Industriarbetarnas tidning

Kriminella arbetsgivare – så ska de stoppas

29 augusti, 2022

Skrivet av

Skuggsamhället Regeringen vill ta upp kampen mot kriminella och oseriösa arbetsgivare. Nu har de lanserat 45 åtgärder i en särskild strategi. Här är de vikigaste. 

Arbetslivskriminaliteten är ett allvarligt samhällsproblem som leder till att människor utnyttjas och riskerar att skadas på jobbet. Utsatta arbetstagare exploateras och seriösa arbetsgivare slås ut. Det konstateras i Nationell strategi mot arbetslivskriminalitet som regeringen presenterade den 1 juli. 

Texten inleds med att slå fast: ”Arbetslivskriminalitet göder den organiserade brottsligheten och dränerar välfärden.” I dokumentet utlovas att Sverige ska ”vända på varje sten för att bryta segregation och bekämpa brottsligheten”. 

Tillsammans handlar det om 45 olika åtgärder. En handfull har redan trätt i kraft, några är beslutade och en del är utredda eller på väg att utredas. Här är de viktigaste. 

Delegation 

Januari 2022. En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet är i gång sedan årsskiftet. Delegationen ska öka kunskapen om arbetslivskriminalitetens omfattning och stödja aktörer som arbetar med att stoppa arbetslivskriminalitet.

I februari 2025 slutredovisar delegationen sitt arbete. 

Arbetstillstånd

Juni 2022. Regeringen vill skärpa kravet på försörjningsförmåga för att en person ska beviljas arbetstillstånd. Formuleringen ”kunna försörja sig” skulle i så fall ändras till ”god försörjning”. Då skulle det bli lättare att bevisa att någon arbetar under uppenbart orimliga villkor, vilket krävs för att det ska vara fråga om männi­skoexploatering, menar regeringen. Lagrådsremiss kom i juni 2022.

Arbetskrafts­invandring

Juni 2022. Kraven på anställningsavtal ska öka och kontrollen av avtalen bli effektivare. Det ska motverka att utländsk arbetskraft utnyttjas med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Exempel ur verkligheten: Man erbjuds att köpa arbetstillstånd som sen en skuld till arbetsgivaren som måste betalas tillbaka genom arbete. Skärpta regler trädde i kraft i somras.

A1-intyg

Juni 2022. Skuggsamhällets arbetare jobbar ofta oförsäkrade. Den som arbetar i andra länder behöver egentligen ett intyg som kallas A1. Falska och felaktiga intyg används av oseriösa aktörer för att pressa priserna och vinna mot konkurrenter som gör rätt för sig. Försäkringskassan har fått i uppdrag att redogöra för hur man bäst kontrollerar detta. 

Regionala skyddsombud

Augusti 2022. Att männi­skor utnyttjas på jobbet kan upptäckas av regionala skyddsombud som rör sig mycket ute i arbetslivet. Deras närvaro på arbetsplatserna försvårar för oseriösa aktörer. En utredare undersöker vilken roll skyddsombuden kan ha för att motverka arbetskraftsexploatering och arbetslivskriminalitet. 

Arbets­förmedlingen

September 2022. Utbetalningarna till oseriösa aktörer måste stoppas. Möjligheterna att få subventioner för nystartsjobb och andra anställningsbidrag ändras i höst för att motverka exploatering av arbetskraft.

Samordnings­nummer

År 2022, 2023. Fel i folkbokföringen och samordningsnummer som används av flera personer, har skapat problem för myndigheterna. Samordningsnummer har ibland delats ut felaktigt och använts som verktyg i välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet. Skatteverket måste få möjlighet att kontrollera detta bättre. Flera lagändringar föreslås.

Regionala Akrim-center

År 2022, 2023. Nio myndigheter ska samverka mot arbetslivskriminaliteten. Centren ska finnas på sju ställen i lande­t och fungera som nav för brottsbekämpningen. 

Kartlägga kriminella nätverk

Januari 2023. Arbetslivskriminalitet finansierar organiserad brottslighet. Polismyndigheten får därför i uppdrag att ta fram en modell som gör det möjligt att kartlägga brottsligheten, från år till år. 

Långa kedjor

April 2023. Långa entreprenadskedjor försvårar granskning och insyn. Det är lättare för oseriösa verksamhetsutövare att gömma sig. Reglerna ska ses över och redovisas i vår.

Företag som brottsverktyg

Juni 2023. För att motverka att företag används för att begå brott har regeringen tillsatt en utredning. En fråga som ställs: Kan Bolagsverket förebygga brott genom att få ett ökat uppdrag? 

Offentlig upphandling

Augusti 2023. Genom att fuska med arbetsmiljö, arbetstid och arbetsvillkor kan oseriösa företag vinna över de seriösa i offentlig upphandling. Långa komplexa kedjor av underleverantörer försvårar insyn. Utredare har fått i uppdrag att se över möjligheterna att begränsa antalet underleverantörer. Uppdraget ska redovisas i slutet på nästa sommar.

Informations­utbyte

Oktober 2023. Sekretess mellan myndigheter gör det svårt att komma åt kriminella bolag. Ingen myndighet har helhetsbilden. Och brottsuppläggen är komplicerade. En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur informationsutbytet kan förbättras.

Rot och rut 

Augusti 2024. Fusk med rot och rut-avdrag snedvrider konkurrensen och leder till exploatering. Regeringen vill se hårdare krav på företag som vill utföra rot- och rut-arbeten och en översyn av regelverket. Även systemet med personalliggare och deklaration på individnivå ska ses över och slutredovisas 2024.

Tipsfunktion

Februari 2025. En myndighetsgemensam ingång för tips om arbetslivskriminalitet ska utredas och redovisas i sin helhet 2025.

Kriminalisera exploatering

Datum oklart. Sedan sommaren 2018 finns lagstiftning om människoexploatering. Men bara en enda arbetsgivare har dömts trots många polisanmälningar. Det är svårt att väcka åtal för människoexploatering, konstaterade en utredning. Där föreslogs två nya brottsrubriceringar: exploatering av utländsk arbetskraft och förbud mot handel med anställningserbjudande. Förslagen bereds inom Regeringskansliet, men inget har klubbats.

F-skatt

Datum oklart. Systemet med F-skatt, där en företagare som bedriver en näringsverksamhet själv är ansvarig för att betala in sin skatt och sociala avgifter, föreslås ses över. Inget är spikat. Men det handlar om striktare kontroll av de företag som beviljas F-skatt. 

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.