Industriarbetarnas tidning

Så jobbar vi på Dagens Arbete med källor och källskyddat material

Som journalist på Dagens Arbete är det viktigt ständigt påminna sig själv och kollegor om skyddet av våra källor. Ytterst handlar det om källans säkerhet och vår trovärdighet.

En viktig princip att komma ihåg som journalist på Dagens Arbete är att i samma stund som Du tar emot tips/information från en källa så har Du också ansvar att meddela uppgiftslämnaren om hur informationen ska lämnas över på ett så säkert sätt som möjligt.

Några exempel:

  • Upplys källan om att privata arbetsgivare kan gå igenom telefonloggar på telefoner som ägs av företaget. Arbetsgivare kan också läsa mejltrafik från företagets datorer.
  • Se till att källorna använder privata mobiltelefoner eller hemtelefoner i kontakterna med Dagens Arbete. Att källan absolut inte använder någon av företagets datorer när mejl skickas. Upplys vidare om att mejl INTE är ett säkert sätt att kommunicera. Om mejl ändå används se till att källan skaffar en anonym mejladress. Självklart har du som reporter på Dagens Arbete tillgång till minst ett anonymt mejlkonto.
  • Ett personligt möte är ett av de säkraste sätten om t ex dokument ska lämnas över.
  • Offentliga arbetsgivare får inte efterforska källor (det strider mot grundlagen). På Dagens Arbete litar vi inte på att det efterlevs. Vi tillämpar därför samma principer vid kontakter med alla källor, oavsett arbetsgivare.
  • Om du är osäker på hur du ska hantera en källa ska Du alltid prata med någon i redaktionsledningen.

Meddelarskyddet innebär bland annat att den som lämnar uppgifter för publicering har rätt att förbli anonym. Journalister har tystnadsplikt och får inte avslöja vem som lämnat uppgifterna.

Ansvarig utgivare på Dagens Arbete kan i vissa fall behöva veta vem källan är. Men kravet på tystnadsplikt gäller för alla anställda på Dagens Arbete. Tystnadsplikten gäller livet ut. Den som röjer en källa kan straffas med böter eller fängelse upp till ett år.

Finns det mycket starka skäl kan en domstol kräva att journalisten, eller om det är någon annan som känner till källans identitet, att avslöja vem det är. Den som vägrar kan sättas i häkte i högst tre månader. I sådana sällsynta fall bestämmer den enskilde medarbetaren själv hur han eller hon vill göra. För journalister på Dagens Arbete som ägnar sig åt undersökande journalistik, och då får tillgång till hemliga/känsliga uppgifter, är det en förutsättning för arbetet att vara beredd att fullt ut skydda en källas identitet.

Vid allt journalistiskt arbete där anonyma källor används ska dokumentation och information förvaras så att uppgiftslämnaren inte avslöjas.

Det kan uppkomma situationer där källor lämnar information till Dagens Arbete som tagits fram genom t ex olaga intrång eller stöld. Oavsett hur informationen tagits fram skyddar Dagens Arbete informationen och källans identitet.

I Yttrandefrihetsgrundlagen finns tillfällen då tystandsplikten åsidosätts. Bland annat för brott som ”högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek, eller försök, föreberedelse eller stämpling till sådant brott.” Dagens Arbete har dock hållningen att information som lämnas till oss inte lämnas vidare till någon utanför Dagens Arbete och att källor inte avslöjas.

#källskydd #policydokument #DagensArbete