Industriarbetarnas tidning

Dagens Arbetes annonspolicy

Förutom genom förbundsbidragen finansieras Dagens Arbete genom annonser. Annonser har också ett läsvärde. Dagens Arbete publicerar annonser efter samma principer som de allra flesta tidningar och tidskrifter.

Dagens Arbete tar in annonser som inte strider mot svensk lag eller mot de etiska regler som finns angivna i Spelregler för press, radio och tv. Annonser med främlingsfientligt, könsdiskriminerande eller annat kränkande innehåll publiceras inte.

När det gäller politisk annonsering (vid exempelvis valrörelser) tillämpas de riktlinjer angående åsiktsannonsering som finns i Spelregler för press, radio och tv. Dagens Arbete publicerar inte annonser från organisationer eller politiska partier som har sin grund i rasism och fascism.