Industriarbetarnas tidning

Dagens Arbetes tidningspolicy

Dagens Arbete ska berätta, beröra, bilda och befria.

Uppdrag: Dagens Arbete är industriarbetarnas tidning som skriver om industriarbetslivets villkor och för medlemmarna relevanta fackliga och samhällspolitiska frågor. Tidningens signum är den grävande journalistiken, avslöjandena, de berörande berättelserna och bilderna samt nyttomaterialet. Men även opinionsmaterial som ledare och krönikor. Dagens Arbete syns och hörs i samhällsdebatten.

Tidningsbolaget Dagens Arbete AB ger ut magasinet Dagens Arbete och magasinswebben da.se. Ägare till Dagens Arbete AB är IF Metall, GS-facket och Pappers.
Ägarna är representerade i tidningsbolagets styrelse som utser VD/chefredaktör för Dagens Arbete. Denna är ansvarig utgivare för Dagens Arbete och da.se.

Dagens Arbete är industriarbetarnas tidning och kommer ut i tre olika editioner – en tidning för medlemmarna i respektive ägarförbund. Månadsmagasinet kommer ut 9 gånger om året (för Pappers medlemmar 10 gånger/år). I de olika editionerna ska förbundsidentiteten vara tydlig.

Dagens Arbete utgår från medlemsperspektivet och skriver om industriarbetslivets villkor. Tidningen granskar arbetsmarknad, näringsliv, samhälle, politik och fackföreningsrörelse utifrån medlemmarnas/läsarnas intressen. DA har också en folkbildande roll och ger nyttoläsning som stärker den fackliga medlemmen.
DA skildrar industrins utveckling, inspirerar till debatt i för läsarna angelägna frågor och ger industriarbetarna röst i samhällsdebatten. På ledarplats bildar DA självständigt opinion utifrån arbetarrörelsens värderingar.
Industriarbetarnas vardag är utgångspunkten men bevakning av omvärlden med internationella utblickar är också en del av tidningens uppdrag. DA ska vara nära sina läsare men också våga utmana dem.

Tidningen redigeras efter oberoende journalistiska principer och ansluter sig till det pressetiska systemet. Dagens Arbetes journalistik ska präglas av hög kvalitet och trovärdighet. På så sätt kan genomslaget för industriarbetarnas frågor i samhällsdebatten öka och förtroendet för det fackliga medlemskapet stärkas.

Primär målgrupp för Dagens Arbete är fackliga medlemmar i de tre ägarförbunden. Dessutom ger Dagens Arbete ut särskilda temabilagor vars primära målgrupp är förtroendevalda som kan använda bilagorna i sitt fackligt-politiska arbete.
Magasinswebben da.se vänder sig även till en intresserad allmänhet som vill veta mer om arbetslivet, industrin och fackliga frågor liksom till opinionsbildare och makthavare i samhälle och näringsliv.
Dagens Arbete finns på sociala medier (twitter, facebook, instagram) vars huvudsakliga syfte är att sprida DA:s journalistik, bilda opinion och skapa relation till läsarna.

Jämställdhet mellan kvinnor och män liksom respekten för alla människors lika värde ska prägla tidningens form och innehåll.