Industriarbetarnas tidning

”Alla som har rätt till ersättning ska få det”

4 maj, 2016

Anders Moberg, VD för Afa Försäkring. Foto: Helene Grynfarb
Anders Moberg, VD för Afa Försäkring. Foto: Helene Grynfarb

Replik Afa Försäkring har under de senaste veckorna granskats av media, däribland Dagens Arbete. Kritik riktas mot oss för hur vi hanterar ärenden som rör arbetsskadeförsäkringen, TFA.

Det är väldigt tråkigt att vi har kunder som är missnöjda med hur vi har hanterat deras ärenden. Naturligtvis tar vi mycket allvarligt på kritiken då god kundkontakt är mycket viktigt i vår verksamhet.

Varje ärende som kommer in till oss hanteras individuellt utifrån bestämda rutiner och regler. Vi har ett tydligt uppdrag från våra ägare, arbetsmarknadens parter. Varje kund som har rätt till ersättning ska få det. Det är utifrån den devisen vi arbetar varje dag. Genom information och uppsökande verksamhet söker vi även upp de som kan ha rätt till ersättning från oss utan att veta om det. Under 2015 betalade vi ut totalt 9,9 miljarder kronor till våra kunder i försäkringsersättning.

Afa Försäkrings roll på svensk arbetsmarknad är att vara ett komplement till de lagstadgade försäkringarna. Idag omfattas 4,5 miljoner människor av minst en av våra försäkringar som gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi är inte ett vinstutdelande bolag och betalar därmed inte ut pengar till några aktieägare. Vi står även under Finansinspektionens översyn.

Vår verksamhet är starkt kopplad till de beslut som fattas av regering och riksdag. Sker det förändringar inom socialförsäkringsområdet kan det få påverkan på vår verksamhet. Vårt arbete är till stor del beroende av Försäkringskassans handläggning.

I artiklarna som publicerats beskrivs hur arbetsskadade lämnats åt sitt öde efter många års kamp mot Afa Försäkring. Vi känner inte igen oss i den bild som media beskriver. Större delen av publiciteten är baserad på enskilda personers ärenden. Vi kan inte och får inte gå in på dessa specifika ärenden.

Ett område som mött massiv kritik är våra handläggningstider. Man ställer sig frågande till varför det ska behöva ta så lång tid att komma fram till ett beslut. Det stämmer att vi har ärenden som drar ut på tiden och som inte hanteras inom den tidsram som vi önskar och strävar efter. Men det är värt att förtydliga att det rör sig om en mycket liten del av de 351 000 nya ärenden som totalt kom in till oss 2015. Ofta drar handläggningstiderna ut på tiden vid komplexa utredningar som kräver att vi hämtar in handlingar från olika instanser som t.ex. Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Vi behöver också kontakta arbetsgivare för att undersöka vilken inkomst som kunden skulle haft som oskadad. I ärenden där skadan inträffat lång tid tillbaka är det ibland svårt att få inkomstunderlag verifierade.

När vi fattar beslut i komplicerade ärenden som rör arbetsskada görs det efter de villkor som bestämts av arbetsmarknadens parter samt på skadeståndsrätten, d.v.s. samma rättspraxis som svensk domstol beslutar utifrån. När vi bedömer dessa ärenden är det alltid två erfarna handläggare som arbetar parallellt för att beslutet ska anses vara rättssäkert för kunden. Vi kan endast betala ut ersättning om kunden rätt till ersättning. Om en kund inte är nöjd med vårt beslut går vi igenom vår bedömning igen därefter informerar vi om möjligheten till en omprövning. Då granskas ärendet på nytt av en oberoende part och man för en dialog med kunden för att säkerställa att beslut fattas utifrån tillräcklig dokumentation. Ibland uppvisar kunden ny fakta såsom exempelvis nya inkomstuppgifter, vilket då ska ingå i den nya bedömningen.

I publiciteten kring Afa Försäkring förekommer även spekulationer och frågor kring de 193 miljarder kronor som vi förvaltar. Många undrar hur det kan komma sig att det finns så mycket pengar i systemet. En del av vårt uppdrag är att säkerställa att pengarna vi förvaltar ger en avkastning som tryggar framtida ersättning till de försäkrade. Tillgångarna är anpassade efter behovet av att kunna betala ut ersättning många år framåt i tiden, som till kunder som fått sjukersättning eller livränta till följd av en arbetsskada.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra processer och rutiner för att vara just ett komplement till de statliga försäkringarna och för att skapa trygghet på arbetsmarknaden. Givetvis ger den kritik som riktats mot oss anledning att se över vårt arbete för att säkerställa att ingen faller mellan stolarna. Vi har ingen anledning till att göra det motsatta. Vi har ett tydligt uppdrag. Alla som har rätt till ersättning ska få det.

