Industriarbetarnas tidning

Farligt fusk med truckkort

18 maj, 2021

Skrivet av

Många olyckor I ett skåp i Mellansverige finns en pärm. Den är fylld av falska truckkort. Men de flesta kort finns hos förare som kör utan att veta hur.

Vem får köra truck?

Du behöver grundläggande trafikkunskaper. Men det finns inget preciserat vilken typ av kunskaper.

Du ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Men det finns inte preciserat vilka kunskapskrav hos Arbetsmiljöverket. Det finns rekommendationer att följa TPL10 läro­planen och att ha minst 40 timmara grundutbildning.

Du måste ha körtillstånd, ett tillstånd för att få köra truck på arbetsplatsen som utfärdas av arbetsgivaren.

Truckkort är ett utbildningsintyg som ska garantera att föraren har den utbildning som utlovas på kortet. Truckortet brukar ligga till grund för körtillståndet.

Vem får utfärda truckkort

I princip vem som helst. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) har avtal med 500 utbildningsföretag och genomför stickprov som en typ av kvalitetssäkring i branschen. Det finns även utbildningsföretag som inte är registrerade där som utfärdar kort som följer läroplan och rekommendationer.

Första gången blev Yusuf irriterad. Kortet han fått i sin hand lovade något som det inte kunde hålla. Truckföraren framför honom hade köpt ett truckkort med behörighet som han omöjligt kunde ha skaffat sig efter bara två timmars utbildning. Han var också enligt kortet behörig att köra trucktyper, som han inte ens sett.

Yusuf hade fått samtal från flera företag; Vad är det här för kort? Vad är det här för utbildning? Yusuf, som själv håller i utbildningar för truckförare, frågade sig detsamma.

Frågorna kom efter flera mindre olyckor på företag som fått arbetsgivare att tvivla på om de anställda över huvud taget gått någon truckutbildning. ­Några hade det, men inte tillräckliga. Andra hade köpt korten för ett par tusen kronor för att få anställning.

Under de senaste två åren har det hänt flera gånger. Nu har Yusuf en hel pärm med hundratals falska truckkort i skåpet på sitt kontor.

– Några har kommit på att det är snabba cash att göra truckkort. På två timmar kan de ”utbilda” tio personer, ge dem truckkort som de kopierat själva och tjäna tio–tjugo tusen kronor. Ibland mer.

Yusuf skakar på huvudet. Det har blivit svårt att konkurrera med de utbildningsställen som lovar truckkort med full behörighet efter några få timmars utbildning.

– Men framför allt innebär det att flera arbetar i en livsfarlig arbetsmiljö. Kan man inte köra går det illa, det är inga leksaker, det är stora tunga fordon.

I snitt inträffar det över 1 000 olyckor med truckar per år och de senaste fem åren har antalet olyckor ökat. Den vanligaste orsaken är att föraren förlorar kontroll över trucken.

Yusuf har försökt lyfta frågan om ­falska kort och undermåliga utbildningar. Nu betalar han priset. Under det ­senaste året har han fått flera hot.

– De som håller på med falska kort och oseriösa utbildningar har hotat att bränna mina lokaler. Jag har familj och vågar inte driva anmälningar vidare hos polisen.

Truckar är ett av de farligaste arbetsredskapen på hela arbetsmarknaden. Man måste veta vad man gör.

Johan Nyman, regionalt skyddsombud.

En annan som försökt få stopp på fusket är Johan Nyman, regionalt skyddsombud på Transport. Efter att en man blev påkörd av en truck inne på ett lager i Göteborg upptäckte Johan Nyman att truckförarna saknade truckkort och hade inte genomgått någon utbildning.

– Truckar är ett av de farligaste arbetsredskapen på hela arbetsmarknaden. Man måste veta vad man gör, det är livsfarligt annars.

Han stoppade arbetet. Men dagen ­efter rullade allt på som vanligt igen. Arbetsmiljöverket hade hävt skyddsstoppet då arbetsgivaren meddelat att de sett till att samtliga anställda förare nu hade truckkort.

