Industriarbetarnas tidning

Skolan tillåts isolera barnen

9 september, 2014

Skrivet av

Kritiker menar att Laboraskolan är en skattefinansierad hjärntvätt där Plymouthbrödernas barn isoleras från övriga samhället. Flera gånger har skolan kritiserats av Skolinspektionen.

Laboraskolan

  • Startade 2007 med årskurserna 6–9 och ett industrigymnasium.
  • 2011 fick skolan tillstånd att utöka verksamheten med årskurserna 1–5.
  • 58 elever gick på skolan i våras.
  • I aktiebolagets styrelse sitter enbart medlemmar i Plymouthbröderna.

2007 startade Plymouthbröder Laboraskolan i Långaryd utanför Smålandsstenar. Som andra friskolor finansieras skolan med skattemedel. Skolan är öppen för alla men kommunen känner inte till att några andra än sektens barn gått på skolan. Enligt skolledningen ser utbildningen ut som på andra skolor.

Jakob Widström, ombudsman på Lärarnas riksförbund:

– Jag ser skolan som skattefinansierad hjärntvätt. Lagar stiftade av Sveriges riksdag gäller inte för de här eleverna. Det här med människors lika värde och att det ska finnas möjlighet att förverkliga sig själv i det svenska studiesystemet gäller inte för de här eleverna.

Jakob Widström berättar att han aldrig har stött på en skola som är så sluten gentemot resten av samhället.

Han får medhåll av tidigare rektorn Kjell Blomster, som har haft en konflikt med skolans styrelse. Enligt honom finns skolan främst till för att hindra barnen från att träffa andra barn.

– Genom att tillåta skolan hjälper staten till att föra över sektkulturen till ännu en generation, säger han.

Barnen skickas till skolan från olika delar av landet (se grafik).

Förre rektorn Kjell Blomster:

– Det är orimligt att barnen fraktas på det sätt som görs.

Under minst två läsår bedrevs en omfattande distansundervisning på hemorterna. Något som Skolinspektionen kraftfullt har kritiserat.

Skolinspektionen har bland annat slagit ner på brister i saklighet och allsidighet, att skolan inte följer likabehandlingsplanen och att föräldrarna har för stort inflytande över undervisningen.

Tidigare lärare berättar om att litteraturen som eleverna läste måste godkännas av föräldrarna. Vilhelm Moberg, Jonas Gardell och Pär Lagerkvist är exempel på författare som inte tilläts.

– Lärare har berättat för mig att det är som en regisserad teaterföreställning när Skolinspektionen kommer på besök. Lärarna instrueras av rektorn om vad de ska säga. Om de inte gör det riskerar de att få sparken, säger Jakob Widström.

Skolinspektionens uppdrag är att se till att skolan följer skollag och läroplaner. Laboraskolan är ett pågående ärende. Därför vill undervisningsrådet Ulrika Palm inte uttala sig, men säger:

– Hur barn har det i sitt hem eller andra saker är ingenting som vi har befogenheter att titta på.

Kjell Blomster kräver att skolan måste granskas på djupet.

– Det har aldrig gjorts. Skolinspektionen kan inte göra något åt isoleringen barnen utsätts för.

Styrelsen svarar på kritiken: ”Skolan är öppen för alla”

Statssekreteraren: ”Mångfald och bredd vore bättre”