Anders Moberg, VD för Afa Försäkring

7 kommentarer till “Alla som har rätt till ersättning ska få det

 • Visst sträva på, det är bra, men bryt inte villkoren eller avtalet som TFA är. Det gör ju AFA rent slentrianmässigt och utan en ordentlig analys att ge till de skadade. Mycket verkar vara sumeriska utredningar utan substans.

  Det tummas friskt på rättssäkerheten också. Politiska direktiv finns inte med i villkoren eller arbetsskadeförsäkringen LAF.

  Anders Moberg gör en pudel men på bekostnad av alla sjuka och skadade av arbetet man utfört. Han uttalar hela tiden att vissa rutiner eller processer skall göras mer tillförlitliga? För vem? Afa eller oss som försäkrats via LAF?

  Politik hör inte hemma i detta sammanhang.
  Så här skall det vara:
  Arbetare skulle få ett särskilt skydd. En försäkring. Ett sätt att undvika fattigdom när jobbet skadar kroppen för livet. 1973 träffades ett historiskt avtal. Då lade arbetsgivare och fack grunden för ett extra skyddsnät som komplement till det statliga.

  Företagen skulle i rättvisans namn vara med och betala för dem som skadats, och den sorts arbetsliv som skickar förbrukade arbetare till fattigvården hörde historien till. I framtiden kunde det bara bli bättre.
  Så hur ser det ut i dag?
  Ja, det har vi fått läsa om här och på andra platser, därför köper jag inte Anders Moberg, VD för afa försäkringar, förklaring.

 • Anders Moberg ; ”vi för en dialog med kunden för att säkerställa att beslut fattas utifrån tillräcklig dokumentation” ?!?

  Nu är det inte så när det gäller inkomstutredningar hos AFA.
  Jag undrar om personalen får bonus på det som ”sparas in” på försäkrade kunder, att det är orsaken till falska/obefintliga inkomstutredningar.
  Att det är därför handläggare/utredare säger en sak i telefon men sedan gör något helt annat.
  Vi är många som kan vittna om deras lögner, viktiga beslut som dom ”låtsas” skicka ut för att kunna avsluta pågående skadereglering.

  Jag undrar om Anders Moberg är medveten om utredningsmetoderna som används, eller om personalen gör detta på eget bevåg.

  Jag tänker i varje fall inte godta detta !

 • ”Vi är inte ett vinstutdelande bolag och betalar därmed inte ut pengar till några aktieägare.”
  Nej, men ni betalar tillbaka till arbetsgivarna, vilket i praktiken är samma sak.

 • Hans förklaring är BS, AFA är fortfarande skyldig mig 70.000kr för tinituset som jag har fått på mitt jobb på Scania.
  Derras ursäkt för att inte betala ut är att ”tinituset är inte uppmätbart” nä men lik förbannat så tjuter det konstant i mina öron!

 • Enligt Anders Moberg är ”AFA:s arbete till stor del beroende av försäkringskassans arbete”, ja just det ja !

  Försäkringskassan har en regel som säger att : vi utreder inte alla skador du anmält som arbetsskada, för oss räcker det med en del av de skador du anmält som beviljar dig livränta, ”du får ju ändå inga mer pengar från oss”.
  När det sedan går till AFA för ersättning av skadorna så ”ersätter AFA endast det som försäkringskassan godkänt”.
  På så sätt får du bara ersättning för en del av dina skador.

  När det sedan kommer till godkänd arbetsskadelivränta har FK i mitt fall beviljat en inkomst som är över 7.5 basbelopp (inkomstutredning från facket), men då ska AFA göra en egen (falsk) inkomstutredning !?!
  Jag tycker AFA ska bestämma sig : Använda er av FK:s beslut eller inte !

 • Om man har 5 stycken läkarintyg (olika läkare) på att man skadat sig arbetet. Hur kommer det sig att försäkringskassan då har läkare som säger att så inte är fallet, som inte ens träffat den skadade och blir utan ersättning? Vill gärna veta!

 • AFA:s hantering är skandallös. Rutinmässigt får arbetsskadade avslag när de söker ersättning ur försäkringen – och många tror att svaret är korrekt. Sedan visar det sig att för dem som orkar strida mot AFA så finns det i slutändan oftast flera miljoner kr som väntar i ersättning. Hur kan det komma sig att skadehandläggare påstår att det inte finns rätt till ersättning, när det i slutänden visar sig att den skadade har rätt till många miljoner i arbetskadelivränta?

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.