Arbetsgivaren hävdade att de anställda fått truckutbildning. Men korten var falska, intygade de anställda skriftligt. Några hade dessutom varit på semester när de påstods ha gått utbildning.

”Va fan ska jag säga nu, hur gick det här till”, frågade sig Johan Nyman. Han räknade snabbt ut att på de få timmar som gått mellan skyddsstoppet till det att arbetet återupptogs skulle det vara omöjligt för de anställda att ta till sig ­hela läroplanen. Två av de anställda som fått utbildningsbevis och truckkort var dessutom på semester när de skulle ha genomgått utbildningen.

Fyra anställda intygade även skriftligt att de inte fått någon utbildning. Johan Nyman trodde att det skulle räcka för att Arbetsmiljöverket skulle ingripa. Men det gjorde det inte. Arbetsmiljöverket har inte någon skyldighet att granska truckkort eller andra utbildningsbevis. Vittnesutsagorna från de anställda avfärdades i det här fallet när arbetsgivaren hävdade att de anställda ljög.

– Jag känner mig bränd. Du kan plasta in dasspapper och skriva; ”Jag kan köra truck”, så duger det som truckkort, säger han.

Yusuf som utbildar truckförare stöter allt oftare på förare som köpt ett falskt kort och inte gått tillräckliga utbildningar. Han har hundratals falska kort i sin pärm. Foto: Johanna Edström.

Arbetsmiljöverket kontrollerar i stället körtillstånd som utfärdas till truckförare av arbetsgivaren. Men det ger Johan Nyman inte mycket för.
– Det kan man få efter att ha suttit och fikat med chefen och sagt jag kan köra truck. Och när ingen sedan kontrollerar truckkortet eller andra utbildningsintyg – en del av underlaget till körtillståndet – så är det meningslöst.
Han skulle önska att en oberoende myndighet utfärdade och kontrollerade truckkort.

Den enda kontrollfunktion som han menar fungerar i dag är Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA). Där är omkring 500 av truckutbildningsföretagen registrerade. För att få vara det måste företagen uppfylla TYA:s krav, de rekommenderar bland annat 40 timmars grundutbildning för truck­förare. De utför också stickprovskontroller för att garantera att kraven uppfylls.

Men inte heller TYA kommer undan fusket. I maj förra året tvingades de att göra om sina kort, för att de ska vara svårare att förfalska.

– Vi upptäckte att våra loggor användes på kort som inte var våra. Det såldes även andra utbildningsintyg och kort med våra loggor till ”extrapris” på nätet, säger Maria Themptander, projektledare på TYA.

De polisanmälde händelserna som rubricerades som urkundsförfalskning.
Att korten förfalskas tror hon beror på att det är värdefulla handlingar för att få jobb.

– Det har blivit en affärsidé – ett sätt att tjäna pengar. De oseriösa före­tagen pressar tiden på utbildning.

Fyra av fem ­truckförare som vi anställer måste vi skicka på ny truck­utbildning eftersom de har falska kort och inte kan köra.

Anonym arbetsgivare.

Det finns en gråzon som utnyttjas av oseriösa. I dag finns inte några specifika kunskapskrav på vilken utbildning eller längd på utbildning som krävs för att köra truck i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Där finns en mening som berättar att: ”En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.”

Utöver det finns en kommentar som säger att det är lämpligt att följa den läroplan som tas fram av arbetsmarknadens parter och branschorganisationer. Det saknas även tydlighet kring vem som får utbilda. I princip kan vem som helst utbilda andra och utfärda truckkort.

Det menar arbetsgivare och regionala skyddsombud har öppnat upp för en marknad där folk luras till att betala för undermåliga utbildningar och kort.

– Fyra av fem truckförare som vi anställer måste vi skicka på ny truckutbildning eftersom de har falska kort och inte kan köra. Det har hänt att de har kört sönder varor för över tvåhundra­tusen kronor och det har även skett olyckor på grund av att de inte kan ­manövrera en truck eller känner till reglerna, säger en arbetsgivare, som är bunden av sekretess av sin huvud­entreprenör och kan därför inte uttala sig med namn och bild i tidningen.

