Industriarbetarnas tidning

Lyssna till kroppens varningar

20 maj, 2015

Skrivet av Anna Tiberg, Hans Strandberg

Vad betyder orden?

Stress.

En slags kroppens alarmreaktion som aktiverar nervsystemet och ökar halterna av stresshormoner, till exempel kortisol och adrenalin. Om det är balans mellan de krav som ställs och vår förmåga att hantera kraven kan stress upplevas som en positiv utmaning och ”fartgivare”. Motsatsen är negativ stress, som till slut kan leda till utbrändhet.

Utmattningssyndrom.

Kallas också stresskollaps, utbrändhet, eller ”gå in i väggen”. Handlar om att till exempel långvarig stress ger flera olika fysiska och psykiska symptom.

Psykosocial arbetsmiljö.

Ett inarbetat begrepp som rör den arbetsmiljö som inte handlar om buller, farliga maskiner eller kemikalier utan om hur du mår. Det handlar om stress, ett meningsfullt och omväxlande jobb, relationer till chefer och kolleger.

Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Det formella begreppet för psykosocial arbetsmiljö. Ska nu regleras i en egen föreskrift om bland annat ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och särbehandling.

Kränkande särbehandling.

Det betyder kort och gott – mobbning.

Psykosocial skyddsrond.

Ett piggt namn som dock inte lätt går att fånga i en checklista – det finns ju inga välbefinnandemätare. Handlar om att kartlägga brister i arbetsorganisation, information, beslutsordning, samarbetsklimat, konflikthantering – faktorer som kan orsaka stress och utanförskap.

Gå in i väggen, utbrändhet, utmattningssyndrom. Många ord för samma sak – din kropp och själ hänger inte med. Kolla själv om du är i farozonen.

Vad handlar det om?
Människan är byggd för att klara stress, den kan hjälpa oss fokusera och prestera bättre. Men utdragen hög press utan återhämtning, då mäktar kroppen och själen inte med och svarar med – sjukdom. Det kan handla om ditt familjeliv, en slimmad ny organisation på jobbet, dina egna eller andras höga krav – inte sällan en kombination av flera faktorer. Alla kan drabbas, men effekterna är väldigt individuella.

Hur märks det i kroppen?
Det mest typiska är nog sömnsvårigheter – svårt att somna, vakna flera gånger per natt, aldrig känna sig utsövd. Andra tecken är allmän trötthet, mag-tarmproblem, ökad känslighet för infektioner och smärta, muskelvärk eller domningar, yrsel.

Och i knoppen?
Att läsa en vanlig artikel eller delta i ett samtal kan kännas svårt – koncentrationen och förmågan att tänka klart påverkas. Minnet kan svika, du kan bli överkänslig för ljud, ljus och lukter och ibland få ”tunnelseende”, humöret kan åka berg- och dalbana och du kan känna dig allmänt nedstämd.

Dra i handbromsen!
Du kan själv testa din stressnivå, om du är på väg mot utmattning eller redan är utbränd på Stressmottagningens hemsida, stressmottagningen.nu. Våga be om hjälp, och reagera om du ser att en arbetskamrat mår dåligt.

Läs också reportaget En tickande bomb.