”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

DA granskar Afa Försäkring

”Alla som har rätt till ersättning ska få det”

Anders Moberg, VD för Afa Försäkring. Foto: Helene Grynfarb

Anders Moberg, VD för Afa Försäkring. Foto: Helene Grynfarb

Replik Afa Försäkring har under de senaste veckorna granskats av media, däribland Dagens Arbete. Kritik riktas mot oss för hur vi hanterar ärenden som rör arbetsskadeförsäkringen, TFA.

Det är väldigt tråkigt att vi har kunder som är missnöjda med hur vi har hanterat deras ärenden. Naturligtvis tar vi mycket allvarligt på kritiken då god kundkontakt är mycket viktigt i vår verksamhet.

Varje ärende som kommer in till oss hanteras individuellt utifrån bestämda rutiner och regler. Vi har ett tydligt uppdrag från våra ägare, arbetsmarknadens parter. Varje kund som har rätt till ersättning ska få det. Det är utifrån den devisen vi arbetar varje dag. Genom information och uppsökande verksamhet söker vi även upp de som kan ha rätt till ersättning från oss utan att veta om det. Under 2015 betalade vi ut totalt 9,9 miljarder kronor till våra kunder i försäkringsersättning.

Afa Försäkrings roll på svensk arbetsmarknad är att vara ett komplement till de lagstadgade försäkringarna. Idag omfattas 4,5 miljoner människor av minst en av våra försäkringar som gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi är inte ett vinstutdelande bolag och betalar därmed inte ut pengar till några aktieägare. Vi står även under Finansinspektionens översyn.

Vår verksamhet är starkt kopplad till de beslut som fattas av regering och riksdag. Sker det förändringar inom socialförsäkringsområdet kan det få påverkan på vår verksamhet. Vårt arbete är till stor del beroende av Försäkringskassans handläggning.

I artiklarna som publicerats beskrivs hur arbetsskadade lämnats åt sitt öde efter många års kamp mot Afa Försäkring. Vi känner inte igen oss i den bild som media beskriver. Större delen av publiciteten är baserad på enskilda personers ärenden. Vi kan inte och får inte gå in på dessa specifika ärenden.

Ett område som mött massiv kritik är våra handläggningstider. Man ställer sig frågande till varför det ska behöva ta så lång tid att komma fram till ett beslut. Det stämmer att vi har ärenden som drar ut på tiden och som inte hanteras inom den tidsram som vi önskar och strävar efter. Men det är värt att förtydliga att det rör sig om en mycket liten del av de 351 000 nya ärenden som totalt kom in till oss 2015. Ofta drar handläggningstiderna ut på tiden vid komplexa utredningar som kräver att vi hämtar in handlingar från olika instanser som t.ex. Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Vi behöver också kontakta arbetsgivare för att undersöka vilken inkomst som kunden skulle haft som oskadad. I ärenden där skadan inträffat lång tid tillbaka är det ibland svårt att få inkomstunderlag verifierade.

När vi fattar beslut i komplicerade ärenden som rör arbetsskada görs det efter de villkor som bestämts av arbetsmarknadens parter samt på skadeståndsrätten, d.v.s. samma rättspraxis som svensk domstol beslutar utifrån. När vi bedömer dessa ärenden är det alltid två erfarna handläggare som arbetar parallellt för att beslutet ska anses vara rättssäkert för kunden. Vi kan endast betala ut ersättning om kunden rätt till ersättning. Om en kund inte är nöjd med vårt beslut går vi igenom vår bedömning igen därefter informerar vi om möjligheten till en omprövning. Då granskas ärendet på nytt av en oberoende part och man för en dialog med kunden för att säkerställa att beslut fattas utifrån tillräcklig dokumentation. Ibland uppvisar kunden ny fakta såsom exempelvis nya inkomstuppgifter, vilket då ska ingå i den nya bedömningen.

I publiciteten kring Afa Försäkring förekommer även spekulationer och frågor kring de 193 miljarder kronor som vi förvaltar. Många undrar hur det kan komma sig att det finns så mycket pengar i systemet. En del av vårt uppdrag är att säkerställa att pengarna vi förvaltar ger en avkastning som tryggar framtida ersättning till de försäkrade. Tillgångarna är anpassade efter behovet av att kunna betala ut ersättning många år framåt i tiden, som till kunder som fått sjukersättning eller livränta till följd av en arbetsskada.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra processer och rutiner för att vara just ett komplement till de statliga försäkringarna och för att skapa trygghet på arbetsmarknaden. Givetvis ger den kritik som riktats mot oss anledning att se över vårt arbete för att säkerställa att ingen faller mellan stolarna. Vi har ingen anledning till att göra det motsatta. Vi har ett tydligt uppdrag. Alla som har rätt till ersättning ska få det.

