Industriarbetarnas tidning

Lovade pengarna tillbaka – nu ställs Elanders inför rätta

19 februari, 2015

Skrivet av Marie Edholm Hans Strandberg

Tryckerijätten Elanders har tidigare lovat sina kunder att de inte skulle drabbas i den så kallade tryckerimomshärvan. Nu vägrar man betala och stäms därför av flera kunder. På fredag börjar den första rättegången.

Dagens Arbete har i flera artiklar visat hur tryckerimomsen har utvecklats till ett slagsmål mellan två redan utsatta branscher. Svenska tryckerier har, efter råd från skattekonsulter och revisionsbolag, begärt och fått totalt 3,1 miljarder kronor från Skatteverket.

Skatteverkets tolkning av en dom i EU-domstolen 2010 – som sänkte tryckerimomsen från 25 till 6 procent – samt sena ändringar av svensk lagstiftning skapade ett glapp i lagen. Den luckan gjorde det möjligt för tryckerierna att begära tillbaka moms utan att betala den vidare till sina kunder, menade rådgivarna.

De stora förlorarna blev istället tryckerikunderna. De har efterbeskattats av Skatteverket trots att de har agerat helt enligt regelboken. Efter att först ha försökt överklaga skattebesluten drar nu allt fler av dem sina tryckerier inför rätta.
Därför blir utgången av morgondagens rättegång i Göteborgs tingsrätt intressant, den första mot ett stort tryckeriföretag: Förlaget Svensk Byggtjänst kräver 350 000 av sitt gamla tryckeri Elanders Sverige.

Elanderskoncernens alla tryckerier har totalt fått tillbaka nästan 250 miljoner i moms av Skatteverket, enligt den lista DAs publicerade häromveckan .Av dessa har drygt 110 miljoner hamnat hos Elanders Sverige.

-I avtalet mellan parterna framgår att man ska betala gällande moms, och i och med EU-domen så var ju den gällande momsen 6 procent under den aktuella perioden. Elanders har fått tillbaka moms från Skatteverket och då hävdar vi att de i sin tur ska kompensera Byggtjänst som betalat för mycket, säger dess ombud Pia Janné Nyberg hos advokatbyrån Skarp Stockholm.

Hon driver i första hand en avtalsrättslig linje, i andra hand hävdar hon det som på juridiska kallas condictio indebiti, en betalning av misstag, och i tredje hand att Elanders gjort en ”obehörig vinst”.

Elanders, som också har stämts av tidningsförlaget Conventus och Konsumentverkets tidning Råd & Rön, avvisar alla yrkanden från Byggtjänst. Tryckeriet tolkar leveransavtalet på ett helt annat sätt och hävdar att de andra kraven inte är ”tillämpliga i förevarande fall”.

Tryckeriföretagets vägran att betala skiljer sig från den hållning man hade innan det slogs fast att Skatteverket fick begära tillbaka pengar från kunderna. I en information till den egna säljorganisationen 2011 lovade Elanders att ”ersätta kunden för moms och kostnadsränta” om Skatteverket skulle få rätt i högsta instans.

Dagens Arbete har sökt Elanders för att ställa frågor om hur man ser på tryckerimomsfrågan – dock utan framgång.