Industriarbetarnas tidning

Momsen till debatt i riksdagen igen

20 mars, 2015

Skrivet av Marie Edholm Hans Strandberg

För andra gången lyfts nu den infekterade frågan om tryckerimomsen upp i riksdagen.

Vad tänker finansminister Magdalena Andersson göra för att säkerställa att företag inte tvingas i konkurs på grund av Skatteverkets hantering av tryckerimomsen? Den frågan har riksdagsledamoten Anette Åkesson (M) ställt i en interpellation till finansminister Magdalena Andersson (S).

Bakgrunden till frågan är en fem år gammal dom i EU-domstolen som har lett till att svenska tryckerier har begärt tillbaka moms från Skatteverket och fått tillbaka 3,35 miljarder kronor. Samtidigt har Skatteverket krävt tryckeriernas kunder på pengarna – hittills 1,89 miljarder kronor.

Många tryckerier har valt att behålla pengarna, vilket gör att deras kunder får krav på pengar som de aldrig har fått och som de har svårt att betala.

”Till följd av hanteringen har många små och större företag tvingats in i rättsprocesser som stjäl nerver, kostar mycket pengar men även tar upp samhällets resurser. Vissa företag riskerar även konkurs, och därmed hotas även arbetsplatser. Det finns många förlorare.” Så skriver Anette Åkesson i sin interpellation.

För ett år sedan skrev Mats Pertoft (MP) en interpellation i samma fråga till dåvarande finansminister Anders Borg (M). Under debatten i riksdagen svarade Anders Borg att situationen var beklagansvärd, men att det inte var en fråga för riksdag eller regering. Han hänvisade bland annat till att lagen ändrats så att situationen inte längre kan uppstå. Läget är inte heller rättsosäkert, menade han:

”Det är ingen som har gjort fel i processen. Alla olika institutioner har uppfyllt sin plikt i enlighet med svensk grundlag och EU-författningen. Då hamnar vi tyvärr i den här sitsen.”

Mats Pertoft vidhöll ändå att regeringen hade ett ansvar för att lösa situationen:
”Det här är inte en ansvarsfull hantering. Det är en katastrofal hantering. Regelboken krockar med verkligheten. Alla har gjort rätt på detta sätt. Ändå tvingas vi se att jobb hotas och företag slås i spillror.”

Det återstår att se vad nuvarande finansminister Magdalena Andersson kan ge för svar. Senast om en vecka ska Anette Åkessons interpellation vara besvarad. I slutet av april ska den debatteras i riksdagen.

Magdalena Andersson borde vara insatt i ämnet, då hon var överdirektör på Skatteverket när EU-domen kom och myndigheten gjorde tolkningen att momsen skulle sänkas.