Industriarbetarnas tidning

Arbetsmiljöverket i kampanj mot lungsjukdomar

10 november, 2015

Skrivet av Ola Wong

Nu startar landsomfattande inspektioner för att förhindra dödliga lungsjukdomar som stendammslunga och KOL.

500 företag i Sverige kan räkna med besök av arbetsmiljöverkets inspektörer.

Stendammslunga:

Stendammslunga kallas även silikos och är en obotlig dödlig sjukdom med ett plågsamt och ångestskapande sjukdomsförlopp.

Går att hindra med enkla skyddsåtgärder: mask, dammutsug och vattenbegjutning för att binda dammet i luften.

Tidigare var silikos Sveriges vanligaste allvarliga yrkessjukdom. Tack vare hårt skyddsarbete minskade antalet nyupptäckta fall mellan åren 1970-90 från över hundra per år till några enstaka årliga nya fall.

Som ett tecken på att sjukdomen var på väg att försvinna lade Arbetsmiljöverket ner sitt särskilda ”dammlungeregister” 1990. Sedan dess har kunskapen om risker och skydd fallit i glömska. Otrygga arbetsmiljöer har tillsammans med stendammslunga gjort comeback i Sverige.

Källa: Sjukt billigt ­– Vem betalar priset för ditt extrapris. Huitfeldt, Wong, Johnson. (Norstedts förlag 2007).

Nya föreskrifter

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas. Den 2 november 2015 började nya föreskrifter om kvarts-stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) att gälla. Där finns det krav om att dokumentera riskbedömning och vilka åtgärder som ska genomföras.

Arbetsmiljöverkets nya kvartsföreskrifter kan läsas här.

I dag beräknas cirka 80 000 personer i Sverige exponeras för kvartsdamm genom sitt yrke. Det framgår i en ny kunskapsöversikt från Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Exempel på yrkesgrupper som kommer i kontakt med stendamm är gruvarbetare, operatörer vid stenkrossar, stenhuggare och anläggningsarbetare.

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas. De som jobbar med bergarbete löper en ökad risk att få stendammslunga (silikos), lungcancer och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), skriver forskarna. Dammet skär sönder lungorna och kan orsaka en långsam plågsam död.

Cirka 500 arbetsgivare kommer att inspekteras i hela landet under november 2015 till oktober 2016. Exempel på företag som kommer att granskas är stenkrossar, stenhuggerier, betongstationer, asfaltverk, tunnelbyggen och gruvor.

– Ingen ska behöva drabbas av sjukdom på grund av för hög kvartsexponering i sitt jobb, säger Fredrik Hedlund, projektledare på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Sedan den 2 november i år gäller också nya föreskrifter om stendamm i arbetsmiljön. Där finns det krav om att dokumentera riskbedömning och vilka åtgärder som ska genomföras.

Det välkomnas av Sten Gellerstedt, utredare i arbetslivsfrågor på LO.

– Det är jättebra att verket går ut med de här inspektionerna. Storbolag och gruvor med företagshälsovård känner till problemet men det finns nya och mindre företag som behöver lära sig, exempelvis mobila krossverk vid bygg- och anläggningssidan.

Gellerstedt tillägger att situationen ofta är värst bland utländsk arbetskraft som kommer in på korta kontrakt som underentreprenörer.

Han hävdar också att Arbetsmiljöverkets gränsvärden för kvartsdamm bör sänkas. och är  kritisk till att man inför ett system med referensmätningar på arbetsplatser där miljön varierar. Idag kan en arbetsgivare med ett dammande krossverk hänvisa till mätningar som gjorts vid andra stenkrossar.

– Det kan variera stort från plats till plats. Det kan exempelvis ha blåst eller regnat den dagen mätningar gjordes.

Dagens Arbete har sökt Arbetsmiljöverket för ett svar på Gellerstedts kritik.

Finns det en aningslöshet inför stendammslunga i Sverige?

– Vi har historiskt haft väldigt stora problem med stendammslunga i Sverige, och sten har blivit populärt igen både i hem och på gator. Men de gamla kunskaperna om riskerna har glömts bort. Det är som med asbest, gamla bortglömda problem som återigen skördar offer, säger Gellerstedt.

Fredrik Hedlund på Arbetsmiljöverket säger att det viktigaste är att arbetsgivarna arbetar förebyggande:

– Alltså gör en bedömning av den exponering som kommer att ske i arbetet redan innan det startar, och undanröjer risker så att personalen inte behöver utsättas för farlig exponering överhuvudtaget.

Exempel på förebyggande arbete är att i första hand använda ett material utan eller med mycket låg kvartshalt eller att välja en arbetsmetod som gör att inget kvartsdamm bildas. Arbetare i dammiga miljöer bör ha mask med partikelfilter. Att använda dammutsug eller vattenbegjutning för att binda de finkorniga partiklarna i luften är också att rekommendera.

– Varken KOL eller stendammslunga kan botas. Det enda sättet att förhindra att sjukdomarna uppkommer är att se till att halterna av damm i luften är låga, säger Bengt Järvholm på Umeå universitet.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.