Industriarbetarnas tidning

7 510 000 kr för att inte göra någonting

16 januari, 2006

Skrivet av

En svenska i världstoppen
En världsomspännande international för världens byggnads-, skogs- och träarbetare har bildats i Buenos Aires, berättar Sia. Den fackliga Bygg- och Träinternationalen, BTI, har 12 miljoner medlemmar i 350 fackförbund i 130 länder. I toppen sitter en svenska: Anita Normark från Petikträsk i Västerbotten är generalsekreterare i BTI med säte i Genève. Hon är den tredje svensken i rad på den posten. Sverige är en stormakt i den internationella fackliga världen.
Sia, Skogsindustriarbetaren, nr 1-2006

”Fernando” lever under dödshot
Colombia är ett av världens våldsammaste länder. Att arbeta fackligt där är att arbeta under dödshot. Sia berättar om ”Fernando” som basar för Colombias träarbetare. Han vill inte uppträda på bild, inte ens under eget namn på grund av hoten mot honom och hans familj. Hoten kommer oftast från en högermilis som beväpnats av armén. De har lett till att bara fem procent av Colmbias arbetare vågar organisera sig fackligt.
Sia, Skogsindustriarbetaren, nr 1-2006

Svenska språket dör i Argentina
I tre generationer har svenska utvandrare i Argentina hållit sitt modersmål levande. Från 1891 till idag har de arbetat i provinsen Misiones i nordöstra Argentina, ofta under stora vedermödor. Idag lever de flesta gott, men svenskan som språk dör ut med nästa generation, berättar Sia, som besökt svenskstaden Oberá i Misiones. Än idag betalar svenska staten ut ett underhåll till 15 fattiga Argentinasvenskar.
Sia, Skogsindustriarbetaren, nr 1-2006

Låtsasförbud
Kemikalieinspektionen kallar en dispens för giftanvändning i skogen för förbud. Så ser deras agerande mer kraftfullt ut.
Uselt, Kemikalieinspektionen, skriver Sia i ledaren i nr 1/06. Tänk vad roligt för dem som går och sätter plantor fram till 2010 att veta att det blir förbud från 2011…

Försäkringsskydd
När olyckan är framme, hjälper fackets försäkringar till. Tar bullret på jobbet din hörsel, finns det fackliga försäkringar som ger ersättning. Sia nr 1/06 berättar om Ove Pettersson, som fått ersättning en gång. Men som fick ännu mer från försäkringen när hörseln blev ännu sämre.
Bra försäkringar, tycker Ove.

Lönsam spark
Lars Sköld, Sveaskogs sparkade VD, söker jobb igen efter drygt ett års karantän.
Men han går torrskodd genom arbetslösheten, berättar Sia i nr 1/06. Han har fått 7 510 000 kr för att inte göra någonting.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.