Industriarbetarnas tidning

Klippan suktar efter miljoner

29 mars, 2005

Skrivet av

Striden om personalstiftelsens miljoner i Mölndal fortsätter. Nu har Klippan AB skrivit till Bolagsverket och vill få in nye vd:n i stiftelsens styrelse. En riktig härva, tycker Ulf Pettersson som är Pappers ordförande på Mölndalsbruket.

Som Dagens Arbete kunde berätta i januari kastar Klippan AB långa blickar efter Mölndals bruks personalstiftelses samlade tillgångar på 120 miljoner kronor.

Då krävde moderkoncernen att stiftelsen skulle betala Mölndals sjuklönekostnader på nästan 8 miljoner kronor för 2003.

Detta avvisades av personalstiftelsens styrelse (där företrädare för både fack och företag ingår), uppbackade av länsstyrelsen. De senare är tillsynsmyndighet för stiftelsen.

Ulf Petterson menar att stiftelsens kapital är väl skyddat av den så kallade tryggandelagstiftningen.

– Dessutom ska både stiftelsens styrelse och länsstyrelsen noga se till att pengarna inte används på annat sätt än vad som fastställts i stadgarna.

Uppenbarligen har Klippan AB inte gett upp hoppet om de hägrande miljonerna.

Häromveckan kom varslet om nedläggning av papperstillverkningen i Mölndal. Men fyrtio anställda skulle få jobba kvar i en konvertingsanläggning på kartongsidan.

– Om varslet omfattat hela Mölndalsbruket hade personalstiftelsen likviderats och kapitalet delats ut till de anställda. Då hade pengarna varit borta för Klippan AB.

Syftet att behålla de fyrtio jobben, är enligt Ulf Pettersson, ett försök att hindra en likvidation av personalstiftelsen.

– Enligt Klippans sätt att se det finns då en fortsatt möjlighet att lägga vantarna på kapitalet.

Pengar som han säger ”skulle komma väl till pass för att finansiera nedläggningen av papperstillverkningen i bruket”. Och som enligt bolagets egna uppgifter uppgår till 150 miljoner kronor.

Den senaste bekräftelsen på att Klippan AB inte vill ge sig, är brevet till Bolagsverket. I det kräver Klippan AB att den förre vd:n för Klippan, Ragnar Quarnström, som i dag är arbetsgivarrepresentant i Mölndals bruks personalstiftelse, lyfts bort till förmån för koncernens nye vd Thomas Billing.

– Detta visar bara hur okunnig Klippan AB:s ledning är. Det är dotterföretaget Klippan AB Mölndal som utser styrelse i personalfonden och ingen annan. Jag tycker det är skrämmande att vi som lekmän har bättre kunskap i de här frågorna än koncernledningen.

– Med en sådan ledning är det är inte särskilt konstigt att koncernen förlorar pengar, säger Ulf Pettersson syrligt.

Han kallar försöken att med alla medel sno åt sig stiftelsepengarna som ”osmakliga” och jämställer det med föräldrar som försöker plundra barnens spargrisar.

Frågan är vad som händer härnäst. Är det inte rimligt att upplösa personalstiftelsen när bruket till stora delar läggs ner?

– När vi var 800-900 anställda hade vi 25 miljoner i kassan. Nu när vi är 300 personer har vi cirka 120 miljoner. Det gör 400 000 kronor per anställd. Om destinärskretsen (stiftelsens förmånstagare, redaktionens kommentar) skulle krympa till fyrtio anställda handlar det om tre miljoner per anställd.

Ulf Pettersson menar att stiftelsen efter det nya varslet spelat ut sin roll. Destinärskretsen bör dock enligt honom vara de som jobbade på bruket när beskedet kom den 16 mars. Det vill säga alla de trehundra anställda.

– Det är stiftelsen som ska ansöka om en likvidation hos länsstyrelsen och sedan lägga fram ett förslag på hur pengarna ska användas. Om de till exempel ska delas ut kontant till var och en.

Men några pengar till koncernen Klippan blir det inte?

– Det är inte aktuellt som stadgarna ser ut. Självklart kommer de anställdas representanter i stiftelsens göra allt för att förhindra nya försök i den vägen.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen