Industriarbetarnas tidning

Ta tempen på ditt jobb

28 oktober, 2015

Vi har listat plus och minus på arbetsplatsen. Det här avgör om jobbet ska fungera för alla:

Vanligaste orsaken till sjukskrivning

För tredje året i följd ökar antalet fall med akut stressreaktion och andra psykiska diagnoser. Mellan 50 och 60 procent av all sjukfrånvaro beror på stress.

När EU:s arbetsmiljöbyrå gjorde en jämförande studie visade det sig att Sverige toppar stressligan i Europa.

Omvandlat i pengar: Försäkringskassan höjde nyligen prognosen med nästan tre miljarder kronor.

Testa dig själv!

stressmottagningen.nu finns interaktiva tester som kan avgöra om du är stressad, på väg att bli utmattad eller har utmattningssyndrom.

Skyddsfaktorer

arbetsmiljo-plusSocialt stöd. Om människor i organisationen ges en stärkt känsla av social delaktighet, status och identitet påverkas
deras psykiska hälsa positivt.

Delaktighet. Att känna sig delaktig på arbetsplatsen.

Ett arbete som känns viktigt och meningsfullt.

Möjlighet att välja tillvägagångssätt i arbetet.

Möjlighet att lägga upp arbetet i egen takt.

Ledningen kan påverka personalens hälsa genom sättet att
lägga upp arbetet. Att strukturera tiden.

Människor i ledande befattning utbildas i att känna igen stressymtom hos de anställda och lär sig att hitta lösningar för att minska stressen på arbetsplatsen.

Riskfaktorer

arbetsmiljo-minusForskningen har ringat in två farliga varianter av bristande ledarskap:

1:  Ett frånvarande ledarskapdär chefen låter bli att ta tag i saker, styr dåligt, inte leder och inte tar beslut. Tomrummet ger upphov till konflikter och elände, maktkamp och informella ledare.

2: Ett väldigt auktoritärt och hårt ledarskap.Den auktoritära chefen har hittat någon som hen ser som ett hot och ger sig på den personen. Hamnar man i konflikt med den auktoritära chefen är det fara och färde.

Misstro. Arbetsmiljöer som domineras av misstro, där man inte litar på varandra eller vet om det som sägs stämmer, är en tydlig riskfaktor. Präglas den sociala miljön av misstänksamhet kan man aldrig känna sig trygg på jobbet. Följden blir konflikter i personalgruppen.

Kaotisk organisation. Röriga arbetsplatser med otydliga roller är en tredje riskfaktor. Hur man än gör blir någon förbannad. När ansvarsgränserna inte är tydliga blir det trassligt. Roller hamnar i kläm och medarbetarna vet inte vem som har ansvar för vad.

Tar du då tag i något kan du få kritik för det. Tar du inte tag i uppgiften får du också skäll. Hur man än gör blir det fel. Det är helt enkelt inte klarlagt vem som äger frågan.

I kaotiska organisationer uppstår konflikter mellan människor och mellan olika roller. En maktkamp.

Källa: Jag orkar inte mer – När jobbet skadar själen

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.