni vill flera tillfällen sagt upp anställda från sina jobb efter att de lärt upp rörelsens medlemar på arbetsuppgifterna. Stämmer det?

”Detta har vi aldrig hört talas om.”