Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Så skapas hållbara arbetsvillkor för natt­arbetare”

31 januari, 2023

Debatt Nattarbete är ett arbetsmiljöproblem som ska tas på allvar. Det är en win-win både för arbetsgivare och fack, skriver Göran Kecklund, forskare på Stockholm universitet.

Foto: Maria Sandqvist

Om skribenten

Göran Kecklund är sömn- och stressforskare med inriktning på arbetstider, hälsa, säkerhet och trötthet.

Under senare år har begreppet ”hälsoscheman” varit en het fråga inom kommunal verksamhet. Trots att många kommuners strävan efter scheman som minimerar hälsorisker för nattarbetare är ett lovvärt initiativ, har det inte mottagits väl av arbetstagare och fack. Att arbeta på natten är i grunden emot vår biologi och kan innebära allvarliga hälso- och säkerhetsrisker.

Syftet med detta debattinlägg är att sammanfatta vad arbetsgivare och fack kan göra för att minska hälsoriskerna och därmed möjliggöra att arbeta skift och natt fram till pensionsålder utan att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa. Råden riktar sig framför allt till verksamheter inom kommunal sektor, särskilt med inriktning på vård och omsorg.

1. Skiftarbetarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av skiftscheman

Flera undersökningar visar att de flesta skiftarbetare inte upplever att nattarbete är ett stort problem. Utifrån skiftarbetarnas perspektiv är rotation mellan olika skift, kort ( mindre än 11 timmar) dygnsvila, delade turer och otillräckliga möjligheter att påverka sina arbetstider de största problemen med arbetstiderna.

Att förändra schemakomponenter, till exempel förläggningen av nattarbete, som arbetstagarna inte tycker är ett stort problem riskerar att inte accepteras av medarbetarna. Lyckade förändringar av skiftscheman ska bygga på att skiftarbetarna ges möjlighet att vara delaktig i planerandet av det nya schemat, att arbetsgivaren har tålamod och inte forcerar fram nya lösningar, och att verksamheten vågar pröva nya schemalösningar.

2. Hur ska nattarbete schemaläggas: vad säger forskningen?

Riktlinjerna för schemaläggning av nattarbete bygger på några grundprinciper:

  • Undvik att komprimera antalet nattpass i rad för att få långa perioder med sammanhängande ledighet, maximalt antal nattpass i följd bör vara tre
  • Rotationsmönstret bör vara medsols – till exempel att kvällsarbete följs av nattarbete
  • Schemat bör även vara förutsägbart och så regelbundet som är möjligt – ett exempel kan vara att lägga ett block med likadana skift.
  • Efter nattarbete är återhämtningsbehovet förhöjt och det är viktigt att schemat ger tillräckligt många lediga dagar för att skiftarbetaren ska vara ”fit for fight” inför nästa arbetsperiod.

Mindre avvikelser från riktlinjerna om hur nattarbete ska schemaläggas kan i allmänhet accepteras, särskilt om arbetet inte är säkerhetskänsligt och om arbetsbelastningen inte är för hög. Att ha ständigt nattarbete behöver inte vara en dålig lösning, men kräver att personalen erbjuds regelbundna läkarundersökningar. Ständigt nattarbete stör ofta återhämtningen och bör kombineras med arbetstidsförkortning.

3. Var realistisk – schemat löser inte alla problem

Det är inte möjligt att helt eliminera hälsoriskerna vid nattarbete genom schemaläggning. Arbetsgivaren bör satsa på friskfaktorer, det vill säga åtgärder som främjar hälsa och bra arbetsmiljö, samt säkerställa att bemanningen är tillräcklig. Även skiftarbetaren har ett eget ansvar, särskilt när det gäller att prioritera återhämtning på lediga dagar, men det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att skapa hållbara arbetstider för anställda som måste arbeta på natten.

4. Behövs mer kunskapshöjande åtgärder?

Det finns ett behov av riktlinjer och vägledning som handlar om schemaläggning. Vägledningen bör baseras på kunskapsunderlag, råd från forskare och praktiskt stöd och målgruppen är i första hand chefer och HR. Ett viktigt syfte med vägledningen är att stötta chefer i hanterandet av arbetstidsfrågor i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Till sist, nattarbete är ett arbetsmiljöproblem som ska tas på allvar. Det är viktigt att arbetsmarknadens parter förebygger riskerna och ”krokar arm” och gör satsningar på åtgärder som kan främja hållbara arbetstidslösningar för de yrkesgrupper som måste arbeta nattskift.

Att skapa bra arbetsvillkor för nattarbetare är en win-win situation både för arbetsgivare och fack – och gynnar både verksamheten och skiftarbetarnas arbetssituation och livsvillkor.  Men det är viktigt att inse att det inte finns någon quick fix och att det krävs tålamod och långsiktiga satsningar för att förbättra arbetsmiljön och arbetstiderna för välfärdens medarbetare.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.