Anders Moberg, VD för Afa Försäkring

Läs mer:

7Kommentarer

Tobias:

Visst sträva på, det är bra, men bryt inte villkoren eller avtalet som TFA är. Det gör ju AFA rent slentrianmässigt och utan en ordentlig analys att ge till de skadade. Mycket verkar vara sumeriska utredningar utan substans.

Det tummas friskt på rättssäkerheten också. Politiska direktiv finns inte med i villkoren eller arbetsskadeförsäkringen LAF.

Anders Moberg gör en pudel men på bekostnad av alla sjuka och skadade av arbetet man utfört. Han uttalar hela tiden att vissa rutiner eller processer skall göras mer tillförlitliga? För vem? Afa eller oss som försäkrats via LAF?

Politik hör inte hemma i detta sammanhang.
Så här skall det vara:
Arbetare skulle få ett särskilt skydd. En försäkring. Ett sätt att undvika fattigdom när jobbet skadar kroppen för livet. 1973 träffades ett historiskt avtal. Då lade arbetsgivare och fack grunden för ett extra skyddsnät som komplement till det statliga.

Företagen skulle i rättvisans namn vara med och betala för dem som skadats, och den sorts arbetsliv som skickar förbrukade arbetare till fattigvården hörde historien till. I framtiden kunde det bara bli bättre.
Så hur ser det ut i dag?
Ja, det har vi fått läsa om här och på andra platser, därför köper jag inte Anders Moberg, VD för afa försäkringar, förklaring.

Anita:

Anders Moberg ; ”vi för en dialog med kunden för att säkerställa att beslut fattas utifrån tillräcklig dokumentation” ?!?

Nu är det inte så när det gäller inkomstutredningar hos AFA.
Jag undrar om personalen får bonus på det som ”sparas in” på försäkrade kunder, att det är orsaken till falska/obefintliga inkomstutredningar.
Att det är därför handläggare/utredare säger en sak i telefon men sedan gör något helt annat.
Vi är många som kan vittna om deras lögner, viktiga beslut som dom ”låtsas” skicka ut för att kunna avsluta pågående skadereglering.

Jag undrar om Anders Moberg är medveten om utredningsmetoderna som används, eller om personalen gör detta på eget bevåg.

Jag tänker i varje fall inte godta detta !

Eija Liljefors:

”Vi är inte ett vinstutdelande bolag och betalar därmed inte ut pengar till några aktieägare.”
Nej, men ni betalar tillbaka till arbetsgivarna, vilket i praktiken är samma sak.

David:

Hans förklaring är BS, AFA är fortfarande skyldig mig 70.000kr för tinituset som jag har fått på mitt jobb på Scania.
Derras ursäkt för att inte betala ut är att ”tinituset är inte uppmätbart” nä men lik förbannat så tjuter det konstant i mina öron!

Anita:

Enligt Anders Moberg är ”AFA:s arbete till stor del beroende av försäkringskassans arbete”, ja just det ja !

Försäkringskassan har en regel som säger att : vi utreder inte alla skador du anmält som arbetsskada, för oss räcker det med en del av de skador du anmält som beviljar dig livränta, ”du får ju ändå inga mer pengar från oss”.
När det sedan går till AFA för ersättning av skadorna så ”ersätter AFA endast det som försäkringskassan godkänt”.
På så sätt får du bara ersättning för en del av dina skador.

När det sedan kommer till godkänd arbetsskadelivränta har FK i mitt fall beviljat en inkomst som är över 7.5 basbelopp (inkomstutredning från facket), men då ska AFA göra en egen (falsk) inkomstutredning !?!
Jag tycker AFA ska bestämma sig : Använda er av FK:s beslut eller inte !

Lisbeth:

Om man har 5 stycken läkarintyg (olika läkare) på att man skadat sig arbetet. Hur kommer det sig att försäkringskassan då har läkare som säger att så inte är fallet, som inte ens träffat den skadade och blir utan ersättning? Vill gärna veta!

Sven:

AFA:s hantering är skandallös. Rutinmässigt får arbetsskadade avslag när de söker ersättning ur försäkringen – och många tror att svaret är korrekt. Sedan visar det sig att för dem som orkar strida mot AFA så finns det i slutändan oftast flera miljoner kr som väntar i ersättning. Hur kan det komma sig att skadehandläggare påstår att det inte finns rätt till ersättning, när det i slutänden visar sig att den skadade har rätt till många miljoner i arbetskadelivränta?

