Industriarbetarnas tidning

Splittrad insats mot kriminella företagare

13 februari, 2020

Skrivet av

DA REDER UT.Kriminella har infiltrerat arbetsmarknaden. Pengar tvättas, seriösa företagare slås ut och människor utnyttjas. Två olika satsningar ska bekämpa brottsligheten. Men de samarbetar inte och sekretessregler försvårar arbetet.

Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Tullverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogden, Kustbevakningen och Kriminalvården.

OB-satsningen

För tio år sedan fick polisen i uppgift av justitiedepartementet att samordna 12 myndigheter i OB-satsningen. Uppdraget är att mer effektivt och långsiktigt bekämpa den organiserade brottsligheten.
 • 2015 utvidgades satsningen och finns nu på flera platser i landet med åtta regionala underrättelsecentrum, RUC.
 • Satsningen ryms i befintliga myndighetsanslag och polisen bidrar med många heltidstjänster i underrättelsepersonal och aktionsgrupper som utreder brott. Mellan 200 och 250 personer jobbar med detta.
En arena för brottslighet

Nationellt underrättelsecentrum, NUC presenterar varje år en lägesbild. 2019 års rapport 
lyfter fram arbetslivet som en arena för kriminella.
De infiltrerar näringslivet geno-m att använda företag som brottsverktyg, deltar i offentlig upphandling och söker kontakter hos banker, mäklare och det legala näringslivet.

Samordnade myndigheter tandlösa utan överrock

Arbetsmiljöverket, Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Team Osund

För tre år sedan fick arbetsmiljöverket uppdraget att samordna arbetet mot osund konkurrens i arbetslivet. Åtta myndigheter ingår och ska bland annat utföra gemensamma razzior för att upptäcka fusk och brott.
 • Arbetsmiljöverket, som kan åka oanmält till arbetsplatserna, är samordnande myndighet. Team Osund får 18 miljoner kronor per år, under 2018 till 2020 och tanken är att satsningen ska permanentas. Kontoret flyttad-e nyligen till Mölndal.
 • Myndigheterna har olika fokus vid razziorna, till exempel:
  Polisen letar personer som utnyttjas för att de saknar arbetstillstånd och rätt att vistas i landet. Fuskande företag kan utredas för brott mot utlänningslagen.
  Arbetsmiljöverket koncentrerar sig på allvarliga brister som gör att människor kan skada sig och bli sjuka. Kemikalierisker, rasrisker, skyddsutrustning kontrolleras. Sanktionsavgifter delas ut.
  Skatteverket kontrollerar personalliggare och kassasystem, oklara anställningar och oredovisade intäkter.
  Jämställdhetsmyndigheten har ibland vari-t med för att samordna insatserna med brottsoffren i centrum. Om människohandel eller människoexploatering upptäcks kopplas kommunernas sociala myndigheter in.

De här kontrollerna signalerar inte bara till arbetsgivarna att myndigheterna nu samlar gemensamma krafter för att förhindra arbetskraftsexploatering och människohandel utan också till de som efterfrågar skönhetsvård till billig penning.”

Polisen Peter Englund efter en insats mot nagel- och franssalonger.

Hinder och sekretesskrångel

Ingen samordning

Ansvaret är utspritt på olika departement. ”Inom myndigheterna träter vi om resurserna”, säger en poliskälla.

Olika sekretesslagstiftning gäller

OB-satsningen lyder under lus-lagstiftningen, lagen om uppgiftsskyldighet. Myndigheterna kan därmed dela information med varandra för att upptäcka och komma åt brottslig verksamhet.

Team Osund kan inte dela information på samma sätt för de lyder under den vanliga sekretesslagstiftningen. Myndigheterna kan därmed inte jobba lika effektivt mot kriminella aktörer.

Bristande uppföljning

Kronofogden är med i OB-satsningen och kan driva in böter och avgifter som kriminella förhalar eller vägrar betala.

Team Osund har inte den typen av uppföljning. Om deras razzior leder till ordentliga utredningar och kännbara konsekvenser för kriminella är oklart.

Oklarheter

Hur mycket och på vilket sätt Ekobrottsmyndigheten ska vara med i Team Osund råder det delade meningar om. Först fick Ekobrott vara med vid tillslag. Sedan inte. Tillsynsuppdraget finns inte med i regleringsbrevet från regeringen.

Internt motstånd

Ute på myndigheterna råder det delade meningar om hur man ska jobba och vad som är tillåtet. Medarbetare på Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, även Arbetsmiljöverket, vittnar om att vissa chefer bromsar Team Osund. De känner sig motarbetade inom sin egen organisation.

Politisk otydlighet

I Sverige är det inte som i Norge där regeringen och statsministern tidigt slog fast: Det här är viktigt. Arbetslivskriminalitet och social dumpning måste bekämpas. Det ska myndigheterna satsa på.

2 kommentarer till “Splittrad insats mot kriminella företagare

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.