Industriarbetarnas tidning

Därför kan livräntan vara för låg

15 november, 2017

Skrivet av

DA reder ut Johnny fick länge lägre ersättning än vad han hade rätt till. Hur är det möjligt? Förklaringen är att livräntan inte tar hänsyn till att lönerna stigit kraftigt de senaste åren.

TFA

Om din arbetsgivare har kollektivavtal omfattas du av TFA och kan ha rätt till pengar från Afa vid arbetsskada. Det är arbetsgivaren som betalar för försäkringen.

36 procent

av befolkningen 20–64 år tjänar över Försäkringskassans tak. Exakt hur många arbetsskadade som skulle ha tjänat så mycket är svårt att räkna ut, enligt Försäkringskassan.

Nya regler på gång

En statlig utredning föreslår att Försäkringskassans livränta ska räknas upp med inkomstökningarna. Det skulle antagligen göra att problemet skulle bli mindre i framtiden.

Skaffa koll på försäkringar

De som inte fått livräntan uppräknad ordentligt är ofta personer som skadat sig långt tillbaka i tiden. Men det finns också andra försäkringar där det gäller att hålla koll själv för att få ut de pengar du har rätt till. Till exempel om du blir sjuk, uppsagd eller får barn. Läs mer på här!

Livränta ska täcka inkomstförlust

Om din arbetsskada blir godkänd ska du få samma inkomst som om du inte hade skadat dig. Livräntan ska täcka skillnaden mellan det du tjänar nu och det du skulle ha tjänat.

Kanske tvingar en skada dig att jobba deltid. Eller att jobba dag, så att du förlorar skift­tillägg. Eller som Johnny som drog på sig en nackskada som gjorde att han inte kunde jobba alls från 90-talet. Då fick han livränta för att täcka upp skillnaden mellan sjukersättningen och det han skulle ha tjänat om han kunnat jobba kvar i gruvan.

Afa betalar för dem som går över taket

Det är i första hand Försäkringskassan som betalar livränta, men bara upp till ett visst tak. 2017 var det 336 000 kronor. Om du skulle ha tjänat mer än så går fackets försäkringsbolag Afa in och betalar mellanskillnaden. Det är den delen av livräntan som Per, Stina och Johnny fick för lite av.

Livräntan ökar i takt med priserna …

Om Johnny hade jobbat kvar i gruvan hade hans lön ökat varje år. För att han inte ska förlora pengar måste alltså livräntan också öka. Varje år räknas livräntan från Afa upp i takt med att priserna i samhället stiger. Det betyder att den som är skadad har råd att köpa lika mycket som före skadan.

…  men lönerna ökar ännu mer

De senaste 20 åren har Sverige haft reallöneökningar. Det betyder att lönerna ökar snabbare än vad priserna stiger. För en genomsnittlig lön kan du köpa mer i dag än för 20 år sedan.

…   och då urholkas livräntan

Den som är skadad och får livränta kan ofta köpa lika mycket som när hen blev skadad. Men samtidigt kan de som jobbar kvar och får löneökningar köpa mer än tidigare. Som Afas livränta är utformad får arbetsskadade inte del av den ”allmänna standardhöjningen” som andra får.

Och i vissa branscher ökar lönerna ännu fortare. Som i gruvbranschen där Johnny jobbade. Johnnys inkomst halkade efter jämfört med hans gamla arbetskompisars löner.

Fler kan ha mer att hämta

Försäkringskassan står för livräntan upp till taket. Men lönerna har ökat snabbare än taket. Kanske hade du en inkomst under taket när du skadade dig och fick ersättning från Försäkringskassan. Det kan hända att den inkomst du skulle ha haft i dag ligger över taket. Då ska du också ha ersättning från Afa. Du ska ju inte förlora några pengar.
I den situationen finns antagligen rätt många människor.

Det går att få pengar i efterhand

2008 kom en dom i Högsta domstolen som sa att en skadad kan få livräntan uppräknad om det skiljer minst 10 procent mot den inkomst man skulle haft. Det är det som gör att Johnny och de andra fått pengar i efterhand.