Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Myndigheternas samarbete ger resultat”

11 februari, 2020

Skrivet av Eva Nordmark

Foto: TT Nyhetsbyrån

Debatt Samarbetet mellan myndigheter har varit en mycket viktig del i kampen mot arbetslivskriminaliteten, och det behöver fortsätta utvecklas. En utredare ska nu följa upp och komma med förslag på hur det kan utvecklas, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Om skribenten:

Eva Nordmark (S) är arbetsmarknadsminister.

Vi kan aldrig acceptera att oseriösa arbetsgivare genom att begå brott eller försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö skaffar sig konkurrensfördelar. Regeringen har och kommer fortsatt att agera med kraft mot dessa skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen.

Sedan 2018 arbetar åtta myndigheter på uppdrag av regeringen för att kontrollera och stävja den osunda konkurrensen i arbetslivet. Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och i vissa fall Skatteverket medverkar i själva kontrollerna. Andra myndigheter, exempelvis Ekobrottsmyndigheten och Migrationsverket, deltar i planering, informationsutbyte och efterföljande utredning.

För två veckor sedan gav myndigheterna sin lägesrapport av kontrollerna som genomfördes under 2019. Myndigheternas arbete har gett resultat!

Över 2 000 kontroller genomfördes under förra året. Det är dubbelt så många som årets innan. I fokus för förra årets kontroller var några av de mest riskutsatta branscherna: byggsektorn, skönhetsindustrin och restaurangbranschen. Drygt en av tio kontrollerade företag tvingades att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittats.

Och över 10 miljoner kronor i sanktionsavgifter har utfärdats. Det handlar om bland annat svartjobb, illegal arbetskraft, omänskliga arbetstider, lönedumping, skenanställningar, människohandel, undermåliga boendeförhållanden, riskfyllda arbetsmiljöer, farliga och oskyddade arbetsmaskiner, bristande säkerhetsutrustning och bidragsbrott. Inget av det här hör hemma på svensk arbetsmarknad.

Den arbetslivskriminalitet som finns i Sverige där människor utnyttjas och som dessutom är en inkomstkälla för den organiserade brottsligheten måste bekämpas med kraft. De kriminella kommer att vara uthålliga och försöka hitta nya sätt att finansiera sin verksamhet. Samhällets syn på dessa skurkföretag måste därför fortsatt vara kompromisslös.

Som arbetsmarknadsminister har jag nu beslutat att ge en utredare i uppdrag att följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet samt komma med förslag på hur myndigheternas fortsatta arbete mot arbetslivskriminalitet ska kunna fungera på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Så har skugg­samhället vuxit fram

Utredningen ska även kartlägga hur informationsutbytet mellan myndigheterna fungerar och vilken information som behöver utbytas för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

I uppdraget ingår även att undersöka förutsättningar för digitalt informationsutbyte samt myndighetsgemensam tipsingång och analysera frågan om vilken roll tjänstekort kan ha vid arbetsplatskontroller analysera, samt överväga om det behövs åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Arbetet mot osund konkurrens och arbetslivskriminalitet är oerhört viktigt och ett prioriterat område för regeringen. Det myndighetsgemensamma samarbetet har varit en mycket viktig del i det här arbetet och behöver fortsätta utvecklas.

Eva Nordmark

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.