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

Arbetssjuka lämnas utan skydd

Facket och arbetsgivarna startade försäkringsbolag för att anställda som skadats på jobbet snabbt och enkelt skulle få ersättning. I dag har bolaget blivit en jätte som betalar tillbaka miljarder till arbetsgivarna samtidigt som färre utslitna får del av pengarna. Dagens Arbete och Kommunalarbetaren har granskat sveket mot de arbetssjuka.

8

Kampen för att få hjälp

Fast i byråkratinAfa har blivit del av ett system där skadade mals ner av tröga processer. Dagens Arbete har granskat ditt skyddsnät och hittat en alternativ värld där företag och konsulter tar betalt för att göra fackets jobb.

6

"Hela tiden nya hinder"

Läsarberättelser"Vi arbetsskadade har varken läkar- eller juristutbildning och facken motarbetar oss också. Hur kan det vara så här? Hur kan man få bli så utsatt." Så skriver Anita, en av många läsare som har hört av sig efter vår granskning av Afa försäkring.

5

"Pinsam tondövhet, Afa Försäkring"

Ledare"Statistiken talar sitt tydliga språk. Medan Afa Försäkring samlar miljarder på hög och till och med ger tillbaka 40 miljarder till arbetsgivarna nekas allt fler arbetssjuka ersättning" skriver Helle Klein i ett ledare angående repliken från Afa Försäkring.

7

"Dags att reformera arbetsskadeförsäkringen"

DebattDet finns fyra tunga argument för att slå samman arbetsskadeförsäkringen. Dagens uppdelning är tidskrävande och människor kan hamn mellan stolarna, alla täcks inte av avtalsförsäkringen, kostaderna för dålig arbetsmiljö döljs och företagen får inga incitament att förbättra den. Det skriver professor Eskil Wadensjö i dag på DA Debatt.

2

”Försäkringen har blivit en återvändsgränd”

Debatt"Det som skapades för att underlätta möjligheten att få ersättning har nu blivit en försäkring där ansvaret trollas bort", skriver författaren Börje Eriksson och forskaren Töres Theorell i ett debattinlägg.

4

"Det är få som behöver vänta"

Lea Skånberg på IF Metall är oroad över handläggningstiderna på Afa och kommer att kräva åtgärder. Men försäkringsbolagets verksamhetschef, Eva Eriksson, ser inga problem. De som behöver vänta länge på svar är få, enligt henne.

4

"Samförståndet ett hån mot de arbetssjuka"

Debatt"Med ett LO som hamnat i knät på motparten behöver arbetsskadade få tillbaka möjligheten att stämma arbetsgivaren, skriver Rolf Ählberg, tidigare arbetsmiljöombudsman i Metall. Han har reagerat på DA:s granskning av AFA, som får en fortsättning i nästa vecka.

10

Läsarna berättar själva om sina skador

Läsarberättelser Mats skuldror värker efter två olyckor och nu råder moment 22 med Försäkringskassan och Afa. Bertil skadade ryggen på jobbet 2010, men Afa sade att den var ärftlig. Tomas arbetsskada godkändes först men sedan kom beskedet att den ”inte längre föreligger”. Läs DA-läsarnas egna berättelser om kampen för att få sina jobbskador bekräftade.

6

Därför fick arbetsgivarna tillbaka 40 miljarder

Vår granskning visar att näringslivet de senaste fem åren fått tillbaka 40 miljarder från Afa. Varför var det deras pengar? DA har frågat LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, som var med och tog besluten.

4

"Hur blev en vältränad 50-plussare en 'gamling'?"

Debatt"Det är en skrämmande tanke att Afa kan förvandla våra slitskador till ”åldersrelaterade” skador och på det viset komma undan sitt ekonomiska ansvar", skriver före detta skyddsombudet Lars i ett debattinlägg.

2

Så svarar Afas ägare på kritiken

LO och Svenskt Näringsliv svararVår granskning visar att det är trångt i porten för arbetssjuka som vill ha ersättning från Afa. Här svarar bolagets ägare på kritiken.

6

LO: Försäkringen inte värd att gå i konflikt för

Arbetsgivarna vill inte betala för de arbetssjuka och LO vill inte strida för dem. Här svarar facket och Svenskt Näringsliv på kritiken.

7

"Skydda de arbetssjuka"

LedareFöretagen är vinnare medan de arbetssjuka är förlorare i dagens arbetsliv. Arbetsgivarna och facket har svikit de mest utsatta.

6

Läs mer från Dagens Arbete:

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.