Industriarbetarnas tidning

Regeringen räknade med att spara miljarder

3 november, 2010

Skrivet av

Regeringen ansåg att sjukförsäkringen missbrukades så hårt att ett kraftpaket med åtgärder skrevs in i budgeten. 1 miljard om året kunde sparas på minskat fusk, ansåg regeringen.
Dagens Arbete och Dagens Arena har granskat fuskmyten.

I slutet av 90-talet steg Sveriges årliga sjukskrivningskostnader från 75 till 132 miljarder på fem år. Så småningom, en bit in på 2000-talet, hade fusk och överutnyttjande av sjukförsäkringen blivit en dominerande förklaring till Sveriges höga sjuktal.

När den borgerliga regeringen lade fram sin första statsbudget hösten 2006, innehöll den ett omfattande åtgärdspaket för att minska ”fusk, missbruk och överutnyttjande inom sjukförsäkringen”. Möjlighet för arbetsgivare att kräva läkarintyg första dagen, en uppstramning av arbetet med att gå igenom långa sjukfall och ta till vara deras arbetsförmåga, ökade resurser till Försäkringskassans kontrollenhet samt ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter är några av totalt 20 åtgärder. Effekten av krafttagen skulle bli en miljard kronor i minskade kostnader årligen redan från 2007.

Siffrorna är svåra att följa upp. Någon återkoppling eller utvärdering görs inte i kommande budgetpropositioner. Några nya beräkningar av hur mycket ett minskat fusk kan spara presenteras inte heller i någon budget. Försäkringskassans särskilda kontrollenhet hittade år 2007 felaktiga utbetalningar, som de bedömer är fusk, för sammanlagt 142 miljoner kronor inom hela socialförsäkringen.

Kostnaderna för sjukskrivningarna har sjunkit snabbt. På fyra har regeringens budget för sjukpenning, rehabilitering samt sjuk- och aktivitetsersättning kunnat krympas med 25 procent. Samtidigt har sjukförsäkringen stramats åt. Några förändringar som har genomförts är exempelvis ett sänkt tak i sjukförsäkringen, ändrad beräkning av sjukpenningen, lägre ersättning för långtidssjuka samt en gräns för när sjukpenningen upphör (utförsäkring). En rehabiliteringskedja infördes med syfte att snabbare hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete.

På senare tid har fusket inom sjukförsäkringen ifrågasatts. Björn Johnsson, statsvetare vid Malmö Högskola, kallar regeringens sjukreform för ett stort och farligt experiment.

– De små positiva effekterna måste vägas mot alla de som görs fattiga. Som måste söka socialbidrag, göra sig av med sina hus, bilar och ägodelar.

När Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord ser tillbaka på sjukfuskdebatten beskriver han debattörerna som ”yra höns”.

– Uppgången och nedgången av sjuktalen hade inte ett dugg med fusk att göra.

– Det var inte fler som blev sjuka. Min slutsats är att det framför allt handlade om att utflödet stannade upp. Människor blev inte rehabiliterade och fick inte det stöd de behövde för att komma tillbaka.

Läs hela DA:s granskning om fuskmyterna här.