Industriarbetarnas tidning

Nu stämmer förlagen tryckerierna

19 december, 2014

Skrivet av Hans Strandberg Marie Edholm

Det är dags för en ny rond i den stora tryckerimomshärvan. Efter att ha förlorat sina skatteprocesser väljer nu allt fler förlag och tidskrifter att dra tryckerierna inför rätta. Ekonomiskt pressade Sörmlands Grafiska har hittills drabbats av 21 stämningar.

Dagens Arbete publicerade för några veckor sedan ett långt reportage om det som har utvecklats till ett slagsmål mellan två redan utsatta branscher. Svenska tryckerier har, med hjälp av revisionsbolag och skattekonsulter, fått ut totalt 3,1 miljarder från Skatteverket.

De stora förlorarna är i stället deras kunder, som får stå för notan. De har efterbeskattats av Skatteverket trots att de har agerat helt enligt regelboken. Nu försöker de i stället i ökande grad dra sina tryckerier inför domstol.

Tidigare i år har bland andra Råd och Rön, Conventus Media House och Byggtjänst stämt tryckerijätten Elanders, i förra månaden stämdes Mittmedia Print av Dagens Samhälle.

Men den riktiga anstormningen under hösten har gällt Sörmlands Grafiska, som fått nära 200 miljoner tillbaka från Skatteverket. Utan dessa pengar hade tryckeriet gått med förlust de senaste tre åren. Till och med i går hade 21 stämningar lämnats in mot tryckeriet vid Nyköpings tingsrätt.

Totalt krävs Sörmlands Grafiska på 40 miljoner kronor plus ränta av tidigare kunder. Här finns mångmiljonkrav från bland annat Aller Media, Egmont Publishing och First Publishing Group, men också krav från tidningen Vi, de hemlösas tidning Situation Sthlm – och telekomjätten Ericsson. Senast i raden att stämma, denna vecka, är Fitness Media.

Bakgrunden till den stora tryckerimomshärvan är en EU-dom, som Skatteverket tolkade som att tryckerierna tillhandahåller en vara (6 procents moms) och inte en tjänst (25 procent).  Tryckerierna har begärt tillbaka moms för åren 2004-2007 och med hjälp av en lucka i lagen har de kunnat behålla pengarna. I vanliga fall ska sådana momsintäkter skickas vidare till kunderna.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gav i vintras, efter år av processande, Skatteverket rätt att kompensera sina utbetalningar till tryckerierna genom att efterbeskatta kunderna. HFD ansåg samtidigt att kunderna i första hand skulle kräva tryckerierna på pengar.

Men, om det är oskäligt eller orimligt svårt, att få tillbaka pengarna den vägen kan tryckerikunderna få slippa betala till Skatteverket. Fast det räcker inte att kunden skickar en faktura och en påminnelse som tryckeriet vägrar betala. Slutsatsen av ett antal nya domar blir att kunderna måste stämma tryckerierna i tingsrätten.

-Det verkar svårt att vinna själva skatteprocessen genom att argumentera om oskälighet eller orimlighet, åtminstone i Kammarrätten i Stockholm. Det är ännu ett skäl till att vi uppmanar alla våra kunder att stämma sina tryckerier, säger Mattias Fri på skatterådgivningsbyrån Svalner, som företräder runt 40 kunder.