Industriarbetarnas tidning

Plymoutbröderna svarar på sektkritiken

9 september, 2014

Skrivet av

Plymouthbröderna beskrivs som en sekt. Hur ser ni på att kallas för sekt?

”Enligt Nationalencyklopedia betyder ordet sekt följande:

sekt (lat. se´cta ’följe’, ’anhang’, ’sekt’, av se´quor ’följa’), religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle. Termen används även för att beteckna (mindre) politiska ytterlighetsgrupper o.d …

Vi tycker att beskrivningen stämmer dåligt in på Kristna Kyrkan Plymouth Bröderna.”

Plymouthbröderna avvisar att de är en kult eller en sekt, och känner starkt att detta ofta är på grund av bristande kunskap eller förståelse av kyrkans historia och dess ställning i dag – i över 125 år har de samverkat och varit en bidragande en del av det svenska samhället.

Bröderna skriver i sitt svar att de inte har någon undervisning som motsäger ortodoxa kristna läran och varken främjar kätteri eller irrläror, utan grundar sin lära och tro på Bibeln och är därför en konservativ gren av den protestantiska traditionella religionen och inte en sekt eller kult.

Läs mer: Skolan tillåts isolera barnen