Han tycker att allt ansvar hamnar på arbetsgivaren när det bara är körtillståndet som granskas. I stället, menar han, borde man införa certifiering för att få köra truck.

De som köper falska kort och korta utbildningar är ofta inte medvetna om vad de bör kunna för att få viss behörighet, menar Maria Themptander. Det går inte att lära sig det man behöver på ett par timmar eller en dag, eftersom det inte räcker att bara vara bra på att ”köra” truck, man måste kunna arbeta med den och känna till reglerna, berättar hon.

– Annars är det som att köra bil och när man kommer till ett rödljus vet man inte vad som gäller. Man har inte en chans att göra rätt.

Fotnot: Yusuf heter egentligen något ­annat.


”Ser mycket allvarligt på att obehöriga kör truck”

Antalet olyckor ökar. Samtidigt pågår ett omfattande fusk med truckkort. Nu ska Arbetsmiljöverket se över reglerna.

Den typen av arbetsmiljökriminalitet är väldigt svår att försäkra sig emot

Torben Vincentsen, enhetschef på regelavdelningen på Arbetsmiljöverket

I snitt inträffar tre olyckor per dag med truckar. Samtidigt kör personer som inte fått tillräckliga utbildningar, truck på arbetsplatser runt om i landet.

– Vi ser mycket allvarligt på att obehöriga kör truck. Vi har fått indikationer på att det förekommer fusk med falska truckkort och utbildningar. Den typen av arbetsmiljökriminalitet är väldigt svår att försäkra sig emot, säger Torben Vincentsen, enhetschef på regelavdelningen på Arbetsmiljöverket.

Det finns inga tydliga krav på vilken kunskap som krävs för att köra truck i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Där finns en mening som berättar att: ”En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.” Utöver det finns en kommentar som säger att det är lämpligt att följa den läroplan som tas fram av arbetsmarknadens parter och branschorganisationer.

Varför finns det inte mer specifika kunskapskrav på vad som krävs för att få köra truck?

– Det finns en uppsjö av olika trucktyper och olika situationer som skulle kunna uppstå. Vi kan inte gå in och beskriva allt det och hur man bör förhålla sig till det. Då blir föreskriften för omfattande. Det gjorde vi till exempel med värmepannor att man måste uppfylla ett antal kunskapskrav som spänner över ett stort antal panntyper, och där har vi fått kritik för att vi är för specifika och alltomfattande.

– Vi måste jobba med balansen i föreskrifterna – annars blir vissa regler inte relevanta.

Dagens Arbetes granskning visar att det förekommer omfattande fusk med truckkort. Men Arbetsmiljöverket har inte någon skyldighet att granska om truckkorten är äkta eller inte.

Varför granskar ni inte om truckkorten är äkta eller inte?

– Vi har varken möjlighet eller mandat att göra det.

När det inträffat en arbetsplats­olycka utreds den av polis och åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljö­mål (REMA). Men inte heller de kontrollerar om korten är äkta eller inte.

– Vi kontrollerar inte truckkortens äkthet. De underlag som vi får från arbetsgivaren när vi ska utreda förutsätter vi är korrekt, säger Christer Forssman, kammaråklagare på REMA.

De tycker inte att de har resurser för att kunna granska alla handlingar som kommer in till dem.

Arbetsgivare ansvarar för att utfärda det så kallade körtillståndet till truckförare. Det beskriver exempelvis inom vilka lokaler eller områden som föraren får använda truckar. Genom att skriva ett tillstånd ska arbetsgivaren försäkra sig om att den anställda har utbildning och ofta ligger truckkorten till grund för den bedömningen. Arbetsmiljöverket granskar körtillståndet, men att bara kontrollera det tycker inte regionala skyddsombud är tillräckligt.

