Industriarbetarnas tidning

Svårare för kvinnor få arbetsskada godkänd

2 november, 2011

Skrivet av ANNA DE LIMA FAGERLIND

Trots en lagändring 2002 är det fortfarande svårare för kvinnor att få ersättning för arbetsskador än män, visar en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen. – Lagändringen har inte påverkat alls, säger utredaren Malin Josephson.

Dagens Arbete har tidigare gjort en granskning av arbetsskadeförsäkringen som visar hur möjligheten att få ersättning varierar så kraftigt att det närmast kan liknas ett lotteri.

Nu har Inspektionen för Socialförsäkringen, IFS, kommit med en ny rapport som visar att kvinnor fortfarande har svårare än män att få ersättning, trots att arbetsskadeförsäkringen ändrades 2002 för att göra den mer jämställd.

IFS har på uppdrag av regeringen gått igenom alla nya ansökningar som gäller sjukdom orsakad av skadlig inverkan i arbetet under 2009 och 2010. Rapporten visar att bara 24 procent av kvinnorna fick ja till ersättning, jämfört med 39 procent av männen.

– Vi fick uppdraget att granska om lagändringen har inneburit några förändringar, men det har den alltså inte, säger Malin Josephson som är utredare på Inspektionen för Socialförsäkringen och projektledare för granskningen.

Rapporten visar att Försäkringskassans kunskap om arbetsmiljörisker är otillräcklig. Det underlag som används består till största delen av studier i mansdominerade yrken, och därför är det svårare för kvinnor att få ersättning än män.

 

– Visst finns det brister i handläggningen, men huvudorsaken är att väldigt få av de studier man refererar till gäller kvinnodominerade yrken, säger Malin Josephson.

 

Dessutom visar rapporten att det förekommer att Försäkringskassan fattar beslut enbart utifrån yrkestitel och sjukdomsdiagnos, utan att utreda de faktiska arbetsförhållandena.

 

– Det gör man i de fall man tror sig veta det inte finns några vetenskapliga belägg för samband mellan arbete och sjukdom. Men det är fel, för man kan göra väldigt olika saker inom samma yrke, säger Malin Josephson.

 

Den försäkrade får inte heller veta om när det görs en utredning eller inte vilket gör besluten oförutsägbara, enligt IFS.

 

– Som försäkrad kan man tycka att det alltid ska göras en utredning.

 

Någon lösning på problemen med den ojämställda försäkringen finns inte i rapporten, men IFS föreslår att man ska titta på andra länders system.

 

– De flesta europeiska länder har en lista över vilka sjukdomar som kan godkännas som arbetssjukdomar, plus en säkerhetsventil för att kunna ta upp andra sjukdomar till prövning.

 

– Faran med en lista är att den snabbt blir föråldrad, men fördelen är att det går lättare att styra och blir mer förutsägbart.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.