Industriarbetarnas tidning

”Fyra timmars luft är alldeles för kort”

17 februari, 2015

Skrivet av

Räddningskammare i svenska gruvor ska ha andningsbar luft i fyra timmar. I andra gruvnationer är reglerna betydligt tuffare: från 8 till 36 timmar. Nu pågår ett arbete med att se över de svenska reglerna.

Så länge ska det finnas andningsbar luft i räddningskammare:

Sverige: 4 timmar

Australien, Western Australia: 36 timmar

Kanada, Province of Nova Scotia: 8 timmar

USA: 36–48 timmar i kolgruvor

Regelverket för räddningskammare har tagits fram av Swemin, gruvornas branschförening. Bestämmelsen om att det ska finnas luft i fyra timmar grundar sig på försök som gjordes på 1980-talet. 2013 presenterades en rapport från Mälardalens högskola där man satte eld på gruvfordon i en nedlagd gruva i Sala. En analys av försöket visade att gruvfordon kan brinna i över sju timmar.

Just rökutvecklingen är den största risken vid gruvbränder. Giftig rök sprids snabbt i tunnlarna. En räddningskammare ska fungera som en alternativ utrymningsväg för gruvarbetarna.

Andra gruvländer har gått längre än Sverige när det gäller bestämmelser om andningsbar luft i räddningskammarna. I Australien har en delstat regler om 36 timmar och i delar av Kanada är kravet åtta timmar.

– Fyra timmar är alldeles för kort tid. I en internationell jämförelse är det uppseendeväckande kort, säger Daniel Haarala, brandingenjör i Skellefteå.
Håkan Frantzich, lektor i brandteknik på Lunds universitet, håller med.

– 12–24 timmar är mer vettigt men det beror såklart på riskbilden, säger han.
I Sverige pågår ett arbete med att ändra rekommendationerna för andningsbar luft i räddningskammarna. Boliden har en egen regel på sex till åtta timmar, LKAB åtta timmar.

Samuel Bäckman är brandingenjör på Boliden och sitter även som ordförande i en arbetsgrupp för brandskydd inom Gramko, Gruv och mineralindustrins arbetsmiljökommitté.

– Vi kommer att ta fram en ny rekommendation. Exakt var vi hamnar är inte beslutat ännu, säger han.