Industriarbetarnas tidning

Tio råd till upphandlare för att ta ansvar

16 maj, 2022

Skrivet av

Svartarbete i kommunerna är vanligt. Offentliga beställare har dålig koll på vilka de köper av. För att få bukt med arbetslivskriminaliteten måste upphandlare i Sverige ta reda på mer om bolagen – och följa upp sina kontrakt. 

Här listar vi tio råd till upphandlare:

 1. Ställ krav och följ upp! Utan uppföljning – meningslöst att ställa krav. Kriminella städbolag räknar med dålig uppföljning och undviker att lämna anbud till kunder som verkligen följer upp de krav som ställs.
 2. Häv kontraktet om svartarbete upptäcks.
 3. Prata med personalen då och då, följ upp vilka som i praktiken utför jobben.
 4. Syna bolagets ekonomi och skulder. Att bolag har hög rating är ingen garanti. De tre största härvorna med svartarbete har gällt företag med trippel A-rating.
 5. Kolla referenser! Oseriösa företag kan ange referenser som inte existerar. De vet att kunden inte kontrollerar uppgifterna, trots att det bara krävs ett telefonsamtal.
 6. Var hamnar pengarna? Viktigt att kolla så att bankgiro eller postgiro stämmer. Är det verkligen företaget man har avtal med?
 7. Skulder hos Kronofogdemyndigheten? Nära konkurs?
 8. Utbildning. Oseriösa företag lägger inte pengar på att utbilda sin personal. Kolla det!
 9. Arbetsmiljö. Oseriösa företag satsar inte pengar på sånt de anser vara onödigt som arbetsmiljö och rehabilitering. Ofta kopierar de seriösa företags arbetsmiljöpolicy och lägger tillsammans med sina anbudshandlingar.
 10. Dåliga bortförklaringar till lågt pris. En vanlig förklaring är att företaget anger att de får lönebidrag eller arbetsmarknadsstöd för sina anställda. De pengarna ska gå till att ge stöd åt personer med någon form av funktionshinder, inte göra så att företag kan sänka priset till kunder.

Källa: Städbranschen Sverige, ”Råd och anvisningar för upphandling av städtjänster”

Städning i hemmet – så kollar du att firman är seriös

När du ska anlita ett företag med rut och rot eller som underlag vid en upphandling:

 • Gå in på Skatteverkets sajt.
 • Använd tjänsten: Hämta företagsinformation.
 • Du behöver veta företagets organisationsnummer (eller personnummer vid enskild firma).
 • Uppgifter om företaget skickas till din e-postadress.
 • På sidan får du råd om hur du använder informationen för att kontrollera företaget.