Industriarbetarnas tidning

Krav på översyn av energipolitiken

3 september, 2006

Skrivet av

Den svenska massa-och pappersindustrin står inför en omfattande utslagning om inget görs åt energipolitiken och dess effekter på råvarumarknaden. I ett skarp uttalande, antaget på Pappers kongress i dag, kräver därför förbundet en rejäl översyn av den förda politiken.

Enligt förbundet bygger den svenska massa- och pappersindustrin på två viktiga förutsättningar: god tillgång på långfiber och låga elpriser i jämförelse med konkurrentländerna. Det senare kompenserar bland annat för höga transportkostnader beroende på Sveriges geografiska läge.

Pappers menar att råvaran fortfarande är en tillgång men till ett allt högre pris, inte bara på grund av skogspolitiken utan också energipolitiken.
Men skogsråvaran ska numera inte bara förse industrin med råvara, den ska också vara bränsle för el- och värmeproduktion, ersätta kärnkraft och olja, och vara basen för nya drivmedel.

”All användning utom som industriråvara bygger på subventioner och ger all alternativ användning av skogsråvara en mycket hög betalningsförmåga. Vill inte regeringen slå ut stora delar av skogsindustrin måste subventionerna för alternativ användning minska”, dundrar Pappers.

Handeln med utsläppsrätter tas också upp. Pappers anser att handel med utsläppsrätter är en effektiv metod för att sänka koldioxidutsläppen .
”Men det är inte rimligt att elbolagen får betalt för utsläppsrätter även för elproduktion som inte släpper ut koldioxid. Om inte stora delar av europeisk elintensiv industri ska slås ut måste regeringen ta initiativ till en förändring av systemet för handeln med utsläppsrätter.”

Pappers konstaterar att om elmarknaden vore en normal marknad, skulle de vinstnivåer som finns där locka till sig många nya investeringar.
”Men på elmarknaden är de stora jättarnas vinster skyddade av politiska beslut. Den enda nya elproduktion som tillåts är den som antingen är olönsam eller kräver subventioner”, heter det i uttalandet.

Förbundet anser att det politiska systemet enbart skulle sätta upp säkerhets- och miljömässiga krav för elproduktionen.

”Då skulle eventuell uppgradering av kärnkraften eller eventuell ny kärnkraft avgöras av sådana krav. Det skulle öka den verkliga konkurrensen på elmarknaden och på sikt kunna leda till lägre priser.”

Enligt Pappers råder i dagsläget en oligopolsituation med tre totalt dominerande elproduktionsbolag.

”Dessa har större intresse av samarbete än av konkurrens och deras intressen är sammanflätade i ett gemensamt ägande av kärnkraften. Det socialdemokratiska partiets valmanifest talar om att Sveriges basindustri ska ha goda villkor och att det statligt ägda Vattenfall ska klara sin dubbla uppgift, att samtidigt vara pådrivande i den gröna omställningen och erbjuda basindustrin konkurrenskraftiga energipriser.

”Den första uppgiften går de säkert iland med, men det är upp till bevis när det gäller att erbjuda basindustrin konkurrenskraftiga energipriser.”

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Lönen är alltid i fokus i en avtalsrörelse, men det är mycket mer än så uppe på förhandlingsbordet. Frågor om makt och trygghet.

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.