– Vi har förståelse för det, men vi kan inte gå in och ta över arbetsgivarens ansvar att säkerställa medarbetarens kompetens eller till exempel lämplighet för att köra truck, säger Torben Vincentsen.

Han tycker att arbetsmarknadens parter sköter riktlinjer för truckförare bra. I dag finns TLP10, en läroplan framtagen för truckförare av parterna och branschorganisationer.

– Den tycker vi ändå fungerar, utan att vi behöver gå in och detaljreglera. Men det kräver förstås att arbetsgivarna väljer utbildningar som har tillräcklig kvalitet för sina anställda.

Truckförare är en av de mest skadedrabbade yrkesgrupperna och olyckorna fortsätter att öka.

Finns det anledning att se över era föreskrifter för truckförare?

– Ja, absolut. Vi planerar att utvidga vårt projekt Nollvision, som tidigare mest innefattade dödsolyckor, och just titta på områden där det finns många skador, som truckar, för att se vad vi kan göra mer i samarbete med berörda branschaktörer och lagstiftare, säger Torben Vincentsen.

Tipsa oss!

Vill du berätta om falska truckkort? Kontakta vår reporter Johanna Edström, 070-648 22 15, je@da.se.

Läs på tipsa.da.se hur vi ­garanterar din anonymitet. Tänk på att inte använda företagets­ telefon eller dator!

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du kanske också vill läsa…

Snabba cash i truck-Sverige

Snabba cash i truck-Sverige

Oseriösa arbetsgivare blundar. Skumraskutbildare säljer. Arbetare skadas. Handeln måste stoppas, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

V: Otrygga anställda vågar inte larma om riskerna

V: Otrygga anställda vågar inte larma om riskerna

Ali Esbati och Ciczie Weidby: Det behövs en statlig kriskommission som tar ett helhetsgrepp kring dödsolyckor i arbetslivet

”Arbets­platserna ser inte ut som när lagarna skrevs”

”Arbets­platserna ser inte ut som när lagarna skrevs”

Lagstiftaren och domstolarna behöver lära sig om den förändring som skett på arbetsmarknaden, skriver åklagaren Christer B Jarlås.

Majoriteten av skyddsstoppen under coronakrisen hävdes

Majoriteten av skyddsstoppen under coronakrisen hävdes

Första stoppet kom i mars. En våg av skyddsombudsstopp drog fram över landet med anledning av coronaviruset under våren 2020. Men Arbetsmiljöverket hävde fler än hälften.

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Skyddsombudet Momodou Lamin Sanneh har 75 fackliga utbildningar i bagaget. Men han är fortfarande hungrig på kunskap.

”Vi måste samarbeta bättre”

”Vi måste samarbeta bättre”

Aspa bruk vill knyta räddningstjänsten närmare, och utbilda anställda som kan lotsa dem inne på bruket om en olycka inträffar igen.

Stora arbetsmiljörisker på tunga industrier

Stora arbetsmiljörisker på tunga industrier

Nio av tio tunga industrier har brister i arbetsmiljön. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter inspektioner av 480 kemi- och processintensiva företag.

Gasutsläppet höll på att ta Claes liv

Gasutsläppet höll på att ta Claes liv

Skyddsmasken hjälpte inte. Claes Karlsson fick ingen luft och sprang för sitt liv.
– Jag tänkte bara bort, bort, bort, säger han.

Han ser varför döds­olyckorna sker

Han ser varför döds­olyckorna sker

Michael Nilsson ser mönstret. Varför döds­olyckor sker. Han är inspektör på Arbetsmiljöverket och har i mer än tjugo år utrett vad som leder fram till tragedin i just industrin.

”Arbetsledarna måste prioritera säkerheten högre”

”Arbetsledarna måste prioritera säkerheten högre”

Det finns en svag säkerhetskultur på många svenska industriarbetsplatser. Det behövs mer frekventa riskbedömningar, fler utbildningar och skyddsombuden måste få större mandat och mer resurser, skriver Mikael Hansson, vd för Skydda.